ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 267
                                               

זובנאשמאלי

זוּבֶּנְאֶשָמָאלִי או β במאזניים הוא הכוכב הבהיר ביותר בקבוצת הכוכבים מאזניים עם בהירות מדרגה 2.62. כפי ששמו מעיד, הכוכב היה שייך בעבר לקבוצת עקרב, לפני שקבוצת מאזניים פוצלה ממנה והפכה למזל ה-12.

                                               

UY במגן

UY במגן הוא על-ענק אדום משתנה סדיר למחצה בקבוצת מגן הנמצא במרחק של 9.500 שנות אור מכדור הארץ. UY במגן התגלה בשנת 1860 על ידי אסטרונום גרמני מהעיר בון שבגרמניה וקוטלג בשם BD-12 5055. עד לשנת 2016, UY במגן היה הכוכב בעל הרדיוס הגדול ביותר שהתגלה אי ...

                                               

סטיבנסון 2-18

סטייבנסון 2–18 הוא כוכב מסוג על-ענק אדום הממוקם בקבוצת הכוכבים מגן במרחק המוערך ל-20.000 שנות אור מכדור הארץ. נכון לשנת 2021 זהו הכוכב הגדול ביותר הידוע על קיומו לאנושות, בגודל של 2.150 רדיוסי שמש. סטיבנסון ממוקם בקירוב לצביר הכוכבים סטיבנסון 2 ו ...

                                               

אלפא במזבח

α במזבח הוא הכוכב השני בבהירותו בקבוצת הכוכבים מזבח עם בהירות מדרגה 2.95, שנמצא במרחק של כ-267 שנות אור ממערכת השמש. כמו כל כוכבי הקבוצה, אין לכוכב שם משלו, למרות שהקבוצה הייתה ידועה בעת העתיקה והיא אחת מ-48 הקבוצות שהגדיר תלמי. הכוכבים α במזבח, ...

                                               

בטא במזבח

β במזבח הוא הכוכב הבהיר ביותר בקבוצת הכוכבים מזבח עם בהירות מדרגה 2.85, שנמצא במרחק של כ-645 שנות אור ממערכת השמש. כמו כל כוכבי הקבוצה, אין לכוכב שם משלו, למרות שהקבוצה הייתה ידועה בעת העתיקה והיא אחת מ-48 הקבוצות שהגדיר תלמי.

                                               

מו במפרש

μ במפרש הוא אחד הכוכבים הבולטים בקבוצת הכוכבים מפרש עם בהירות מדרגה 2.69, שנמצא במרחק של כ-117 שנות אור ממערכת השמש. בדומה לכוכבים עם בהירות דומה בשמי הדרום, גם הוא לא קיבל שם משלו בתרבויות המערב, שכן בשל מיקומו הדרומי הוא לא היה מוכר לתרבויות אלו.

                                               

מרקב (מפרש)

מָרְקֶבּ או κ במפרש הוא כוכב כפול ספקטרוסקופי שנמצא במרחק של כ-570 שנות אור ממערכת השמש בקבוצת הכוכבים מפרש ובהירותו היא מדרגה 2.47, הרביעית בעוצמתה בקבוצה. מקור שמו הוא בערבית مركب - מרקאב - "רכוב" או "רכב" ככל הנראה מתייחס לספינה ספינה ארגו שפו ...

                                               

סוהייל

סוּהייל, או λ במפרש, הוא הכוכב השלישי בבהירותו בקבוצת הכוכבים מפרש. השם הוא קיצור של שמו בערבית, السهيل الوزن "א-סוהייל אל-וואזן". הקידומת סוהייל ניתנה בערבית למספר כוכבים שונים: רגור נקרא "סוהייל אל מוחליף", נאוס נקרא "סוהייל הדר" וקאנופוס נקרא ...

                                               

בטא במשולש

β במשולש הוא הכוכב הבהיר ביותר בקבוצת הכוכבים משולש עם בהירות מדרגה 3.00. הוא מייצג את הקודקוד הצפון-מערבי של המשולש. למרות שהוא הכוכב הבהיר ביותר בקבוצה שהוגדרה כבר בעת העתיקה על ידי תלמי, אין לו שם משלו.

                                               

בטא במשולש דרומי

β במשולש דרומי, נקרא גם גליזה 601, הוא הכוכב השני בבהירותו בקבוצת הכוכבים משולש דרומי עם בהירות מדרגה 2.85, שנמצא במרחק של כ-40 שנות אור ממערכת השמש. הוא מהווה את הקודקוד הצפוני באסטריזם בעל צורת המשולש שעל שמו נקראת הקבוצה.

                                               

גמא במשולש דרומי

γ במשולש דרומי הוא הכוכב השלישי בבהירותו בקבוצת הכוכבים משולש דרומי עם בהירות מדרגה 2.89, שנמצא במרחק של כ-184 שנות אור ממערכת השמש. הוא מהווה את הקודקוד הדרום-מערבי באסטריזם בעל צורת המשולש שעל שמו נקראת הקבוצה.

                                               

זטא בנושא הנחש

ζ בנושא הנחש הוא כוכב בולט בחלקה הדרומי של קבוצת הכוכבים נושא הנחש עם בהירות מדרגה 2.56. למרות מיקומו המרכזי בקבוצה ובהירותו היחסית, אין לו שם משלו, בניגוד לכוכבי הקבוצה הסמוכים לו, סביק ויד פריור. כ-2.7 מעלות מדרום-דרום-מערב לכוכב נמצא הצביר הכד ...

                                               

יד פריור

יֶד פְּרִיוֹר, נקרא גם δ בנושא הנחש, הוא כוכב בולט בחלקה המערבי של קבוצת הכוכבים נושא הנחש, על הגבול עם קבוצת הכוכבים ראש הנחש, במרחק של כ- 170 שנות אור ממערכת השמש. לכוכב בהירות מדרגה 2.75. מקור שמו הוא ערבוב של ערבית ולטינית כאשר השם "יד" התייח ...

                                               

סבאלראי

סֶבְּאַלרָאי או β בנושא הנחש הוא אחד הכוכבים הבולטים בקבוצת הכוכבים נושא הנחש עם בהירות מדרגה 2.75. שמו הוא שיבוש של השם בערבית - كلب الراعي "כַּלְבּ אַל-רָאי" שפירושו "הכלב של הרועה".

                                               

סביק

סביק או η בנושא הנחש הוא הכוכב השני בבהירותו בקבוצת הכוכבים נושא הנחש. מקור שמו הוא בערבית - سابق "קודם" או "מקדים", אך לא ברור למה הכוונה שכן הכוכב נמצא בצד המזרחי של הקבוצה ונראה כאילו הוא עוקב אחרי רוב כוכבי הקבוצה.

                                               

ראס אלהאג

ראס אלהאג או α בנושא הנחש הוא הכוכב הבהיר ביותר בקבוצת הכוכבים נושא הנחש. שמו הוא שיבוש של השם בערבית - راس الحواء "ראס אל-חווא" שפירושו "ראשו של אוסף הנחשים". הוא נמצא בקצה הצפוני של קבוצת הכוכבים, קרוב לגבול עם קבוצת הרקולס ובסמוך לכוכב בעל שם ...

                                               

אונוקאלהאי

אוּנוּקְאַלְהָאי או α בנחש, לפעמים נקרא גם קור סרפנטיס, הוא הכוכב הבהיר ביותר בקבוצת הכוכבים נחש עם בהירות מדרגה 2.63. זהו הכוכב היחיד בקבוצה עם דרגת בהירות מתחת ל-3. אונוקאלהאי נמצא במרחק של כ-74 שנות אור ממערכת השמש ובשל קרבתו הוא נכלל בקטלוג ג ...

                                               

גמא בנחש מים

γ בנחש מים הוא הכוכב השני בבהירותו בקבוצת הכוכבים נחש מים עם בהירות מדרגה 3.0. הכוכב נמצא קרוב לקצה המזרחי של הקבוצה המייצג את הזנב של ההידרה. במרחק זוויתי של כ-7.8 מעלות מדרום-מזרח לכוכב נמצאת גלקסיית גלגל הרוח הדרומית וכ-9.5 מעלות ממערב-דרום-מע ...

                                               

בטא בנחש מים קטן

β בנחש מים קטן, נקרא גם גליזה 19 וכן LHS 6, הוא הכוכב הבהיר ביותר בקבוצת הכוכבים נחש מים קטן עם בהירות מדרגה 2.79. בשל מיקומו הדרומי הכוכב לא היו ידועים לתרבויות המערביות ולכן לא קיבל הכוכב שם משלו. במאה ה-2 לפנה"ס היה הכוכב במרחק של כשתי מעלות מ ...

                                               

טרזד

טָרָזֶד או γ בנשר הוא הכוכב השני בבהירותו בקבוצת הכוכבים נשר עם בהירות מדרגה 2.72. מקור שמו בפרסית: شاهین ترازو - "שאהין טאראזו", שפירושו מוט המאזניים והוא התייחס במקור לשלושת הכוכבים אלטאיר, טרזד ואלשאין שיוצרים צורה של קו ישר שבפרס העתיקה נחשב ...

                                               

גלקסיית סקסטנט A

גלקסיית סקסטנט A היא גלקסיה לא-סדורה ננסית שנמצאת בקבוצת הכוכבים סקסטנט במרחק של כ-4.7 מיליון שנות אור ממערכת השמש ונמצאת סמוך לקצה של הקבוצה המקומית. בסביבת הגלקסיה נמצאות גם גלקסיית סקסטנט B, גלקסיית משאבה הננסית ו-NGC 3109 שמהוות ביחד תת-קבוצה ...

                                               

גלקסיית סקסטנט B

גלקסיית סקסטנט B היא גלקסיה לא-סדורה ננסית שנמצאת בקבוצת הכוכבים סקסטנט במרחק של כ-4.65 מיליון שנות אור ממערכת השמש ונמצאת סמוך לקצה של הקבוצה המקומית. בסביבת הגלקסיה נמצאות גם גלקסיית סקסטנט A, גלקסיית משאבה הננסית ו-NGC 3109 שמהוות ביחד תת-קבוצ ...

                                               

גלקסיית סקסטנט הננסית

גלקסיית סקסטנט הננסית, נקראת גם גלקסיית סקסטנט האליפסואידית הננסית, היא גלקסיה ננסית אליפסואידית שנמצאת בקבוצת הכוכבים סקסטנט במרחק של כ-280.000 שנות אור ממערכת השמש. הגלקסיה התגלתה בשנת 1990 על ידי צוות חוקרים מאוניברסיטת קיימברידג שסרקו תמונות ...

                                               

בטא בעגור

β בעגור הוא ענק אדום מסוג ספקטרלי M4.5 III שנמצא במרחק של כ-177 שנות אור ממערכת השמש. מסתו כ-2.4 מסות שמש, רדיוסו כ-200 רדיוסי שמש, והוא מאיר בעוצמה של פי 360 מעוצמת ההארה של השמש באור נראה, אך בשל טמפרטורת פניו הנמוכה שמוערכת בכ-3.750 קלווין, למ ...

                                               

אל-קב

אַל-קָבּ, נקרא לפעמים גם הַסָאלֶה או ι בעגלון, הוא כוכב בולט הנמצא במרחק של כ- 490 שנות אור ממערכת השמש בקבוצת הכוכבים עגלון עם בהירות מדרגה 2.69. השם אל-קב ניתן במקור לכוכב גמא בעגלון, אך הוא הפך להיות חלק מקבוצת שור וקיבל את השם אל-נאת, והשם אל ...

                                               

אלמאז

אַלְמָאז - התיש) או ε בעגלון הוא כוכב בולט בקבוצת הכוכבים עגלון עם בהירות מדרגה 2.99. שמו מתקשר לכוכב קאפלה - העז ולשני הכוכבים הסמוכים אליו, ζ בעגלון ו-η בעגלון, שמכונים הגדיים.

                                               

תטא בעגלון

θ בעגלון הוא הכוכב השלישי בבהירותו בקבוצת הכוכבים עגלון עם בהירות מדרגה 2.62. הקו המחבר את θ בעגלון עם מנקלינן מצביע על כוכב הצפון.

                                               

אנקא

אַנְקָא, נקרא גם α בעוף החול, הוא הכוכב הבהיר ביותר בקבוצת הכוכבים עוף החול. לכוכב בהירות מדרגה 2.37 והוא נמצא במרחק של כ-85 שנות אור ממערכת השמש.

                                               

גלקסיית עוף החול הננסית

גלקסיית עוף החול הננסית, היא גלקסיה לא-סדורה ננסית שנמצאת בקבוצת הכוכבים עוף החול במרחק של כ-1.35 מיליון שנות אור ממערכת השמש. הגלקסיה התגלתה בשנת 1976 על ידי הנס-אמיל שוסטר וריצרד מרטין וסט שחשבו שהיא צביר כדורי, אך תצפיות נוספות גילו בתוך כשנה, ...

                                               

אלגורב

אַלְגוֹרָבּ או δ בעורב הוא הכוכב השלישי בבהירותו בקבוצת הכוכבים עורב עם בהירות מדרגה 2.94. במרחק זוויתי של כ-2.6 מעלות מדרום-דרום-מערב לכוכב נמצאת הערפילית הפלנטרית NGC 4361 ובמרחק זוויתי של כ-5.5 מעלות מצפון-צפון-מזרח לו נמצאת גלקסיית הסומבררו.

                                               

גיינה

גִייֵנָה או γ בעורב הוא הכוכב הבהיר ביותר בקבוצת הכוכבים עורב עם בהירות מדרגה 2.58. מכיוון שגם הכוכב ε בברבור נקרא לפעמים גיינה משתמשים לפעמים בשם גִייֵנָה קוֹרְבִי שמשלב את המילה "כנף" בערבית עם "של העורב" בלטינית. במרחק זוויתי של כ-2.4 מעלות מד ...

                                               

מינקר

מִינְקָר או ε בעורב הוא הכוכב הרביעי בבהירותו בקבוצת הכוכבים עורב עם בהירות מדרגה 2.98. הוא מייצג את המקור של העורב ומכאן שמו. כ-4.2 מעלות מצפון-מערב לכוכב נמצאות זוג הגלקסיות המתנגשות גלקסיות אנטנה.

                                               

קראז

קְרָאז או β בעורב הוא הכוכב השני בבהירותו בקבוצת הכוכבים עורב עם בהירות מדרגה 2.64. מקור שמו לא ידוע והוא ככל הנראה ניתן לו רק במאה ה-20. כ-3.5 מעלות מדרום-דרום-מזרח לכוכב נמצא הצביר הכדורי M68.

                                               

AH בעקרב

AH בעקרב הוא כוכב על-ענק אדום משתנה סדיר למחצה שנמצא במרחק של כ-7.400 שנות אור ממערכת השמש בבקבוצת הכוכבים עקרב. רדיוס הכוכב 1.411 רדיוסי שמש וככזה הוא אחד הכוכבים הגדולים ביותר הידועים לאנושות. טמפרטורת מעטפת הכוכב היא 190 ± 3.682 קלווין.

                                               

אפסילון בעקרב

ε בעקרב, נקרא גם גליזה 639.1 או LHS 3244 הוא הכוכב החמישי בבהירותו בקבוצת הכוכבים עקרב. הכוכב נמצא במרכז הקבוצה, אך למרות מרכזיותו ובהירותו, שעומדת על דרגה 2.3, לא ניתן לו שם בעת העתיקה והוא הכוכב השלישי הכי בהיר ללא שם. מרחקו ממערכת השמש הוא כ-6 ...

                                               

דשובה

דשובה או δ בעקרב הוא כוכב בקבוצת עקרב, המרכזי מבין שלושת הכוכבים היוצרים את ראשו של העקרב. שמו של הכוכב הוא שיבוש של המילה הערבית "גַבְּהַה" שפירושה מצח ושבמקור תיארה את שלושת הכוכבים שיוצרים את פני העקרב. בשל קרבתו למישור המילקה הירח מסתיר אותו ...

                                               

טאו בעקרב

τ בעקרב, נקרא גם אל ניאט, הוא כוכב שנמצא במרחק של כ-474 שנות אור ממערכת השמש בקבוצת הכוכבים עקרב עם בהירות מדרגה 2.81. הכוכב נמצא סמוך לאנטארס המייצג את ליבו של העקרב ומכאן שמו.

                                               

לסאת

לֶסָאת או υ בעקרב, הוא כוכב שנמצא במרחק של כ-576 שנות אור ממערכת השמש בקבוצת הכוכבים עקרב. הכוכב נמצא בקצה "הזנב" של העקרב ומייצג את העוקץ שלו. כחצי מעלה ממנו נמצא הכוכב הבהיר שאולה.

                                               

קפא בעקרב

κ בעקרב הוא כוכב כפול ומשתנה במרחק של כ-483 שנות אור ממערכת השמש בקבוצת הכוכבים עקרב. למרות שהוא בהיר יחסית הוא לא קיבל שם בימי קדם, זאת ככל הנראה כתוצאה של מיקומו הדרומי שמקשה על הצפייה בו מאירופה והמזרח התיכון.

                                               

WISE J2209+2711

WISE J2209+2711 הוא ננס חום בעל סיווג ספקטרלי של Y0 הממוקם בקבוצת הכוכבים פגסוס במרחק של 22 שנות אור מכדור הארץ. גילויו של WISE J2209+2711 התפרסם בשנת 2014.

                                               

אלגניב

אַלְגֶנִיבּ, נקרא גם γ בפגסוס, הוא כוכב בולט בקבוצת הכוכבים פגסוס עם בהירות מדרגה 2.84. הכוכב נמצא במרחק של כ-390 שנות אור ממערכת השמש והוא חלק מהאסטריזם "הריבוע הגדול" יחד עם מרקב, שאט ואלפרץ.

                                               

אניף

אֶנִיף, נקרא גם ε בפגסוס, הוא הכוכב הבהיר ביותר בקבוצת הכוכבים פגסוס ומייצג את קצה אפו של פגסוס. בעבר הוא היה הכוכב השני הכי בהיר בקבוצה אחרי δ בפגסוס, אך δ בפגסוס הועבר לקבוצת אנדרומדה, כך שאניף הפך לבהיר ביותר בקבוצה. זהו כוכב משתנה שבהירותו נע ...

                                               

גלקסיית פגסוס האליפסואידית הננסית

גלקסיית פגסוס האליפסואידית הננסית או גלקסיית אנדרומדה VI היא גלקסיה אליפסואידית ננסית שנמצאת בקבוצת הכוכבים פגסוס במרחק של כ-2.55 מיליון שנות אור ממערכת השמש והיא גלקסיית לוויין של גלקסיית אנדרומדה. לגלקסיה בהירות מדרגה 13.2 והיא התגלתה בשנת 1999 ...

                                               

גלקסיית פגסוס הלא-סדורה הננסית

גלקסיית פגסוס הלא-סדורה הננסית היא גלקסיה לא-סדורה ננסית שנמצאת בקבוצת הכוכבים פגסוס במרחק של כ-3 מיליון שנות אור ממערכת השמש ושייכת לקבוצה המקומית.

                                               

מרקב (פגסוס)

מָרְקָבּ, נקרא גם α בפגסוס, הוא הכוכב השלישי בבהירותו בקבוצת הכוכבים פגסוס ומייצג את כתפו של פגסוס. בהירותו של מרקב היא מדרגה 2.48 והוא נמצא במרחק של כ-133 שנות אור ממערכת השמש. מרקב הוא חלק מהאסטריזם "הריבוע הגדול" יחד עם שאט, אלגניב ואלפרץ.

                                               

שאט

שֶאָט, נקרא גם β בפגסוס, הוא הכוכב השני בבהירותו בקבוצת הכוכבים פגסוס ומייצג את רגלו הקדמית של פגסוס. זהו כוכב משתנה שבהירותו נעה סביב דרגה 2.42 והוא נמצא במרחק של כ-196 שנות אור ממערכת השמש.

                                               

גלקסיית פסל הננסית

גלקסיית פַּסָּל הננסית, נקראת גם גלקסיית פסל האליפסואידית הננסית, היא גלקסיה ננסית אליפסואידית שנמצאת בקבוצת הכוכבים פסל במרחק של כ-173.000 שנות אור ממערכת השמש, והיא אחת מגלקסיות הלוויין הקרובות ביותר לשביל החלב. הגלקסיה התגלתה בשנת 1937 על ידי ...

                                               

RS בפרסאוס

RS בפרסאוס הוא כוכב על-ענק אדום משתנה סדיר למחצה הממוקם בצביר הכוכבים הכפול בקבוצת הכוכבים פרסאוס וחבר בצביר הפתוח NGC 884. הכוכב בעל מסה של 12–15 מסות שמש ורדיוס של 740–800 רדיוסי שמש. RS בפרסאוס בעל טמפרטורה של 3.470 קלווין ועוצמת הארה הגדולה פ ...

                                               

S בפרסאוס

S בפרסאוס הוא כוכב על-ענק אדום הממוקם בסמוך לצביר הכוכבים הכפול בקבוצת הכוכבים פרסאוס, צפונית לצביר הכוכבי NGC 869. הכוכב חבר ב-Perseus OB1. S בפרסאוס בעל רדיוס של 1.230-780 רדיוסי שמש וטמפרטורה של 3.500 קלווין. הכוכב בעל עוצמת הארה הגדולה פי 88. ...

                                               

גמא בפרסאוס

γ בפרסאוס הוא הכוכב החמישי בבהירותו בקבוצת הכוכבים פרסאוס עם בהירות מדרגה 2.93. למעשה מדובר בכוכב כפול משתנה לוקה במרחק של כ-243 שנות אור ממערכת השמש עם זמן מחזור ארוך של קרוב ל-15 שנים.