ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 268                                               

Buffalo buffalo buffalo

"Buffalo buffalo" הוא משפט שובר שיניים תחבירי בשפה האנגלית, המשמש דוגמה לכך שהומונימיה והומופון יכולים ליצור משפט שלם ונכון תחבירית. המשפט הופיע לראשונה בשנת 1965 בספר של דימיטרי בורגמן, Language on Vacation: An Olio of Orthographical Oddities. ל ...

                                               

Ethnologue

אתנולוג: שפות העולם הוא אתר המשמש בתור כלי עזר שנתי באמצעי דפוס ובאינטרנט המספק נתונים סטטיסטיים ומידע אחר על השפות המדוברות כיום בעולם. הוא הונפקה לראשונה בשנת 1951 וכעת היא מתפרסמת מדי שנה על ידי SIL International המשמש בתור ארגון ללא כוונת רוו ...

                                               

That is that is not is not is that it is

that is that is not is not is that it is הוא משפט שובר שיניים, שהוא צירוף של מילות קישור באנגלית המדגימות את חשיבות הפיסוק. ניתן לנתח את המשפט בשלוש דרכים שונות כך שייווצר משפט דקדוקי הגיוני. בכל דרך מחלקים את הצירוף לשלושה משפטים לפחות, באופן הב ...

                                               

Ye olde

ye olde היא קלישה שמקורה באנגלית עתיקה, בה נעשה שימוש בצורה אנכרוניסטית לציין דבר ישן באווירה אנגלית ישנה. בביטוי נעשה שימוש בעיקר על ידי פאבים ומסעדות, בשביל לציין אווירה ישנה.

                                               

אגרון

אֶגְרוֹן הוא מילון של מילים נרדפות, המבוסס על שדות סמנטיים. בעוד שמילון כללי מגדיר מילים באותה השפה או נותן תרגומים של המילה לשפה אחרת ונועד בעיקר לשם בירור פירושה של מילה בטקסט קיים, האגרון כולל רשימה של מילים נרדפות. כמו מילונים אחרים, גם אגרונ ...

                                               

אוגד

אוגד הוא מעמד תחבירי של מילה המסמנת את היחס בין נושא המשפט לנשואו. במרבית שפות העולם, כאשר נשוא המשפט הוא פועל אין צורך להשתמש באוגד, שכן הפועל מובן בהכרח כנשוא המשפט. כפועל יוצא מכך, האוגד מופיע לרוב במשפטים שמניים או משפטים שנשואם אינו פועלי. ב ...

                                               

אוצר המונחים הפילוסופיים

אוצר המונחים הפילוסופיים ואנתולוגיה פילוסופית חובר על ידי יעקב קלצקין בשנות ה-20 של המאה ה-20. הוא לקסיקון מונחים בפילוסופיה היהודית ומהפילוסופיה הערבית בימי הביניים ובראשית העת החדשה, ונספח אנתלוגי חמישים חיבורים של פילוסופים יהודים וקראים וערבי ...

                                               

אוצר מילים

למושג אוצר מילים שתי משמעויות סמוכות: מכלול המילים המרכיבות שפה מסוימת. מכלול המילים והביטויים שאדם מסוים מכיר. כל שפה מתאפיינת בדינמיות: מילים חדשות נוצרות בשפה או נקלטות בה משפות זרות, ומילים אחרות יוצאות מכלל שימוש, ונותרות רק בספרים נושנים. ב ...

                                               

אוקסימורון

אוֹקְסִימוֹרוֹן הוא מטבע לשוני המורכב מזוג מרכיבים הסותרים זה את זה, שצירופם יוצר משמעות חדשה מעבר להגיון – פרדוקס – וזאת על מנת להגביר את הרושם וההפתעה. המונח מקורו ביוונית, ופירושו: "חד" ו"קהה". כיום, אנשים רבים משתמשים במונח אוקסימורון כדי לתא ...

                                               

אותיות רישיות ואותיות קטנות

אות רישית או אות גדולה הוא מושג הקיים בשלושת סוגי האלפבית האירופאיים וכן באלפבית הארמני, שמשמעו אות הנכתבת בצורה הגדולה יותר מבין שתי צורות הכתיבה של האות. הצורה השנייה לאות רישית היא אות קטנה שהיא הצורה בה האות נכתבת בתוך טקסט. השימוש באות לרישי ...

                                               

אזאפה

אֶזָאפֶה) היא רכיב דקדוקי בשפה הפרסית המשמש לקישור בין חלקים שונים במשפט, לרוב לציון שייכות, סמיכות או תואר. האזאפה אינה מוטעמת. בתעתיק לעברית נהוג לסמן אותה באות "י" המחוברת במקף למילה הקודמת לה, לדוגמה: מיידאן-י אמאם.

                                               

אטלס השפות בסכנת הכחדה בעולם

אטלס השפות בסכנת הכחדה בעולם הוא סדרת פרסומים המתפרסמת על ידי ארגון אונסקו ובו רשימה מקיפה של השפות העומדות בסכנת הכחדה בעולם.

                                               

איבר (תחביר)

איבר הוא משפט עצמאי המהווה חלק מהמשפט המאוחה. לדוגמה, במשפט "דני הלך לים, ויוסי הלך לבית-הספר" שני איברים: "דני הלך לים" ו- "ויוסי הלך לבית-הספר." בכל משפט מאוחה יש שני איברים או יותר, ונהוג לסמן אותם באותיות הא"ב, כלומר איבר א, איבר ב, איבר ג וכ ...

                                               

איגיון

איגיון או אִי-גָיוֹן הוא התבטאות בכתב או בעל-פה בשפה שלכאורה היא מובנת ותקנית, אך בעצם אין לה משמעות או שהמשמעות אינה הגיונית או אפשרית; היא יכולה להכיל סתירות, הברקות ומוזרויות. האיגיון הוא סוגה בריטית מסורתית ונפוץ במיוחד בחמשירים. איגיון יכול ...

                                               

אידיולקט

בבלשנות, אידיולקט הוא וריאנט שפה הייחודי לפרט מסוים. האידיולקט בולט בדפוסים של בחירת מילים ודקדוק, או מילים, ביטויים או ניבים לשוניים הייחודיים או אופייניים לפרט מסוים. לכל פרט יש אידיולקט, המאופיין בקיבוצים חוזרים ונשנים של מילים הייחודיים לו. א ...

                                               

אינטונציה (בלשנות)

אִינְטוֹנַצְיָה היא שינוי גובה הצליל בזמן הגיית משפט או צירוף תחבירי, על פי תבנית הנגנה, הנושאת משמעות תחבירית-פרוזודית-פרגמטית: שאלה, חיווי סופי, חיווי המשכי, בקשה, גערה וכיוצא באלה. אינטונציה שונה מטון בשפה טונאלית למשל השפות הסיניות או סַנְגּו ...

                                               

אינסטינקט השפה

אינסטינקט השפה הוא ספר משנת 1994 שנכתב על ידי סטיבן פינקר לקהל הרחב. פינקר טוען שבני אדם נולדים עם יכולת מולדת לשפה. הוא מתייחס באהדה לטענתו של נועם חומסקי, כי כל השפות האנושיות מראות ראיות לדקדוק אוניברסלי, אך מתנגד לדעתו הספקנית של חומסקי כי הת ...

                                               

אמתא דבי רבי

אַמְּתָא דְּבֵי רַבִּי היא דמות הנזכרת בתלמוד כשפחה בבית רבי יהודה הנשיא. השפחה מתוארת בתלמוד כחכמה ובעלת ידע, חכמי התלמוד נהגו בה כבוד ואף למדו מדבריה במספר מקרים.

                                               

אנגרמה

אָנַגְרָמָה היא יצירת מילה חדשה מערבוב אותיותיה של מילה קיימת, או משפט חדש מערבוב אותיות של משפט קיים. נקראת לעיתים "חושחש". מקור המונח הוא מיוונית. אנא = אחורנית, הפוך, וגרמה = אות. פלינדרום מילולי הוא מקרה פרטי של אנגרמה.

                                               

אנדופורה

אֶנְדוֹפוֹרָה היא רכיב במשפט או בפסקה המתייחס לרכיב אחר באותו טקסט. הדבר אליו מתייחסת האנדופורה נקרא הקודמן והוא לרוב מקדים את האנדופורה במשפט. למשל במשפט "הזמרת איפרה את עצמה" האנדופורה "עצמה" מתייחסת לקודמן "הזמרת". המילה היא הלחם בסיסים מיווני ...

                                               

אפונים

אֶפּוֹנִים הוא שם, אמיתי או בדוי, של אדם שעל שמו נקרא מקום, עם, מושג, תגלית או כל דבר אחר. האפונים עשוי להיות רשמי, דוגמת יחידת מדידה הנקראת על שם המדען שהמציא אותה, או פופולרי ובלתי רשמי. באנגלית מודרנית, המילה "Eponymous" מתייחסת לדבר הנקרא על ...

                                               

אפיתט

אפיתט הוא שם תואר או מונח תיאורי, המלווה או המתרחש במקום של שם עצם כאשר בשניים אלה יחדיו נעשה שימוש במשותף. לאפיתט יש גוונים שונים של משמעות כאשר הוא מוחל על דמויות אמיתיות או פיקטיביות, כולל אלים ואובייקטים, ואף מינוחים מדעיים. אפיתט יכול להיות ...

                                               

אקדמיה ללשון

אקדמיה ללשון הוא גוף העוסק בהכוונתה ובקידומה של שפה מסוימת. פעמים רבות מוקמת אקדמיה ללשון מכוח חוק, ולהחלטותיה תוקף מחייב, במדינה שבה הוקמה האקדמיה, במידה שנקבעה בחוק זה.

                                               

אקולקט

אקולקט הוא נאולוגיזם בלשני המתייחס לווריאנט שפה האופייני למשק בית מסוים. לרוב, מתפתח אקולקט מתוך אידיולקט, שפה הייחודית לפרט מסוים, של אחד החברים במשפחה ומתפשט לפרטים אחרים במשק הבית. האקולקט כולל בדרך כלל מילים וביטויים ייחודיים, או הענקת משמעות ...

                                               

אתנולקט

אתנולקט הוא מושג בלשני המתייחס לשפה המדוברת על–ידי קבוצה אתנית או תרבותית. האתנולקט שונה מניב בהיותו מיוחד לבני אותה קבוצה, ולא לאזור גאוגרפי גרידא, אם כי המרחב הגאוגרפי עשוי להשפיע על היווצרותו או תיחומו. אתנולקט מושפע ממגוון נתונים חברתיים, תרב ...

                                               

בודק איות

בודק איות הוא יישום מחשב או חלק מיישום, המזהה בטקסט מילים החשודות בשגיאת כתיב. בודקי איות נפוצים בתוכנות כמו מעבד תמלילים, דפדפן, דואר אלקטרוני ומנוע חיפוש. לאחר זיהוי מילה חשודה עשוי היישום להציע הצעות לתיקון או לבצע תיקון אוטומטי.

                                               

ביטוי משוכל

ביטוי משׂוּכָּל הוא שיבוש מכוּון או לא מכוון באיות והגיית מילים, צירופים או משפטים. שימוש בביטויים משוכלים נעשה לרוב כשעשוע לשוני. באנגלית תופעה זו מכונה סְפּוּנריזם, על שמו של ויליאם ארציבלד ספונר, מרצה בכיר באוניברסיטת אוקספורד, ששמו יצא לפניו ...

                                               

בלשנות חישובית

בלשנות חישובית היא ענף מחקר רב-תחומי, המשלב רעיונות וכלי מחקר מתחום הבלשנות, מדעי המחשב ותחומים קרובים. לבלשנות החישובית שתי מטרות מחקריות: תאורטית ומעשית. בלשנות חישובית תאורטית מנסה להתמודד עם שאלות היסוד של מדע הבלשנות, כגון מהי שפה וכיצד בני ...

                                               

בלשנות מודרנית

בלשנות מודרנית הוא כינוי להתפתחויות שחלו במדע הבלשנות מראשית המאה ה-20 ועד ימינו, ולאסכולות השליטות היום בתחום הבלשנות. הבלשנות המודרנית, שרואה באפיון היכולת הלשונית האנושית את נושא המחקר העיקרי שלה, היא ענף מרכזי במדעים הקוגניטיביים.

                                               

גרירה (בלשנות)

גרירה או גררה היא תופעה פונולוגית הקיימת בניבים עבריים, שבה מילה אחת בניב משפיעה על המילה האחרת וגוררת אותה להגייה שונה התואמת את צורת הגייתה של חברתה. זהו למעשה סוג של הידמות במצב של חציצה. סיבת התופעה: הקושי הפונטי להגות שתי צורות שונות של שני ...

                                               

דוברי קוד

דוברי קוד היו אנשים שבמהלך המאה ה-20 עשו שימוש בשפות שהשימוש בהן לא היה נפוץ, כאמצעי להעברת שדרים סודיים בזמן מלחמה. כיום המונח מקושר בדרך כלל לחיילי הכוחות המזוינים של ארצות הברית שבמהלך מלחמות העולם עשו שימוש בידע שלהם בשפות של העמים הילידיים ב ...

                                               

דחיסות לקסיקלית

דחיסות לקסיקלית היא מונח מתחום הבלשנות המתאר את היחס שבין מילות התוכן לבין מילות התפקוד בטקסט נתון. המונח "דחיסות לקסיקלית" נטבע בשנת 1979 על ידי הבלשן מיכאל האלידיי Halliday, שמצא כי אחד ההבדלים הבולטים המבחינים בין שפה דבורה לשפה כתובה הוא הדחי ...

                                               

דטרמיניזם לשוני

דטרמיניזם לשוני הוא הרעיון ששפה והמבנה שלה מגבילים וקובעים את הידע או המחשבה האנושית וכן תהליכי חשיבה כמו קטגוריזציה, זיכרון ותפיסה. המונח מציין שלאנשים המדברים בשפות שונות כשפות אם, יהיו תהליכי חשיבה שונים. הדטרמיניזם הלשוני הוא הצורה החזקה של ת ...

                                               

דיסגרפיה

דיסגרפיה היא כינוי לקבוצה של הפרעות התפתחותיות קוגניטיביות המתבטאות בכתיבה לקויה. הפרעות אלה מקוטלגות כלקות למידה. יש הכוללים בקבוצה זו גם את קבוצת הפרעות הכתיבה הקוגניטיביות הנרכשות, דהיינו את ה אגרפיה. כתיבה היא פעולה הנרכשת בתקופת הילדות והיא ...

                                               

דקדוק התבניות

דקדוק התבניות הוא כינוי למשפחה של תאוריות בלשניות הרואות את השפה כאוסף של "תבניות" – צימודים נלמדים של צורה לשונית עם פונקציה או משמעות. תבניות יכולות להיות מילים בודדות, מורפמות, צירופים כבולים וביטויים, וכן כללים דקדוקיים מופשטים כגון משפטים סב ...

                                               

האטלס העולמי של מבני השפות

האטלס העולמי של מבני השפות הוא בסיס נתונים של המאפיינים המבניים של שפות שנאספו מחומרים תיאוריים. אטלס זה פורסם לראשונה על ידי הוצאת אוניברסיטת אוקספורד כספר עם תקליטור בשנת 2005 ויצא כמהדורה השנייה באינטרנט בשנת 2008. הוא מתוחזק על ידי מכון מקס פ ...

                                               

הגה (פונטיקה)

הגה הוא צליל יחיד המופק בתקשורת הלשונית המדוברת. ההגה הוא יחידת הדיבור הקטנה ביותר בשפה ואינו נושא משמעות משל עצמו. הבדל בין שני הגאים בשפה שיוצר הבדל במשמעות בין שתי מילים נקרא פונמה. הפונמה היא "הגה מבחין", אשר החלפתו בהגה אחר תיצור מילה בעלת מ ...

                                               

הגייה

הֲגִיָּה של שפה היא האופן שבו השפה באה לידי ביטוי בפי דובריה. הגייתה של שפה, גם בפי הדוברים אותה כשפת אם, משתנה במהלך הדורות, וכן ניכרים הבדלי הגייה בין קבוצות אתניות שונות ובין אזורי מגורים שונים. טקסטים כתובים באלפבית של השפות השונות אינם מספקי ...

                                               

הומוגרף

המושג הומוגרף מתייחס למילים שכתיבן זהה למילה אחרת בעלת משמעות שונה. מילים הומוגרפיות יכולות להיות הומופוניות או הטרופוניות.

                                               

הומונימיה

בבלשנות, מילים הומונימיות, או מילים בעלות הומונימיה, הן קבוצת מילים, שלמרות שכל אחת מהן, גם נכתבת וגם נהגת בדיוק באותו האופן, המשמעות שלהן חסרת כל קשר, לחלוטין. בשפות שמיות, תופעת ה הומונימיה קיימת גם בין שורשים ולא רק בין מילים בודדות. לדוגמה: " ...

                                               

הומופון

הומופון פירושו "בעל צליל זהה". לרוב משתמשים במושג הזה כדי לתאר: אותיות הומופוניות - אותיות בעלות צליל זהה כגון כּ ו-ק. משפטים הומופוניים - משפטים שנשמעים זהים, אך משמעותם שונה. בעברית, משפטים כאלו נפוצים, למשל, באופן בו פעוטות מפרשים שירים נפוצים ...

                                               

החייאת שפה

החייאת שפה הוא תהליך מכוון שבו מנסים לעצור תהליך הכחדה של שפה או להחזיר לשימוש שפה שנכחדה. בתהליך יכולות להיות מעורבות קבוצות בעלות מכנה אתני או תרבותי משותף ואף ממשלות.

                                               

הידמות

בבלשנות, הידַּמּוּת היא תופעה פונטית שבה הגה מסוים מקבל תכונה או תכונות פונטיות של הגה אחר המצוי בסביבתו. התופעה נובעת מנטייתו של הדובר שלא לשנות את מצבם של כלי הדיבור שלו. ההידמות עשויה להתרחש באופן שיטתי או באופן ספורדי. כאשר היא מתרחשת באופן ש ...

                                               

היפותזת ספיר-וורף

בבלשנות, היפותזת ספיר-וורף קובעת, כי קיים יחס ישיר בין הקטגוריות הלשוניות של השפה בה אדם מדבר לאופן שבו אותו אדם מבין את העולם ומתנהג בו. היפותזה שנויה במחלוקת זו, קרויה על שם הבלשן והאנתרופולוג אדוארד ספיר, ועמיתו-תלמידו, בנגמין לי וורף.

                                               

הכפלת "שמ-"

הכפלת "שְׁמְ-" היא צורה של הכפלה שבה מילה מוכפלת כשהמופע השני שלה מתחיל בצירוף הצלילים שְׁמְ. מבנה זה משמש בדרך כלל לבטא אירוניה, לגלוג, גינוי, זלזול או ביטול, ספקנות או חוסר-סבלנות ביחס לנושא הנידון. השימוש בצורה זו מוגבל למשלב דיבורי. מקורה של ...

                                               

הכפלת עיצור

הכפלת עיצור הוא תופעה פונטית, לעיתים פונולוגית, שבה עיצור נהגה למשך זמן ארוך יותר מן הרגיל. הכפלת עיצור עשויה להיות פונמית, כלומר להיות יחידה לשונית שהימצאותה בתוך מילה משפיעה על משמעותה, או פונטי גרידא, כלומר הכפלת עיצור שנהגית בשפה אבל אין לה ת ...

                                               

הכתב הכרמלי

הכתב הכרמלי הוא שיטת ליטון של עברית, שפותחה על ידי מיכאל אבינור החל משנות ה-50. האלפבית מורכב מ-38 אותיות שחלקן נראות כאותיות לטיניות רגילות, ולאחרות יש צורה מיוחדת.

                                               

הלחם בסיסים

הֶלְחֵם בסיסים הוא דרך תצורה של מילים בשפה באמצעות חיבורן של שתי מילים קיימות למילה אחת, בדרך כלל תוך השמטה של הגאים מאחת המילים או משתיהן. הלחם שבו שתי המילים נשארות שלמות מכונה "הלחם בסיסים מלא" בעוד הלחם בסיסים בו נשמטים הגאים מכונה "הלחם בסיס ...

                                               

המרה פונמית-גרפמית

יכולת המרה פונמית-גרפמית חיונית לצורך השימוש בשפה הכתובה עבור שפות בהן מערכת הכתב מייצגת את צלילי השפה כמו בשפות המשתמשות בכתב אלפביתי. יכולת זו נדרשת הן לשם ייצוג המילים הדבורות באופן גרפי והן עבור הפענוח של הסימנים הגרפיים לצלילים אותם הם מיצגי ...

                                               

הערכת שפה

הערכת שפה היא תחום לימודי הנכלל בבלשנות יישומית. כאשר מעריכים שפה עיקר ההתמקדות הוא על ההערכה של שפת האם ושפה שנייה. משקלים שווים יוכלו להינתן כשהם מבוססים על ידע כיצד השפה עובדת מבחינה תאורטית ומבחינה פרקטית וכן, כיצד נעשה השימוש בשפה והשליטה בה ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →