ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 307
                                               

גביע דייוויס 2009

גביע דייוויס 2009 הייתה התחרות ה-98 במניין מאז ייסוד התחרות. לתחרות נרשמו מעל ל-100 נבחרות. מחזיקת הגביע נקבעה במשחקי הבית העליון בו נכללו 16 נבחרות. יתר הקבוצות שובצו בבתים אזוריים בית אירופה/אפריקה, בית אמריקה ובית איסה/אוקיאניה. הבתים האזוריים ...

                                               

אליפות וימבלדון 2009

אליפות וימבלדון 2009 הייתה תחרות טניס שנערכה על מגרשי הדשא של אצטדיוני הטניס בווימבלדון. התחרות התחילה ב-22 ביוני והסתיימה ב-5 ביולי. תוכנית התחרות כללה תחרויות גברים, תחרויות נשים ותחרויות זוגות גברים, זוגות נשים וזוגות מעורבים.

                                               

אליפות צרפת הפתוחה 2009

אליפות צרפת הפתוחה 2009 הייתה תחרות טניס שנערכה על מגרשי חימר באצטדיון רולאן גארוס בפריז. התחרויות התחילו ב-24 במאי והסתיימו ב-7 ביוני. זו הייתה האליפות ה-108 מאז ייסודה.

                                               

אליפות ארצות הברית הפתוחה 2010

אליפות ארצות הברית הפתוחה 2010 הייתה תחרות טניס שנערכה על מגרשי מרכז הטניס הלאומי בפארק פלאשינג מדוז. כל המשחקים נערכו על משטח קשה. התחרויות התחילו ב-30 באוגוסט והסתיימו ב-13 בספטמבר. זו הייתה האליפות ה-130 מאז ייסודה. סך הפרסים היה 20.760 מיליון $.

                                               

אליפות וימבלדון 2010

אליפות וימבלדון 2010 הייתה תחרות טניס שנערכה על מגרשי הדשא של אצטדיוני הטניס בווימבלדון. התחרות התחילה ב-21 ביוני והסתיימה ב-4 ביולי. תוכנית התחרות כללה תחרויות גברים, תחרויות נשים ותחרויות זוגות גברים, זוגות נשים וזוגות מעורבים. לראשונה מאז שנות ...

                                               

אליפות צרפת הפתוחה 2010

אליפות צרפת הפתוחה 2010 הייתה תחרות טניס שנערכה על מגרשי חימר באצטדיון רולאן גארוס בפריז. התחרויות התחילו ב-23 במאי והסתיימו ב-6 ביוני. זו הייתה האליפות ה-109 מאז ייסודה.

                                               

אליפות ארצות הברית הפתוחה 2011

אליפות ארצות הברית הפתוחה 2011 הייתה תחרות טניס שנערכה על מגרשי מרכז הטניס הלאומי בפארק פלאשינג מדוז. כל המשחקים נערכו על משטח קשה. התחרויות התחילו ב-29 באוגוסט והסתיימו ב-12 בספטמבר. זו הייתה האליפות ה-131 מאז ייסודה.

                                               

אליפות וימבלדון 2011

אליפות וימבלדון 2011 הייתה תחרות טניס שנערכה על מגרשי הדשא של אצטדיוני הטניס בווימבלדון. התחרות התחילה ב-20 ביוני והסתיימה ב-3 ביולי. תוכנית התחרות כללה תחרויות גברים, תחרויות נשים ותחרויות זוגות גברים, זוגות נשים וזוגות מעורבים. שלוש טניסאיות מצ ...

                                               

אליפות צרפת הפתוחה 2011

אליפות צרפת הפתוחה 2011 הייתה תחרות טניס שנערכה על מגרשי חימר באצטדיון רולאן גארוס בפריז. התחרויות התחילו ב-22 במאי והסתיימו ב-5 ביוני. זו הייתה האליפות ה-110 מאז ייסודה.

                                               

אליפות ארצות הברית הפתוחה 2012

אליפות ארצות הברית הפתוחה 2012 הייתה תחרות טניס שנערכה על מגרשי מרכז הטניס הלאומי בפארק פלאשינג מדוז. כל המשחקים נערכו על משטח קשה. התחרויות התחילו ב-27 באוגוסט והסתיימו ב-8 בספטמבר. זו הייתה האליפות ה-132 מאז ייסודה.

                                               

גביע דייוויס 2012

גביע דייוויס 2012 הייתה התחרות ה-101 במניין מאז ייסוד התחרות. לתחרות נרשמו מעל ל-100 נבחרות. מחזיקת הגביע נקבעה במשחקי הבית העליון בו נכללו 16 נבחרות. יתר הקבוצות שובצו בבתים אזוריים בית אירופה/אפריקה, בית אמריקה ובית אסיה/אוקיאניה. הבתים האזוריי ...

                                               

אליפות וימבלדון 2012

אליפות וימבלדון 2012 הייתה תחרות טניס שנערכה על מגרשי הדשא של אצטדיוני הטניס בווימבלדון. התחרות התחילה ב-25 ביוני והסתיימה ב-8 ביולי. תוכנית התחרות כללה תחרויות גברים, תחרויות נשים ותחרויות זוגות גברים, זוגות נשים וזוגות מעורבים.

                                               

אליפות צרפת הפתוחה 2012

אליפות צרפת הפתוחה 2012 הייתה תחרות טניס שנערכה על מגרשי חימר באצטדיון רולאן גארוס בפריז. התחרויות התחילו ב-27 במאי והסתיימו ב-11 ביוני. זו הייתה האליפות ה-111 מאז ייסודה.

                                               

אליפות ארצות הברית הפתוחה 2013

אליפות ארצות הברית הפתוחה 2013 הייתה תחרות טניס שנערכה על מגרשי מרכז הטניס הלאומי בפארק פלאשינג מדוז. כל המשחקים נערכו על משטח קשה. התחרויות התחילו ב-26 באוגוסט והסתיימו ב-9 בספטמבר. זו הייתה האליפות ה-133 מאז ייסודה.

                                               

אליפות וימבלדון 2013

אליפות וימבלדון 2013 הייתה תחרות טניס שנערכה על מגרשי הדשא של אצטדיוני הטניס בווימבלדון. התחרות התחילה ב-24 ביוני והסתיימה ב-7 ביולי. תוכנית התחרות כללה תחרויות גברים, תחרויות נשים ותחרויות זוגות גברים, זוגות נשים וזוגות מעורבים.

                                               

אליפות צרפת הפתוחה 2013

אליפות צרפת הפתוחה 2013 הייתה תחרות טניס שנערכה על מגרשי חימר באצטדיון רולאן גארוס בפריז. התחרויות התחילו ב-26 במאי והסתיימו ב-9 ביוני. זו הייתה האליפות ה-112 מאז ייסודה.

                                               

אליפות ארצות הברית הפתוחה 2014

אליפות ארצות הברית הפתוחה 2014 הייתה תחרות טניס שנערכה על מגרשי מרכז הטניס הלאומי בפארק פלאשינג מדוז. כל המשחקים נערכו על משטח קשה. התחרויות התחילו ב-25 באוגוסט והסתיימו ב-8 בספטמבר. זו הייתה האליפות ה-134 מאז ייסודה.

                                               

אליפות וימבלדון 2014

אליפות וימבלדון 2014 הייתה תחרות טניס שנערכה על מגרשי הדשא של אצטדיוני הטניס בווימבלדון. התחרות התחילה ב-23 ביוני והסתיימה ב-7 ביולי. תוכנית התחרות כללה תחרויות גברים, תחרויות נשים ותחרויות זוגות גברים, זוגות נשים וזוגות מעורבים.

                                               

אליפות צרפת הפתוחה 2014

אליפות צרפת הפתוחה 2014 הייתה תחרות טניס שנערכה על מגרשי חימר באצטדיון רולאן גארוס בפריז. התחרויות התחילו ב-25 במאי והסתיימו ב-8 ביוני. זו הייתה האליפות ה-113 מאז ייסודה.

                                               

אליפות ארצות הברית הפתוחה 2015

אליפות ארצות הברית הפתוחה 2015 הייתה תחרות טניס שנערכה על מגרשי מרכז הטניס הלאומי בפארק פלאשינג מדוז. כל המשחקים נערכו על משטח קשה. התחרויות התחילו ב-31 באוגוסט והסתיימו ב-13 בספטמבר. זו הייתה האליפות ה-135 מאז ייסודה.

                                               

גביע דייוויס 2015

גביע דייוויס 2015 הייתה התחרות ה-104 במניין מאז ייסוד התחרות. לתחרות נרשמו מעל ל-100 נבחרות. מחזיקת הגביע נקבעה במשחקי הבית העליון בו נכללו 16 נבחרות. יתר הקבוצות שובצו בבתים אזוריים בית אירופה/אפריקה, בית אמריקה ובית אסיה/אוקיאניה. הבתים האזוריי ...

                                               

אליפות וימבלדון 2015

אליפות וימבלדון 2015 הייתה תחרות טניס גראנד סלאם שנערכה על מגרשי הדשא של אצטדיוני הטניס בווימבלדון. התחרות התחילה ב-29 ביוני והסתיימה ב-12 ביולי. תוכנית התחרות כללה תחרויות גברים, תחרויות נשים ותחרויות זוגות גברים, זוגות נשים וזוגות מעורבים.

                                               

אליפות צרפת הפתוחה 2015

אליפות צרפת הפתוחה 2015 הייתה תחרות טניס שנערכה על מגרשי חימר באצטדיון רולאן גארוס בפריז. התחרויות התחילו ב-24 במאי והסתיימו ב-7 ביוני. זו הייתה האליפות ה-114 מאז ייסודה.

                                               

אליפות ארצות הברית הפתוחה 2016

אליפות ארצות הברית הפתוחה 2016 הייתה תחרות טניס שנערכה על מגרשי מרכז הטניס הלאומי בפארק פלאשינג מדוז. כל המשחקים נערכו על משטח קשה. התחרויות התחילו ב-29 באוגוסט והסתיימו ב-11 בספטמבר. זו הייתה האליפות ה-136 מאז ייסודה.

                                               

גביע דייוויס 2016

גביע דייוויס 2016 הייתה התחרות ה-105 במניין מאז ייסוד התחרות. לתחרות נרשמו מעל ל-100 נבחרות. מחזיקת הגביע נקבעה במשחקי הבית העליון בו נכללו 16 נבחרות. יתר הקבוצות שובצו בבתים אזוריים בית אירופה/אפריקה, בית אמריקה ובית אסיה/אוקיאניה. הבתים האזוריי ...

                                               

אליפות וימבלדון 2016

אליפות וימבלדון 2016 היא תחרות טניס גראנד סלאם שנערכה על מגרשי הדשא של אצטדיוני הטניס בווימבלדון. התחרות התחילה ב-27 ביוני והסתיימה ב-10 ביולי. תוכנית התחרות כללה תחרויות גברים, תחרויות נשים ותחרויות זוגות גברים, זוגות נשים וזוגות מעורבים.

                                               

אליפות צרפת הפתוחה 2016

אליפות צרפת הפתוחה 2016 הייתה תחרות טניס שנערכה על מגרשי חימר באצטדיון רולאן גארוס בפריז. התחרויות התחילו ב-22 במאי והסתיימו ב-5 ביוני. זו הייתה האליפות ה-115 מאז ייסודה.

                                               

אליפות ארצות הברית הפתוחה 2017

אליפות ארצות הברית הפתוחה 2017 הייתה תחרות טניס שנערכה על מגרשי מרכז הטניס הלאומי בפארק פלאשינג מדוז. כל המשחקים נערכו על משטח קשה. התחרויות התחילו ב-28 באוגוסט והסתיימו ב-10 בספטמבר. זו הייתה האליפות ה-137 מאז ייסודה.

                                               

גביע דייוויס 2017

גביע דייוויס 2017 הייתה התחרות ה-106 במניין מאז ייסוד התחרות. לתחרות נרשמו מעל ל-100 נבחרות. מחזיקת הגביע נקבעה במשחקי הבית העליון בו נכללו 16 נבחרות. יתר הקבוצות שובצו בבתים אזוריים בית אירופה/אפריקה, בית אמריקה ובית אסיה/אוקיאניה. הבתים האזוריי ...

                                               

אליפות וימבלדון 2017

אליפות וימבלדון 2017 היא טורניר טניס גראנד סלאם שנערך על מגרשי הדשא של אצטדיוני הטניס בווימבלדון. האליפות התקיימה בין 2 - 16 ביולי 2017. תוכנית התחרות כוללת תחרויות יחידים גברים, יחידים נשים, זוגות גברים, זוגות נשים וזוגות מעורבים. הטורניר הוא המ ...

                                               

אליפות צרפת הפתוחה 2017

אליפות צרפת הפתוחה 2017 הייתה תחרות טניס שנערכה על מגרשי חימר באצטדיון רולאן גארוס בפריז. התחרויות התחילו ב-28 במאי והסתיימו ב-11 ביוני. זו הייתה האליפות ה-116 מאז ייסודה.

                                               

אליפות ארצות הברית הפתוחה 2018

אליפות ארצות הברית הפתוחה 2018 הייתה תחרות טניס, שנערכה על מגרשי מרכז הטניס הלאומי בפארק פלאשינג מדוז. כל המשחקים נערכו על משטח קשה. התחרויות התחילו ב-27 באוגוסט והסתיימו ב-9 בספטמבר. זו הייתה האליפות ה-138 מאז ייסודה.

                                               

אליפות וימבלדון 2018

אליפות וימבלדון 2018 היא טורניר טניס גראנד סלאם שנערך על מגרשי הדשא של אצטדיוני הטניס בווימבלדון. האליפות התקיימה בין 2 - 15 ביולי 2018. תוכנית התחרות כוללת תחרויות יחידים גברים, יחידים נשים, זוגות גברים, זוגות נשים וזוגות מעורבים. הטורניר הוא המ ...

                                               

אליפות צרפת הפתוחה 2018

אליפות צרפת הפתוחה 2018 הייתה תחרות טניס שנערכה על מגרשי חימר באצטדיון רולאן גארוס בפריז. התחרויות התחילו ב-27 במאי והסתיימו ב-10 ביוני. זו הייתה האליפות ה-117 מאז ייסודה.

                                               

אליפות איטליה בכדורגל 1898

אליפות איטליה בכדורגל 1898 הייתה העונה הראשונה של התחרות שאורגנה על ידי התאחדות הכדורגל האיטלקית. כל המשחקים נערכו ב-8 במאי 1898 בטורינו. בתחרות השתתפו 4 קבוצות והיא נערכה בשיטת הנוקאאוט. גנואה זכתה באליפות.

                                               

אליפות איטליה בכדורגל 1899

אליפות איטליה בכדורגל 1899 הייתה העונה השנייה של התחרות שאורגנה על ידי התאחדות הכדורגל האיטלקית. כל המשחקים החלו ב-2 באפריל 1899 והסתיימו ב-16 באפריל 1899. בתחרות השתתפו 4 קבוצות והיא נערכה בשיטת הנוקאוט. האלופה של העונה הקודמת הגיעה ישירות למשחק ...

                                               

אליפות איטליה בכדורגל 1900

אליפות איטליה בכדורגל 1900 הייתה העונה השלישית של התחרות שאורגנה על ידי התאחדות הכדורגל האיטלקית. כל המשחקים החלו ב-4 במרץ 1900 והסתיימו ב-22 באפריל 1900. בתחרות השתתפו 6 קבוצות. תחילה התקיימו תחרויות אזוריות. הקבוצות המנצחות המשיכו בתחרות בשיטת ...

                                               

אליפות איטליה בכדורגל 1901

אליפות איטליה בכדורגל 1901 הייתה העונה הרביעית של התחרות שאורגנה על ידי התאחדות הכדורגל האיטלקית. המשחקים החלו ב-14 באפריל 1901 והסתיימו ב-5 במאי 1901. בתחרות השתתפו 5 קבוצות. תחילה התקיימו משחקים מוקדמים. הקבוצות המנצחות המשיכו בתחרות בשיטת הנוק ...

                                               

אליפות איטליה בכדורגל 1902

אליפות איטליה בכדורגל 1902 הייתה העונה החמישית של התחרות שאורגנה על ידי התאחדות הכדורגל האיטלקית. המשחקים החלו ב-2 במרץ 1902 והסתיימו ב-13 באפריל 1902. בתחרות השתתפו 8 קבוצות. תחילה התקיימו משחקים בבתים אזוריים. הקבוצות המנצחות המשיכו בתחרות בשיט ...

                                               

אליפות איטליה בכדורגל 1903

אליפות איטליה בכדורגל 1903 הייתה העונה השישית של התחרות שאורגנה על ידי התאחדות הכדורגל האיטלקית. המשחקים החלו ב-1 במרץ 1903 והסתיימו ב-13 באפריל 1903. בתחרות השתתפו 6 קבוצות. תחילה נבחרה הקבוצה החזקה של העיר טורינו. היא נפגשה עם מילאן. מנצח משחק ...

                                               

אליפות גרמניה בכדורגל 1903

התאחדות הכדורגל הגרמנית הוקמה בשנת 1900. בשנת 1903 היא כללה 30 אגודות אזוריות. מנצח תחרות אזורית היה זכאי להשתתף בתחרות ארצית. למרות זאת, רק שש קבוצות נרשמו. באותה תקופה, בין חברי ההתאחדות היו גם מועדונים בעלי אופי "גרמני" גם מחוץ לגבולות האימפרי ...

                                               

אליפות איטליה בכדורגל 1904

אליפות איטליה בכדורגל 1904 הייתה העונה השביעית של התחרות שאורגנה על ידי התאחדות הכדורגל האיטלקית. המשחקים החלו ב-6 במרץ 1904 והסתיימו ב-27 במרץ 1904. עבור הניצחון הוענקו שתי נקודות ונקודה עבור תוצאת תיקו. החל משנת 1904 התקיימו תחרויות גם בליגת משנה.

                                               

אליפות גרמניה בכדורגל 1904

אליפות גרמניה בכדורגל 1904 הייתה העונה השנייה של התחרות. בהתאם לתקנון, המשחקים היו אמורים להתקים במגרש נייטרלי. אומנם מסיבות תקציביות התאחדות הכדורגל הגרמנית לא הקפידה על הנושא. "פ.צ. קרלסרוהה" הגישה ערעור בנושא תוך טענה שמספר כדורגלנים לא יכלו ל ...

                                               

אליפות איטליה בכדורגל 1905

אליפות איטליה בכדורגל 1905 הייתה העונה השמינית של התחרות שאורגנה על ידי התאחדות הכדורגל האיטלקית. המשחקים החלו ב-5 בפברואר 1905 והסתיימו ב-9 באפריל 1905. עבור הניצחון הוענקו שתי נקודות ונקודה עבור תוצאת תיקו. יובנטוס זכתה באליפות בפעם הראשונה בתו ...

                                               

אליפות גרמניה בכדורגל 1905

אליפות גרמניה בכדורגל 1905 הייתה העונה שלישית של התחרות. בהתאם לתקנון, המשחקים היו אמורים להתקים במגרש נייטרלי. הדבר גרם לכמה קבוצות בעיות תקציביות ושיבש את לוח זמנים של התחרות. מנצחת התחרות הייתה יוניון 92 ברלין בפעם הראשונה והיחידה בתולדות המועדון.

                                               

אליפות איטליה בכדורגל 1906

אליפות איטליה בכדורגל 1906 הייתה העונה התשיעית של התחרות שאורגנה על ידי התאחדות הכדורגל האיטלקית. המשחקים החלו ב-7 בינואר 1906 והסתיימו ב-6 במאי 1906. עבור הניצחון הוענקו שתי נקודות ונקודה עבור תוצאת תיקו. מילאן זכתה באליפות בפעם השנייה בתולדות ה ...

                                               

אליפות גרמניה בכדורגל 1906

אליפות גרמניה בכדורגל 1906 הייתה העונה הרביעית של התחרות. הוחלט שמנצחי תחרויות מקומיות לא יכולים להשתתף בתחרות, זאת למעט ברלין בה היו קיימים שני איגודים VBB ו-MFB. וו.פ.ב. לייפציג זכתה באליפות הליגה באותה העונה. הייתה זו הזכייה השנייה בתואר בתולד ...

                                               

אליפות איטליה בכדורגל 1907

אליפות איטליה בכדורגל 1907 הייתה העונה העשירית של התחרות שאורגנה על ידי התאחדות הכדורגל האיטלקית. המשחקים החלו ב-13 בינואר 1907 והסתיימו ב-27 באפריל 1907. עבור הניצחון הוענקו שתי נקודות ונקודה עבור תוצאת תיקו. מילאן זכתה באליפות בפעם השלישית בתול ...

                                               

אליפות גרמניה בכדורגל 1907

אליפות גרמניה בכדורגל 1907 הייתה העונה החמישית של התחרות. מנצחי תחרויות אזוריות היו זכאים להשתתף בתחרות. פרייבורגר זכתה באליפות באותה העונה. הייתה זו הזכייה הראשונה בתואר בתולדות המועדון.

                                               

אליפות איטליה בכדורגל 1908

אליפות איטליה בכדורגל 1908 הייתה העונה ה-11 של התחרות שאורגנה על ידי התאחדות הכדורגל האיטלקית. המשחקים החלו ב-1 במרץ 1908 והסתיימו ב-15 במאי 1908. בתחרות השתתפו 6 קבוצות. עבור הניצחון הוענקו שתי נקודות ונקודה עבור תוצאת תיקו. החל מהעונה הראשונה ש ...