ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 513
                                               

פרשת ויקרא

פרשת וַיִּקְרָא היא פרשת השבוע הראשונה בספר ויקרא. היא מתחילה בראשית הספר, פרק א, פסוק א, ומסתיימת בפרק ה, פסוק כ"ו, לפי חלוקת הפרקים. בחלק מהשנים קוראים את פרשת ויקרא בשבת הסמוכה לפורים, ולפיכך קוראים בה גם את הפרשייה השנייה מ"ארבע פרשיות" - פרש ...

                                               

פרשת וירא

פרשת וַיֵּרָא היא פרשת השבוע הרביעית בספר בראשית. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק י"ח, פסוק א ומסתיימת בפרק כ"ב, פסוק כ"ד. הפרשה עוסקת בהמשך תיאור קורות חייו של אברהם אבינו ובן אחיו לוט. הפרשה מספרת על: ביאת המלאכים ובשורתם לשרה על ההולדת בנם, ...

                                               

פרשת וישב

פרשת וַיֵּשֶׁב היא פרשת השבוע התשיעית בספר בראשית. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק ל"ז, פסוק א ומסתיימת בפרק מ, פסוק כ"ג. פרשת וישב פותחת את קובץ סיפורי יוסף ואחיו, שהוא החלק האחרון בסיפורי יעקב ומשפחתו ובספר בראשית בכלל. בפרשה זו מתחילים להשת ...

                                               

פרשת וישלח

פרשת וַיִּשְׁלַח היא פרשת השבוע השמינית של ספר בראשית. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק ל"ב, פסוק ד ומסתיימת בפרק ל"ו, פסוק מ"ג. בפרשה זו מתאחד יעקב עם אחיו עשו, ומתוארות משפחותיהם של שני האחים. שם הפרשה לקוח מהפסוק הראשון: "וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב ...

                                               

פרשת חיי שרה

פרשת חַיֵּי שָׂרָה היא פרשת השבוע החמישית בספר בראשית. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק כ"ג, פסוק א ומסתיימת בפרק כ"ה, פסוק י"ח. הפרשה נפתחת במותה של שרה ומתארת מאורעות שונים בחיי יצחק ואברהם עד מות אברהם. מרביתה של הפרשה מוקדש לשני נושאים: קבו ...

                                               

פרשת חקת

פרשת חֻקַּת היא פרשת השבוע השישית בספר במדבר. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק י"ט, פסוק א ומסתיימת בפרק כ"ב, פסוק א, ויש בה 87 פסוקים. בחוץ לארץ, בשנים שבהן יום טוב שני של שבועות חל בשבת קוראים את פרשת חוקת ביחד עם פרשת בלק. לפי מנהג התימנים, ...

                                               

פרשת יתרו

פרשת יִתְרוֹ היא פרשת השבוע החמישית בספר שמות. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק י"ח, פסוק א ומסתיימת בפרק כ, פסוק כ"ב. הפרשה פותחת בסיפור על יתרו חותנו של משה, אך בהמשך רוב הפרשה עוסק בסיפור מעמד הר סיני. את פרשת יתרו קוראים בין התאריכים י"ז בש ...

                                               

פרשת כי תצא

פרשת כי תצא היא פרשת השבוע השישית בספר דברים. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק כ"א, פסוק י ומסתיימת בפרק כ"ה, פסוק י"ט. לפי מוני המצוות, פרשת כי תצא היא הפרשה שבה יש מספר המצוות הרב ביותר מבין כל פרשיות התורה. את פרשת כי תצא קוראים בין ט באלול ...

                                               

פרשת כי תשא

פרשת כִּי תִשָּׂא היא פרשת השבוע התשיעית בספר שמות. על פי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק ל, פסוק י"א ומסתיימת בפרק ל"ד, פסוק ל"ה. תחילת הפרשה עוסקת במצוות מחצית השקל, ובהוראות נוספות הקשורות למשכן, אך רוב הפרשה עוסקת בסיפור חטא העגל ובהשלכותיו. ב ...

                                               

פרשת לך לך

פרשת לֶךְ-לְךָ היא פרשת השבוע השלישית בספר בראשית. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בספר בראשית, פרק י"ב, פסוק א ומסתיימת בפרק י"ז, פסוק כ"ז. הפרשה עוסקת בתיאור קורות חייו של אברהם אבינו בחלק הראשון של חייו. הפרשה מספרת על קריאת אלוהים לאברם שמאוחר ...

                                               

פרשת מטות

פָּרָשַׁת מַטּוֹת היא פרשת השבוע התשיעית בספר במדבר. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק ל, פסוק ב ומסתיימת בפרק ל"ב, פסוק מ"ב. בדרך כלל קוראים את פרשת מטות ביחד עם הפרשה שאחריה, פרשת מסעי. רק בחלק מהשנים המעוברות שנים השג והחא, ובארץ ישראל גם בשנ ...

                                               

פרשת מסעי

פָּרָשַׁת מַסְעֵי היא פרשת השבוע העשירית והאחרונה בספר במדבר. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק ל"ג, פסוק א ומסתיימת בסוף הספר, בפרק ל"ו, פסוק י"ג. בשבת פרשת מסעי מסיימים את קריאת התורה של ספר במדבר, ובסיומו נהוג להכריז "חזק ונתחזק". בכל השנים ה ...

                                               

פרשת מצורע

פָּרָשַׁת מְצֹרָע היא פרשת השבוע החמישית בספר ויקרא. הפרשה עוסקת כולה בדיני טומאה וטהרה, ויש הקוראים לה בלשון נקייה פרשת טהרות או פרשת זאת תהיה. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק י"ד, פסוק א ומסתיימת בפרק ט"ו, פסוק ל"ג. בשנים שאינן מעוברות קוראי ...

                                               

פרשת מקץ

פרשת מִקֵּץ היא פרשת השבוע העשירית בספר בראשית. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק מ"א, פסוק א ומסתיימת בפרק מ"ד, פסוק י"ז. הפרשה ממשיכה לתאר את סיפור יוסף ואחיו. היא נפתחת כאשר יוסף מצוי בבור בית הסוהר במצרים. את פרשת מקץ קוראים כמעט תמיד כ-89.9 ...

                                               

פרשת ניצבים

פָּרָשַׁת נִצָּבִים היא פרשת השבוע השמינית בספר דברים. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק כ"ט, פסוק ט ומסתיימת בפרק ל, פסוק כ. פרשת ניצבים נקראת תמיד בשבת שלפני ראש השנה. הפרשה פותחת את סדרת ארבע הפרשות האחרונות שבתורה - ניצבים, וילך, האזינו, וזא ...

                                               

פרשת נשא

פָּרָשַׁת נָשֹׂא היא פרשת השבוע השנייה בספר במדבר. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק ד, פסוק כ"א ומסתיימת בפרק ז, פסוק פ"ט. פרשת נשוא היא הארוכה ביותר בתורה, ויש בה 176 פסוקים. השבת שבה קוראים את פרשת נשא היא תמיד השבת הסמוכה לחג השבועות לפניו א ...

                                               

פרשת עקב

פָּרָשַׁת עֵקֶב היא פרשת השבוע השלישית בספר דברים. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק ז, פסוק י"ב ומסתיימת בפרק י"א, פסוק כ"ה. את פרשת עקב קוראים בין י"ח באב לכ"ג באב.

                                               

פרשת פינחס

פָּרָשַׁת פִּינְחָס היא הפרשה השמינית בספר במדבר. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק כ"ה, פסוק י ומסתיימת בפרק ל, פסוק א. פרשת פינחס היא השנייה באורכה מבין פרשות השבוע, ויש בה 168 פסוקים. לרוב קוראים את הפרשה בסמוך לשבעה עשר בתמוז.

                                               

פרשת פקודי

פרשת פְקוּדֵי היא פרשת השבוע האחת-עשרה והאחרונה בספר שמות. על פי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק ל"ח, פסוק כ"א ומסתיימת בסוף הספר, פרק מ, פסוק ל"ח. בשבת פרשת פקודי מסיימים את קריאת התורה של ספר שמות, ורבים נוהגים לקרוא בסיומה "חזק ונתחזק". בשנה פש ...

                                               

פרשת צו

פרשת צַו היא פרשת השבוע השנייה בספר ויקרא. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק ו, פסוק א ומסתיימת בפרק ח, פסוק ל"ו. החצי הראשון של הפרשה עוסק בפירוט דיני הקרבת הקורבנות מעבר לפירוט שהופיעה בפרשה הקודמת, פרשת ויקרא. בהמשך הפרשה מתוארת העבודה במשכן ...

                                               

פרשת קדושים

פָּרָשַׁת קְדֹשִׁים היא פרשת השבוע השביעית בספר ויקרא. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק י"ט, פסוק א ומסתיימת בפרק כ, פסוק כ"ז. בשנים שאינן מעוברות קוראים את פרשת קדושים ביחד עם פרשת אחרי מות, במהלך חודש אייר, בדרך כלל בשבת שלאחר יום העצמאות. בש ...

                                               

פרשת קרח

פרשת קֹרַח היא הפרשה החמישית בספר במדבר. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק ט"ז, פסוק א ומסתיימת בפרק י"ח, פסוק ל"ב. את עיקר הפרשה תופס תיאור מחלוקת קֹרח ועדתו ותוצאותיה. בסוף הפרשה מופיעים דיני מתנות כהונה. הפרשה עומדת בין פרשת שלח, המתארת אירוע ...

                                               

פרשת ראה

פָּרָשַׁת רְאֵה היא פרשת השבוע הרביעית בספר דברים. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק י"א, פסוק כ"ו ומסתיימת בפרק ט"ז, פסוק י"ז. את פרשת ראה קוראים בין כ"ה באב לל באב.

                                               

פרשת שופטים

פָּרָשַׁת שֹׁפְטִים היא פרשת השבוע החמישית בספר דברים. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק ט"ז, פסוק י"ח ומסתיימת בפרק כ"א, פסוק ט. את פרשת שופטים קוראים בין ב באלול לז באלול.

                                               

פרשת שלח לך

פָּרָשַׁת שְׁלַח לְךָ היא פרשת השבוע הרביעית בספר במדבר. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק י"ג, פסוק א ומסתיימת בפרק ט"ו, פסוק מ"א. החלק המרכזי בפרשה הוא תיאור חטא המרגלים ותוצאותיו, ובסופה מופיעות כמה מצוות. הפרשה מתארת אירועים שהתרחשו בשנה השנ ...

                                               

פרשת שמות

פָּרָשַׁת שְׁמוֹת היא פרשת השבוע הראשונה בספר שמות. היא מתחילה בתחילת הספר, פרק א, פסוק א, ומסתיימת, לפי החלוקה לפרקים, בפרק ו, פסוק א. בפרשת שמות מסופר על תחילת שעבוד עם ישראל במצרים ועל שנות חייו הראשונות של משה ובחירתו להנהגה. בפרשה זו מוצגות ...

                                               

פרשת שמיני

פָּרָשַׁת שְׁמִינִי היא פרשת השבוע השלישית בספר ויקרא. לפי חלוקת הפרקים, היא מתחילה בפרק ט, פסוק א ומסתיימת בפרק י"א, פסוק מ"ז. חלקה הראשון של הפרשה עוסק באירועי היום השמיני שאחרי שבעת ימי המילואים, הוא יום חנוכת המשכן ובחטא נדב ואביהוא, בני אהרן ...

                                               

פרשת תולדות

פרשת תּוֹלְדֹת היא הפרשה השישית בספר בראשית. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק כ"ה, פסוק י"ט ומסתיימת בפרק כ"ח, פסוק ט. מקור שמה בפסוק הפותח אותה: "וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת יִצְחָק, בֶּן-אַבְרָהָם", והיא מוקדשת בעיקרה לסיפורו של יצחק, מאבות העם העברי, ...

                                               

פרשת תזריע

פָּרָשַׁת תַזְרִיעַ היא פרשת השבוע הרביעית בספר ויקרא. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק י"ב, פסוק א ומסתיימת בפרק י"ג, פסוק נ"ט. בשנים שאינן מעוברות קוראים את פרשת תזריע ביחד עם הפרשה שאחריה, פרשת מצורע, סמוך לראש חודש אייר. בשנים מעוברות היא נ ...

                                               

פרשת תצוה

פרשת תְּצַוֶּה היא פרשת השבוע השמינית בספר שמות. על פי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק כ"ז, פסוק כ ומסתיימת בפרק ל, פסוק י. הפרשה ממשיכה את הפרשה הקודמת, פרשת תרומה, בהוראות לקראת הקמת המשכן. את פרשת תצווה קוראים בין התאריכים ח באדר-ט"ו באדר.

                                               

פרשת תרומה

פרשת תְּרוּמָה היא פרשת השבוע השביעית בספר שמות. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק כ"ה, פסוק א ומסתיימת בפרק כ"ז, פסוק י"ט. הפרשה עוסקת בהוראות לבניית המשכן וכליו. פרשת תרומה נקראת בין התאריכים א באדר-ח באדר בשנה מעוברת באדר א.

                                               

כרמלית (שבת)

כרמלית היא אחת מארבע רשויות השבת המפורטות בהלכה. הכרמלית היא בעיקרה מקום שאינו מוקף במחיצות, ואינו מקום הילוך לרבים. בניגוד לשאר רשויות השבת, כרמלית היא רשות שתוקנה מדרבנן, שכן מדאורייתא היא נכללת בהגדרה של מקום פטור. כיום, רוב השטחים הפתוחים נחש ...

                                               

מקום פטור

בהלכה, מקום פטור הוא אחת מארבע רשויות השבת. לרשות זו ניתן להכניס או להוציא חפץ או משא בשבת, ללא הגבלה. מהתורה, כל מקום שאינו מוקף במחיצות רשות היחיד, או שאינו מקום הילוך לרבים רשות הרבים הוא מקום פטור, אולם חכמים תיקנו את רשות הכרמלית, שבה אסור ל ...

                                               

רשות היחיד

בהלכה, רשות היחיד, אחת מארבע רשויות השבת, היא בעיקרה שטח סגור המוקף במחיצות, כדוגמת בית או חצר. אסור להוציא מרשות היחיד חפץ או משא לרשות הרבים בשבת, כיוון שזו מלאכת הוצאה מרשות לרשות, שהיא אחת מל"ט מלאכות שבת האסורות מהתורה. מדרבנן אסור גם להוציא ...

                                               

רשות הרבים (שבת)

בהלכה, רשות הרבים היא אחת מארבע רשויות השבת. מדין התורה אסור להכניס ולהוציא חפצים מרשות הרבים לרשות היחיד בשבת, וכן אסור לטלטל חפץ ארבע אמות ברשות הרבים.

                                               

שבת החודש

                                               

שבת חול המועד

                                               

שבת חזון

שַׁבַּת חֲזוֹן היא השבת שלפני תשעה באב והאחרונה משבתות תלתא דפורענותא. היא חלה באמצע תשעת הימים, ולאחריה מתחיל שבוע שחל בו תשעה באב. פרשת השבוע של שבת זו היא תמיד פרשת דברים. כאשר חל תשעה באב בשבת, נדחה הצום ליום ראשון, ואותה שבת היא שבת חזון. הש ...

                                               

שבת מברכים

                                               

שבת פרה

                                               

שבת שובה

                                               

שבת שקלים

                                               

תלת דפורענותא

תלת דפורענותא הן שלוש שבתות אבל בימי בין המצרים, בין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, בהן קוראים הפטרות העוסקות בעניין חורבן בית המקדש וירושלים. המנהג מופיע במשנה תורה לרמב"ם ובשולחן ערוך ומקורו בפסיקתא דרב כהנא. בשבע השבתות שאחרי תשעה באב מפטירים בעניי ...

                                               

תפילת נחם

תפילת נחם או תפילת רחם היא קטע תפילה שנהוג להוסיפו בברכת ירושלים בתפילת שמונה עשרה בתשעה באב, על פי חלק מהמנהגים בכל שלוש התפילות ועל פי מנהגים אחרים בתפילת מנחה בלבד. שמה של תוספת זו נגזר ממילת הפתיחה שלה, לפי רוב נוסחיה.

                                               

זהות לא ידועה

זהות לא ידועה הוא מותחן פעולה משנת 2011 בבימויו של זאומה קולייט-סרה, ובכיכובם של ליאם ניסן, דיאן קרוגר וגנוארי גונס. הסרט מבוסס בחלקו על רב המכר "Hors de moi" מאת הסופר הצרפתי דידייה ואן קאווליר.

                                               

איש המולקולה (פסל)

איש המולקולה הוא פסל גדול בברלין של הפסל האמריקאי גונתן בורופסקי. הפסל נמצא בתוך נהר שפרה ומתנשא לגובה 30 מטר ונראה למרחק רב. הוא עשוי מאלומיניום ומורכב משלוש דמויות הנפגשות בנקודה אחת. הוא נוצר בלוס אנגלס בשנים 1977–1978 והוצב במקומו הנוכחי במאי ...

                                               

ברלין (פסל)

ברלין הוא פסל גדול הנמצא בטאואנצינשטראסה סמוך לכיכר ברייטשייד ולכנסיית הזיכרון על שם הקייזר וילהלם בברלין. הפסל הוא אחד משמונה פסלים שהוזמנו על ידי עיריית ברלין המערבית לרגל 750 שנה לברלין בשנת 1987. הוא נוצר על ידי זוג הפסלים בריגיטה ומרטין מתשי ...

                                               

השור המסתער

השור המסתער הוא פסל מעשה ידיו של הפסל ארטורו די מודיקה, המוצב ברובע הפיננסי שבמנהטן, ניו יורק. הפסל המתאר שור מסתער, הסמל של שוק מניות עולה, הפך לאתר תיירות פופולרי.

                                               

יוניספרה

היוניספרה נבנה כסמל נושא לקראת התערוכה העולמית של ניו יורק 1964 על מנת לסמל את תחילתו של עידן החלל. הפסל נבנה ונתרם על ידי התאגיד מתכות ארצות הברית. היוניספרה עומדת במרכזה של בריכה גדולה ועגולה עם מזרקות מסביב. המטרה הייתה לגרום ליוניספרה להיראות ...

                                               

וסל (פסל)

וסל הוא פסל ואטרקציה שנבנה כחלק ממפרויקט הפיתוח של חצר הדסון בשכונת האדסון יארד באי מנהטן, ניו יורק, במדינת ניו יורק שבארצות הברית. הפסל תוכנן על ידי המעצב הבריטי תומאס התרוויק Thomas Heatherwick. צורתו של המבנה ככוורת דבורים; גובהו 16 קומות, ובו ...