ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 367
                                               

עונת 1958 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1958 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה הראשונה של התחרות האירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-22 בפברואר 1958 ותחרות הסתיימה ב-19 ביולי 1958. בתחרות השתתפו 23 קבוצות. התחרות הסתיימה בניצחון של ...

                                               

עונת 1958/1959 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1958/1959 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה השנייה של התחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-4 בנובמבר 1958 ותחרות הסתיימה ב-28 ביוני 1959. בתחרות השתתפו 21 קבוצות. התחרות הסתיימה בניצחון ...

                                               

עונת 1959/1960 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1959/1960 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה השלישית של התחרות האירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-18 בנובמבר 1959 ותחרות הסתיימה ב-15 במאי 1960. בתחרות השתתפו 22 קבוצות. התחרות הסתיימה בניצחו ...

                                               

עונת 1960/1961 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1960/1961 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה הרביעית של התחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-29 בנובמבר 1960 ותחרות הסתיימה ב-22 ביולי 1961. בתחרות השתתפו 24 קבוצות. התחרות הסתיימה בניצחו ...

                                               

עונת 1961/1962 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1961/1962 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה החמישית של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-18 בנובמבר 1961 ותחרות הסתיימה ב-29 ביולי 1962. בתחרות השתתפו 24 קבוצות. בשונה מעונות קודמות, נ ...

                                               

עונת 1962/1963 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1962/1963 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה השישית של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-11 בנובמבר 1962 ותחרות הסתיימה ב-1 באוגוסט 1963. בתחרות השתתפו 26 קבוצות. בפעם הראשונה הלצורך קב ...

                                               

עונת 1963/1964 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1963/1964 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה השביעית של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-29 באוקטובר 1963 ותחרות הסתיימה ב-10 במאי 1964. בתחרות השתתפו 23 קבוצות. התחרות הסתיימה בניצחון ...

                                               

עונת 1964/1965 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1964/1965 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה השמינית של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-10 בדצמבר 1964 ותחרות הסתיימה ב-13 באפריל 1965. בתחרות השתתפו 25 קבוצות. התחרות הסתיימה בניצחון ...

                                               

עונת 1965/1966 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1965/1966 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה התשיעית של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-3 בנובמבר 1965 ותחרות הסתיימה ב-1 באפריל 1966. בתחרות השתתפו 26 קבוצות. בתחילת התחרות התקיימו ש ...

                                               

עונת 1966/1967 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1966/1967 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה העשירית של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-6 בנובמבר 1966 ותחרות הסתיימה ב-1 באפריל 1967. בתחרות השתתפו 25 קבוצות. בתחילת התחרות התקיימו ש ...

                                               

עונת 1967/1968 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1967/1968 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה ה-11 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-9 בנובמבר 1967 ותחרות הסתיימה ב-11 באפריל 1968. בתחרות השתתפו 24 קבוצות. בתחילת התחרות התקיימו שני ...

                                               

עונת 1968/1969 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1968/1969 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה ה-12 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-21 בנובמבר 1968 ותחרות הסתיימה ב-24 באפריל 1969. בתחרות השתתפו 25 קבוצות. בתחילת התחרות התקיימו שנ ...

                                               

עונת 1969/1970 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1969/1970 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה ה-13 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-6 בנובמבר 1969 ותחרות הסתיימה ב-9 באפריל 1970. בתחרות השתתפו 25 קבוצות. בתחילת התחרות התקיימו שני ...

                                               

עונת 1970/1971 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1970/1971 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה ה-14 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-5 בנובמבר 1970 ותחרות הסתיימה ב-8 באפריל 1971. בתחרות השתתפו 27 קבוצות. בתחילת התחרות התקיימו שני ...

                                               

עונת 1971/1972 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1971/1972 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה ה-15 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-4 בנובמבר 1971 ותחרות הסתיימה ב-23 במרץ 1972. בתחרות השתתפו 23 קבוצות. בתחילת התחרות התקיימו שני ס ...

                                               

עונת 1972/1973 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1972/1973 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה ה-16 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-9 בנובמבר 1972 ותחרות הסתיימה ב-22 במרץ 1973. בתחרות השתתפו 27 קבוצות. בתחילת התחרות התקיימו שני ס ...

                                               

עונת 1973/1974 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1973/1974 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה ה-17 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-8 בנובמבר 1973 ותחרות הסתיימה ב-3 באפריל 1974. בתחרות השתתפו 26 קבוצות. בתחילת התחרות התקיימו שני ...

                                               

עונת 1974/1975 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1974/1975 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה ה-18 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-7 בנובמבר 1974 ותחרות הסתיימה ב-10 באפריל 1975. בתחרות השתתפו 24 קבוצות. בתחילת התחרות התקיימו שני ...

                                               

עונת 1975/1976 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1975/1976 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה ה-19 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-30 באוקטובר 1975 ותחרות הסתיימה ב-1 באפריל 1976. בתחרות השתתפו 23 קבוצות. בתחילת התחרות התקיימו שנ ...

                                               

עונת 1976/1977 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1976/1977 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה ה-20 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-14 באוקטובר 1976 ותחרות הסתיימה ב-7 באפריל 1977. בתחרות השתתפו 24 קבוצות. בתחילת התחרות התקיימו מש ...

                                               

עונת 1977/1978 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1977/1978 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה ה-21 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-13 באוקטובר 1977 ותחרות הסתיימה ב-6 באפריל 1978. בתחרות השתתפו 19 קבוצות. בתחילת התחרות התקיימו מש ...

                                               

עונת 1978/1979 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1978/1979 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה ה-22 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-2 בנובמבר 1978 ותחרות הסתיימה ב-5 באפריל 1979. בתחרות השתתפו 22 קבוצות. בתחילת התחרות התקיימו משחק ...

                                               

עונת 1979/1980 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1979/1980 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה ה-23 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-10 באוקטובר 1979 ותחרות הסתיימה ב-27 במרץ 1980. בתחרות השתתפו 22 קבוצות. בתחילת התחרות התקיימו משח ...

                                               

עונת 1980/1981 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1980/1981 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה ה-24 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-9 באוקטובר 1980 ותחרות הסתיימה ב-26 במרץ 1981. בתחרות השתתפו 24 קבוצות. בתחילת התחרות התקיימו משחק ...

                                               

עונת 1981/1982 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1981/1982 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה ה-25 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-8 באוקטובר 1981 ותחרות הסתיימה ב-25 במרץ 1982. בתחרות השתתפו 24 קבוצות. בתחילת התחרות התקיימו משחק ...

                                               

עונת 1982/1983 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1982/1983 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה ה-26 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-7 באוקטובר 1982 ותחרות הסתיימה ב-24 במרץ 1983. בתחרות השתתפו 24 קבוצות. בתחילת התחרות התקיימו משחק ...

                                               

עונת 1983/1984 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1983/1984 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה ה-27 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-15 בספטמבר 1983 ותחרות הסתיימה ב-29 במרץ 1984. בתחרות השתתפו 25 קבוצות. בתחילת התחרות התקיימו משחק ...

                                               

עונת 1984/1985 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1984/1985 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה ה-28 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-21 בספטמבר 1984 ותחרות הסתיימה ב-3 באפריל 1985. בתחרות השתתפו 25 קבוצות. בתחילת התחרות התקיימו משח ...

                                               

עונת 1985/1986 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1985/1986 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה ה-29 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-19 בספטמבר 1985 ותחרות הסתיימה ב-3 באפריל 1986. בתחרות השתתפו 25 קבוצות. בתחילת התחרות התקיימו משח ...

                                               

עונת 1986/1987 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1986/1987 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה ה-30 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-19 בספטמבר 1986 ותחרות הסתיימה ב-2 באפריל 1987. בתחרות השתתפו 26 קבוצות. בתחילת התחרות התקיימו משח ...

                                               

עונת 1987/1988 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1987/1988 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה ה-31 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-24 בספטמבר 1987 ותחרות הסתיימה ב-7 באפריל 1988. בתחרות השתתפו 23 קבוצות. בתחילת התחרות התקיימו משח ...

                                               

עונת 1988/1989 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1988/1989 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה ה-32 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-13 באוקטובר 1988 ותחרות הסתיימה ב-6 באפריל 1989. בתחרות השתתפו 27 קבוצות. בתחילת התחרות התקיימו מש ...

                                               

עונת 1989/1990 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1989/1990 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה ה-33 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-28 בספטמבר 1989 ותחרות הסתיימה ב-6 באפריל 1989. בתחרות השתתפו 27 קבוצות. בתחילת התחרות התקיימו משח ...

                                               

עונת 1990/1991 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל

עונת 1990/1991 בגביע אירופה לאלופות בכדורסל הייתה העונה ה-34 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-27 בספטמבר 1990 ותחרות הסתיימה ב-18 באפריל 1990. בתחרות השתתפו 27 קבוצות. בתחילת התחרות התקיימו מש ...

                                               

עונת 1991/1992 בליגה האירופית של פיב"א

עונת 1991/1992 בליגה האירופית של פיב"א הייתה העונה ה-35 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה והראשונה במתכונת החדשה של הליגה. המשחק הראשון התקיים ב-27 בספטמבר 1991 ותחרות הסתיימה ב-16 באפריל 1992. בתחרות השתתפו 33 קבוצו ...

                                               

עונת 1992/1993 בליגה האירופית של פיב"א

עונת 1992/1993 בליגה האירופית של פיב"א הייתה העונה ה-36 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. זו הייתה התחרות השנייה במתכונת של ליגה. המשחק הראשון התקיים ב-10 בספטמבר 1992 ותחרות הסתיימה ב-15 באפריל 1993. בתחרות השתתפו ...

                                               

עונת 1993/1994 בליגה האירופית של פיב"א

עונת 1993/1994 בליגה האירופית של פיב"א הייתה העונה ה-37 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. זו הייתה התחרות השלישית במתכונת של ליגה. המשחק הראשון התקיים ב-9 בספטמבר 1993 ותחרות הסתיימה ב-21 באפריל 1994. בתחרות השתתפו ...

                                               

עונת 1994/1995 בליגה האירופית של פיב"א

עונת 1994/1995 בליגה האירופית של פיב"א הייתה העונה ה-38 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. זו הייתה התחרות הרביעית במתכונת של ליגה. המשחק הראשון התקיים ב-8 בספטמבר 1994 ותחרות הסתיימה ב-13 באפריל 1995. בתחרות השתתפו ...

                                               

עונת 1995/1996 בליגה האירופית של פיב"א

עונת 1995/1996 בליגה האירופית של פיב"א הייתה העונה ה-39 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. זו הייתה התחרות החמישית במתכונת של ליגה. המשחק הראשון התקיים ב-7 בספטמבר 1995 ותחרות הסתיימה ב-11 באפריל 1996. בתחרות השתתפו ...

                                               

עונת 1996/1997 בפיב"א יורוליג

עונת 1996/1997 בפיב"א יורוליג הייתה העונה ה-40 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. זו הייתה התחרות השישית במתכונת של ליגה. המשחק הראשון התקיים ב-19 בספטמבר 1996 ותחרות הסתיימה ב-24 באפריל 1997. בתחרות השתתפו 24 קבוצות ...

                                               

עונת 1997/1998 בפיב"א יורוליג

עונת 1997/1998 בפיב"א יורוליג הייתה העונה ה-41 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. זו הייתה התחרות השביעית במתכונת של ליגה. המשחק הראשון התקיים ב-18 בספטמבר 1997 ותחרות הסתיימה ב-23 באפריל 1998. בתחרות השתתפו 24 קבוצו ...

                                               

עונת 1998/1999 בפיב"א יורוליג

עונת 1998/1999 בפיב"א יורוליג הייתה העונה ה-42 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. זו הייתה התחרות השמינית במתכונת של ליגה. המשחק הראשון התקיים ב-23 בספטמבר 1998 ותחרות הסתיימה ב-22 באפריל 1999. בתחרות השתתפו 24 קבוצו ...

                                               

עונת 1999/2000 בפיב"א יורוליג

עונת 1999/2000 בפיב"א יורוליג הייתה העונה ה-43 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. זו הייתה התחרות התשיעית במתכונת של ליגה. המשחק הראשון התקיים ב-23 בספטמבר 1999 והתחרות הסתיימה ב-20 באפריל 2000. בתחרות השתתפו 24 קבוצ ...

                                               

עונת 2000/2001 ביורוליג

עונת 2000/2001 ביורוליג הייתה חלק של העונה ה-44 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל, והתחרות הראשונה בשם "היורוליג" המוכר כיום ובנוסף הראשונה שאורגנה על ידי חברת יורוליג בסקטבול. המשחק הראשון התקיים ב-16 באוקטובר 2000 ותחרות הסתיימה ב-10 במאי 2001. ב ...

                                               

עונת 2000/2001 בסופרוליג

עונת 2000/2001 בסופרוליג הייתה העונה ה-44 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. זו הייתה התחרות העשירית במתכונת של ליגה. המשחק הראשון התקיים ב-18 באוקטובר 2000 ותחרות הסתיימה ב-13 במאי 2001. בתחרות השתתפו 20 קבוצות. העו ...

                                               

עונת 2001/2002 ביורוליג

עונת 2001/2002 ביורוליג הייתה העונה ה-45 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והשנייה שאורגנה על ידי Euroleague Basketball Company. זו למעשה הייתה העונה הראשונה בה היורוליג היה המפעל הבכיר באירופה בהשתתפות הקבוצות הבכירות ביותר, אחרי קיום העונה הקודמת ...

                                               

עונת 2002/2003 ביורוליג

עונת 2002/2003 ביורוליג הייתה העונה ה-46 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והלישית שאורגנה על ידי Euroleague Basketball Company. המשחק הראשון התקיים ב-10 באוקטובר 2002 ותחרות הסתיימה ב-11 במאי 2003. בתחרות השתתפו 24 קבוצות. העונה הסתיימה בניצחון של ...

                                               

עונת 2003/2004 ביורוליג

עונת 2003/2004 ביורוליג הייתה העונה ה-47 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והרביעית שאורגנה על ידי חברת יורוליג בסקטבול. המשחק הראשון התקיים ב-6 בנובמבר 2003 ותחרות הסתיימה ב-1 במאי 2004. בתחרות השתתפו 24 קבוצות. העונה הסתיימה בזכייתה של מכבי תל אב ...

                                               

עונת 2004/2005 ביורוליג

עונת 2004/2005 ביורוליג הייתה העונה ה-48 של התחרות האירופית הבכירה לקבוצות כדורסל והחמישית שאורגנה על ידי חברת היורוליג של יול"ב. המשחק הראשון התקיים ב-4 בנובמבר 2004 ותחרות הסתיימה ב-8 במאי 2005. בתחרות השתתפו 24 קבוצות. העונה הסתיימה בניצחון של ...

                                               

עונת 2005/2006 ביורוליג

עונת 2005/2006 ביורוליג הייתה העונה ה-49 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והשישית שאורגנה על ידי Euroleague Basketball Company. המשחק הראשון התקיים ב-3 בנובמבר 2005 ותחרות הסתיימה ב-30 באפריל 2006. בתחרות השתתפו 24 קבוצות. העונה הסתיימה בניצחון של ...