ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 310                                               

ספקנות מוסרית

ספקנות מוסרית או סקפטיציזם מוסרי היא גישה מטא-אתית לפיה איננו יכולים להחזיק באמונות מוסריות מוצדקות, או למצער איננו יכולים להחזיק בידע מוסרי. יש הרואים במגילת קהלת כספר ספקני שבו כל הערכים האנושיים מוצגים כ"הכל הבל". ניהיליסטים מוסריים, דוגמת ג.ל ...

                                               

תיקון עולם

תיקון עולם הוא ההגנה והטיפוח של אורחות החיים של האנושות; בעברית החדשה משמעותו שיפור, תמורה ואף מהפכה בחיי האנושות. תיקון העולם, שיש בו מרכיב של הבאת גאולה, הפך למושג מקובל במשנותיהם של הוגים, מהפכנים ומדינאים ברחבי העולם בעת החדשה.

                                               

ערך (אתיקה)

זיהוי ערכים יכול להיעשות בשלוש רמות; ברמה הראשונה תפקידו לסייע בהערכת מעשים שיסייעו ליכולת האדם לשרוד, לאור ההנחה המרכזית שהחיים הם ערך ראשון במעלה; ברמה השנייה תפקידו לסייע בהערכת מעשים שיסייעו ליכולתו של האדם להתקיים בכבוד; וברמה השלישית תפקידו ...

                                               

פה אחד

החלטה המתקבלת פה אחד היא החלטה המתקבלת בהסכמה כללית של כל העוסקים בקבלת החלטה זו, ואין איש המתנגד לה. הסכמה פה אחד היא הסכמה רחבה יותר מזו המתקבלת בקונצנזוס, שבה רוב ניכר תומך בהחלטה, אך לא בהכרח הכל תומכים בה.

                                               

פקודה בלתי חוקית בעליל

פקודה בלתי חוקית בעליל היא פקודה צבאית שברור לכל אדם כי אינה חוקית, וציות לה הוא עבירה פלילית, ולכן אין לציית לה. על החייל שקיבל פקודה כזו, לסרב לציית לה כאשר היא ניתנת לו, ואם ציית לה - חלה עליו אחריות פלילית לתוצאות מעשהו. יש הטועים בין פקודה ב ...

                                               

פרונסיס

פרונסיס ב"אתיקה של אריסטו" היא המעלה של חשיבה מוסרית, בדרך כלל מתורגמת כ"תבונה מעשית", ולעיתים כ"פיקחות". אריסטו מבחין בין שתי מעלות אינטלקטואליות: סופיה ו פרונסיס. סופיה מתורגמת לעיתים קרובות כ"חוכמה עיונית" היא היכולת לחשוב בצורה טובה על טבעו ש ...

                                               

פרישות (יהדות)

פרישות משמעותה הִמנעות מענייני העולם הזה, התנזרות מהנאות, או נזירות חלקית עד מלאה. משמעותו של המונח והמושג, ובכלל זה דרגת החומרה של הפרישות, וכן ההתייחסות אל משמעויותיו השונות, תוארו בהגות היהודית לדורותיה.

                                               

צדק (מוסר)

צדק הוא מונח המייצג פעולה או שיפוט המתבצע על פי אמות מידה של יושר, אמת, הגיון או כשרות מוסרית. הגדרת הצדק היא יחסית, כלומר שדבר הנחשב צודק על פי דעתו של אחד, יהווה לעיתים פגיעה לדעת אחר. הגדרת הבסיס של הטוב והרע יכולה להשתנות בין תרבויות שונות. ל ...

                                               

ציניות

ציניות היא עמדה המאופיינת באי-אמון כללי ביחס למניעיהם של אחרים, מתוך אמונה שבני אדם הם אנוכיים מטבעם, הנשלטים על ידי הרגש ומושפעים במידה מכרעת מאותם אינסטינקטים פרימיטיביים שסייעו לאדם לשרוד בטבע הפראי בטרם התפתחו הציוויליזציות האנושיות. המקור הל ...

                                               

צרכנות אתית

צרכנות אתית היא צורה של אקטיביזם צרכני, המבוססת על הרעיון של "הצבעה באמצעות כסף". גישה זו מיושמת באמצעות "רכישה חיובית", כלומר מתן העדפה למוצרים המוגדרים כאתיים, או באמצעות "חרם אתי", כלומר הימנעות מרכישת מוצרים המוגדרים ככאלה שאינם אתיים. בעת קב ...

                                               

קוד אתי

קוד אתי ביסודו בנוי מערכים וכללי התנהגות המחייבים את חברי ארגונים, עסקיים או ציבוריים או בעלי מקצוע. יש המכנים אותו "תעודת הזהות הערכית" של הארגון או של המקצוע. לקודים אתיים רבים מבנה טיפוסי: פסקה המגדירה מטרות, או יעדים מרכזיים. רשימת ערכים וכלל ...

                                               

קולגיאליות

קולגיאליות בעברית: עמיתנות) היא מערכת היחסים בין עמיתים. קולגה מתייחסת לכינוי חבר לחברי אותו המקצוע, קבוצת עמיתים המאוחדת במטרה משותפת, ומשמשת בשמות ראויים, חבר אלקטורים. עמיתים הם אלה המאוחדים במפורש במטרה משותפת ומכבדים זה את היכולות של זה לעבו ...

                                               

קונצנזוס

קוֹנְסֶנְסוּס הוא ביטוי שמשמעותו הסכמה בין שני בני אדם או יותר על חוזה או החלטה. מקור המונח בדיני החוזים הרומיים, שקבעו כי חוזים מסוג מסוים תקפים כאשר יש הסכמה מספקת בין הצדדים להסכם. כיום, משמש המונח לציון מצב של הסכמה רחבה, בו רוב החברים בקבוצה ...

                                               

קזואיסטיקה

קָזוּאיסטיקה או מוסר קָזוּאיסטי היא תורת אתיקה מעשית המבוססת על השוואות למקרים פָּרָדיגמטיים. השיטה טוענת כי יש לדון כל מקרה לגופו, בהתאם לכל מגוון הפרטים והמקרים המייצרים את הסיטואציה, ורק בהתאם לכך לקבוע האם המעשה מוסרי. השיטה באה כתחליף ולעיתי ...

                                               

רווחת בעלי חיים

רווחת בעלי־חיים עוסקת בהערכת מצבו וטובתו של בעל־חיים ביחס למדדים שונים, כגון בריאות, תסמינים גופניים של עקה, התנהגות או היכולת לממש את ההעדפות והנטיות הטבעיות של בעל־החיים.

                                               

רוח צה"ל

רוח צה"ל הוא הקוד האתי של צה"ל, המהווה בסיס ערכי רצוי לכל פעולות החיילים במסגרת צה"ל. בראש הוועדה לניסוח הקוד בשנת 1994 עמד האלוף יורם יאיר, מפקד אגף כוח האדם, במטה הכללי וכן השתתף בה פרופ אסא כשר, שמופקד על הקתדרה לאתיקה מקצועית באוניברסיטת תל א ...

                                               

רלטיביזם

רֵלָטִיבִיזם היא תפיסה הגורסת כי לנקודת מבט אין תוקף או אמת מוחלטת, אלא ערך יחסי בלבד הנקבע על-פי הבדלים בתפיסה ובשיקול דעת.

                                               

רלטיביזם מוסרי

הרלטיביזם המוסרי או מוסר יחסי מהווה גישה פילוסופית בזרם הרלטביזם. לפיה, ערכים מוסריים אינם משקפים אמת מוחלטת או אוניברסלית, אלא תלוית מקום, זמן, אדם, תרבות, הקשר ועוד.

                                               

רעות (ערך)

רעות הוא מונח המסמל קשר נפשי עמוק בין שני בני אדם או בין קבוצה מצומצמת של אנשים, שאינו תלוי באינטרסים של אחד מהצדדים. הרעות יכולה להיווצר בשני אופנים מרכזיים: ידידות ארוכת שנים, היוצרת הכרות עמוקה בין הרעים, או מצב המחייב כוחות משותפים וערבות הדד ...

                                               

שביל הזהב

הדרך האמצעית, שביל הזהב או דרך האמצע הם מושגים בתורת המידות המזוהים, בספרות היהודית, בעיקר עם הרמב"ם ומושפעים מהגותו של אריסטו. הליכה באמצע המתון וריחוק מהקצוות תכונות הנפש והתנהגות בדרך האמצעית המשלבת את שני הצדדים. לפי הרמב"ם ואריסטו, אדם מוסרי ...

                                               

שנאת אי-שוויון

שנאת אי שוויון או סלידה מאי-שוויון הוא מונח המבטא את נטייתם של אנשים להימנע מהתנהגות היוצרת אי-שוויון, גם אם הדבר כרוך בתשלום מחיר מסוים על מנת להגיע לתוצאות יותר שוויוניות. המונח מתאר גם מקרה בו האי-שוויון לטובת הפרט וגם כאשר הוא לרעתו. מאפיין ב ...

                                               

תאוות בצע

תאוות בצע היא תשוקה עזה וכמיהה לכסף ועושר חומרי. תאב בצע רואה בעושר כמטרה ולא כאמצעי. תאוות הבצע היא אחד משבעת החטאים של הנצרות הקתולית. תאב בצע מסוגל לפעמים להפעיל אמצעים בלתי-כשרים על מנת להגדיל את הונו האישי. תאוות בצע יכולה לבוא לידי ביטוי בק ...

                                               

תועלתנות

תּוֹעַלְתָּנוּת היא תורה פילוסופית, הנוגעת לתחום האתיקה וקובעת כי ערכה של פעולה נקבע על פי תרומתה לתועלת הכללית. בכך מהווה התועלתנות תורה הבוחנת את המעשים על פי תוצאתם, ולא על פי חשיבותם הערכית, וזאת בניגוד לתורות דאונטולוגיות המתייחסות לחשיבותם ...

                                               

תחום אפור

תחום אפור הוא ביטוי המציין גבול עמום בין שני תחומים. הגבול עשוי להיות בלתי מוגדר בבירור, קשה להגדרה או שהגדרתו נוטה להשתנות. הביטוי "תחום אפור" משמש בתחומים שונים: תחום אפור של הגדרה מציין קושי בסיווג המציאות לקטגוריות. למשל: מהו הגבול בין ארוטיק ...

                                               

תמימות

תמימות הוא מושג המאפיין אנשים שאינם מתוחכמים אלא נוהגים בפשטות. ההפך מתמימות היא התחכמות, אכזריות או ציניות על פי ההקשר.

                                               

דוקטרינה

דוקטרינה היא מונח המתאר את מכלול החוקים, ההשקפות, האמונות ועקרונות היסוד בענף ידע או מערכות אמונה מסוימות, כמו דת, פוליטיקה וכיוצא בזה. המונח "דוקטרינה" מתייחס גם לעקרונות החוק, לפי מסורת המשפט המקובל, המתבסס על החלטות שהתקבלו בעבר, כגון הדוקטרינ ...

                                               

דוקטרינת גרסימוב

דוקטרינת גרסימוב היא תוכנית למדיניות חוץ, שפיתוחה מיוחס במערב לראש המטה הכללי הרוסי ולרי גרסימוב. הדוקטרינה מחשבת מחדש את התפיסה המודרנית של סכסוך בין מדינות ומציבה פעולה צבאית בקנה אחד עם צעדים פוליטיים, כלכליים, הומניטריים ואחרים שאינם צבאיים. ...

                                               

דיסטלולוגיה

דיסטלולוגיה היא העמדה הפילוסופית שלשום דבר שקיים אין טלוס או סיבה סופית, ולא עיצוב מכוון. המונח "דיסטלולוגיה" הוא מושג מודרני שטבע הביולוג, חוקר הטבע, והפילוסוף הגרמני ארנסט האקל. דיסטלולוגיה היא צורה רדיקלית של אתאיזם עם אוריינטציה מדעית. במקור ...

                                               

קומוניזם דתי

קומוניזם דתי הוא סוג של קומוניזם המשלב עקרונות דתיים. חוקרים השתמשו במונח כדי לתאר מגוון תנועות חברתיות או דתיות לאורך ההיסטוריה שהעדיפו את הבעלות המשותפת על רכוש. תורתו של ישו מתוארת לעיתים קרובות כקומוניסטית על ידי קומוניסטים נוצרים דתיים. כי ב ...

                                               

אימפטוס

אימפטוס או תאוריית האימפטוס - תורת הדחף הייתה תיאוריה של גופים כתוספת לדינמיקה אריסטוטלית, שהוצגה בתחילה כדי להסביר תנועת קליע כנגד. התאוריה נשענה על עקרונות פילוסופיית הטבע של אריסטו אך חרגה מתפיסת הפילוסוף והוצעה לראשונה על ידי יואנס פילופונוס ...

                                               

עידן הנאורות

עידן הנאורות, תנועת הנאורות, "תנועת ההשכלה" או עידן האורות הוא כינוי לתנועה אינטלקטואלית באירופה, ששמה לעצמה למטרה לבסס מוסר, אסתטיקה וידע הנשענים על רציונליות והנחת יסוד לוגוצנטרית. מנהיגי התנועה ראו בעצמם אליטה אמיצה של אינטלקטואלים המובילים את ...

                                               

וילהלם דילתיי

וילהלם דילתיי היה היסטוריון, פסיכולוג, סוציולוג, פילוסוף והרמנויטיקן גרמני. שימש מרצה לפילוסופיה באוניברסיטת ברלין. עניינו המחקרי נסב על שאלות של מתודולוגיה מדעית, ראיות היסטוריות ומעמדה של ההיסטוריה כמדע.

                                               

מדרש

ביהדות, מדרש או דרשה הם שיטה של פרשנות המקרא. המונח "מדרש" מתייחס גם לקובץ של לימודים מדרשיים, בנושאים הלכתיים, פרשניים או אגדתיים. מקורו של המונח נובע מהמשמעות של "דרש" כ"חיפש". ממונח זה נגזר בהמשך המונח "מדרש" כמתאר שיטה ללימוד המקרא, ובהמשך בת ...

                                               

פול ריקר

פול ריקר היה פילוסוף צרפתי הנודע בעיקר בשילוב שערך בין מספר תחומים: תיאור פנומנולוגי, פרשנות הרמנויטית ופסיכואנליזה. ככזה, הוא קשור בשני הרמנויטים-פנומנולוגיים מרכזיים אחרים, מרטין היידגר והנס גאורג גדמר, וכן בהגותו של זיגמונד פרויד.

                                               

פרידריך שליירמאכר

פרידריך דניאל אֶרְנְסְט שְׁלַיֶירְמַאכֶר היה תאולוג ופילוסוף גרמני אשר ידוע בעיקר בשל נסיונותיו הנועזים ליישב את הביקורת של הוגי עידן הנאורות על האורתודוקסיה הפרוטסטנטית המסורתית עם האמונה וליצור השקפה דתית המתאימה לעולם המודרני. השפיע על התפתחות ...

                                               

אובייקטיביזם (איין ראנד)

אובייקטיביזם היא תורה פילוסופית אותה הגתה הסופרת איין ראנד. האובייקטיביזם היא פילוסופיה הדוגלת בקיום מציאות אובייקטיבית שאותה על האדם לגלות על ידי שימוש בשכל, ב"אגואיזם רציונלי" כנגזרת של ערך החיים, אותו על כל אדם רציונלי לקבל כאמת מידה לבחירותיו ...

                                               

אוניברסליזם

אוניברסליזם הוא זרם בפילוסופיה מתחום תורת המוסר, שלו אחיזה משמעותית במרבית ענפי מדעי החברה ובמיוחד בחינוך ובמחשבה המדינית-חברתית המודרנית וכן בתאולוגיה. עיקר מהותו בעיסוק ב תכונות והגדרות שאותן ניתן להחיל על כלל הפרטים. האוניברסליזם מבקש לראות בכ ...

                                               

אוקזיונליזם

אוקזיונליזם היא תפיסה שפותחה בעקבות תורתו של דקארט, המחלקת את העולם לחומר ולרוח. הבעיה העולה מחלוקה זו, הידועה בשם "הבעיה הפסיכו-פיזית", היא שאלת ההשפעה של הרוח על החומר: איך עצם חומרי מסוגל להשפיע על הנפשות, ולהפך? והרי ידוע, לדעת דקארט, שהם משפ ...

                                               

אידיאליזם

אידיאליזם הוא שם כולל לזרמים בפילוסופיה הסבורים כי מציאות היא בראש ובראשונה אידאה, כלומר משהו מופשט ולא פיזי, ורק בעקבות האידאה אפשר לדבר גם על עצמים פיזיים כדברים הקיימים במציאות. האידיאליזם מנוגד לתפיסה המניחה כי העצמים הפיזיים הם המציאות, ואיל ...

                                               

אידיאליזם גרמני

אידיאליזם גרמני הייתה תנועה פילוסופית שהתפתחה בגרמניה בשלהי המאה ה-18 ובתחילת המאה ה-19. היא החלה כתגובה לביקורת התבונה הטהורה והאידיאליזם הטרנסצנדנטלי של עמנואל קאנט. בנוסף, האידיאליזם הגרמני היה קשור באופן הדוק הן ברומנטיקה והן בנאורות. ההוגים ...

                                               

אידיאליזם טרנסצנדנטלי

אידיאליזם טרנסצנדנטלי היא תורה פילוסופית מתחום תורת ההכרה שנוסדה על ידי הפילוסוף הפרוסי עמנואל קאנט במאה ה-18. תורתו של קאנט גורסת שההכרה האנושית תופסת את הדברים כפי שהם נגלים לנו ולא את הדברים כפי שהם לעצמם. המהפכנות של תורה זו היא בכך שהיא מתאר ...

                                               

אינסטרומנטליזם (פרגמטיזם)

אִינְסְטְרוּמֶנְטָלִיזְם, בפילוסופיה אמריקאית, הוא זרם בפילוסופיה הפרגמטית שפותח באוניברסיטת שיקגו על ידי גון דיואי ועמיתיו. זרם זה נחשב על ידי תומכיו כשיטה להתמודדות עם קשיים, בעיקר כאלה שצצים באופן מיידי לאחר ניסיון כושל להתמודדות עם סיטואציה ח ...

                                               

אמפיריציזם

אֶמְפִּירִיצִיזְם הוא זרם מרכזי באפיסטמולוגיה של תקופת הנאורות. על פי האמפיריציזם המקורות היחידים של הידע האנושי הם הניסיון החושי והתצפית המדעית. על פי האמפירציזם כל ידע הוא אפוסטריורי ולכן מה שמכונה "ידע א-פריורי" אינו אפשרי. כל ידיעה מקורה או ב ...

                                               

אקזיסטנציאליזם

אֶקְזִיסְטֶנְצִיָּאלִיזְם, או הפילוסופיה הקיומית, היא גישה לפיה הפילוסופיה מתחילה באדם הפרטי, החי, המרגיש והפועל. נושאים עיקריים המעסיקים את ההוגים האקזיסטנציאליסטים הם האבסורד, חופש הרצון, משמעות החיים והבדידות הקיומית. זרם זה נמשך מסוף המאה ה-1 ...

                                               

פילוסופיה הודית

הפילוסופיה ההודית מחולקת לשש אסכולות פילוסופיות מרכזיות, המכונות דרשנות רבים של דרשה: מיממסה, ודאנטה, סאנקהיה, יוגה, ואיששיקה וניאיה. האסכולות החלו לצמוח באלף הראשונה לפנה״ס, והותירו אחריהן דיונים פילוסופיים מקיפים על אונטולוגיה מטאפיזיקה, ברהמן- ...

                                               

הומניזם

הומניזם הוא גישה פילוסופית מוסרית מרכזית ומרובת ענפים, המבוססת על הרצון החופשי של האדם ומדגישה את היותו סוכן מרכזי, המשפיע על הסביבה שלו כאדם יחיד וכקבוצה אנושית. מקורה ההיסטורי של הגישה בזרם חברתי באיטליה בתקופת הרנסאנס, הידוע כ-"הומניזם של הרנס ...

                                               

הומניזם דתי

הומניזם דתי הוא השקפה בפילוסופיה של המוסר המשלבת בין מנהגי דת להומניזם. ניתן להבין את ההומניזם הדתי גם כהומניזם ששילב לתוכו מנהגים דתיים, וגם כמסורת דתית שרק הושפעה מההומניזם. ההומניזם בתחילת המאה ה-20 דחה את הרעיון של ידע שניתן מאלוהים, מוסר המב ...

                                               

היוגה סוטרות של פטנגלי

היוגה סוטרות של פטנגלי הן 196 אימרות פילוסופיות בסנסקריט המהוות את ספר היסוד לתרגול רוב סוגי היוגה ברחבי העולם, זה למעלה מ-2000 שנה. טקסט זה נחשב לקלאסיקה של היוגה, הוא תורגם ומתורגם לאורך המאות השונות, על ידי פילוסופים, מורים ליוגה ואנשי רוח. פט ...

                                               

טראיריזם

טראיריזם היה זרם בפילוסופיה הרומנית בתקופה שבין מלחמות העולם שנציגו הבולט והאידאולוג הראשי שלה היה נאיה יונסקו. גישתו קיבלה השראה מ"פילוסופיית החיים" שדגלה בראשונות החוויה לעומת השכל. השם "טראיריזם" הומצא על ידי מבקר הספרות שרבאן צוקולסקו, שתרגם ...

                                               

פילוסופיית ימי הביניים

ימי הביניים, התקופה שהוגדרה לראשונה על ידי אנשי הרנסאנס האיטלקי, אשר תחילתה בנפילת האימפריה הרומית, הייתה תקופת השיא בגיבושן של הדתות האברהמיות הגדולות: היהדות הרבנית עם חתימת התלמוד במאה ה-6, ניסוח הדוגמות המרכזיות של הנצרות הקתולית והאורתודוקסי ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →