ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 655
                                               

מעשה קניין

במשפט העברי, מעשה קניין הוא מעשה הנדרש כדי ליצור בעלות על נכס או חפץ, או כדי להעביר את אותה בעלות. מוסכם שלצד מעשה הקניין יש צורך גם בגמירות דעת. בנוסף, נפסק כי ישנם מעשי קניין שונים המתאימים לנכסים שונים.

                                               

קניין אגב

קניין אגב הוא אחד הדרכים לקניית מיטלטלין על פי ההלכה. קניין זה מתבצע כאשר מקנים קרקע, בצורת ההקנאה של קרקע, ומקנים לקונה גם את המטלטלים שנמצאים בתוכה - אגב הקניין של הקרקע, ומכאן שמו קניין אגב.

                                               

קניין חליפין

קניין חליפין הוא קניין רווח במשפט העברי, המבוסס על פעולת חליפין של שני חפצים, בשתי דרכים שונות: קניין סודר ו חליפי שווה בשווה. בקניין סודר המוכר מגביה את סודרו של הקונה ובכך החפץ הנקנה עובר מרשות המוכר לרשות הקונה. בתום ההקניה אמור המוכר בדרך כלל ...

                                               

מעמד שלשתן

מעמד שלשתן הוא מושג בהלכה המגדיר קניין מיוחד שמעביר את שעבוד ההלוואה מהמלווה לאדם שלישי. קניין זה הוא תקנת חכמים, ונעשה בכך ששלושת האנשים שוהים במקום בשעת ההלוואה ומסכימים לכך.

                                               

מתנה על מנת להחזיר

הרא"ש כתב שהמתנה היא מתנה גמורה שיש בה התניה להחזירה. וכיון שהיא מתנה גמורה, בשעה שהמקבל מחזיר לנותן יש לבצע מעשה קניין. הרא"ש מוכיח זאת ממה שמצאנו בתלמוד שאין להקנות את ארבעת המינים לקטן במתנה על מנת להחזיר, משום שהקטן יכול לקנות ולא יוכל להקנות ...

                                               

סילוק (משפט עברי)

קניין הסילוק נעשה על ידי כך שהאדם העתיד לקבל נכסים כל שהם, מסלק את עצמו מלזכות בחפץ. אחת מהדוגמאות הנפוצות הוא בעל הכותב לאשתו בעודה ארוסה, שלא יזכה בנכסי מלוג שלה ומפירותיהם הזכאים לו על פי תקנת חכמים. הרשב"א מבהיר, כי יורש אינו יכול לסלק את עצמ ...

                                               

קניין ארבע אמות

המושג "ארבע אמות" מופיע בכמה קישורים בהלכה. בהלכות תחום שבת, השטח מוגדר כריבוע של 8*8 אמות, מכוון צפון-דרום, עם האדם באמצע כלומר: ארבע אמות לכל כיוון. בהלכות הוצאה בשבת, השטח מוגדר כריבוע של 4*4 אמות, מכוון צפון-דרום. בהלכות תפילה, לדעת אחד הגאונ ...

                                               

קניין הבטה

במשפט העברי, הבטה היא סוג של מעשה קניין השנוי במחלוקת. על הכל מוסכם כי במכירה או במתנה יש צורך במשיכה או בהגבהה ואין תוקף להבטה בלבד, אולם בזכייה מן ההפקר יש הסוברים שמספיקה הבטה. פרשני התלמוד ביארו באופנים שונים מהי ההגדרה המדויקת של הבטה.

                                               

קניין הגבהה

במשפט העברי, קניין הגבהה הוא סוג של קניין, ההופך אדם לבעלים של חפץ מסוים. קניין הגבהה תקף בכל המיטלטלין אך לא בקרקעות. קניין הגבהה הוא תולדה של קנין משיכה, וגם הוא מורה על הכנסת החפץ לרשותו.

                                               

קניין הילוך

למרות המחלוקת בקרקע רגילה, מודים חכמים לרבי אליעזר, כי ניתן לקנות קרקע בהילוך, בקרקע שכל תשמישה הוא בהילוך, כמו למשל שביל של כרמים, כלומר אדם הקונה מחברו שביל כדי שיוכל להיכנס לכרמו, יכול הוא לקנות את הקרקע על ידי הילוך בשביל.

                                               

קניין חזקה

אף על פי שמה המשותף לחזקת ראייה, לפי מסקנות הדיונים התלמודיים שבפנינו אין ביניהם כל קשר. הריטב"א מוכיח זאת, מכך שבעוד שקניין חזקה נעשה דווקא על ידי פעולה בגוף הקרקע ואין די באכילת פירות הקרקע, הרי שחזקה בקרקעות נעשית דווקא על ידי אכילת פירות הקרק ...

                                               

קניין חצר

קניין חצר בהלכה הוא אחת הדרכים בהן ניתן לקנות ולהקנות. לשם העברת בעלות על חפץ לא די בהסכמה מילולית בין המוכר לקונה, אלא נדרשת פעולת קניין מסוימת, כגון הגבהת החפץ. אולם כאשר החפץ המדובר מצוי בשטח פרטי של הקונה - עצם הנוכחות של החפץ ברשות הקונה נות ...

                                               

קניין מסירה

במשפט העברי, קניין מסירה הוא מעשה קניין בבעלי חיים כבדים, מסירת בעל החיים על ידי בעליו הקודמים לבעליו החדשים. במסכת קידושין מבואר אופן קניין זה: .

                                               

קניין משיכה

במקור הקניין, נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. לדעת ריש לקיש קניין זה פועל מדאורייתא, והוא נלמד מן הפסוק "וְכִי תִמְכְּרוּ מִמְכָּר לַעֲמִיתֶךָ אוֹ קָנֹה מִיַּד עֲמִיתֶךָ". לדעת רבי יוחנן הקניין הקונה במטלטלין מדאורייתא הוא קניין כסף, וחכמים החליפו קני ...

                                               

קניין רכוב

קניין רכוב על גבי בהמה" הוא קנין במשפט העברי, המקנה בעלות בעל חיים לאדם הרוכב עליו, כאשר הוא עושה זאת במטרה לקנותה מהפקר או מאדם אחר המוכר לו אותה.

                                               

טרול זכויות יוצרים

טרול זכויות יוצרים הוא כינוי גנאי לגוף כלשהו המשתמשים בהליכים משפטיים הנוגעים להפרות זכויות יוצרים, כמודל כלכלי להשגת רווח כספי באופן שיטתי. הגדרתו של גוף כטרול יכולה להיות ברורה מאוד, אך לעיתים אין האבחנה ברורה, שכן המודל הכלכלי של הגוף אינו תמי ...

                                               

יצירה נגזרת

יצירה נגזרת היא מונח מתחום דיני זכויות יוצרים, שפירושו יצירה שמתבססת על יצירה אחרת, תוך כדי שינוי כלשהו. השינוי יכול להיות מדיום אחר, פורמט אחר, שינוי גודל או צורה, או שימוש חלקי ביצירה. למשל, תרגום של יצירה ספרותית משפה אחת לשנייה, צילום של ציור ...

                                               

מדגם תועלת

מדגם תועלת הוא קטגוריה בקניין רוחני שנועד להגן על המצאות. זכות זאת ניתן לקבל במספר מדינות, והיא מוסדרת בחוק, כפי שמתואר להלן. מדגם תועלת דומה מאוד לפטנט, אך תקופת תוקף ההגנה שלו קצר יותר, בדרך כלל בין 6 ל-10 שנים, ודרישות למדגם תועלת פחות נוקשות. ...

                                               

קרדיט (יצירה)

קרדיט ליוצר הוא ציון שמו בעת אזכור של מידע, רעיון או ניסוח שיצר, על מנת לייחס את היצירה ליוצר ולא למי שמאזכר אותה. מתן קרדיט בא לידי ביטוי בשני הקשרים: ביצירה מקורית, כגון סרט קולנוע, ספר, תקליטור וכדומה, ניתנת רשימה של השותפים ליצירתה. בסרט קולנ ...

                                               

שימוש הוגן

דיני זכויות יוצרים מנסים לאזן בין שני עקרונות יסוד סותרים – עקרון ההגנה על הקניין של בעל היצירה, ולעומתו האינטרס הציבורי, הכולל את חופש הביטוי, חופש היצירה וחופש המידע. החוק מנסה ליישב את הסתירה בין העקרונות הללו באמצעות מתן היתרים ל שימוש הוגן ב ...

                                               

Euronext

Euronext N.V היא הבורסה לניירות ערך הגדולה ביותר באירופה ואחת הגדולות בעולם. היא מפעילה בורסות באמסטרדם, בריסל, דבלין, ליסבון, לונדון, אוסלו ופריז. נכון ליוני 2020, היו רשומות בה 1.500 חברות בשווי שוק כולל של 3.8 טריליון אירו.

                                               

איגרת חוב

איגֶרֶת חוב היא נייר ערך המהווה תעודת התחייבות לתשלום חוב. זהו מכשיר פיננסי בעזרתו לווים גופים שונים כסף. בהנפקת איגרת חוב, מקבל מנפיק האיגרת סכום כסף מרוכש האיגרת מראש, ומתחייב לרוב, בתמורה, לשלם לשיעורין את הסכום הנקוב לעיתים בתוספת הצמדה, וכן ...

                                               

הנפקה

הנפקה, בבורסה לניירות ערך, היא פעולה המשמשת לגיוס הון על ידי הצעה של ניירות ערך לציבור. בישראל, הנפקה מכונה בחוק הצעה לציבור. תאגיד המעוניין לגייס כסף מהציבור יכול להנפיק בבורסה מניות, איגרות חוב, אופציות, ניירות ערך אחרים או שילוב של אלו באותה ה ...

                                               

הנפקת זכויות

הנפקת זכויות היא מתן אפשרות לבעלי ניירות הערך הנוכחיים בחברה לרכוש ניירות ערך נוספים, שיוקצו להם בידי החברה, תמורת מחיר מימוש הנקוב בכתב הזכויות. בחוק ניירות ערך, "הצעה בדרך של זכויות" מוגדרת כ"הצעה של המנפיק לבעלי ניירות ערך שלו או לבעלי סוג ניי ...

                                               

יחידת השתתפות

יחידת השתתפות היא נייר ערך שמזכה את המחזיק בו ברווחים של שותפות מוגבלת, אך אינו מאפשר לו להשפיע על ניהולה. שותפות מוגבלת היא שילוב של שני סוגי שותפים: שותף כללי שהוא מנהל השותפות והוא בעל אחריות לכל התחייבויות השותפות, ושותף מוגבל, שהאחריות שלו מ ...

                                               

מוכרים בלבד

במסחר בניירות ערך, מוכרים בלבד הוא מצב שבו אין ביקוש לנייר ערך מסוים, גם לא בירידה המרבית המותרת, לפי כללי המסחר, ביום אחד. במקרה זה נרשמת בשערו של נייר הערך הירידה המרבית המותרת, מבלי שמתקיים בו מסחר באותו יום. לפי כללי הבורסה לניירות ערך בתל אב ...

                                               

עושה שוק

עושה שוק הוא ברוקר אשר קיבל על עצמו לקנות או למכור נייר ערך מסוים, כאשר מופיע ביקוש או היצע בנייר ערך זה והוא לא נמכר או נקנה בשער הנתון בנייר הערך. פעילותו של עושה השוק חיונית לסחירות של נייר הערך שכן היא מבטיחה שיהיה ביקוש גם כאשר הציבור הרחב ב ...

                                               

עסקת החלף

עסקת החלף, או סוואפ היא סוג של נגזר הפיננסי. משמעותה היא הסכם בין שני צדדים להחלפת נכסים פיננסיים בתאריך עתידי קבוע מראש. עסקת סוואפ יכולה להיות גם סדרת חוזים עתידיים במסגרתה הצד האחד מתחייב להקצות סדרה של תזרימי מזומנים לצד השני בתמורה לסדרה של ...

                                               

קרן כספית

קרן כספית היא קרן נאמנות המשקיעה באפיקים סולידיים לטווח קצר. הקרנות הכספיות הן בעלות רמת הסיכון הנמוכה ביותר מבין כל קרנות הנאמנות. בישראל הוקמו קרנות כספיות בתחילת 2008, בעקבות תיקון חקיקה אשר אפשר זאת. קיימות 45 קרנות כספיות, והן מנהלות נכסים ב ...

                                               

שווי שוק

שווי שוק הוא שווייה של חברה ציבורית, לפי מחירן של מניותיה הנסחרות בבורסה לניירות ערך. ככלל, שווי השוק הוא מכפלת מספר המניות במחיר למניה. לדוגמה, אם לחברה יש 20 מיליון מניות ומחירה של כל מניה הוא 20 דולר, שווי השוק של החברה הוא 400 מיליון דולר. שו ...

                                               

ניתוח טכני

ניתוח טכני הוא שיטה לניתוח מגמות של ערכי נכסים פיננסיים הנסחרים במסחר פומבי ברמת הנכס הספציפי או אף קבוצת נכסים מאותו סוג. אנשים העוסקים בניתוח טכני קרויים "מנתחים טכניים" או בקיצור "טכנאים". המנתח הטכני מתווה את מחירי הנכסים שאותם הוא מנתח על גב ...

                                               

MACD

MACD הוא אינדיקטור בניתוח טכני שפותח על ידי גרלד אפל בשנות ה-60 של המאה ה-20. MACD מציג את ההבדל בין ממוצע נע אקספוננציאלי EMA מהיר ואיטי של מחירי סגירה. במהלך שנות ה-80 MACD הוכח ככלי מועיל בכל שוקי המסחר. עם התפתחות הניתוח הממוחשב, ה-MACD הפך ל ...

                                               

מדד העוצמה היחסית

מדד העוצמה היחסית ובאנגלית בו נעשה שימוש בשיטת הניתוח הטכני. המתנד מראה את עוצמת המחיר על ידי השוואה בין תנודות מעלה ומטה של מחירי הסגירה של נייר הערך. ה-RSI פופולרי משום שקל יחסית לפרש את משמעותו. הוא פותח בשנת 1978 על ידי ולס ויילדר ופורסם בחוב ...

                                               

נרות היפוך

תבניות נרות ההיפוך הם מושג בשוק ההון שמתייחס לניתוח טכני של תנודות מניות בבורסה. מטרת תבניות נרות ההיפוך היא לחזות, בתנאים מסוימים, תנועות בשערי המניות ואף להצביע על שינוי במגמת המניות.

                                               

KDE

KDE היא קהילת תכנה חופשית בינלאומית המפתחת תכנה חופשית וקוד פתוח. כמרכז פיתוח מרכזי, היא מספקת כלים ומשאבים המאפשרים עבודה שיתופית על סוג זה של תכנה. המוצרים המוכרים של קבוצת הפיתוח הם שולחן העבודה Plasma‏, KDE Frameworks ומגוון יישומים חוצי פלטפ ...

                                               

KDE Plasma 5

KDE Plasma 5 היא הגרסה החמישית והנוכחית של סביבת שולחן עבודה שנוצרה על ידי KDE בעיקר עבור מערכות לינוקס. היא הממשיכה של KDE Plasma 4 ושוחררה לראשונה בתאריך 15 ביולי 2014. הגרסה החדשה כוללת ערכת נושא חדשה המוגדרת כברירת מחדל, שנקראת "Breeze", כמו ...

                                               

קובונטו

קוּבּוּנטוּ היא גרסה חלופית רשמית של הפצת הלינוקס אובונטו, כשההבדל העיקרי ביניהן הוא השימוש של קובונטו בסביבת שולחן העבודה KDE כברירת מחדל במקום GNOME או יוניטי. קובונטו היא חלק מפרויקט אובונטו ובנויה על אותם יסודות. קובונטו ואובונטו יכולות לעבוד ...

                                               

רשימת הפצות לינוקס

Linux היא משפחה של מערכות הפעלה אשר מבוססות על ליבת לינוקס, ליבה אשר נוצרה בשנת 1991 על ידי לינוס טורבאלדס ומופצת כיום תחת הרישיון הציבורי הכללי של גנו. ל־Linux מספר רב של הפצות שונות ובערך זה נסקור את ההפצות הציבוריות הנפוצות והידועות מבין ההפצו ...

                                               

CentOS

CentOS היא הפצת לינוקס המבוססת על Red Hat Enterprise Linux, וממוצבת כאלטרנטיבה חינמית לה. ההפצה, שמשתמשת במערכת ניהול החבילות YUM, מיועדת לארגונים.

                                               

Elementary OS

Elementary OS היא הפצת לינוקס המבוססת על אובונטו. למערכת זו יוצאת גרסה חדשה כמדי שנתיים, כאשר אובונטו משחררת גרסת תל"א. פרט לגרסה הראשונה, שהתבססה על גרסה שאינה כוללת תמיכה לטווח ארוך, כל גרסאות הפצה זו מתבססות על גרסאות תל״א. ההפצה החלה את חייה ...

                                               

KDE neon

KDE neon היא הפצת לינוקס המפתוחת על ידי KDE ומבוססת על גרסאות תל"א של אובונטו. KDE טוענת כי KDE neon אינה "הפצת KDE", אלא ארכיון עדכני של חבילות KDE ו־Qt.

                                               

Lakka

ההפצה משתמשת בממשק של רטרוארץ ומשתמשת באמולטורים של אותה תוכנה. היא כוללת גם תמיכה באינטרנט אלחוטי, בלוטות וכן תמיכה בפרוטוקול SMB, ‏ Secure Shell,‏ ובפרוטוקול SCP. אלה יכולים לסייע לחיבור בקרי משחק והעברת קבצים למחשבים המריצים את ההפצה דרך האינטרנט.

                                               

Mageia

מַגֵאיה היא הפצת לינוקס שהתפצלה מהפצת הלינוקס מנדריבה. היא תכנה חופשית ומבוססת קוד פתוח. ההפצה בגרסתה הראשונה - Mageia 1, שוחררה לראשונה ביוני 2011.

                                               

OpenSUSE

openSUSE, לשעבר SUSE Linux ו־SuSE Linux Professional, היא הפצת לינוקס המפותחת על ידי חברת SUSE Linux וחברות אחרות. במערכת נעשה שימוש נרחב ברחבי העולם. התמקדות הפיתוח שלה הוא יצירת כלי קוד-פתוח שמישים עבור מפתחי תוכנות ומנהלי מערכות, תוך מתן שולחן ...

                                               

PCLinuxOS

ביל ריינולד להלן טקסטר התחיל לפרסם במאגרי תוכנה RPM להפצת מנדרייק וקרא להם TEX. התוכנות לרוב היו קנייניות לדוגמה תוכנת DivX ללינוקס או תוכנות שהוסיפו מקודדים קנייניים, אפשרות לנגן סרט DVD או השמעת מוזיקה בפורמט קנייני MP3, מאחר שהוא קיבל הרבה פני ...

                                               

Red Hat Linux

רד האט לינוקס הייתה הפצת לינוקס פופולרית אשר פותחה על ידי חברת רד האט עד אשר יצאה מפיתוח ב-2004 לטובת פיתוח מערכת ההפעלה Red Hat Enterprise Linux, מערכת לינוקס ללקוחות מסחריים. מאוחר יותר פותחה מערכת פדורה החינמית כמעיין יורשת של רד האט לינוקס המ ...

                                               

Tiny Core Linux

Tiny Core Linux היא מערכת הפעלה והפצת לינוקס. המערכת כוללת את BusyBox‏, ו-FLTK‏. פותחה על ידי רוברט שינגלדקר. המערכת בולטת בשל גודלה הקטן והגישה המינימלית המאפיינת אותה, אשר ניתן להוסיף לה רכיבים באמצעות הרחבות שונות. Tiny Core היא תוכנה חופשית ו ...

                                               

גנטו לינוקס

גנטו היא מערכת הפעלה והפצת גנו/לינוקס מודולרית, חינמית ובקוד פתוח. ההפצה פותחה על ידי צוות הפיתוח של קהילת גנטו ושוחררה בתאריך 31 במרץ 2002 גרסה 1.0. ההפצה ניתנת להורדה בגרסת 32 ו-64 ביט בגרסה מלאה או גרסה חלקית Minimal, גרסת לייב-סידי Hybrid ISO ...

                                               

דביאן

דֶּבְּיאָן גְנוּ/לִינוֹקְס היא הפצת לינוקס קהילתית המפותחת על ידי קבוצה גדולה של מתנדבים מרחבי העולם. בנוסף לגרעין מערכת ההפעלה, כוללת המערכת אלפי חבילות תוכנה חופשיות נוספות, מיעוט התוכנות משולבות בבסיס המערכת ורובן ניתנות להתקנה לפי בחירת וצורך ...

                                               

דיפין

דיפין היא הפצת לינוקס סינית מבוססת דביאן. החל משנת 2019, וואווי מספקת מחשבים ניידים המגיעים עם הפצה זו כמערכת ההפעלה ברירת המחדל.