ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 360
                                               

עונת 1937/1938 בפוטבול ליג

עונת 1937/1938 הייתה העונה ה-46 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-28 באוגוסט 1937 והסתיימה ב-7 במאי 1938. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה ובדיוויזיון השלישי שחולק ל-2 מחלקות. הליגה הבכירה כללה ...

                                               

עונת 1938/1939 בפוטבול ליג

עונת 1938/1939 הייתה העונה ה-47 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-27 באוגוסט 1938 והסתיימה ב-6 במאי 1939. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה ובדיוויזיון השלישי שחולק ל-2 מחלקות. הליגה הבכירה כללה ...

                                               

עונת 1939/1940 בפוטבול ליג

עונת 1939/1940 הייתה העונה ה-48 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-26 באוגוסט 1939 והופסקה ב-2 בספטמבר 1940 בעקבות פרוץ מלחמת העולם השנייה. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה ובדיוויזיון השלישי שח ...

                                               

עונת 1946/1947 בפוטבול ליג

עונת 1946/1947 הייתה העונה ה-48 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-31 באוגוסט 1946 והסתיימה ב-14 ביוני 1947. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה ובדיוויזיון השלישי שחולק ל-2 מחלקות. זו הייתה העונה ...

                                               

עונת 1947/1948 בפוטבול ליג

עונת 1947/1948 הייתה העונה ה-49 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-23 באוגוסט 1947 והסתיימה ב-1 במאי 1948. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה ובדיוויזיון השלישי שחולק ל-2 מחלקות. הליגה הבכירה כללה ...

                                               

עונת 1948/1949 בפוטבול ליג

עונת 1948/1949 הייתה העונה ה-50 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-21 באוגוסט 1948 והסתיימה ב-7 במאי 1949. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה ובדיוויזיון השלישי שחולק ל-2 מחלקות. הליגה הבכירה כללה ...

                                               

עונת 1949/1950 בפוטבול ליג

עונת 1949/1950 הייתה העונה ה-51 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-20 באוגוסט 1949 והסתיימה ב-6 במאי 1950. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה ובדיוויזיון השלישי שחולק ל-2 מחלקות. הליגה הבכירה כללה ...

                                               

עונת 1950/1951 בפוטבול ליג

עונת 1950/1951 הייתה העונה ה-52 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-19 באוגוסט 1950 והסתיימה ב-5 במאי 1951. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה ובדיוויזיון השלישי שחולק ל-2 מחלקות. הליגה הבכירה כללה ...

                                               

עונת 1951/1952 בפוטבול ליג

עונת 1951/1952 הייתה העונה ה-53 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-18 באוגוסט 1951 והסתיימה ב-3 במאי 1952. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה ובדיוויזיון השלישי שחולק ל-2 מחלקות. הליגה הבכירה כללה ...

                                               

עונת 1952/1953 בפוטבול ליג

עונת 1952/1953 הייתה העונה ה-54 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-23 באוגוסט 1952 והסתיימה ב-25 במאי 1953. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה ובדיוויזיון השלישי שחולק ל-2 מחלקות. הליגה הבכירה כלל ...

                                               

עונת 1953/1954 בפוטבול ליג

עונת 1953/1954 הייתה העונה ה-55 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-19 באוגוסט 1953 והסתיימה ב-26 במאי 1954. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה ובדיוויזיון השלישי שחולק ל-2 מחלקות. הליגה הבכירה כלל ...

                                               

עונת 1954/1955 בפוטבול ליג

עונת 1954/1955 הייתה העונה ה-56 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-21 באוגוסט 1954 והסתיימה ב-30 במאי 1955. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה ובדיוויזיון השלישי שחולק ל-2 מחלקות. הליגה הבכירה כלל ...

                                               

עונת 1955/1956 בפוטבול ליג

עונת 1955/1956 הייתה העונה ה-57 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-20 באוגוסט 1955 והסתיימה ב-2 במאי 1956. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה ובדיוויזיון השלישי שחולק ל-2 מחלקות. הליגה הבכירה כללה ...

                                               

עונת 1956/1957 בפוטבול ליג

עונת 1956/1957 הייתה העונה ה-58 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-18 באוגוסט 1956 והסתיימה ב-1 במאי 1957. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה ובדיוויזיון השלישי שחולק ל-2 מחלקות. הליגה הבכירה כללה ...

                                               

עונת 1957/1958 בפוטבול ליג

עונת 1957/1958 הייתה העונה ה-59 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-24 באוגוסט 1957 והסתיימה ב-30 באפריל 1958. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה ובדיוויזיון השלישי שחולק ל-2 מחלקות. הליגה הבכירה כ ...

                                               

עונת 1958/1959 בפוטבול ליג

עונת 1958/1959 הייתה העונה ה-60 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-23 באוגוסט 1958 והסתיימה ב-4 במאי 1959. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה כל ...

                                               

עונת 1959/1960 בפוטבול ליג

עונת 1959/1960 הייתה העונה ה-61 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-22 באוגוסט 1959 והסתיימה ב-2 במאי 1960. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה כל ...

                                               

עונת 1960/1961 בפוטבול ליג

עונת 1960/1961 הייתה העונה ה-62 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-20 באוגוסט 1960 והסתיימה ב-21 באפריל 1961. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה ...

                                               

עונת 1961/1962 בפוטבול ליג

עונת 1961/1962 הייתה העונה ה-63 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-19 באוגוסט 1961 והסתיימה ב-30 באפריל 1962. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה ...

                                               

עונת 1962/1963 בפוטבול ליג

עונת 1962/1963 הייתה העונה ה-64 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-18 באוגוסט 1962 והסתיימה ב-21 במאי 1963. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה כ ...

                                               

עונת 1963/1964 בפוטבול ליג

עונת 1963/1964 הייתה העונה ה-65 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-24 באוגוסט 1963 והסתיימה ב-29 באפריל 1963. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה ...

                                               

עונת 1964/1965 בפוטבול ליג

עונת 1964/1965 הייתה העונה ה-66 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-22 באוגוסט 1964 והסתיימה ב-28 באפריל 1965. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה ...

                                               

עונת 1965/1966 בפוטבול ליג

עונת 1965/1966 הייתה העונה ה-67 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-21 באוגוסט 1965 והסתיימה ב-19 במאי 1966. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה כ ...

                                               

עונת 1966/1967 בפוטבול ליג

עונת 1966/1967 הייתה העונה ה-68 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-20 באוגוסט 1966 והסתיימה ב-16 במאי 1967. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה כ ...

                                               

עונת 1967/1968 בפוטבול ליג

עונת 1967/1968 הייתה העונה ה-69 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל העונה החלה ב-19 באוגוסט 1967 והסתיימה ב-21 במאי 1968. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה כל ...

                                               

עונת 1968/1969 בפוטבול ליג

עונת 1968/1969 הייתה העונה ה-70 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-10 באוגוסט 1968 והסתיימה ב-17 במאי 1969. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה כ ...

                                               

עונת 1969/1970 בפוטבול ליג

עונת 1969/1970 הייתה העונה ה-71 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-9 באוגוסט 1969 והסתיימה ב-2 במאי 1970. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה כלל ...

                                               

עונת 1970/1971 בפוטבול ליג

עונת 1970/1971 הייתה העונה ה-72 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-15 באוגוסט 1970 והסתיימה ב-5 במאי 1971. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה כל ...

                                               

עונת 1971/1972 בפוטבול ליג

עונת 1971/1972 הייתה העונה ה-73 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-14 באוגוסט 1971 והסתיימה ב-11 במאי 1972. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה כ ...

                                               

עונת 1972/1973 בפוטבול ליג

עונת 1972/1973 הייתה העונה ה-74 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-12 באוגוסט 1972 והסתיימה ב-9 במאי 1973. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה כל ...

                                               

עונת 1973/1974 בפוטבול ליג

עונת 1973/1974 הייתה העונה ה-75 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-25 באוגוסט 1973 והסתיימה ב-11 במאי 1974. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי,בדיוויזיון הרביעי ובסופר דיוויזיון ...

                                               

עונת 1974/1975 בפוטבול ליג

עונת 1974/1975 הייתה העונה ה-76 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-17 באוגוסט 1974 והסתיימה ב-29 באפריל 1975. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה ...

                                               

עונת 1975/1976 בפוטבול ליג

עונת 1975/1976 הייתה העונה ה-77 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-16 באוגוסט 1975 והסתיימה ב-4 במאי 1976. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה כל ...

                                               

עונת 1976/1977 בפוטבול ליג

עונת 1976/1977 הייתה העונה ה-78 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-21 באוגוסט 1976 והסתיימה ב-24 במאי 1977. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה כ ...

                                               

עונת 1977/1978 בפוטבול ליג

עונת 1977/1978 הייתה העונה ה-79 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-20 באוגוסט 1977 והסתיימה ב-9 במאי 1978. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה כל ...

                                               

עונת 1978/1979 בפוטבול ליג

עונת 1978/1979 הייתה העונה ה-80 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-19 באוגוסט 1978 והסתיימה ב-18 במאי 1979. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה כ ...

                                               

עונת 1979/1980 בפוטבול ליג

עונת 1979/1980 הייתה העונה ה-81 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-18 באוגוסט 1979 והסתיימה ב-19 במאי 1980. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה כ ...

                                               

עונת 1980/1981 בפוטבול ליג

עונת 1980/1981 הייתה העונה ה-82 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-16 באוגוסט 1980 והסתיימה ב-19 במאי 1981. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה כ ...

                                               

עונת 1981/1982 בפוטבול ליג

עונת 1981/1982 הייתה העונה ה-83 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-29 באוגוסט 1981 והסתיימה ב-21 במאי 1982. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה כ ...

                                               

עונת 1982/1983 בפוטבול ליג

עונת 1982/1983 הייתה העונה ה-84 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-24 באוגוסט 1982 והסתיימה ב-14 במאי 1983. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה כ ...

                                               

עונת 1983/1984 בפוטבול ליג

עונת 1983/1984 הייתה העונה ה-85 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-27 באוגוסט 1983 והסתיימה ב-17 במאי 1984. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה כ ...

                                               

עונת 1984/1985 בפוטבול ליג

עונת 1984/1985 הייתה העונה ה-86 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-25 באוגוסט 1984 והסתיימה ב-28 במאי 1985. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה כ ...

                                               

עונת 1985/1986 בפוטבול ליג

עונת 1985/1986 הייתה העונה ה-87 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-17 באוגוסט 1985 והסתיימה ב-5 במאי 1986. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה כל ...

                                               

עונת 1986/1987 בפוטבול ליג

עונת 1986/1987 הייתה העונה ה-88 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-23 באוגוסט 1986 והסתיימה ב-11 במאי 1987. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה כ ...

                                               

עונת 1987/1988 בפוטבול ליג

עונת 1987/1988 הייתה העונה ה-89 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-15 באוגוסט 1987 והסתיימה ב-15 במאי 1988. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה כ ...

                                               

עונת 1988/1989 בפוטבול ליג

עונת 1988/1989 הייתה העונה ה-90 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-27 באוגוסט 1988 והסתיימה ב-26 במאי 1989. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה כ ...

                                               

עונת 1989/1990 בפוטבול ליג

עונת 1989/1990 הייתה העונה ה-91 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-19 באוגוסט 1989 והסתיימה ב-5 במאי 1990. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכירה כל ...

                                               

עונת 1990/1991 בפוטבול ליג

עונת 1990/1991 הייתה העונה ה-92 של הפוטבול ליג, שעד 1992 הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-25 באוגוסט 1990 והסתיימה ב-20 במאי 1991. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. הליגה הבכ ...

                                               

עונת 1991/1992 בפוטבול ליג

עונת 1991/1992 הייתה העונה ה-93 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-17 באוגוסט 1991 והסתיימה ב-2 במאי 1992. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי. זו הייתה העונה ...

                                               

עונת 1960 בגביע ליברטדורס

עונת 1960 בגביע ליברטדורס הייתה העונה הראשונה של התחרות הדרום-אמריקאית לקבוצות כדורגל והיא אורגנה על ידי CONMEBOL. המשחק הראשון התקיים ב-19 באפריל 1960 ותחרות הסתיימה ב-19 ביוני 1960. בתחרות השתתפו 7 קבוצות. התחרות הסתיימה בניצחון של פניארול, אלו ...