ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 368
                                               

עונת 2015/2016 ביורוליג

עונת 2015/2016 ביורוליג הייתה העונה ה-59 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל וה-16 שאורגנה על ידי Euroleague Basketball Company. המשחק הראשון התקיים ב-16 באוקטובר 2015 והתחרות הסתיימה ב-15 במאי 2016. בתחרות השתתפו 24 קבוצות. העונה הסתיימה בזכייתה של ...

                                               

עונת 2016/2017 ביורוליג

עונת 2016/2017 ביורוליג הייתה העונה ה-60 של המפעל הראשון בחשיבותו בכדורסל האירופי, וה-17 שנקראה בשם "יורוליג". העונה כללה שינוי מהותי בפורמט הליגה ובדרך בחירת הקבוצות המשתתפות בה, עקב סכסוך יורוליג-פיב"א בשנים שקדמו לה. העונה נפתחה ב-12 באוקטובר ...

                                               

עונת 2017/2018 ביורוליג

עונת 2017/2018 ביורוליג היא העונה ה-61 של המפעל הראשון בחשיבותו בכדורסל האירופי, ה-18 שנקראה בשם "יורוליג", והשנייה ברציפות בפורמט הליגה ובדרך בחירת הקבוצות המשתתפות בה, שנקבעו עקב סכסוך יורוליג-פיב"א בשנים שקדמו לה. העונה נפתחה ב-12 באוקטובר 201 ...

                                               

עונת 2018/2019 ביורוליג

עונת 2018/2019 ביורוליג היא העונה ה-62 של המפעל הראשון בחשיבותו בכדורסל האירופי, והעונה ה-19 תחת השם "יורוליג". זו העונה השלישית ברציפות בפורמט הליגה ובדרך בחירת הקבוצות המשתתפות בה, שנקבעו עקב סכסוך יורוליג-פיב"א בשנים שקדמו לה. העונה נפתחה ב-11 ...

                                               

עונת 2019/2020 ביורוליג

עונת 2019/2020 ביורוליג הייתה העונה ה-63 של המפעל הראשון בחשיבותו בכדורסל האירופי, והעונה ה-20 בשם "יורוליג". זו העונה הרביעית ברציפות בפורמט הליגה ובדרך בחירת הקבוצות המשתתפות בה, שנקבעו עקב סכסוך יורוליג-פיב"א בשנים שקדמו לה. לראשונה כוללת הליג ...

                                               

עונת 2020/2021 ביורוליג

עונת 2020/2021 ביורוליג היא העונה ה-64 של המפעל הראשון בחשיבותו בכדורסל האירופי, והעונה ה-21 בשם "יורוליג". זו העונה החמישית ברציפות בפורמט הליגה ובדרך בחירת הקבוצות המשתתפות בה, שנקבעו עקב סכסוך יורוליג-פיב"א בשנים שקדמו לה. העונה נפתחה ב-1 באוק ...

                                               

עונת 1966/1967 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל

עונת 1966/1967 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל הייתה העונה הראשונה של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-8 בדצמבר 1966 והתחרות הסתיימה ב-8 באפריל 1967. בתחרות השתתפו 19 קבוצות. בתחילת התחרות התק ...

                                               

עונת 1967/1968 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל

עונת 1967/1968 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל הייתה העונה השנייה של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-23 בנובמבר 1967 והתחרות הסתיימה ב-4 באפריל 1968. בתחרות השתתפו 22 קבוצות. בתחילת התחרות הת ...

                                               

עונת 1968/1969 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל

עונת 1968/1969 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל הייתה העונה השלישית של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-12 בדצמבר 1968 והתחרות הסתיימה ב-17 באפריל 1969. בתחרות השתתפו 22 קבוצות. בתחילת התחרות ה ...

                                               

עונת 1969/1970 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל

עונת 1969/1970 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל הייתה העונה הרביעית של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-4 בדצמבר 1969 והתחרות הסתיימה ב-26 באפריל 1970. בתחרות השתתפו 20 קבוצות. בתחילת התחרות הת ...

                                               

עונת 1970/1971 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל

עונת 1970/1971 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל הייתה העונה החמישית של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-2 בדצמבר 1970 והתחרות הסתיימה ב-7 באפריל 1971. בתחרות השתתפו 26 קבוצות. לראשונה מחזיקת הת ...

                                               

עונת 1971/1972 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל

עונת 1971/1972 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל הייתה העונה השישית של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-4 בדצמבר 1971 והתחרות הסתיימה ב-21 במרץ 1972. בתחרות השתתפו 21 קבוצות. מחזיקת התואר קיבלה ...

                                               

עונת 1972/1973 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל

עונת 1972/1973 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל הייתה העונה השביעית של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-18 באוקטובר 1972 והתחרות הסתיימה ב-20 במרץ 1972. בתחרות השתתפו 26 קבוצות. מחזיקת התואר מה ...

                                               

עונת 1973/1974 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל

עונת 1973/1974 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל הייתה העונה השמינית של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-17 באוקטובר 1973 והתחרות הסתיימה ב-4 באפריל 1974. בתחרות השתתפו 25 קבוצות. מחזיקת התואר מ ...

                                               

עונת 1974/1975 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל

עונת 1974/1975 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל הייתה העונה התשיעית של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-6 בנובמבר 1974 והתחרות הסתיימה ב-26 במרץ 1975. בתחרות השתתפו 22 קבוצות. בתחילת התחרות התק ...

                                               

עונת 1975/1976 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל

עונת 1975/1976 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל הייתה העונה העשירית של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-29 באוקטובר 1975 והתחרות הסתיימה ב-17 במרץ 1976. בתחרות השתתפו 20 קבוצות. משתתפי הגמר של ...

                                               

עונת 1976/1977 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל

עונת 1976/1977 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל הייתה העונה ה-11 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-20 באוקטובר 1976 והתחרות הסתיימה ב-29 במרץ 1977. בתחרות השתתפו 25 קבוצות. בתחילת התחרות התקי ...

                                               

עונת 1977/1978 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל

עונת 1977/1978 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל הייתה העונה ה-12 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-29 באוקטובר 1977 והתחרות הסתיימה ב-29 במרץ 1978. בתחרות השתתפו 25 קבוצות. בתחילת התחרות התקי ...

                                               

עונת 1978/1979 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל

עונת 1978/1979 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל הייתה העונה ה-13 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-1 בנובמבר 1978 והתחרות הסתיימה ב-22 במרץ 1979. בתחרות השתתפו 22 קבוצות. בתחילת התחרות התקיימ ...

                                               

עונת 1979/1980 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל

עונת 1979/1980 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל הייתה העונה ה-14 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-30 באוקטובר 1979 והתחרות הסתיימה ב-19 במרץ 1980. בתחרות השתתפו 22 קבוצות. בתחילת התחרות התקי ...

                                               

עונת 1980/1981 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל

עונת 1980/1981 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל הייתה העונה ה-15 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-7 באוקטובר 1980 והתחרות הסתיימה ב-18 במרץ 1981. בתחרות השתתפו 20 קבוצות. בתחילת התחרות התקיי ...

                                               

עונת 1981/1982 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל

עונת 1981/1982 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל הייתה העונה ה-16 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-6 באוקטובר 1981 והתחרות הסתיימה ב-16 במרץ 1982. בתחרות השתתפו 23 קבוצות. בתחילת התחרות התקיי ...

                                               

עונת 1982/1983 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל

עונת 1982/1983 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל הייתה העונה ה-17 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-5 באוקטובר 1982 והתחרות הסתיימה ב-9 במרץ 1983. בתחרות השתתפו 19 קבוצות. בתחילת התחרות התקיימ ...

                                               

עונת 1983/1984 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל

עונת 1983/1984 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל הייתה העונה ה-18 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-27 בספטמבר 1983 והתחרות הסתיימה ב-14 במרץ 1984. בתחרות השתתפו 24 קבוצות. בתחילת התחרות התקיי ...

                                               

עונת 1984/1985 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל

עונת 1984/1985 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל הייתה העונה ה-19 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-2 באוקטובר 1984 והתחרות הסתיימה ב-19 במרץ 1985. בתחרות השתתפו 20 קבוצות. בתחילת התחרות התקיי ...

                                               

עונת 1985/1986 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל

עונת 1985/1986 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל הייתה העונה ה-20 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-1 באוקטובר 1985 והתחרות הסתיימה ב-18 במרץ 1986. בתחרות השתתפו 22 קבוצות. בתחילת התחרות התקיי ...

                                               

עונת 1986/1987 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל

עונת 1986/1987 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל הייתה העונה ה-21 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-30 בספטמבר 1986 והתחרות הסתיימה ב-17 במרץ 1987. בתחרות השתתפו 19 קבוצות. בתחילת התחרות התקיי ...

                                               

עונת 1987/1988 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל

עונת 1987/1988 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל הייתה העונה ה-22 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-22 בספטמבר 1987 והתחרות הסתיימה ב-16 במרץ 1988. בתחרות השתתפו 20 קבוצות. בתחילת התחרות התקיי ...

                                               

עונת 1988/1989 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל

עונת 1988/1989 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל הייתה העונה ה-23 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-11 באוקטובר 1988 והתחרות הסתיימה ב-14 במרץ 1989. בתחרות השתתפו 21 קבוצות. בתחילת התחרות התקי ...

                                               

עונת 1989/1990 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל

עונת 1989/1990 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל הייתה העונה ה-24 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-26 בספטמבר 1989 ומשחק הגמר התקיים ב-13 במרץ 1990. בתחרות השתתפו 21 קבוצות. בתחילת התחרות התק ...

                                               

עונת 1990/1991 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל

עונת 1990/1991 בגביע אירופה למחזיקות גביע בכדורסל הייתה העונה ה-25 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-25 בספטמבר 1990 ומשחק הגמר התקיים ב-26 במרץ 1991. בתחרות השתתפו 19 קבוצות. בתחילת התחרות התק ...

                                               

עונת 1991/1992 בגביע האירופי

עונת 1991/1992 בגביע האירופי הייתה העונה ה-26 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. זו הייתה העונה הראשונה במתכונת החדשה. המשחק הראשון התקיים ב-10 בספטמבר 1991 ומשחק הגמר התקיים ב-17 במרץ 1992. בתחרות השתתפו 39 קבוצות. ...

                                               

עונת 1992/1993 בגביע האירופי

עונת 1992/1993 בגביע האירופי הייתה העונה ה-27 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. זו הייתה העונה השנייה במתכונת החדשה. המשחק הראשון התקיים ב-18 בספטמבר 1992 ומשחק הגמר התקיים ב-16 במרץ 1993. בתחרות השתתפו 41 קבוצות. ב ...

                                               

עונת 1993/1994 בגביע האירופי

עונת 1993/1994 בגביע האירופי הייתה העונה ה-28 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. זו הייתה העונה השלישית במתכונת החדשה. המשחק הראשון התקיים ב-4 בספטמבר 1993 ומשחק הגמר התקיים ב-15 במרץ 1994. בתחרות השתתפו 41 קבוצות. ב ...

                                               

עונת 1994/1995 בגביע האירופי

עונת 1994/1995 בגביע האירופי הייתה העונה ה-29 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. זו הייתה העונה הרביעית במתכונת החדשה. המשחק הראשון התקיים ב-6 בספטמבר 1994 ומשחק הגמר התקיים ב-14 במרץ 1993. בתחרות השתתפו 44 קבוצות. ב ...

                                               

עונת 1995/1996 בגביע האירופי

עונת 1995/1996 בגביע האירופי הייתה העונה ה-30 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. זו הייתה העונה החמישית, במתכונת החדשה. המשחק הראשון התקיים ב-5 בספטמבר 1995 ומשחק הגמר התקיים ב-12 במרץ 1996. בתחרות השתתפו 44 קבוצות. ...

                                               

עונת 1996/1997 ביורוקאפ

עונת 1996/1997 ביורוקאפ הייתה העונה ה-31 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. זו הייתה העונה הראשונה, במתכונת החדשה. המשחק הראשון התקיים ב-17 בספטמבר 1996 ומשחק הגמר התקיים ב-15 באפריל 1997. בתחרות השתתפו 48 קבוצות. במ ...

                                               

עונת 1997/1998 ביורוקאפ

עונת 1997/1998 ביורוקאפ הייתה העונה ה-32 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. זו הייתה העונה השנייה, במתכונת החדשה. המשחק הראשון התקיים ב-16 בספטמבר 1997 ומשחק הגמר התקיים ב-14 באפריל 1998. בתחרות השתתפו 48 קבוצות. במש ...

                                               

עונת 1998/1999 בגביע ספורטה

עונת 1998/1999 בגביע ספורטה הייתה העונה ה-33 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. זו הייתה העונה השלישית, במתכונת החדשה והראשונה בשם גביע ספורטה לזכר ריימונדו ספורטה, עסקן כדורסל ספרדי. המשחק הראשון התקיים ב-15 בספטמבר ...

                                               

עונת 1999/2000 בגביע ספורטה

עונת 1999/2000 בגביע ספורטה הייתה העונה ה-33 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. זו הייתה העונה השנייה בשם גביע ספורטה לזכר ריימונדו ספורטה, עסקן כדורסל ספרדי. המשחק הראשון התקיים ב-21 בספטמבר 1999 ומשחק הגמר התקיים ב ...

                                               

עונת 2000/2001 בגביע ספורטה

עונת 2000/2001 בגביע ספורטה הייתה העונה ה-34 של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. זו הייתה העונה השלישית בשתחרות נערכה תחת שם "גביע ספורטה" לזכר ריימונדו ספורטה, עסקן כדורסל ספרדי. המשחק הראשון התקיים ב-17 באוקטובר 200 ...

                                               

עונת 2001/2002 בגביע ספורטה

עונת 2001/2002 בגביע ספורטה הייתה העונה ה-35 ואחרונה של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי פיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-30 באוקטובר 2001 ומשחק הגמר התקיים ב-30 באפריל 2002. בתחרות השתתפו 24 קבוצות. במשחק הגמר של התחרות גברה מו ...

                                               

עונת 2002/2003 בגביע יול"ב

עונת 2002/2003 בגביע יול"ב הייתה העונה הראשונה של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי יורוליג בסקטבול. המשחק הראשון התקיים ב-15 באוקטובר 2002 ומשחק הגמר התקיים ב-24 באפריל 2003. בתחרות השתתפו 24 קבוצות. בסדרת הגמר של התחרות ניצחה פאמס ...

                                               

עונת 2003/2004 בגביע יול"ב

עונת 2003/2004 בגביע יול"ב הייתה העונה השנייה של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי יורוליג בסקטבול. המשחק הראשון התקיים ב-11 באוקטובר 2003 ומשחק הגמר התקיים ב-13 באפריל 2004. בתחרות השתתפו 36 קבוצות. בסדרת הגמר של התחרות ניצחה הפועל ...

                                               

עונת 2004/2005 בגביע יול"ב

עונת 2004/2005 בגביע יול"ב הייתה העונה השלישית של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי יורוליג בסקטבול. המשחק הראשון התקיים ב-9 בנובמבר 2004 ומשחקי הגמר הסתיימו ב-19 באפריל 2005. בתחרות השתתפו 42 קבוצות. בסדרת הגמר של התחרות ניצחה ריטא ...

                                               

עונת 2005/2006 בגביע יול"ב

עונת 2005/2006 בגביע יול"ב הייתה העונה הרביעית של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי יורוליג בסקטבול. המשחק הראשון התקיים ב-8 בנובמבר 2005 ומשחק הגמר הסתיים ב-11 באפריל 2006. בתחרות השתתפו 24 קבוצות. בסדרת הגמר של התחרות ניצחה דינמו ...

                                               

עונת 2006/2007 בגביע יול"ב

עונת 2006/2007 בגביע יול"ב הייתה העונה החמישית של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי יורוליג בסקטבול. המשחק הראשון התקיים ב-30 באוקטובר 2006 ומשחק הגמר הסתיים ב-10 באפריל 2007. בתחרות השתתפו 24 קבוצות. בסדרת הגמר של התחרות ניצחה ריאל ...

                                               

עונת 2007/2008 בגביע יול"ב

עונת 2007/2008 בגביע יול"ב הייתה העונה השישית ואחרונה של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והיא אורגנה על ידי יורוליג בסקטבול. ב-2 ביולי 2008 יורוליג בסקטבול ופיב"א אירופה הכריזו שבעונת 2008/2009 יהיה תחרות חדשה משותפת. המשחק הראשון התקיים ב-5 בנובמבר ...

                                               

עונת 2008/2009 ביורוקאפ

עונת 2008/2009 ביורוקאפ הייתה העונה השביעית ואחרונה של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל ווהראשונה שאורגנה על ידי יורוליג בסקטבול ופיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-14 באוקטובר 2008 ומשחק הגמר הסתיים ב-12 באפריל 2009. בתחרות השתתפו 48 קבוצות מ-22 מד ...

                                               

עונת 2009/2010 ביורוקאפ

עונת 2009/2010 ביורוקאפ הייתה העונה השמינית של תחרות אירופית לקבוצות כדורסל והשנייה שאורגנה על ידי יורוליג בסקטבול ופיב"א אירופה. המשחק הראשון התקיים ב-20 באוקטובר 2009 ומשחק הגמר הסתיים ב-18 באפריל 2010. בתחרות השתתפו 40 קבוצות. בפיינל פור התחרו ...