ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 280                                               

המרצה

במשפטים, המונח הַמְרָצָה מתייחס לצורת דיון משפטי, שהייתה נהוגה בעיקר בעבר, ובה התקיימו הדיונים בעל פה. המבקש היה מגיש בקשה כתובה, ובה הודעה על כוונתו להתייצב בפני בית המשפט ולטעון בפניו את טענותיו. בדרך כלל צורף לבקשה זו תצהיר. במועד שנקבע היה המ ...

                                               

הסדר שלילי

הסדר שלילי הוא מצב משפטי בו נושא מסוים לא הוכנס לדין באופן מודע ובכוונת תחילה על ידי המחוקק. המטרה של המחוקק היא אי החלת אותו דין על המקרה, ולכן מדובר בשתיקה מכוונת. בבתי המשפט נהוג לכנות את ההסדר השלילי כ"שתיקה מדעת". הסדר שלילי אינו כדין חסר וא ...

                                               

הסכמה שבשתיקה

הסכמה שבשתיקה היא טענה שאדם או גוף הסכימו לאמירה או פעולה מסוימת שנאמרה או נעשתה על ידי אחר, בכך שידעו עליה ולא מחו נגדה. הטענה עולה במקומות בהם נטען שהאדם או הגוף השותק אחראים לפעולה של אחר, או במקום שבו נטען שהם הסכימו לה ועתה אינם יכולים לחזור ...

                                               

הערת אזהרה

במסגרת דיני המקרקעין הערת אזהרה ", היא רישום במרשם המקרקעין בדבר התחייבות בכתב, של בעל המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין, לעשות במקרקעין מסוימים עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה. לרישום הערת אזהרה שתי מטרות: להזהיר ולהודיע, לכל מי שמתעניין במקרקעין של ...

                                               

הצעה

הצעה היא מונח משפטי שמהותה פעולה המיועדת להניע אדם או ציבור לבצע דבר מה. להצעה שני מופעים עיקריים במשפט: בדיני חוזים ובדיני ניירות ערך.

                                               

הצעה וקיבול

"הצעה" ו"קיבול" הם המונחים הקבועים בחוק לתיאור המערכת הנורמטיבית המרכזית היכולה להביא לשכלול חוזה בדין הישראלי. מונחים אלה מתארים, הלכה למעשה, כל התקשרות בין אנשים/תאגידים שונים אשר סיום אפשרי לה יהיה שכלולו של חוזה ביניהם. מהותן של ההצעה והקיבול ...

                                               

הקדש

הקדש הוא סוג של נאמנות במסגרת דיני הנאמנות. הקדש הוא הקדשת נכסים לטובת נהנה או למטרה אחרת, הטעונה מסמך בכתב – כתב הקדש – שבו מביע יוצר ההקדש את כוונתו ליצור הקדש וקובע מטרותיו, נכסיו ותנאיו. ההבדל בין הקדש לנאמנות "רגילה" הוא, בראש ובראשונה, באופ ...

                                               

הקדש ציבורי

הקדש ציבורי הוא מוסד משפטי, חוקי, המסדיר נכסים המיועדים למימוש למטרות ציבוריות, בעלות אופי הומניטרי, בתחום החינוך, התרבות, המדע, הבריאות, הדת, הצדקה, הביטחון והספורט. על מנת להקים הקדש ציבורי יש צורך במקדיש, בנכס, ובנאמן. כמו כן צריכה להיות מוגדר ...

                                               

הרמוניזציה

הרמוניזציה היא תהליך במשפט הבינלאומי שבו מדינות שונות מאמצות חקיקה משותפת, כך שההבדלים בין מערכות המשפט השונות מצטמצמים וכל שיטת משפט הופכת לדומה יותר לחברתה. אמנת וינה, שמדינות רבות בעולם קיבלו, היא דוגמה לתהליך הרמוניזציה. דוגמה נוספת היא מהתחו ...

                                               

הרמת מסך

הרמת מסך היא כלי משפטי המאפשר לייחס את החובות והזכויות של חברה בערבון מוגבל לבעליה. השימוש במנגנון הרמת המסך הוא פעולה חריגה, הנוגדת את עקרון האישיות המשפטית הנפרדת – עיקרון העומד בבסיס הרעיון של הקמת תאגיד, ועל כן בתי המשפט משתמשים בו רק במקרים ...

                                               

הרשעה

במשפט פלילי, הרשעה היא מונח משפטי המתאר מצב בו בית משפט מצא נאשם אשם במיוחס לו בכתב האישום, או בעבירה אחרת כפי שקבע בהכרעת הדין. בית משפט יכול להרשיע אדם על-פי הודאתו, או לאחר ניהול משפט הוכחות. אם בית המשפט פסק בהכרעת-הדין כי הנאשם אשם, המשמעות ...

                                               

התיישנות

התיישנות כמונח משפטי, המסווגת כחלק מהמשפט הפרוצדורלי, מתארת מצב לפיו על אף שלבעל דין עומדת עילת תביעה כלפי אחר, הדין מקים מניעה – מהותית או דיונית – מפני העמדת תביעה הנובעת ממנה לבירור בפני בית המשפט בדרך של קיום הליך, משום שחלף זמן רב מדי מיום ש ...

                                               

וואר דיר

באנגליה הליך אישור המושבעים פחות מורכב מאשר בארצות הברית, ונשאלת למעשה שאלה אחת: "האם אתה מוכן לתת שימוע נכון וצודק הן לכתר לתביעה, שמייצגת את המדינה והן להגנה?" המונח וואר דיר משמש בהרחבה לתיאור הליך "משפט בתוך משפט" שמתנהל שלא בפני חבר המושבעים ...

                                               

וטו

וֵטוֹ הוא השם לזכות שניתנה ליחיד או לקבוצה למנוע פעולה מסוימת באופן חד צדדי. זכות הווטו מעניקה כוח בלתי-מוגבל לעצור שינוי, אך לא כדי לחייב שינוי. מקורו של הווטו ברפובליקה הרומית שם הייתה לטריבונים הזכות להטיל וטו על כל ההחלטות והפעולות של כל מוסד ...

                                               

זיכרון דברים

זיכרון דברים הוא חוזה הנפוץ בקרב הציבור כתחליף ראשוני לחוזה מסודר, ומטרתו לסכם משא ומתן ראשוני בנוגע לעסקה הנרקמת בין הצדדים. מבחינה משפטית, המושג זיכרון דברים מתאר מצב עובדתי, בו מחד הצדדים הגיעו להסכמה על פרטים מסוימים ומאידך ברור לצדדים שבהמשך ...

                                               

זכויות יוצרים

זכות יוצרים היא ההגנה שניתנת ליוצר או לבעלים של יצירה מפני שימוש בלתי מורשה ביצירה שהיא קניין רוחני שלו. ההגנה הניתנת לזכויות יוצרים באה להגן על דרכי ביטוי, ומטרתה לעודד את העשרת עולם הביטויים. נהוג לסמן יצירה שרוצים להדגיש שיש למישהו זכויות שמור ...

                                               

זכות

הזכות היא תיאור מצב אנושי מופשט. הנחת היסוד המונחת בבסיסו של תיאור זה היא קיומם של רצונות בבעל הזכות, שאינם תלויים בסביבתו. הזכות מקיימת הפרדה בין רצון זה לכוחות חיצוניים לאדם, ומהווה הכרעה כי רצון מסוים הוא בר-הגשמה מבחינה מוסרית. דוגמה: נתון אד ...

                                               

חברה (תאגיד)

חברה או חברה בע"מ היא ארגון ותאגיד בעל אישיות משפטית שמאגד אנשים למען מטרה משותפת, בדרך כלל לשם הפקת רווח. החברה היא ישות הקיימת בחוקיה של כל מדינה מודרנית, והיא מסגרת משפטית מקובלת לניהול של פעילות עסקית משותפת של אנשים. הסיומת בע"מ מציינת בערבו ...

                                               

חברה בת

חברה בת, חברת בת או חברה נשלטת היא חברה הנמצאת בבעלות או בשליטה של חברה אחרת, הנקראת חברה אם, חברת אם או חברה שלטת. כאשר חברת הבת נשלטת בידי חברה ממשלתית, גם החברה הבת היא חברה ממשלתית. לחברה אם שהיא חברה ציבורית תיתכן חברה בת שהיא ציבורית או פרט ...

                                               

חברה לתועלת הציבור

חברה לתועלת הציבור היא חברה אשר תקנונה ומטרותיה עונים על שני התנאים הנקובים ב סעיף 345א לחוק החברות: בתקנונה של החברה נקבע איסור על חלוקת רווחי החברה לבעלי מניותיה חלוקת דיבידנד. בתקנונה של החברה נקבעו מטרות ציבוריות בלבד בהתאם לרשימה סגורה אשר נ ...

                                               

חברה עירונית

חברה עירונית היא חברה שנמצאת בשליטתה של רשות מוניציפלית כגון: עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית, בבעלות מלאה או חלקית, ומנוהלת על ידי נציגיה ואישי ציבור. חברה הנמצאת בשליטה משותפת של ממשלת ישראל ושל רשות מקומית היא חברה ממשלתית-עירונית. חברה ע ...

                                               

חברה ציבורית

בשל העובדה שחברה ציבורית משתפת את הציבור בהחזקות של מניותיה, חלות עליה הוראות חוק מיוחדות וכללי ניהול קפדניים מכוח חוק החברות וחוק ניירות ערך: כללי ממשל תאגידי מומלצים לאימוץ בחברה ציבורית. בדירקטוריון חובה שיהיו חברים לפחות שני דירקטורים חיצוניי ...

                                               

חברה שהיא עסק חברתי

ערך מורחב – עסק חברתי עסק חברתי הוא ארגון שהוקם במטרה לטפל או לקדם אתגר חברתי או סביבתי תוך שימוש בכלים ושיטות ניהול עסקיות. עסק חברתי מנסה להשיג מטרות חברתיות באמצעות פעילות עסקית ייצור ומכירה או הספקת שירותים, ומשתדל שהרווחים יהיו מקור המימון ה ...

                                               

חברת קש

חברת קש היא חברה הפועלת בחסותה של חברה אחרת במטרה להסתיר פעילויות מסוימות של החברה החוסה. חברת הקש פועלת ברבים בצורה רגילה לחלוטין, כאשר למעשה היא מבצעת פעילויות שאינן תואמות לקו עם מטרת החברה מבחינת הציבור. את חברות הקש מייסדים לרוב ארגונים שוני ...

                                               

חוב

חוב הוא תשלום שאדם חייב לשלמו לגורם אחר, הנושה. חוב נוצר בדרכים שונות, ובהן קבלת הלוואה, רכישה באשראי, חיוב בפיצוי על נזק ועוד. בהשאלה משמש המושג חוב גם להתחייבות לא כספית, כגון חוב מוסרי.

                                               

חוזה

חוזה הוא ביטוי חברתי משפטי להסכמה הנובעת ממפגש רצונות בין שני צדדים כשירים. ההתקשרות בחוזה היא פעילות יום יומית, המתבצעת על ידי כל. רכישת מוצר בחנות, רכישת כרטיס באוטובוס ונסיעה בו, או אף רכישת משקה קל ממכונה המיועדת לכך, הן דוגמאות לחוזים פשוטים ...

                                               

חוזה אחיד

חוזה אחיד או חוזה סטנדרטי הוא חוזה בעל ניסוח אחיד שמיועד להתקשרויות רבות. לרוב החוזה נוסח בידי צד אחד או לבקשתו כדי לשמש בהתקשרויות בינו לבין לקוחותיו. החוזה מוצג לרוב ללקוח כמוצר מוגמר שלא ניתן להתמקח עליו. החוזים האחידים חוסכים עלויות ניסוח חוז ...

                                               

חוזה הפרשים

חוזה הפרשים הוא חוזה בין שני צדדים, המתואר בדרך כלל כ"קונה "ו"מוכר", הקובע כי הקונה ישלם למוכר את ההפרש בין הערך הנוכחי של נכס לבין שוויו במחיר זמן החוזה.

                                               

חוזה לטובת אדם שלישי

חייב - זהו האדם אשר לפי החוזה צריך להעביר תמורה כלשהי לצד שלישי. נושה - זהו האדם אשר כרת עם החייב חוזה לפי החייב צריך להעביר תמורה לצד שלישי. מוטב - זהו הצד השלישי, שאיננו צד לחוזה, אך מקבל תמורה כלשהי מהחוזה שבין החייב לנושה.

                                               

חוזה למראית עין

חוזה למראית עין הוא חוזה שקיימת בו אי-התאמה בין הסכמתם הגלויה של הצדדים כפי שמגולמת בחוזה לבין רצונם וכוונתם האמיתיים. על פי סעיף 13 לחוק החוזים הישראלי, חוזה שנערך למראית עין בטל מעיקרו. להלן לשון הסעיף -

                                               

חוק אפודיקטי

חוק אפודיקטי הוא חוק שאין עליו עוררין. החוק נקרא כך, כיוון שהוא מנוסח בצורה אבסולוטית, כמו. באופן זה, לדוגמה, מנוסחים עשרת הדיברות שמצויים בספר שמות, וכן רבים מחוקי התורה. ראשון חוקרי המקרא שהבחין בין שתי צורות היסוד העיקריות של חוקי התורה קאזואי ...

                                               

חוק קאזואיסטי

חוק קאזואיסטי הוא חוק המנוסח כפסוקית תנאי, ואחריה מגיע המשפט העיקרי ובו נקבע החוק. המילה קאזואיסטי היא מלשון המילה מקרה, אירוע casus בלטינית. החוק נקרא כך משום שהוא מנוסח כמקרה משפטי. ראשון חוקרי המקרא שהבחין בין שתי צורות היסוד העיקריות של חוקי ...

                                               

חזקה (פרזומפציה)

חֲזָקָה היא מונח משפטי לפיו יש להניח כנתון נכונותה של עובדה מסוימת, או קיומו של מצב עובדתי מסוים. ישנן חזקות הניתנות לסתירה, כך שניתן להוכיח שאינן נכונות. ישנן חזקות שאינן ניתנות לסתירה. חזקות אלו נקראות "חזקות חלוטות". כך, למשל, קובע הדין הישראל ...

                                               

חסוי (אדם)

חסוי הוא אדם שאינו יכול לדאוג לענייניו או לחלק מהם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג לענייניו במקומו. בישראל החוק המגדיר ומסדיר את ענייניהם של החסויים הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962. החוק מגדיר ב סעיף 80 כי "חסוי" הוא מי שבית המשפט מינ ...

                                               

חשבון השלשה

חשבון השלשה הוא חשבון בנק הנפתח במיוחד להפקדה בנאמנות, של נכסים של צד אחד להסכם, עד לקיום חלקו של הצד השני בהסכם ולאבטחת הקיום. עם קיום חלקו של הצד השני, יעברו הנכסים המופקדים לרשותו. העברת הכספים לצד זה, עשויה להיות מותנית גם באירועים שאינם קשור ...

                                               

טעות (חוזה)

טעות היא אחת מן העילות המאפשרות לבטל את החוזה, בשל פגם בכריתת חוזה. עילת הטעות קמה כאשר אדם מתקשר בחוזה עקב טעות בתפיסת המציאות - ביחס לחוזה או ביחס לנסיבות שאפפו את כריתת החוזה. עילת הטעות מנויה בפרק ב לחוק החוזים:

                                               

ידיד בית המשפט

ידיד בית המשפט הוא מוסד משפטי המוכר בשיטות משפט שונות זה מאות בשנים. מטרתו של מוסד משפטי זה היא לסייע לבית המשפט בסוגיה כלשהי, על ידי מי שאינו צד ישיר לסכסוך הנדון. במקור היה מוסד זה כלי להצגת עמדה נייטרלית בלבד בהליכים, תוך סיוע אובייקטיבי לבית ...

                                               

ידיעה שיפוטית

ידיעה שיפוטית היא עובדה שלגביה יש לשופט היושב בדין ידע כללי, ולכן הוא רשאי להשתמש בו בלי שמישהו מהצדדים יביא ראיות לנכונותה של עובדה זו. כלל מקובל בדיני הראיות הוא שצד הטוען לקיומה של עובדה מסוימת נדרש להביא הוכחה לכך, למשל באמצעות עדות. חריג לכל ...

                                               

ייזהר הקונה

"ייזהר הקונה" הוא ביטוי שמקורו בלטינית, המתאר דוקטרינה משפטית בדיני חיובים, המקובלת במשפט המקובל, אשר לפיה בחוזה מכר על כל צד לדאוג לענייניו: על הקונה לבדוק את הממכר היטב, ואילו על המוכר לא חלה כל חובה לגלות לקונה על פגם בממכר, גם אם ידע המוכר כי ...

                                               

ייחוס (זכויות יוצרים)

ייחוס בתחום זכויות היוצרים הוא ייחוס היצירה למחבר המקורי שלה או של קטע ממנה המובאים על ידי אחר. מדובר בדרישת הגינות בסיסית המבטיחה ליוצר את המוניטין הנובע מיצירתו ומונע צבירת מוניטין במרמה על ידי ייחוס עצמי של יצירות של אחרים. במדינות שונות נחקקו ...

                                               

כוונת זדון

כוונת זדון היא מחשבה על עשיית פעולה בכוונה תחילה - בין אם היא נעשתה מתוך כוונה רעה, ובין אם נעשתה בלא כוונה רעה, אך עם מודעות מלאה לביצוע המעשה; זאת בניגוד לשוגג. תוצאת המעשה הזדוני יכולה להיות כתוצאת מעשה רשלני, אך ישנם חוקים המחמירים עם עושי המ ...

                                               

כללי הצדק הטבעי

כללי הצדק הטבעי אינם מוגדרים במדויק, ומעולם לא עלו על הכתב כשורת כללים מחייבת. המדובר בשני עקרונות בסיס מובנים מאליהם, אשר כל שיטות המשפט אימצו לבחינת השאלה האם הליך משפטי שהתקיים היה הוגן וראוי. אין כל קשר בין הרעיון של קיומם של כללי הצדק הטבעי ...

                                               

כפייה (חוזה)

כפייה היא אחת מן העילות המאפשרות לבטל את החוזה, בשל פגם בכריתת חוזה. במקרה בו צד כופה על צד אחד להתקשר עמו בחוזה, קמה זכות ביטול לצד שהתקשר בחוזה מחמת הכפייה. עילת הכפייה מנויה בפרק ב בחוק החוזים הישראלי:

                                               

לגליזציה

לֵגָלִיזַצְיָה היא הסרת איסור שקיים לגבי פעולה שאינה חוקית, או חקיקת חוק שמתיר פעולה שהייתה בעבר מחוץ לחוק. באופן גס, ניתן לדבר על לגליזציה מוחלטת, ועל לגליזציה מבוקרת.

                                               

מאזן הנוחות

מאזן הנוחות הוא מושג הלקוח מעולם המשפט, והוא דרך משפטית לקבל הכרעה תוך כדי בחינת התוצאה האפשרית של ההכרעה. כאשר לשני צדדים בדיון משפטי ישנם טיעונים בעלי משקל, וקשה להכריע משקלו של מי עדיף – פועל השופט לפי מבחן מאזן הנוחות. הוא מניח שתי תוצאות אפש ...

                                               

מוסד ללא כוונת רווח

מוסד ללא כוונת רווח הוא ארגון שמטרתו איננה צבירת רווחים לבעליו, אלא קידום מטרות שונות שאינן עסקיות. מטרתו של מלכ"ר היא לעודד, לסייע, לעזור, ולממן את המטרה לשמה הוא הוקם. השימוש במושג מלכ"ר הוא בעיקרו למטרות מיסוי: כללי המיסוי של מלכ"ר שונים מאלה ...

                                               

מורטוריום

פעילים למען זכויות בעלי חיים פועלים לעיתים להשגת מורטוריום של פעילות דיג או ציד באזורים מסוימים, כהגנה על מינים שונים של בעלי חיים בסכנת הכחדה. מורטוריום יכול להתבצע בעניין פעילות תעשייתית כגון כרייה, או ניסויים גרעיניים. מקרה נוסף הוא עיכוב של ה ...

                                               

מחדל

מחדל הוא אי-ביצועה של פעולה שנחוץ לעשותה, מתוקף החוק או מתוקף האחריות המוטלת על אדם. ההגדרה למונח "מחדל" כפי שהיא מובאת בחקיקה בדני עונשין חוק העונשין סעיף 18: "מעשה" - לרבות מחדל, אם לא נאמר אחרת. "מחדל" - הימנעות מעשייה שהיא חובה לפי כל דין או ...

                                               

מכתב הפסקת פעילות לצמיתות

מכתב הפסקת פעילות לצמיתות, בתחום המשפטי-כלכלי, הוא מסמך הנשלח לאדם יחיד או עסק, כדי לעצור את פעילותו הבלתי חוקית, לכאורה, ולאחר הפסקת פעילות זו- למנוע את התחדשותה או השנותה בעתיד. באנגלית, מכונה מונח זה "Cease and Desist Letter". כינוי זה מסתמך ע ...

                                               

מקרים קשים יוצרים דין רע

מקרים קשים יוצרים דין רע היא אמרת כנף הגורסת כי חוקים שנחקקים או הלכות שנפסקות כדי לתקן מקרי קיצון קשים, חלים בסופו של דבר על קשת רחבה יותר של מקרים מאשר אלה שהתכוונו לתקן, ולכן נוצר בסופו של דבר דין רע. גרסה ראשונה של האמרה נטבעה בידי השופט האנג ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →