ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 264
                                               

NGC 4267

לגלקסיה בהירות מדרגה 10.9, והיא התגלתה ב-17 באפריל 1784 על ידי האסטרונום ויליאם הרשל, שכלל אותה ברשימת הערפיליות שפרסם בשנת 1786 תחת הציון II.166. הוא תיאר אותה כבהירה למדי וקטנה מאוד. בנו, גון הרשל, צפה בה גם כן מספר פעמים, והכניס אותה לקטלוג הע ...

                                               

NGC 4293

NGC 4293 היא גלקסיית עדשה בקבוצת הכוכבים שערות ברניקי, הנמצאת במרחק של כ-47 מיליון שנות אור ממערכת השמש ושייכת לצביר הבתולה.

                                               

NGC 4350

לגלקסיה בהירות מדרגה 10.84 והיא התגלתה ב-21 במרץ 1784 על ידי האסטרונום ויליאם הרשל, שכלל אותה ברשימת הערפיליות שפרסם בשנת 1786 תחת הציון II.86, כאשר היא מתוארת כעמומה וקטנה ושהיא המזרחית מבין שתי ערפיליות קרובות לזו המערבית שצוינה על ידיו כ-II.85 ...

                                               

NGC 4371

לגלקסיה בהירות מדרגה 10.8, והיא התגלתה ב-15 במרץ 1784 על ידי האסטרונום ויליאם הרשל, שכלל אותה ברשימת הערפיליות שפרסם בשנת 1786 תחת הציון I.22. הוא תיאר אותה כבהירה למדי ודי קטנה. בנו, גון הרשל, צפה בה גם כן מספר פעמים, והכניס אותה לקטלוג הערפיליו ...

                                               

NGC 4429

לגלקסיה בהירות מדרגה 10.2, והיא התגלתה ב-15 במרץ 1784 על ידי האסטרונום ויליאם הרשל, שכלל אותה ברשימת הערפיליות שפרסם בשנת 1786 תחת הציון II.65, ותיאר אותה כ"די בהירה ולא מאוד קטנה". בנו, גון הרשל, צפה בה גם כן מספר פעמים, והכניס אותה לקטלוג הערפי ...

                                               

NGC 4435

NGC 4435 היא גלקסיית עדשה בקבוצת הכוכבים בתולה, הנמצאת במרחק של כ-55 מיליון שנות אור ממערכת השמש ושייכת לצביר הבתולה.

                                               

NGC 4438

NGC 4438 היא גלקסיית עדשה בקבוצת הכוכבים בתולה, הנמצאת במרחק של כ-55 מיליון שנות אור ממערכת השמש ושייכת לצביר הבתולה.

                                               

NGC 4442

לגלקסיה בהירות מדרגה 10.4 והיא התגלתה ב-15 באפריל 1784 על ידי האסטרונום ויליאם הרשל, שכלל אותה ברשימת הערפיליות שפרסם בשנת 1786 תחת הציון II.156. הוא תיאר אותה כעמומה, די גדולה, קצת מאורכת ושניתן להבחין בכוכבים בתוכה. בנו, גון הרשל, צפה בה גם כן ...

                                               

NGC 4459

לגלקסיה בהירות מדרגה 10.4 והיא התגלתה ב-14 בינואר 1787 על ידי האסטרונום ויליאם הרשל, שכלל אותה ברשימת הערפיליות שפרסם בשנת 1789 תחת הציון I.161. הוא תיאר אותה כבהירה מאוד, די גדולה ובעלת צורה לא סדורה. בנו, גון הרשל, צפה בה מספר פעמים והכניס אותה ...

                                               

NGC 4461

לגלקסיה בהירות מדרגה 10.96 והיא התגלתה ב-12 באפריל 1784 על ידי האסטרונום ויליאם הרשל, שכלל אותה ברשימת הערפיליות שפרסם בשנת 1786 תחת הציון II.122. הוא תיאר אותה כאחת משתי ערפיליות השנייה היא NGC 4458 כאשר שתיהן די עמומות, קטנות ועם מרכז בהיר. חמי ...

                                               

NGC 4477

לגלקסיה בהירות מדרגה 10.4 והיא התגלתה ב-8 באפריל 1784 על ידי האסטרונום ויליאם הרשל, שכלל אותה ברשימת הערפיליות שפרסם בשנת 1786 תחת הציון II.115. הוא ציין רק שניתן להבחין בכוכבים בתוכה ושהיא סמוכה לערפילית נוספת, אותה ציין כ-II.116 כיום NGC 4479. ...

                                               

NGC 4503

לגלקסיה בהירות מדרגה 10.97 והיא התגלתה ב-15 במרץ 1784 על ידי האסטרונום ויליאם הרשל, שכלל אותה ברשימת הערפיליות שפרסם בשנת 1786 תחת הציון II.66, כאשר היא מתוארת רק כדי בהירה. בנו, גון הרשל, צפה בה גם כן והכניס אותה לקטלוג תחת הציון 1313, כאשר היא ...

                                               

NGC 4526

לגלקסיה בהירות מדרגה 9.6 והיא בין הגלקסיות הבהירות שבצביר והבהירה ביותר מבין אלה שלא נכללו בקטלוג מסיה. הגלקסיה התגלתה ב-8 באפריל 1784 על ידי האסטרונום ויליאם הרשל, שכלל אותה ברשימת הערפיליות שפרסם בשנת 1786 תחת הציון I.31, כשהיא מתוארת כבהירה מא ...

                                               

NGC 4570

לגלקסיה בהירות מדרגה 10.8 והיא התגלתה ב-8 באפריל 1784 על ידי האסטרונום ויליאם הרשל, שכלל אותה ברשימת הערפיליות שפרסם בשנת 1786 תחת הציון I.32, כשהיא מתוארת כדי בהירה, קטנה, עם גרעין בהיר ושני ענפים עמומים שיוצאים ממנו. בנו, גון הרשל, צפה בה מספר ...

                                               

NGC 4596

לגלקסיה בהירות מדרגה 10.42 והיא התגלתה ב-15 במרץ 1784 על ידי האסטרונום ויליאם הרשל, שכלל אותה ברשימת הערפיליות שפרסם בשנת 1786 תחת הציון I.24, כשהיא מתוארת כבהירה מאוד, קטנה, עם גרעין בהיר ושני ענפים עמומים שיוצאים ממנו. בנו, גון הרשל, צפה בה מספ ...

                                               

NGC 4608

לגלקסיה בהירות מדרגה 11.02 והיא התגלתה ב-15 במרץ 1784 על ידי האסטרונום ויליאם הרשל, שכלל אותה ברשימת הערפיליות שפרסם בשנת 1786 תחת הציון II.69, כשהיא מתוארת כדי בהירה, די גדולה, עגולה ועם מרכז בהיר מאוד. בנו, גון הרשל, צפה בה מספר פעמים והכניס או ...

                                               

NGC 4710

לגלקסיה בהירות מדרגה 10.94 והיא התגלתה ב-21 במרץ 1784 על ידי האסטרונום ויליאם הרשל, שכלל אותה ברשימת הערפיליות שפרסם בשנת 1786 תחת הציון II.95, כשהיא מתוארת כדי בהירה ומאורכת ביותר בכיוון קרוב לצפון-דרום. בנו, גון הרשל, צפה בה גם כן והכניס אותה ל ...

                                               

NGC 4754

לגלקסיה בהירות מדרגה 10.5 והיא התגלתה ב-15 במרץ 1784 על ידי האסטרונום ויליאם הרשל, שכלל אותה ברשימת הערפיליות שפרסם בשנת 1786 תחת הציון I.25, כשהיא מתוארת כבהירה, קטנה ובקו אחד עם שני כוכבים. באותו תאריך הוא ציין זוג ערפיליות נוספות במרחק של 45 ש ...

                                               

NGC 4762

לגלקסיה בהירות מדרגה 10.2 והיא התגלתה ב-15 במרץ 1784 על ידי האסטרונום ויליאם הרשל, שכלל אותה ברשימת הערפיליות שפרסם בשנת 1786 תחת הציון II.75, כאשר הוא מציין שהיא המזרחית מבין שתיים המערבית היא II. 74 ‏ - NGC 4754 ומתאר אותה כדי בהירה, מאוד מאורכ ...

                                               

NGC 5102

NGC 5102 היא גלקסיית עדשה שנמצאת בקבוצת הכוכבים קנטאור, במרחק של כ-12.2 מיליון שנות אור ממערכת השמש, ושייכת לקבוצת קנטאור A. הגלקסיה נמצאת כשליש מעלה ממזרח-צפון-מזרח לכוכב ι בקנטאור, שבהירותו מקשה על הצפייה בה, וכ-9 מעלות ממערב למנקנט. כ-6.4 מעלו ...

                                               

NGC 5195

NGC 5195 או M51B היא גלקסיית עדשה או גלקסיה לא-סדורה בקבוצת הכוכבים כלבי ציד, הנמצאת במרחק של כ-23.4 מיליון שנות אור ממערכת השמש ונמצאת באינטראקציה כבידתית עם גלקסיית המערבולת הסמוכה אליה. כתוצאה מהאינטראקציה, הגלקסיה התעוותה וצורתה קשה לסיווג.

                                               

קנטאור A

קנטאור A היא גלקסיית עדשה הנמצאת במרחק של כ-11 מיליון שנות אור משביל החלב בקבוצת הכוכבים קנטאור. גלקסיה זו היא גלקסיית הרדיו הקרובה ביותר לשביל החלב והיא מקור גלי רדיו השני בעוצמתו בשמים.

                                               

ענן מגלן הגדול

ענן מגלן הגדול הוא גלקסיה ננסית לא-סדורה בולטת בשמי חצי הכדור הדרומי, אחת משתי הגלקסיות המרכיבות את ענני מגלן. הוא נראה לעין בלתי-מזוינת כחלק נפרד משביל החלב ושייך לקבוצת הגלקסיות הקבוצה המקומית. הוא היה מוכר בוודאות בזמנים קדומים לאנשי דרום כדור ...

                                               

R136a1

R136a1 הוא הכוכב המסיבי ביותר שנצפה ומסתו מוערכת ב-265 מסות שמש. הוא גם הכוכב בעל עוצמת ההארה הגדולה ביותר, פי 8.700.000 מעוצמת ההארה של השמש. הכוכב הוא מטיפוס נדיר מאוד, הדומה לכוכבי וולף-ראייה אך בניגוד להם הוא כוכב צעיר שעדיין מתיך מימן בליבתו ...

                                               

WOH G64

WOH G64 הוא כוכב על-ענק אדום בגלקסיית ענן מגלן הגדול, גלקסיית לוויין של גלקסיית שביל החלב, בקבוצת הכוכבים הדרומית דג זהב. מרחקו של הכוכב מכדור הארץ הוא 168.000 שנות אור, והוא מהכוכבים הגדולים ביותר שנצפו. ל-WOH G64 רדיוס של 1.540 רדיוסי שמש או 1. ...

                                               

ערפילית הטרנטולה

ערפילית הטרנטולה היא אזור H II בענן המגלני הגדול. במקור הערפילית נחשבה לכוכב אבל בשנת 1751 האסטרונום ניקולא לואי דה לאקאי גילה שמדובר בערפילית. ערפילית הטרנטולה נמצאת במרחק של כ-160.000 שנות אור מכדור הארץ, קוטרה כ-600 שנות אור ויש לה בהירות נראי ...

                                               

מלניק 42

מלניק 42 הוא כוכב על-ענק כחול מאסיבי הנמצא בערפילית הטרנטולה שבענן המגלני הגדול, בקבוצת הכוכבים דג זהב, במרחק של 163.000 שנות אור מכדור הארץ. רדיוסו של הכוכב גדול פי 21.1 מרדיוס השמש, מסתו גדולה פי 189 ממסת השמש וטמפרטורת פניו 47.300 קלווין. עוצמ ...

                                               

זרוע פרסאוס

זרוע פרסאוס היא אחת משתי זרועות ספירליות מרכזיות של גלקסיית שביל החלב. הזרוע השנייה נקראת זרוע מגן- קנטאור. זרוע פרסאוס מתחילה בקצה הדיסטלי של שביל החלב. בעבר, אסטרונומים סברו כי זרוע פרסאוס נמצאת במרחק 13.000 שנות אור ממערכת השמש שלנו. אך כיום, ...

                                               

מערכת השמש

מערכת השמש היא מערכת כוכבי לכת, שבה מקיפים לפחות שמונה כוכבי לכת וגופים נוספים רבים את השמש בהתאם לכוחות הכבידה הרלוונטיים. הגופים הגדולים העיקריים שסובבים את השמש הם שמונת כוכבי הלכת, ואליהם מצטרפים כוכבי לכת ננסיים ומספר גדול של גופים קטנים כמו ...

                                               

MK 2

S/2015 1, שכונה גם MK 2 על ידי צוות הגילוי, הוא הירח הידוע היחיד של כוכב הלכת הננסי מאקה-מאקה. ההערכה היא שקוטרו כ-175 ק"מ ורדיוס המסלול שלו לפחות 21.000 ק"מ. התצפיות שהובילו לגילוי של הירח התרחשו באפריל 2015, באמצעות מצלמת של טלסקופ החלל האבל על ...

                                               

דיסנומיה (ירח)

דיסנומיה הוא הירח של כוכב הלכת הננסי, הטרנס-נפטוני, אריס. הוא התגלה בשנת 2005 על ידי מייקל בראון, ומגלי כוכב הלכת הננסי אריס. השם החלופי של דיסנומיה הוא 1 (S/2005 (2003 UB 313 ". בהתחלה כונה גבריאל עד שקיבל את השם דיסנומיה ", על שם דיסנומיה, הבת ...

                                               

הירח

הירח הוא הלוויין הטבעי היחיד של כדור הארץ. הוא נקרא גם לְבָנָה או סהר בעברית, ו לונה במינוח המדעי, וזאת כדי להבדילו מירחים של גורמי שמים אחרים. קוטרו 3.474 קילומטרים, מעט יותר מרבע קוטר כדור הארץ. הקרבה היחסית בגודל בין כדור הארץ לירחו היא נדירה. ...

                                               

כדור הארץ

כדור הארץ הוא כוכב הלכת השלישי במערכת השמש, החמישי בגודלו במערכת, והגדול מבין ארבעת כוכבי הלכת הארציים. על פי הערכות מדעיות, הוא נוצר לפני כ-4.54 מיליארד שנים וכ-20–30 מיליון שנים לאחר מכן רכש את הלוויין הטבעי היחיד סביבו, הירח. כמיליארד שנים לאח ...

                                               

כוכב חמה

כוכב־חמה הוא כוכב הלכת הקרוב ביותר לשמש. מרחקו הממוצע ממנה הוא כ־58.000.000 קילומטרים, שהם כ־0.387 יחידות אסטרונומיות. מבחינת מסתו, הוא כוכב הלכת השמיני והקטן ביותר במערכת השמש, ואין לו ירחים. כוכב־חמה קטן בהרבה מכדור הארץ, ודומה בגודלו לירח. קוט ...

                                               

כוכבי לכת חיצוניים

כוכבי הלכת החיצוניים הם כוכבי הלכת במערכת השמש אשר ממוקמים מחוץ לחגורת האסטרואידים. השם מתייחס לענקי הגז ולענקי הקרח הנמצאים בסדר הבא מהשמש: צדק הוא הכוכב הגדול ביותר במערכת השמש, אחריו, שבתאי הוא הכוכב השני בגודלו, בעל מערכת טבעות גדולה ובהירה. ...

                                               

מאדים

מאדים הוא כוכב הלכת הרביעי במערכת השמש. מסלולו הוא השני הקרוב ביותר למסלול כדור הארץ והוא כוכב הלכת השני הכי קטן, גדול רק מכוכב-חמה. צבע פניו של מאדים אדמדם בשל ריבוי בתחמוצות ברזל בקרקעו, ומכאן שמו העברי והכינוי "כוכב הלכת האדום". סמלו מייצג את ...

                                               

נוגה

נוגה הוא כוכב הלכת השני במרחקו מהשמש. מסלולו של נוגה הוא הקרוב ביותר למסלול כדור הארץ, וגודלו הוא הקרוב ביותר לגודל כדור הארץ. נוגה הוא כוכב לכת ארצי שהרכבו דומה להרכב כדור הארץ. המאפיין הבולט ביותר של נוגה הוא החום העצום השורר על פניו, יותר מכל ...

                                               

צדק (כוכב לכת)

צדק הוא ענק גזים וכוכב הלכת בעל המסה הגדולה ביותר במערכת השמש, החמישי במרחקו מן השמש והראשון בקטגוריית כוכבי הלכת הגזיים. צדק עשוי בעיקר מגז: כ־90% ממסתו הם מימן וכ־10% הליום.

                                               

שבתאי

שַׁבְּתַאי הוא כוכב הלכת השישי במרחקו מהשמש והשני בסדרת כוכבי הלכת הגזיים. את שבתאי מקיפות טבעות פלנטריות בשם טבעות שבתאי, שמכילות בעיקר קרח ואבק.

                                               

ירח חוץ-שמשי

ירח חוץ־שמשי הוא ירח הסובב כוכב לכת חוץ-שמשי, כלומר מחוץ למערכת השמש. קיומם של אלה הוא היסק מדעי מתוך הידיעה כי לענקי הגזים במערכת השמש ישנם ירחים רבים, כגון ירחי צדק וירחי שבתאי. לפיכך, סביר ביותר להניח כי אלה נפוצים גם במערכות כוכבי לכת אחרות. ...

                                               

כוכב לכת חוץ-שמשי

כוכב לכת חוץ־שמשי או אקזופלנטה הוא כוכב לכת הנמצא מחוץ למערכת השמש, כלומר מקיף כוכב אחר. נכון לתחילת 2019, זוהו למעלה מ-3.900 כוכבי לכת ב־2.700 מערכות שונות. ידועים גם גופים דמויי כוכב לכת שאינם מקיפים כל כוכב, המכונים "כוכבי לכת תועים", אך הם אי ...

                                               

2M1207b

2M1207b ‏ או 2MASSW J1207334-393254b הוא כוכב לכת חוץ־שמשי שמקיף את הננס החום 2M1207 שנמצא בקבוצת הכוכבים קנטאור במרחק 171 שנות אור מכדור הארץ. 2M1207 הוא ננס חום צעיר יחסית, בן כ־5–10 מיליון שנים. 2M1207b התגלה באפריל 2004 באמצעות צילום בתת־אדום ...

                                               

OGLE-2005-BLG-390Lb

OGLE-2005-BLG-390Lb או OGLE-05-390Lb הוא כוכב לכת חוץ-שמשי שהתגלה במערכת כוכבי לכת מרוחקת מכדור הארץ, ייחודו בכך שהוא כוכב הלכת הראשון בעל מעטפת מוצקה וקרה שהתגלה לאדם מחוץ למערכת השמש.

                                               

WASP-17b

WASP-17b הוא כוכב לכת חוץ-שמשי גזי, הוא כוכב הלכת היחיד של הכוכב WASP-17 הרחוק אלף שנות אור מכדור הארץ. בשונה משאר כוכבי הלכת הידועים למדע כיום אשר כיוון סיבובם סביב הכוכב זהה לכיוון סיבובו סביב צירו, כוכב הלכת WASP-17b מסתובב סביב הכוכב בכיוון ה ...

                                               

אלף (כוכב לכת)

HAT-P-9b הנקרא רשמית אָלֵף", הוא כוכב לכת חוץ-שמשי המרוחק כ-1.500 שנות אור בקבוצת הכוכבים עגלון. כוכב לכת זה התגלה בשיטת פוטומטריית מעבר ב-26 ביוני 2008. יש לו מסה של 0.78 מסות צדק, ורדיוס של 1.4 רדיוסי צדק. כוכב לכת זה הוא "צדק חם", כלומר גרם הד ...

                                               

גליזה 581c

גליזה 581c הוא כוכב לכת שמקיף כוכב מסוג ננס אדום אשר נקרא גליזה 581. כוכב לכת זה הוא השני שהתגלה במערכת זו והשלישי במרחקו מגליזה 581. המסה שלו היא לפחות פי 5.6 מזו של כדור הארץ, כוכב לכת זה מוגדר כסופר-ארץ. הוא היה כוכב הלכת החוץ שמשי הקטן ביותר ...

                                               

גליזה 581g

גליזה 581g ולפעמים גם נקרא זארמינה הוא כוכב לכת חוץ-שמשי שעדיין לא אושר אשר עשוי להקיף כוכב מסוג ננס אדום הנקרא גליזה 581, ונמצא במרחק של 20 שנות אור מכדור הארץ בקונסטלציית מאזניים. וזה הוא לכאורה כוכב הלכת השישי שהתגלה במערכת גליזה 581. הגילוי ש ...

                                               

פרוקסימה קנטאורי b

פרוקסימה קנטאורי b הוא כוכב לכת חוץ-שמשי המקיף את פרוקסימה קנטאורי, וכוכב הלכת הקרוב ביותר למערכת השמש. פרוקסימה קנטאורי הוא ננס אדום והכוכב הקרוב ביותר לכדור הארץ. כוכב הלכת הוא כוכב לכת ארצי ומקיף את כוכב האם באזור ישיב, כך שתאורטית ייתכנו עליו ...

                                               

צדק חם

צדק חם הוא שם כללי לטיפוס של כוכב לכת חוץ-שמשי בעל מסה מסדר גודל של מסת צדק הנמצא במרחק של 0.015-0.5 יחידות אסטרונומיות מהכוכב שלו. לשם השוואה, במערכת השמש, כוכב הלכת צדק, שעל שמו נטבע המינוח "צדק חם", נמצא במרחק של 5.2 יחידות אסטרונומיות וכוכב ח ...

                                               

קפלר-22b

קפלר-22b הוא כוכב לכת חוץ-שמשי שמקיף כוכב דמוי שמש ונמצא באזור ישיב. עד לגילויו של קפלר-69f, היה כוכב לכת זה הקטן ביותר בתנאים אלו שאושר על ידי טלסקופ החלל קפלר של נאס"א. התגלית הוכרזה ב-5 בדצמבר 2011. הרדיוס של כוכב הלכת הוא בערך 2.4 פעמים רדיוס ...