ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 603
                                               

כ בכסלו

כ בכסלו הוא היום העשרים בחודש השלישי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום העשרים בחודש התשיעי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצוה של ילד שנולד בכ כסלו היא תמיד פרשת וישב.

                                               

כ"א בכסלו

"יום הר גריזים": יום טוב במגילת תענית על הריסת מקדש השומרונים בהר גריזים בידי אלכסנדר מוקדון. לאחר שנדחתה בקשת הכותים מאלכסנדר להחריב את בית המקדש שבירושלים, בעקבות פגישתו עם שמעון הצדיק, הורה אלכסנדר במקום זאת על החרבת המקדש השומרוני בהר גריזים, ...

                                               

כ"ב בכסלו

כ"ב בכסלו הוא היום העשרים ושניים בחודש השלישי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום העשרים ושניים בחודש התשיעי למניין החודשים מניסן. פרשת בר המצווה של ילד שנולד בכ"ב כסלו היא פרשת מקץ, אם בר המצווה חל בשנה המתחילה ביום חמישי, או פרשת וישב אם ב ...

                                               

כ"ג בכסלו

כ"ג בכסלו הוא היום העשרים ושלושה בחודש השלישי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום העשרים ושלושה בחודש התשיעי למניין החודשים מניסן. פרשת בר המצווה של ילד שנולד בכ"ג כסלו היא פרשת מקץ, אם בר המצוה חל בשנה המתחילה ביום חמישי, או פרשת וישב אם בר ...

                                               

כ"ד בכסלו

התשי"ד – החלה לפעול הבורסה לניירות ערך בתל אביב התש"ב – הנאצים מתחילים ברציחתם של 15.000 יהודי חרקוב. גת"ט – התחיל בניינו של בית המקדש השני חגי ב י. התרע"ח – כיבוש ירושלים בידי הבריטים. התשס"ח – המטבע שני שקלים חדשים נכנס למחזור.

                                               

כ"ה בכסלו

התרע"ח 10 בדצמבר 1917 – כיבוש ירושלים על ידי הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה, בכך בא קץ לשלטון הטורקי בארץ ישראל. גתקצ"ז – יהודה המכבי והחשמונאים משחררים את בית המקדש. התרמ"ג – נוסדה המושבה זכרון יעקב. התרכ"ג – הגנרל יוליסס סימפסון גרנט מוציא צו ...

                                               

כ"ו בכסלו

התשע"א – פריצת השרפה בכרמל, השריפה הגדולה ביותר בתולדות מדינת ישראל התרמ"ה – עליית הביל"ויים על הקרקע בגדרה, וחנוכת הבתים הראשונים של התימנים מעליית אעלה בתמר בכפר התימנים בשילוח. התרצ"ז – בעמק בית שאן הוקם תל עמל היום קיבוץ ניר דוד, ראשון היישוב ...

                                               

כ"ז בכסלו

כ"ז בכסלו הוא היום העשרים ושבעה בחודש השלישי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום העשרים ושבעה בחודש התשיעי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצוה של ילד שנולד בכ"ז כסלו היא תמיד פרשת מקץ.

                                               

כ"ח בכסלו

כ"ח בכסלו הוא היום העשרים ושמונה בחודש השלישי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום העשרים ושמונה בחודש התשיעי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצווה של ילד שנולד בכ"ח כסלו היא לרוב פרשת מקץ. אולם אם הבר מצווה חל בשנה שלמ ...

                                               

כ"ט בכסלו

כ"ט בכסלו הוא היום העשרים ותשעה בחודש השלישי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום העשרים ותשעה בחודש התשיעי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצוה של ילד שנולד בכ"ט כסלו היא לרוב פרשת מקץ. אולם אם בר המצוה חל בשנה המתחילה ...

                                               

ל בכסלו

ל בכסלו הוא היום השלושים בחודש השלישי בשנה העברית. תאריך זה קיים בשנים שמוגדרות כ"שלמות" או "כסדרן". בשנים שמוגדרות "חסרות", שהן כ-25.5% של השנים, התאריך למחרת כ"ט בכסלו הוא א בטבת. על פי הלוח העברי הקבוע, יום זה לעולם לא יחול בימים ראשון, רביעי ...

                                               

א בטבת

א בטבת הוא היום הראשון בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום הראשון בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצוה של ילד שנולד בא טבת היא ברוב השנים פרשת ויגש. אבל אם בר המצוה חל בשנה המתחילה בשבת או בשנ ...

                                               

ב בטבת

ב בטבת הוא היום השני בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום השני בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצוה של ילד שנולד בב טבת היא ברוב השנים פרשת ויגש. אולם, אם בר המצוה חל בשנה שראש השנה שלה חל בשבת ...

                                               

ג בטבת

ג בטבת הוא היום השלישי בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום השלישי בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצוה של ילד שנולד בג טבת היא ברוב השנים פרשת ויגש אבל אם בר המצוה חל בשנה חסרה המתחילה בשבת שנ ...

                                               

ד בטבת

ד בטבת הוא היום הרביעי בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום הרביעי בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצוה של ילד שנולד בד טבת היא ברוב השנים פרשת ויגש. אבל אם בר המצוה חל בשנה חסרה המתחילה בשבת ש ...

                                               

ה בטבת

ה בטבת הוא היום החמישי בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום החמישי בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצווה של ילד שנולד בה טבת היא ברוב השנים פרשת ויגש. אבל אם בר המצווה חל בשנה שלמה המתחילה ביום ...

                                               

ו בטבת

ו בטבת הוא היום השישי בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום השישי בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצווה של ילד שנולד בו טבת היא ברוב השנים פרשת ויגש. אבל אם בר המצווה חל בשנה שלמה או כסדרה המתחי ...

                                               

ז בטבת

ז בטבת הוא היום השביעי בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום השביעי בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצווה של ילד שנולד בז טבת היא ברוב השנים פרשת ויגש. אבל אם בר המצווה חל בשנה המתחילה ביום חמיש ...

                                               

ח בטבת

ח בטבת הוא היום השמיני בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום השמיני בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצוה של ילד שנולד בח טבת היא ברוב השנים פרשת ויחי. אבל אם בר המצוה חל בשנה המתחילה בשבת או בשנ ...

                                               

ט בטבת

ט בטבת הוא היום התשיעי בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום התשיעי בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצווה של ילד שנולד בט טבת היא פרשת ויגש אם בר המצווה חל בשנה המתחילה בשבת או בשנה חסרה המתחילה ...

                                               

י בטבת

י בטבת הוא היום העשירי בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום העשירי בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצווה של ילד שנולד בי טבת היא ברוב השנים פרשת ויחי. אבל אם בר המצווה חל בשנה חסרה המתחילה בשבת ...

                                               

י"א בטבת

י"א בטבת הוא היום האחד עשר בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום האחד עשר בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצווה של ילד שנולד בי"א טבת היא ברוב השנים פרשת ויחי. אבל אם בר המצווה חל בשנה חסרה המתח ...

                                               

י"ב בטבת

י"ב בטבת הוא היום השנים-עשר בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום השנים-עשר בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצווה של ילד שנולד בי"ב טבת היא, ברוב השנים, פרשת ויחי. אבל אם בר המצווה חל בשנה שלמה ...

                                               

י"ג בטבת

י"ג בטבת הוא היום השלושה עשר בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום השלושה עשר בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצווה של ילד שנולד בי"ג טבת היא ברוב השנים פרשת ויחי. אבל אם בר המצווה חל בשנה שלמה ...

                                               

י"ד בטבת

י"ד בטבת הוא היום הארבעה עשר בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום הארבעה עשר בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצווה של ילד שנולד בי"ד טבת היא ברוב השנים פרשת ויחי. אבל אם בר המצווה חל בשנה המתחי ...

                                               

ט"ו בטבת

ט"ו בטבת הוא היום החמישה עשר בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום החמישה עשר בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצווה של ילד שנולד בט"ו טבת היא ברוב השנים פרשת שמות. אבל אם בר המצווה חל בשנה המתחי ...

                                               

ט"ז בטבת

ט"ז בטבת הוא היום השישה עשר בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום השישה עשר בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצוה של ילד שנולד בט"ז טבת היא פרשת ויחי אם בר המצוה חל בשנה המתחילה בשבת או בשנה חסרה ...

                                               

י"ז בטבת

י"ז בטבת הוא היום השבעה עשר בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום השבעה עשר בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצווה של ילד שנולד בי"ז טבת היא ברוב השנים פרשת שמות. אבל אם בר המצווה חל בשנה חסרה המ ...

                                               

י"ח בטבת

י"ח בטבת הוא היום השמונה עשר בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום השמונה עשר בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצוה של ילד שנולד בי"ח טבת היא ברוב השנים פרשת שמות. אבל אם בר המצוה חל בשנה חסרה המ ...

                                               

י"ט בטבת

י"ט בטבת הוא היום התשעה עשר בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום התשעה עשר בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצווה של ילד שנולד בי"ט טבת היא, ברוב השנים, פרשת שמות. אבל אם בר המצווה חל בשנה שלמה ...

                                               

כ בטבת

כ בטבת הוא היום העשרים בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום העשרים בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצווה של ילד שנולד בכ טבת היא, ברוב השנים, פרשת שמות. אבל אם בר המצווה חל בשנה שלמה או כסדרה ה ...

                                               

כ"א בטבת

כ"א בטבת הוא היום העשרים ואחד בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום העשרים ואחד בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצווה של ילד שנולד בכ"א טבת היא ברוב השנים פרשת שמות. אבל אם בר המצווה חל בשנה המת ...

                                               

כ"ב בטבת

כ"ב בטבת הוא היום העשרים ושניים בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום העשרים ושניים בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצווה של ילד שנולד בכ"ב טבת היא ברוב השנים פרשת וארא. אבל אם בר המצווה חל בשנה ...

                                               

כ"ג בטבת

כ"ג בטבת הוא היום העשרים ושלושה בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום העשרים ושלושה בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצווה של ילד שנולד בכ"ג טבת היא פרשת שמות אם בר המצווה חל בשנה המתחילה בשבת או ...

                                               

כ"ד בטבת

כ"ד בטבת הוא היום העשרים וארבעה בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום העשרים וארבעה בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצווה של ילד שנולד בכ"ד טבת היא ברוב השנים פרשת וארא. אבל אם בר המצווה חל בשנה ...

                                               

כ"ה בטבת

כ"ה בטבת הוא היום העשרים וחמישה בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום העשרים וחמישה בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצווה של ילד שנולד בכ"ה טבת היא, ברוב השנים, פרשת וארא. אבל אם בר המצווה חל בש ...

                                               

כ"ו בטבת

כ"ו בטבת הוא היום העשרים ושישה בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום העשרים ושישה בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצווה של ילד שנולד בכ"ו טבת היא, ברוב השנים, פרשת וארא. אבל אם בר המצווה חל בשנה ...

                                               

כ"ז בטבת

כ"ז בטבת הוא היום העשרים ושבעה בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום העשרים ושבעה בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, ברוב השנים, פרשת בר המצווה של ילד שנולד בכ"ז טבת היא פרשת וארא. אבל אם בר המצווה חל בשנה ...

                                               

כ"ח בטבת

כ"ח בטבת הוא היום העשרים ושמונה בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום העשרים ושמונה בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצווה של ילד שנולד בכ"ח טבת היא ברוב השנים פרשת וארא. אבל אם בר המצווה חל בשנה ...

                                               

כ"ט בטבת

כ"ט בטבת הוא היום העשרים ותשעה בחודש הרביעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום העשרים ותשעה בחודש העשירי למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצוה של ילד שנולד בכ"ט בטבת היא ברוב השנים פרשת בא. אבל אם בר המצווה חל בשנה המת ...

                                               

א בשבט

א בשבט הוא היום הראשון בחודש החמישי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום הראשון בחודש האחד עשר למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצווה של ילד שנולד בא שבט היא ברוב השנים פרשת בא. אבל אם בר המצווה חל בשנה המתחילה בשבת או ב ...

                                               

ב בשבט

ב בשבט הוא היום השני בחודש החמישי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום השני בחודש האחד עשר למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצווה של ילד שנולד בב שבט היא ברוב השנים פרשת בא. אבל אם בר המצווה חל בשנה חסרה המתחילה בשבת שנה ...

                                               

ג בשבט

ג בשבט הוא היום השלישי בחודש החמישי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום השלישי בחודש האחד עשר למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצוה של ילד שנולד בג שבט היא, ברוב השנים, פרשת בא. אבל אם בר המצוה חל בשנה חסרה המתחילה בשבת ...

                                               

ד בשבט

ד בשבט הוא היום הרביעי בחודש החמישי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום הרביעי בחודש האחד עשר למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצווה של ילד שנולד בד שבט היא, ברוב השנים, פרשת בא. אבל אם בר המצווה חל בשנה שלמה המתחילה בי ...

                                               

ה בשבט

ה בשבט הוא היום החמישי בחודש החמישי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום החמישי בחודש האחד עשר למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, ברוב השנים, פרשת בר המצווה של ילד שנולד בה שבט היא פרשת בא. אבל אם בר המצווה חל בשנה שלמה או כסדרה המ ...

                                               

ו בשבט

ו בשבט הוא היום השישי בחודש החמישי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום השישי בחודש האחד עשר למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, ברוב השנים, פרשת בר המצווה של ילד שנולד בו שבט היא פרשת בא. אבל אם בר המצווה חל בשנה המתחילה ביום חמישי ...

                                               

ז בשבט

ז בשבט הוא היום השביעי בחודש החמישי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום השביעי בחודש האחד עשר למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצוה של ילד שנולד בז שבט היא ברוב השנים פרשת בשלח. אבל אם בר המצוה חל בשנה המתחילה בשבת או ב ...

                                               

ח בשבט

ח בשבט הוא היום השמיני בחודש החמישי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום השמיני בחודש האחד עשר למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצוה של ילד שנולד בח שבט היא ברוב השנים פרשת בשלח. אבל אם בר המצוה חל בשנה המתחילה בשבת או ב ...

                                               

ט בשבט

ט בשבט הוא היום התשיעי בחודש החמישי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום התשיעי בחודש האחד עשר למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצוה של ילד שנולד שבט היא, ברוב השנים, פרשת בשלח. אבל אם בר המצוה חל בשנה חסרה המתחילה בשבת ...

                                               

י בשבט

י בשבט הוא היום העשירי בחודש החמישי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום העשירי בחודש האחד עשר למניין החודשים מניסן. על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצוה של ילד שנולד בי שבט היא, ברוב השנים, פרשת בשלח. אבל אם בר המצוה חל בשנה חסרה המתחילה בש ...