ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 299                                               

רדיקל ברינג

רדיקל ברינג של מספר מרוכב כלשהו a הוא שורש של הפולינום x 5 + x + a {\displaystyle \ x^{5}+x+a} ; הרדיקל הוא פונקציה גזירה של a במישור המרוכב. הרדיקל נקרא כך על שם המתמטיקאי השוודי ארלנד ברינג, למרות שאיננו רדיקל במובן הרגיל של המונח. גורג גרארד ה ...

                                               

רוטור (מתמטיקה)

רוטור או קרל הוא גודל דיפרנציאלי המודד את נטייתו של שדה וקטורי להסתובב סביב נקודה מסוימת. הרוטור של שדה וקטורי הוא בעצמו שדה וקטורי. הרוטור משמש רבות בתחומים הקשורים לתנועת זורמים, כגון הידרודינמיקה, אווירודינמיקה ומטאורלוגיה, וגם בתחום האלקטרודי ...

                                               

ריבוע יחידה

ריבוע יחידה הוא ריבוע שאורך צלעותיו הוא 1. לעיתים המונח ריבוע היחידה מתייחס באופן ספציפי לריבוע במישור האוקלידי שקודקודיו נמצאים בנקודות, ו-. שטחו של ריבוע היחידה הוא 1 והיקפו 4. אורך האלכסון שלו הוא השורש הריבועי של 2. ריבוע היחידה הוא המכפלה קר ...

                                               

ריצוף (גאומטריה)

בגאומטריה, ריצוף הוא כיסוי של משטח, או קבוצה כללית יותר, באריחים מאותו סוג. ישנם סוגים שונים של ריצופים - הנבדלים מזה באופי הקבוצה שאותה מכסים, במספר האריחים המותרים בשימוש, ובמחזוריות שלהם. הדוגמה הפשוטה ביותר היא כיסוי של המישור באריחים ריבועיי ...

                                               

רציונליות מושלמת

בכלכלה ובתורת המשחקים, מניחים פעמים רבות כי למשתתפים רציונליות מושלמת: כל השחקנים במשחק תמיד יפעלו על מנת למקסם את תועלתם. כלומר, כל שחקן לוקח בחשבון את כל הפעולות האפשריות ובוחר ברצף הפעולות שיניב את התוצאה הטובה ביותר עבורו. מסקנה מידית מהנחה ז ...

                                               

רציפות במידה אחידה

באנליזה מתמטית, רציפות במידה אחידה היא תכונה של משפחה של פונקציות רציפות במידה שווה בקטע. במשפחה שבה התכונה מתקיימת, אם y {\displaystyle y} קרוב ל- x {\displaystyle x} אז f {\displaystyle f} קרוב ל- f {\displaystyle f} לכל הפונקציות במשפחה בבת אח ...

                                               

חוק שאנון-הארטלי

בתורת האינפורמציה, חוק שאנון הוא משפט המגדיר את קיבול הערוץ של ערוץ תקשורת החשוף לרעש גאוסי, והוא נקרא על שם קלוד שאנון. קיבול ערוץ הוא קצב הנתונים המרבי שבו ניתן לשדר מידע באופן אמין. עבור המקרה הנפוץ של ערוץ שבו מתווסף רעש גאוסי קיים קשר בין קי ...

                                               

שבר מצרי

שבר מצרי הוא סכום של שברים יסודיים חיוביים שונים זה מזה. לדוגמה 1 2 + 1 3 + 1 22 {\displaystyle {\frac {1}{2}}+{\frac {1}{3}}+{\frac {1}{22}}}. כל מספר רציונלי חיובי ניתן להצגה כשבר מצרי. מלבד החשיבות ההיסטורית המסוימת שיש להם, לשברים מצריים אין ...

                                               

שגיאת דגימה (כשל לוגי)

שגיאות דגימה היא קבוצה של כשלים לוגיים שבהם יש כשלי היקש. בכשלים מסוג זה ההנחה המשנית, המקרה או הדגימה שנבחרה כדי לייצג כיתה רחבה יותר, שגויה ואינה מייצגת את הכיתה הרחבה יותר שנבחרה לייצג. אם ההנחה המשנית שגויה, בלי קשר למידת הדיוק בתצפית, הנתוני ...

                                               

שדה גלובלי

במתמטיקה, המונח שדה גלובלי מתייחס לשדה שבו מתקיימת נוסחת המכפלה. אמיל ארטין ו- C. Nesbitt הוכיחו ששדות כאלה שייכים לאחת משתי משפחות: שדה מספרים, דהיינו הרחבה אלגברית סופית Q. שדה הפונקציות הרציונליות של עקום אלגברי מעל שדה סופי, דהיינו שדה נוצר ס ...

                                               

שדה המחלקה של הילברט

שדה המחלקה של הילברט, עבור שדה מספרים נתון K {\displaystyle K}, הוא ההרחבה הקטנה ביותר שבה כל האידיאלים בחוג השלמים של K {\displaystyle K} נעשים ראשיים. שדה המחלקה הוא הרחבת גלואה של K {\displaystyle K}, וחבורת גלואה של ההרחבה איזומורפית לחבורת ה ...

                                               

שדה וקטורי

במתמטיקה שדה וקטורי הוא פונקציה חלקה בין יריעה לבין האגד המשיק ליריעה, כך שלכל נקודה מותאם וקטור משיק באותה הנקודה. במילים אחרות שדה וקטורי הוא חתך חלק מעל האגד המשיק של היריעה. מקרה פרטי נפוץ, עבור יריעות שהן תתי-קבוצות של מרחב אוקלידי הוא פונקצ ...

                                               

שדה סקלרי

פונקציה f: R n → R {\displaystyle f:\mathbb {R} ^{n}\to \mathbb {R} } המתאימה לכל נקודה במרחב האוקלידי ה- n {\displaystyle \,n} ממדי מספר ממשי תיקרא שדה סקלרי.

                                               

שורש (של פונקציה)

שורש של פונקציה הוא איבר בתחום ההגדרה שעבורו ערך הפונקציה הוא 0. שורשים של פונקציה נקראים גם אפסים של הפונקציה או פתרונות של הפונקציה. למשל עבור הפונקציה f x = sin ⁡ x {\displaystyle f\leftx\right=\sinx} הצבת x = π {\displaystyle x=\pi } תחזיר f ...

                                               

שזר (תורת הקשרים)

בטופולוגיה, שֶׁזֶר הוא איחוד של כמה קשרים שאינם חותכים זה את זה, על אף שהם עשויים להיות משולבים יחד. קשר, במונחים אלה, הוא שזר שיש לו מרכיב יחיד. קשרים ושזרים נלמדים במסגרת תורת הקשרים. הדוגמה הלא-טריוויאלית הפשוטה ביותר היא הקשר של הופף, המורכב ...

                                               

שחקן אפס

שחקן i ∈ N {\displaystyle i\in N} הוא שחקן אפס במשחק הקואליציוני N ; v {\displaystyle N;v\!} אם: ∀ S ⊆ N ∖ { i }: v S = v S ∪ { i } {\displaystyle \forall S\subseteq N\setminus \{i\}:vS=vS\cup \{i\}} כלומר, נעבור על כל הקואליציות שאינן מכילות את ...

                                               

שחקן גולם

שחקן i ∈ N {\displaystyle i\in N} הוא שחקן גולם במשחק הקואליציוני N ; v {\displaystyle N;v\!} אם: ∀ S ⊆ N ∖ { i }: v { i } + v S = v S ∪ { i } {\displaystyle \forall S\subseteq N\setminus \{i\}:v\{i\}+vS=vS\cup \{i\}} כלומר, נסתכל על כל הקואליציו ...

                                               

שטח פנים

בגאומטריה אוקלידית, שטח הפּנים של גוף כלשהו במרחב אוקלידי תלת ממדי הוא שטח השפה של אותו גוף. לדוגמה, שטח הפנים של פאון הוא סכום שטחי כל פאות הפאון. שטח פנים נמדד ביחידות מידה של שטח. לדוגמה, סמ"ר סנטימטר רבוע או מ"ר מטר רבוע. שטח פנים נמדד כסכום ...

                                               

שיטה איטרטיבית

במתמטיקה חישובית, שיטה איטרטיבית היא שיטה מתמטית שמשתמשת בניחוש התחלתי כדי לייצר סדרת קירובים טובים ויותר לפתרון בעיה נתונה, כאשר הקירוב ה-n-י מחושב על ידי הקירובים שלפניו. שיטה איטרטיבית נקראת מתכנסת אם סדרת הפתרונות שהיא מייצרת מתכנסת לפתרון מס ...

                                               

שיטות אינטגרציה

עבור פונקציה ממשית או מרוכבת f {\displaystyle \,f}, "אינטגרל לא מסוים" הוא פונקציה שנגזרתה שווה ל- f {\displaystyle \,f}. על-פי המשפט היסודי של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, האינטגרל המסוים y = y 0 + ∫ x 0 x f d t {\displaystyle \ y=y_{0}+\int _ ...

                                               

שיטת רונגה-קוטה

באנליזה נומרית, רונגה-קוטה היא משפחת שיטות איטרטיביות, ישירות ועקיפות, הכוללות את השגרה הידועה, שיטת אוילר, דיסקרטיזציה טמפורלית להערכת פתרונות מקורבים של משוואות דיפרנציאליות רגילות. שיטות אלו פותחו בסביבות 1900 על ידי המתמטיקאים הגרמנים קארל די ...

                                               

שיכון (מתמטיקה)

במתמטיקה משתמשים במילה שיכון כדי לציין שאובייקט מתמטי אחד נמצא בתוך אובייקט מתמטי אחר. בצורה פורמלית משתמשים במילה "שיכון" כדי לציין את הפונקציה שבה משתמשים לציון הקשר שבין שני האובייקטים. באופן פורמלי, אנו אומרים שקבוצה X {\displaystyle X} משוכנ ...

                                               

תיקון שפרד

בסטטיסטיקה, תיקון שפרד הוא תיקון נפוץ לאומד המקובל לשונות s 2 {\displaystyle \operatorname {s^{2}} }, כאשר התצפיות מגיעות ממכשיר מדידה שמעגל אותן ליחידות בגודל h. לדוגמה, במכשיר המחזיר מדידה מעוגלת לעשרות, יש לקחת h=10. התיקון הוצע על ידי ויליאם ...

                                               

תא ויגנר-זייץ

תא ויגנר-זייץ של סריג מרחבי הוא תא יחידה פרימיטיבי של סריג ברווה, הכולל את הנקודות סביב נקודת סריג קבועה, שהן קרובות יותר אליה מאשר לכל נקודת סריג אחרת. תאים אלו ידועים גם בשם תאי וורונוי של הסריג. קרוי על שמם של הפיזיקאים יוגין ויגנר ופרדריק זיי ...

                                               

תהליך החלטה מרקובי

תהליך החלטה מרקובי הוא מודל מתמטי לתהליכי החלטה שבה פונקציית המעברים של המערכת מקיימת את תכונת מרקוב, קרי ההסתברות להגיע למצב כלשהו תלויה אך ורק במצב ופעולה נבחרת קודמת. המודל קרוי על שמו של אנדריי מרקוב והוא הרחבה של המודל של שרשרת מרקוב שנעשתה ...

                                               

תוכנית בנו ארבל

תוכנית בנו ארבל היא תוכנית באוניברסיטת תל אביב בהנהלת פרופ אילון סולן, המאפשרת לתלמידי חטיבת הביניים והתיכון לשלב במהלך לימודיהם קורסים אקדמיים לתואר ראשון בבית הספר למדעי המתמטיקה באוניברסיטה. התוכנית הוקמה בשנות ה-80 של המאה ה-20, ונוהלה במשך כ ...

                                               

תומך (מתמטיקה)

במתמטיקה ובמיוחד באנליזה מתמטית, תומך של פונקציה הוא קבוצת כל הנקודות שבהן הפונקציה שונה מאפס. לעיתים מגדירים את התומך כסגור של קבוצה זו. פורמלית, עבור פונקציה f: X → K {\displaystyle \ f:X\to \mathbb {K} } כאשר K {\displaystyle \mathbb {K} } שדה ...

                                               

תופעת גיבס

תופעת גיבס היא תופעה שגילה המתמטיקאי האמריקאי גוסיה וילארד גיבס לגבי טורים אין סופיים אשר מהווים קירוב של פונקציות עם אי-רציפות. התופעה היא שלכל סכום סופי של הטור האין סופי תהיה שגיאה באזור של נקודות האי-רציפות. גודל השגיאה הוא 9% מהערך של אי-הרצ ...

                                               

תורת המספרים האלגברית

תורת המספרים האלגברית היא ענף מרכזי בתורת המספרים, העוסק בתכונות של השלמים האלגבריים ובתכונות אלגבריות של אוסף המספרים השלמים ושל מבנים מתמטיים הנובעים ממנו. ראשיתה של תורת המספרים האלגברית במחצית השנייה של המאה ה-19, בניסיונות של ארנסט קומר להכל ...

                                               

תורת התורים

תורת התורים היא תורה מתמטית העוסקת בתורי המתנה באמצעות מודל תורים, ונחשבת לענף בחקר הביצועים. התורה כוללת מידול מתמטי של מספר תהליכים קשורים, כמו הגעה לסוף התור, המתנה בתור, ושירות בתחילת התור על ידי נותן השירות. תורת התורים מאפשרת חישוב של מספר ...

                                               

תחום פריקות יחידה

בתורת החוגים, תחום פריקות יחידה הוא תחום שלמות, שבו לכל איבר שונה מאפס שאינו הפיך יש פירוק יחיד לגורמים אי-פריקים, כלומר מתקיים בו משפט אנלוגי למשפט היסודי של האריתמטיקה. כל תחום ראשי הוא תחום פריקות יחידה, אבל ההפך אינו נכון. תחום אטומי שבו לכל ...

                                               

תכונת ארכימדס

במתמטיקה, תכונת ארכימדס היא תכונה של מבנה אלגברי סדור, כמו חבורה סדורה או שדה סדור: המבנה מקיים את תכונת ארכימדס אם קבוצת המספרים הטבעיים הנמצאת בו אינה חסומה: לכל איבר x יש מספר טבעי n הגדול ממנו. במילים אחרות, מספר השייך למבנה אינו יכול להיות ג ...

                                               

תריסרון

בגאומטריה, תְּרֵיסָרוֹן הוא כל פאון עם שתים עשרה פאות שטוחות. התריסרון המוכר ביותר הוא תריסרון משוכלל, שהוא פאון משוכלל. ישנם גם שלושה כוכבי תריסרון משוכלל, אשר בנוים כמו כוכב של צורה קמורה.

                                               

תרשים עץ (הסתברות)

בתורת ההסתברות, ניתן להשתמש ב תרשים עץ כדי לייצג מרחב הסתברות. דיאגרמות עץ עשויות לייצג סדרה של מאורעות בלתי תלויים כגון סדרה של הטלות מטבע או מאורעות בעלי הסתברויות מותנות כגון הוצאת כדורים משק. כל צומת בתרשים מייצג מאורע וההסתברויות שלהן זהות. ...

                                               

Bc (שפת תכנות)

bc היא שפת מחשבון בדיוק משתנה, עם תחביר דומה לשפת C. bc לרוב משמשת כשפת תסריט מתמטית, או כמסוף אינטראקטיבי לחישובים מתמטיים. על מנת להיכנס למצב השימוש האינטראקטיבי יש להקיש bc בשורת הפקודה במערכות יוניקס ובמערכות הפעלה דמויות יוניקס. לאחר מכן, יש ...

                                               

Derive

דרייב היא תוכנה שפותחה על ידי סופט וויירהאוס בהונולולו, הוואי, על מנת להוות "יורש" לתוכנה muMATH, מערכת חישובים אלגבריים שפותחה בתחילת שנות ה-70. דרייב שייכת כעת לחברת טקסס אינסטרומנטס, ומשתמשת באותה שפה שבה השתמשה muMath, הנקראת muLISP. דרייב שו ...

                                               

Maple

Maple היא תוכנה המסייעת בפתרון בעיות מתמטיות שונות. Maple משלבת שפת תכנות שייחודית לה עם ממשק של מפרש. התוכנה מאפשרת חישובים סימבוליים יחד עם חישובים נומריים.

                                               

Mathematica

Mathematica היא תוכנת מחשב חישובית המשמשת לביצוע חישובים מתמטיים סימבוליים ומספריים. לתוכנה זו יישומים רבים בתחומי המדע, ההנדסה והתכנות המתמטי. אבי התוכנה הוא הפיזיקאי סטיבן וולפרם אשר פיתח אותה בעזרת צוות של מתמטיקאים ומתכנתים. כיום, התוכנה מפות ...

                                               

MathType

MathType היא תוכנה להקלדת נוסחאות מתמטיות שפיתחה Design Science. התוכנה מאפשרת עריכת משוואות באמצעות ממשק גרפי WYSIWYG והעתקת סמלים וסימנים מתמטיים מתפריטים, וכן מאפשרת הכנסת משוואות באמצעות קוד לטך.

                                               

MATLAB

MATLAB היא שפה דור רביעי בתחום המתמטי פנימי, הכוללת שפת תכנות, ומיוצרת על ידי חברת MathWorks. התוכנה מאפשרת טיפול קל ונוח במטריצות, שימוש בפונקציות ובנתונים, מימוש אלגוריתמים על נתונים, יצירת ממשקי משתמש ויצירת קשר עם תוכנות הכתובות בשפות אחרות.

                                               

גאוגברה

גאוגברה היא לומדה שמאפשרת למידת חקר, הוראת מתמטיקה ומדעים מבית הספר היסודי ועד לקורסים אקדמיים. התוכנה מאפשרת בניית המחשות ויזואליות ואינטראקטיביות בגאומטריה, אלגברה, סטטיסטיקה וחדו"א. התוכנה מופיעה גם כיישום רשת ולכן איננה מחייבת התקנה במחשב.

                                               

וולפרם אלפא

וולפרַם אַלפַא הוא מנוע חיפוש חישובי, שפותח על ידי מעבדות וולפרם והושק במאי 2009. ייחודו הוא בביצוע שאילתות בשפה טבעית, בשילוב עם חישובים והחזיית מידע נרחבת.

                                               

האגודה האמריקאית למתמטיקה

האגודה האמריקאית למתמטיקה היא האגודה המדעית הגדולה והחשובה ביותר הפועלת בארצות הברית בתחום המתמטיקה. האגודה – שנוסדה בשנת 1888 – עוסקת בקידום המחקר והחינוך במתמטיקה, פרסום מאמרים מדעיים, עריכת כתבי עת, ביקורת עמיתים, הוצאת ספרים, חלוקת פרסים, מענ ...

                                               

האיגוד הישראלי למתמטיקה

האיגוד הישראלי למתמטיקה הוא האגודה המקצועית של המתמטיקאים בישראל, וחברים בו מרבית המתמטיקאים החוקרים במדינה. מטרת האיגוד היא עידוד המחקר המתמטי וההשכלה המתמטית האקדמית. האיגוד מטפח קשרים מקצועיים בין־לאומיים עם אגודים מקצועיים ברחבי העולם; הוא חב ...

                                               

הקונגרס הבינלאומי של המתמטיקאים

הקונגרס הבינלאומי של המתמטיקאים הוא הכנס הגדול ביותר של קהילת המתמטיקאים. הכנס נערך לראשונה בציריך בשנת 1897, ומאז 1900 הוא נערך מדי ארבע שנים, בחסות האיגוד המתמטי הבינלאומי. בטקס הפתיחה של הקונגרס מוענקים מדליית פילדס, פרס נבנלינה, פרס קרל פרידר ...

                                               

יום הסטטיסטיקה העולמי

מטרותיו של יום זה הן: להעלות את המודעות הציבורית לחשיבות הסטטיסטיקה הרשמית ככלי לקבלת החלטות המבוססות על מידע עדכני ומהימן, לשפוך אור על ההישגים הרבים של המערכות הסטטיסטיות הלאומיות והבינלאומיות, לחזק את המודעות לסטטיסטיקה הרשמית של המדינות ולהגב ...

                                               

יום פאי

יום פַּאי הוא מועד בינלאומי לא רשמי הנחוג לכבוד הקבוע המתמטי פאי. ישנם שני ימי חג מקובלים כדי לציין את האירוע: יום פאי ו יום קירוב פאי. 14 במרץ מצוין במחלקות למתמטיקה באוניברסיטאות ברחבי העולם כ"יום פאי" או: "יום פאי הבינלאומי", זאת כנגזרת מהקירו ...

                                               

מספר ארדש-בייקון

מספר ארדש-בייקון הוא סכום מספר ארדש של אדם, המציין את קרבתו למתמטיקאי פאול ארדש, ומספר בייקון שלו, המציין את קרבתו לשחקן קווין בייקון. פאול ארדש היה אחד המתמטיקאים הפוריים בהיסטוריה, ופרסם למעלה מ-1.500 מאמרים מדעיים, רובם בשיתוף פעולה עם כ-500 ע ...

                                               

משחק ידידות

משחק ידידות הוא שם כולל למשחק בספורט קבוצתי שאינו מתנהל במסגרת תחרותית אלא על פי הסכמה הדדית בין קבוצות או בין נבחרות, הן ברמה המקומית והן ברמה הבינלאומית. בדרך כלל, משחקי ידידות נערכים כהכנה לקראת משחקים במסגרת תחרותית, ומשמשים את מאמני הקבוצות ...

                                               

מאמן

בספורט, מאמן הוא אדם המדריך ספורטאי או קבוצת ספורטאים, מייעץ להם ומנהל את פעולותיהם כאשר הם מתכוננים לתחרות ספורטיבית, ובזמן שהם משתתפים בה בפועל. רבים מהמאמנים עסקו בעבר בענף הספורט שבו הם מתמחים. חלקם למדו אותו במסגרת אקדמית או מקצועית.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →