ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 269                                               

התאם

בדקדוק, התאם הוא יחס בין רכיבים שונים במשפט, המתאפיין בדרך כלל בשינויים המתרחשים בצורה אחת בעקבות קשר תחבירי עם צורה אחרת. בין סוגי ההתאם הנפוצים ביותר בשפות העולם, כמו גם בעברית, הם התאם במין והתאם במספר. לדוגמה, בעברית קיים התאם במין ובמספר בין ...

                                               

התייחסות עצמית

התייחסות עצמית היא תופעה, בשפה טבעית או מתוכננת, שבה משפט מתייחס אל עצמו, במישרין או בעקיפין. התייחסות עצמית עומדת בבסיסם של פרדוקסים רבים, שלחלק מהם תפקיד חשוב בפילוסופיה ובמתמטיקה. התייחסות עצמית ממלאת תפקיד חשוב במדעי המחשב, הן בצד התאורטי והן ...

                                               

התעתיק מלועזית לעברית

כללי התעתיק מלועזית לעברית הם מכלול הדרכים שמטרתן לתת מענה לצורך לתעתק שמות משפות שאינן שמיות לשפה העברית. הדיון לגבי כללי התעתיק מלועזית לעברית החל כבר במסגרת ועד הלשון העברית, שפרסם את תקנותיו בכרך י"א של "לשוננו". הדיון הראשון בנושא במסגרת האק ...

                                               

זרגון

זרגון צבאי הוא השפה הפנימית הנפוצה בקרב חברי הארגון הצבאי, כמו גם אלה שאינם משתייכים אליו, אך מקיימים עמו תקשורת שוטפת. הזרגון מאגד תחתיו מכלול מונחים וביטויים פורמליים הקשורים לצבא, ובעיקרי עיסוקיו: ניהול משאבי אנוש, ניוד סחורות ותחזוקה, מדרג צב ...

                                               

זוג מינימלי

בפונולוגיה, זוג מִינִימָלִי הוא זוג מילים בשפה מסוימת, שנבדלות מזו באלמנט פונולוגי אחד בלבד, כמו עיצור אחד או תנועה אחת, ויש לכל אחת מהן משמעות שונה. משתמשים בהן כדי לקבוע ששני עיצורים או תנועות מהווים שתי פונמות נפרדות בשפה. באמצעות זוגות מינימל ...

                                               

זוגי (בלשנות)

זוגי הוא סוג של מספר דקדוקי, המציין כמות של 2 בדיוק, ובא לידי ביטוי בדרך כלל באמצעות נטייה מורפולוגית. למשל, הצורה יומיים היא צורה ייחודית בעברית לציון שני ימים, ללא צורך בשם המספר שניים. בשפות שבהן יש נטייה עשירה של זוגי, גם שמות התואר, כינויי ה ...

                                               

חד-לשוניות

חד-לשוניות היא מצב בו אדם יכול לדבר רק בשפה אחת. זאת בניגוד לרב-לשוניות. כמו כן, חד-לשוניות אף עשויה להתקשר למדיניות לשונית במדינה מסוימת שאוכפת על אחרים להשתמש בשפה הלאומית או הרשמית. כמו כן, טקסט, מילון או שיחה שנכתבו או מנוהלים רק בשפה אחת וכך ...

                                               

חוק ההידקקות

חוק הַהִדַּקְקוּת, הוא חוק בבלשנות היסטורית, המבטא את ההפך של חוק פיליפי. חוק ההידקקות מתאר תהליך שאירע בשפה העברית שבו בחלק מהמקרים התנועה הקצרה a הפכה לתנועה i הקדומה במילים עם הברה בלתי מוטעמת וסגורה.

                                               

חוק זיף

חוק זיף היא נוסחה אמפירית המתארת את התפלגות שכיחות המילים בטקסט בשפה טבעית. החוק התגלה ונוסח בשנות ה-30 של המאה ה-20, על ידי הבלשן האמריקאי גורג קינגסלי זיף, אבי הבלשנות החישובית. התפלגות זו נקראת "התפלגות זיף". בעקבותיו בדקו חוקרים אחרים תופעות ...

                                               

חוק פיליפי

חוק פִילִיפִּי הוא השערה של הבלשן פ פיליפי, לגבי כלל קבוע של מעתק הגאים קדום, שחל בשפות שמיות עתיקות, לפיו התנועה הקדומה הקצרה i, ברבות הימים עברה תהליך שבו היא הפכה לתנועת - a ב. בעברית כיום, מילים שנותרו בלא תמורה על פי חוק פיליפי מבוטאות בצירי ...

                                               

חלקי הדיבר

בבלשנות, החלוקה ל חלקי דיבר, או במינוח מקצועי יותר ל קטגוריות לקסיקליות, היא סיווג כל מילה בלקסיקון של שפה לפי מאפיינים מורפולוגיים. ב דקדוק עברי חלקי הדיבר העיקריים הם: שם עצם, פועל, תואר, תואר הפועל, כינוי ומילת-יחס. חלוקת המילים לפי חלקי דיבר ...

                                               

חלקת לשון

חלקת לשון הוא כתב עת ישראלי לבלשנות עיונית ושימושית. נוסד כדי לענות על צורכי החינוך הלשוני במוסדות להכשרת מורים. כיום הוא יוצא לאור על ידי איל"ש, האגודה הישראלית לבלשנות שימושית, בשיתוף אחד המוסדות להשכלה גבוהה.

                                               

חקר התרגום

חקר התרגום או מחקר התרגום הוא ענף בין-תחומי במסגרת מדעי התרבות, המשתמש בתאוריות ובשיטות מחקר מתחומים שונים בסמיוטיקה, במחקר התרבות, בסוציולוגיה, בפסיכולוגיה, בחקר הספרות, בבלשנות ועוד. מטרתו של "חקר התרגום" היא תיאור התרגום כתופעה חברתית, ותיאור ...

                                               

טיפולוגיה (בלשנות)

טיפולוגיה של שפות היא השוואה ומיון של מערכות לשונות בניתוק מן ההיסטוריה של התפתחותן. זאת בניגוד לבלשנות היסטורית העוסקת בהתפתחותן של מערכות לשוניות לאורך זמן. ובניגוד לגנאלוגיה, העוסקת במיון שפות לקבוצות על-פי קשרים גנטיים ביניהן, ובהשוואתן זו לז ...

                                               

טכנובאבל

טכנובאבל – הלחם בסיסים של "טכנולוגיה" ו-" Babble – הוא סוג של פרוזה המשתמשת בעגה, באזוורד, שפה אזוטרית, מונחים טכניים מיוחדים, או סלנג טכני שאינו מובן לשומע. לתחומים שונים של תרגול ותעשייה יש את אוצר המילים המקצועי שלהם המאפשר למי שהתחנך בתעשייה ...

                                               

טקסט

טקסט, הוא מונח שמקורו בתחום הבלשנות, המתאר רצף מילים, משפטים ופסקאות היוצרים יחד מכלול, שהוא הטקסט. מילות קישור משמשות לחיבור בין המשפטים. במהלך שנות ה-70 של המאה ה-20, עם התגבשות תחום לימודי התרבות, המונח טקסט התרחב להכללת כל פעילות אנושית הניתנ ...

                                               

טרנסלנגוויגינג

טראנסלנגוויגינג מתייחס ליכולת של דוברים רב-לשוניים לשלב שפות שונות, כמו שפת האם ושפה נוספת, במבע אחד. שימוש היברידי זה בשפות שונות בונה רפרטואר שמייצר מערכת משולבת מעבר לשפה אחת ומכאן שמו.

                                               

ידידי שקר

בבלשנות, ידיד שקרי הם זוג מילים בשפות שונות, אשר נהגות או נכתבות זהה בשתי השפות אך בעלות משמעויות שונות, כמו המילים מי בעברית ו-" me באנגלית, או היא בעברית ו-" he באנגלית, שהמשמעויות שלהן שונות, אבל הן נשמעות אותו הדבר. המונח נטבע ב-1928 על ידי מ ...

                                               

ישראלית שפה יפה

ישראלית שפה יפה הוא ספרו של הבלשן הישראלי פרופ גלעד צוקרמן. זהו ספר עיון אקדמי המכוון לציבור הרחב. הספר פורסם בשנת 2008 בהוצאת עם עובד. הוא זכה לסקירה בעיתונות, בטלוויזיה וברדיו, והפך לרב-מכר. רוביק רוזנטל כתב שהספר היווה אחת מ"עשר השערוריות הלשו ...

                                               

כתב ברייל

כְּתַב בְּרָייל הוא כתב, שסימניו מורכבים מנקודות בולטות ממשטח הדף כלפי מעלה, המאפשר קריאה של טקסט באמצעות חוש המישוש. כתב זה משמש עיוורים, אולם מרבית העיוורים אינם קוראים ברייל.

                                               

כתב יתדות

כתב יתדות הוא שיטת כתב קדומה שהייתה נפוצה באזור מסופוטמיה, סוריה, ממלכת פרס, ובאזור של אררט. סימני הכתב מורכבים מטביעות יתד העשוי ממקל שנלחץ על לוחות חומר ויצרו סימנים שונים המורכבים משילובים שונים של סימני יתדות. הלוחות נשרפו והוקשו ויצרו לוחות ...

                                               

כתיב

בשפה הכתובה, כְּתִיב, או אִיוּת, הוא צירוף אותיות האלפבית, ובמקרים מסוימים גם סימנים דיאקריטיים כגון ניקוד, לשם יצירת מילים. הכתב, לעומת הכתיב, הוא מערכת הסימנים של השפה; הכתיב הוא השימוש שנעשה במערכת סימנים זו לצורך יצירת טקסט כתוב. יכולת האיות ...

                                               

כתיבה (תהליך קוגניטיבי)

התהליך הקוגניטיבי האחראי לכתיבה הוא תהליך רב-שלבי המאפשר לכתוב מילים מוכרות וחדשות, לאיית מילים בעל-פה או להקלידן. הפסיכולוגיה הקוגניטיבית משתמשת במודל כתיבת המילה כדי לתאר תהליך זה באמצעות מערכת רכיבים קוגניטיביים כגון המערכת הסמנטית, הלקסיקון ה ...

                                               

לינגואה פרנקה

לינגואה פרנקה היא שפה בינלאומית המשמשת לתקשורת בין אנשים שאינם מדברים באותה שפת אם, בעיקר לצורך מסחר בינלאומי, דיפלומטיה או מפגשים בין תרבויות שונות. כאשר נפגשים שני אנשים שאינם מדברים אותה שפה והם צריכים לקיים דו־שיח ביניהם, הם ישתמשו בשפה המוכר ...

                                               

למה (בלשנות)

למה היא צורת תפיסה מופשטת בפסיכובלשנות. למעשה הלמה מציגה באופן תאורטי כיצד מילה שנבחרה בנפשנו, מתבטאת בשלבים הראשונים של אופן החיתוך. הלמה מייצגת משמעות ספציפית, אך כשלעצמה אין לה שום סאונד ייחודי שקשור אליה.

                                               

לקסיגרמה

בבלשנות, לקסיגרמה הוא מונח מקביל למונח לקסמה, אך בעוד לקסמה משמש בתיאור שפות טבעיות, המונח לקסיגרמה משמש בתיאור סוג מסוים של שפות מתוכננות. שני המונחים הללו קרובים למונח מילה. לקסיגרמה היא בעצם סוג של לוגוגרמה. מדובר בסמל המייצג מושג לשוני כלשהו, ...

                                               

לקסיקון (בלשנות)

בבלשנות ובמדעים הקוגניטיביים של השפה, לקסיקון הוא מעין רשימה מנטלית במוחו של הדובר, הכוללת את כל המילים שהדובר מכיר, בשפות בהן הוא מדבר. ברשימה מקודד כל המידע הרלוונטי לגבי אותה מילה. הלקסיקון הוא אחד המנגנונים של השפה, והוא מקיים ממשק עם מנגנוני ...

                                               

לשון המעטה

לשון הַמְעטה היא צורת ביטוי מילולי המשתמשת במילים או בביטויים בעלי עוצמה לשונית-מילולית "חלשה" לעומת הצפוי או המקובל באותו הקשר שבה נאמרו. השימוש בלשון המעטה מקובל במיוחד בעולם דובר האנגלית. דוברי אנגלית נוהגים להתבטא באופן פחות נסער במצבים שבהם ...

                                               

לשון מדבק

לשון מִדְבָּק היא לשון אשר רוב המילים בה מורכבות מהדבקה של מורפמות זו לזו. זאת בניגוד ל"שפות אנליטיות", בהן המורפמות לא משנות אלו את אלו כלל ובניגוד ל"שפות נטייתיות" בהן המורפמות גורמות לשינוי צלילי ולשינוי באיות של המורפמות הסמוכות להן. את המושג ...

                                               

לשון נופל על לשון

לשון נופל על לשון הוא צירוף לשוני שבו ישנן שתי מילים בעלות הגייה דומה אך משמעותן שונה ולעיתים אף סותרת. צירופים אלו נועדו לשחק עם הלשון וליצור בלבול מסוים אצל הקורא, שכן משמעותן של המילים היא שונה. לדוגמה: צדקה-צעקה ומשפט-משפח שתיהן של ישעיהו הנב ...

                                               

לשון סובסטרט

בבלשנות, המושג לשון סובסטרט מתייחס ללשון שהייתה קיימת בטריטוריה כלשהי לפני שתושבי אותה הטריטוריה קיבלו על עצמם לשון אחרת. בכך מהווה לשון הסובסטרט את רובד התשתית של הלשון החדשה. דוגמה טובה לתופעה זאת היא לשונות הסובסטרט של הערבית - עם התפשטות האסל ...

                                               

לשון קודש

המסורות שבהן כרוכים טקסים דתיים גורמות לשימורה של שפה ארכאית המשמשת בטקסים אלה. לשון קודש היא צעד נוסף במגמה זו, שבו השפה החיה עברה שינוי מרחיק לכת בהשוואה ללשון כתבי הקודש ונוצרה דיגלוסיה - לשון כתבי הקודש חדלה להיות מובנת לדוברי השפה, והבנתה הצ ...

                                               

גורג פרקינס מארש

גורג פרקינס מארש היה דיפלומט ופילולוג אמריקני, נחשב בעיני כמה לראשון מגיני הסביבה באמריקה וההכרה בהשפעה הבלתי הפיכה של מעשי האדם על פני האדמה. הוא מבשר התנועות הסביבתיות הקיימות, אם כי המותג - שימור סביבתי יהיה מדויק יותר. הפארק ההיסטורי הלאומי M ...

                                               

מבנה עומק (תחביר)

מִבְנֵה עֹמֶק, הוא מונח בבלשנות גנרטיבית המתאר את עומקם של מבנים תחביריים מעבר למִבְנָם השטחי. מבנה העומק מסייע להבין ולפתור מספר בעיות תחביריות, להלן מספר דוגמאות: במשפט "השוטרים על הסוסים", הוא משפט דו-משמעי בניתוחו. ניתן לנתחו כך: המילה "השוטר ...

                                               

מודוס (בלשנות)

מודוס הוא מונח בבלשנות שמתייחס למעמדו של מצב או אירוע בתודעתו של הדובר, כפי שהוא מביע אותו במשפט בשפה. המודוס מסומן באמצעות נטיית הפועל או באמצעות תואר הפועל. באמצעות סימון המודוס קובע הדובר האם המצב או האירוע התרחשו במציאות או שמדובר ברצון או במ ...

                                               

מורפולוגיה (בלשנות)

מוֹרְפוֹלוֹגְיָה היא ענף בבלשנות החוקר את מבנה המילים הקיימות בשפה מסוימת ורכיביהן בעלי המשמעות, המכונים "מורפמות" או צורנים. המורפולוגיה חוקרת את דרכי הצטרפות הצורנים למילים, את משמעותם ואת חלוקת המילים למילים הראשוניות ולצורנים הנוספים אליהם. ל ...

                                               

מושב בחיים

מושב בחיים הוא מונח במחקר המקרא שטבע החוקר הרמן גונקל בהקשר לחקר הסוגים הספרותיים במקרא. כתוצאה מהבנת המושב בחיים ניתן להבין טוב יותר את הקשרו של הטקסט, מבנהו ומטרותיו. המושב החיים הוא ההקשר הסוציולוגי בו נכתבה יצירה ספרותית או ההקשר הסוציולוגי ב ...

                                               

מחזורת

מַחֲזוֹרֶת היא אמצעי סגנוני תחבירי – משפט מורכב ארוך הפותח בחלקים טפלים רבים והרעיון המרכזי בו מובע רק בסופו. שימוש במשפטים כאלה מקובל בספרות כדי להציג רקע להתרחשות ולשמור על מתח לפני שמגיעים לעיקר. הקורא מוכנס לאווירה ומגלה את הפרטים בזה אחר זה ...

                                               

מחסום שפה

מחסום שפה נחווה במפגשים בין דוברי שפות שונות. מידת השפעתו על חיי המעורבים תלויה בהקשר בו הוא נחווה, כגון תיירות, הגירה, עסקים. בהקשר של תיירות, ההתמודדות עם מחסום שפה היא זמנית ומועטת. לעיתים נחצה המחסום על ידי שימוש בשפה שלישית שאינה שפת-האם של ...

                                               

מילה (בלשנות)

מילה היא יחידה בסיסית בשפה המתאפיינת בכך שיש לה משמעות ייחודית וביטוי פונטי בשפה מדוברת. לשפות בעלות מערכת כתב יש למילים גם ייצוג גרפי בכתיבה. האטימולוגיה עוסקת בחקר מקורותיהן של המילים: מתי הופיעו בשפה, מאיזה מקור, וכיצד השתנתה צורתן ומשמעותן. כ ...

                                               

מילה יחידאית

מילה יחידאית היא מילה בעלת מופע חד-פעמי בטקסט נתון, בין אם בקורפוס או בכתביו של יוצר. מילה המופיעה פעמיים מכנים dis legomenon, שלוש פעמים - tris legomenon, ואילו מילה המופיעה ארבע פעמים, tetrakis legomenon, אינה נחשבת נדירה דיה על מנת לציינה. מיל ...

                                               

מילה נרדפת

בתחומי המילונאות והסמנטיקה הלקסיקלית, מילים נרדפות או סינונימים הן קבוצת מילים בשפה מסוימת שיש להן משמעות שקולה או דומה מאוד. מילון מיוחד למיפוי מילים נרדפות מכונה "אגרון" או "תזאורוס". תופעת המילים הנרדפות קיימת כמעט בכל חלקי הדיבר, אם כי בכל קב ...

                                               

מילון

מילון הוא כלי לאיסוף, להגדרה ולביאור של אוצר המילים של שפה מסוימת. סוג נוסף של מילון הוא מילון דו-לשוני, המכיל את אוצר המילים של שפה מסוימת, כשלכל מילה ניתנות מקבילותיה בשפה אחרת. מילון עברי-אנגלי למשל, הוא מילון שמכיל את אוצר המילים של השפה העבר ...

                                               

מילת תפל

מילת תפל היא מילה שאינה לקסיקלית, כלומר מילה שאינה קיימת בשפה מסוימת. קריאה וכתיבה של מילות תפל תתבצע דרך המסלול הסב-לקסיקלי מכיוון שמילים אלו אינן מיוצגות בלקסיקון. מילות תפל שנשמעות כמו מילים לקסיקליות נקראות מילים פסאודו-הומופוניות, המילה "סק" ...

                                               

מין דקדוקי בגרמנית

לכל שם עצם ב גרמנית יש מין דקדוקי, כלומר: הוא מסומן כנקבי, זכרי או נייטרלי. ניתן לאפיין קבוצות של מילים, כך שלרוב המילים בקבוצה יש אותו מין דקדוקי. הטבלה שלהלן מסכמת את המינים בגרמנית ואת קבוצות שמות העצם שמשתייכות לכל אחד מהם:

                                               

מסומן

מסומן הוא המובן המיוצג על ידי הסמל שמסמן אותו. המושג המסומן יכול להיות מציאותי או מופשט והוא כולל את כל הידיעות, המחשבות והרגשות המקושרים אליו. מקור המונח "מסומן" הוא מתחום הבלשנות. הוא נטבע על ידי פרדינן דה-סוסיר. בסמנטיקה המסומן מתייחס למשמעות ...

                                               

מסומננות

מסומננוּת היא מושג תאורטי יחסי מעולם הבלשנות, המתייחס למידת שכיחותם של רכיבים שונים בשפה, לפי היררכיה אוניברסלית. הקביעה לפיה אלמנט מסוים הוא מסומנן מתבססת, בין היתר, על סמך התפוצה שלו בשפות העולם, ועל יחסי השכיחות בינו ובין רכיבים אחרים מתחומו ש ...

                                               

מסמן

מקור המונח "מסמן" הוא מתחום הבלשנות. הוא נטבע על ידי פרדינן דה-סוסיר. בסמנטיקה המסמן מתייחס למילים וחלקי שפה אחרים המייצגים משמעות כלשהי. המונח "מסמן" משמש גם את הסמיוטיקה, אשר בתחילת דרכה התמקדה בחקר סמלים של שפות טבעיות והחלה להתייחס בהדרגה למע ...

                                               

משלב

בבלשנות, מִשְלָב או משלב לשוני הוא אופן שימוש בשפה, התואם לנסיבות מסוימות. על פי רוב, זו מידת הרשמיות או התקניות הדקדוקית או הסמנטית של טקסט מדובר, כתוב, או מסומן. במשלב בא לידי ביטוי ההקשר החברתי של הלשון – כורח הנסיבות והסיטואציה הספציפית שבה נ ...

                                               

משלב דיבורי

משלב דיבורי הוא משלב לשוני המדובר בפי כלל הציבור. הוא מבוסס על כללי השפה התקנית, אך אין בו הקפדה דקדקנית על חוקיה. כמו כן, המשלב הדיבורי כולל מילים או צירופים לשוניים שנפוצים בדיבור היומיומי, אך לרוב אינם מופיעים בשפה הרשמית והכתובה. הגבול בין בי ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →