ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 67
                                               

דקלה (דמות מקראית)

דִּקְלָה הוא דמות מקראית. הוא בנו של יקטן ואחיהם של 12 אחיו: אַלְמוֹדָד, חֲצַרְמָוֶת, שָׁלֶף, יֶרַח, הֲדוֹרָם, אוּזָל, אֲבִימָאֵל, עוֹבָל, שְׁבָא, אוֹפִר, חֲוִילָה ויוֹבָב. "וּלְעֵבֶר יֻלַּד שְׁנֵי בָנִים: שֵׁם הָאֶחָד פֶּלֶג - כִּי בְיָמָיו נִפְ ...

                                               

הדורם

הֲדוֹרָם הוא דמות מקראית. הוא בנו של יקטן ואחיהם של 12 אחיו: אַלְמוֹדָד, חֲצַרְמָוֶת, שָׁלֶף, יֶרַח, אֲבִימָאֵל, אוּזָל, דִּקְלָה, עוֹבָל, שְׁבָא, אוֹפִר, חֲוִילָה ויוֹבָב. "וּלְעֵבֶר יֻלַּד שְׁנֵי בָנִים: שֵׁם הָאֶחָד פֶּלֶג - כִּי בְיָמָיו נִפְ ...

                                               

חצרמות (דמות מקראית)

חֲצַרְמָוֶת הוא דמות מקראית המופיעה בספר בראשית, כבנו השלישי של יקטן ואחיהם של אַלְמוֹדָד, אֲבִימָאֵל, שָׁלֶף, יֶרַח, הֲדוֹרָם, אוּזָל, דִּקְלָה, עוֹבָל, שְׁבָא, אוֹפִר, חֲוִילָה ויוֹבָב.

                                               

יובב (דמות מקראית)

יוֹבָב הוא דמות מקראית. הוא בנו של יקטן ואחיהם של 12 אחיו: אַלְמוֹדָד, חֲצַרְמָוֶת, שָׁלֶף, יֶרַח, הֲדוֹרָם, אוּזָל, דִּקְלָה, עוֹבָל, שְׁבָא, אוֹפִר, חֲוִילָה ואֲבִימָאֵל. "וּלְעֵבֶר יֻלַּד שְׁנֵי בָנִים: שֵׁם הָאֶחָד פֶּלֶג - כִּי בְיָמָיו נִפְ ...

                                               

ירח (דמות מקראית)

יֶרַח הוא דמות מקראית. הוא בנו של יקטן ואחיהם של 12 אחיו: אַלְמוֹדָד, חֲצַרְמָוֶת, שָׁלֶף, אֲבִימָאֵל, הֲדוֹרָם, אוּזָל, דִּקְלָה, עוֹבָל, שְׁבָא, אוֹפִר, חֲוִילָה ויוֹבָב. "וּלְעֵבֶר יֻלַּד שְׁנֵי בָנִים: שֵׁם הָאֶחָד פֶּלֶג - כִּי בְיָמָיו נִפְ ...

                                               

עובל

עוֹבָל או עיבל הוא דמות מקראית. הוא בנו של יקטן ואחיהם של 12 אחיו: אַלְמוֹדָד, חֲצַרְמָוֶת, שָׁלֶף, יֶרַח, הֲדוֹרָם, אוּזָל, דִּקְלָה, אֲבִימָאֵל, שְׁבָא, אוֹפִר, חֲוִילָה ויוֹבָב. "וּלְעֵבֶר יֻלַּד שְׁנֵי בָנִים: שֵׁם הָאֶחָד פֶּלֶג - כִּי בְיָמ ...

                                               

שלף (דמות מקראית)

שָׁלֶף הוא דמות מקראית. הוא בנו של יקטן ואחיהם של 12 אחיו: אַלְמוֹדָד, חֲצַרְמָוֶת, אֲבִימָאֵל, יֶרַח, הֲדוֹרָם, אוּזָל, דִּקְלָה, עוֹבָל, שְׁבָא, אוֹפִר, חֲוִילָה ויוֹבָב. "וּלְעֵבֶר יֻלַּד שְׁנֵי בָנִים: שֵׁם הָאֶחָד פֶּלֶג - כִּי בְיָמָיו נִפְ ...

                                               

אשור (דמות מקראית)

אַשּׁוּר, דמות מקראית, מוזכר במקרא כאחד מבניו של שם בן נח, ושממנו התפתחה האומה והממלכה האשורית. המקרא אינו ממשיך לסקור את צאצאיו של אשור והוא עובר לסקירת שאר משפחתו - צאצאי שם. על פי המקרא, אשור נולד לשם בתקופה שלאחר המבול, בין השנים 2103 לפנה"ס ...

                                               

גתר

גתר, על פי המסופר בבראשית, היה בנו השלישי של ארם בן שם בן נח. על פי הגרסה המובאת בדברי הימים א, לא היה בנו של ארם כי אם אחיו, בנו של שם. יוסף בן מתתיהו זיהה אותו כאבי הממלכה הבקטריית. גתר נזכר בבראשית: ובדברי הימים א:

                                               

חול (דמות מקראית)

חוּל, דמות מקראית, על פי המסופר בבראשית, היה בנו השני של ארם בן שם בן נח והאח של עוץ, גתר ומש. על פי הגרסה המובאת בדברי הימים א יש האומרים כי לא היה בנו של ארם כי אם אחיו, בנו של שם. במצודת דוד נאמר: "אלו הד היו בני ארם ולקצר חשבם בבני שם כי בני ...

                                               

לוד (דמות מקראית)

לוּד, דמות מקראית, בנו הרביעי מתוך תשעה של שם בנו של נח במקרא, אחיהם של עילם, אשור, ארפכשד וארם ולפי דברי הימים, לוד הוא גם אח של עוץ, חול, גתר ומשך. לוד נזכר בבראשית: ובדברי הימים א: על פי ההיסטוריון הפרסי מוחמד אבן גריר א-טברי שאקבאה בתו של יפת ...

                                               

עוץ

עוּץ הוא שמן של שלוש דמויות שוליות מן התנ"ך. בכורו של ארם בן שם בן נח. אחיהם של חול, גתר ומש. בדברי הימים א, הוא מוזכר כבנו של שם בן נח, ואחיו של ארם. בנו הבכור של נחור אחי אברהם. בנו של דישן בן שעיר ארץ עוץ מוזכרת 3 פעמים בתנ"ך. בירמיהו כ"ה, כ כ ...

                                               

עילם (דמות מקראית)

בספר בראשית, נזכר עֵילָם בין בני שם, בנו של נח. ממנו על פי המקרא, יצא עם העילמים, שאחד ממלכיהם היה כדרלעומר מלך עילם בימי אברהם אבינו. עילם נזכר בבראשית: ובדברי הימים א:

                                               

ימנה

יִמְנָה הוא דמות מקראית, בנו הבכור של אשר ונכדם של יעקב ושל זלפה שפחת לאה. לימנה היו שלושה אחים: ישוה, ישוי, בריעה, ואחות אחת: שרח. למשפחתו של ימנה קראו משפחת הימנה. יכול להיות שפירוש השם ימנה מגיע מהשורש מנה, ופירושו האל נתן לי את מנת חלקי, או ב ...

                                               

ישוה

על פי מחקר המקרא ישוה וישוי הם אותם אנשים, אך נתבלבל שמו של ישוה. דעה זאת מבוססת על כך ששני הבנים מופיעים בסמיכות, ושבספר במדבר לא נכתב על משפחתו של ישוה אלא רק על זו של ישוי. יש שהציעו שפירוש השם הוא איש ה, כמו השם אישי, או בקיצור ישי, וכך גם אח ...

                                               

ישוי

יִשְׁוִי הוא דמות מקראית, בנו השלישי של אשר ונכדם של יעקב ושל זלפה שפחת לאה. לישוי היו שלושה אחים: ימנה, ישוה, בריעה, ואחות אחת: שרח. למשפחתו של ישוי קראו משפחת הישוי.

                                               

ערי

עֵרִ֥י הוא דמות מקראית, בנו החמישי של גד ונכדם של יעקב ושל זלפה שפחת לאה. לערי היו שישה אחים: צפיון, חגי, שוני, אצבון, ארודי ואראלי. למשפחתו של ערי קראו משפחת הערי. בתרגום השבעים ובנוסח השומרוני לתורה, בספר במדבר, הוא נקרא עדי. מקורו של השם ערי ה ...

                                               

תמנע (דמות מקראית)

תמנע היא דמות מקראית, פילגשו של אליפז ואמו של עמלק, שהיה אבי העם הראשון שנלחם בעם ישראל. בדברי הימים נאמר גם שהיא בתו, ולכן יש מדרשים האומרים שאליפז עבר על גילוי עריות. תמנע הייתה אחותו של לוטן החורי.

                                               

זעירי

זעירי היה גדול תלמידי רבי חנינא, ומגדולי חכמי ארץ ישראל, יותר מרבי אלעזר שנודע כ"מרא דארעא דישראל". על כך יעיד המעשה הבא המובא בגמרא ריש לקיש שחה בים, בא רבה בר חנה ונתן לו את ידו, ושוחח עמו. הגמרא שואלת? האם ייתכן שריש לקיש נתן את ידו לרבה בר חנ ...

                                               

רבא בריה דרבה

רבא נולד לרבה בר נחמני, ששימש כראש ישיבת פומבדיתא. אף על פי שלאביו רבה, היו כמה בנים שהיו אמוראים, הרי שהוא הבולט מביניהם. מאמריו ופסקיו מוזכרים פעמים רבות בתלמוד, אנו מוצאים אותו מתכתב עם רב יוסף, מי שמילא את תפקיד ראש ישיבת פומבדיתא לאחר פטירת ...

                                               

מעון שגריר ארצות הברית באומות המאוחדות

מעון שגריר ארצות הברית באומות המאוחדות ממוקם בסוויטה השוכנת בקומה ה-42 של מלון וולדורף אסטוריה שבניו יורק, שהושכרה על ידי מחלקת המדינה של ארצות הברית. המעון מתואר בדיווחים בעיתונות כ"מפואר", והקמתו של הבית הנוכחי ב-1947 סימנה את הפעם הראשונה בהיס ...

                                               

אלחנדרו דניאל וולף

אלחנדרו דניאל וולף הוא דיפלומט אמריקני. כיהן כשגריר בפועל של ארצות הברית באו"ם מדצמבר 2006 ועד שהוחלף באפריל 2007 בידי זלמאי חלילזאד. הוא מונה לתפקיד לאחר שקודמו, גון בולטון, התפטר מהמשרה ב-9 בדצמבר 2006, לאחר שלא הצליח לזכות באישור הסנאט. לפני ת ...

                                               

שגריר רוסיה באומות המאוחדות

שגריר הפדרציה הרוסית באומות המאוחדות הוא האדם העומד בראש המשלחת של רוסיה לאומות המאוחדות. מבחינה פורמלית, התפקיד מוכר יותר בשם הנציג הקבוע של הפדרציה הרוסית לאומות המאוחדות ". נציג זה הוא בדרג שגריר. השגריר הראשון שייצג את המדינה באו"ם היה שגריר ...

                                               

מיה מורגנשטרן

מַיה מורגנשטרן בשמה המלא - מיה אמיליה נינל מורנשטרן היא שחקנית קולנוע וטלוויזיה יהודייה-רומניה, בשפות רומנית ויידיש, המוכרת בעולם, בין השאר, בזכות גילומה של מרים, אם ישו בדרמה ההיסטורית הקולנועית של מל גיבסון "הפסיון של ישו". החל משנת 2012 היא מכ ...

                                               

אלנקם (ספר)

בחלקו הראשון של הספר מתוארת ילדותו של עזרא בירושלים בימי המנדט הבריטי, כילד למשפחה עניה בשכונת מחנה יהודה בעיר. עם התבגרותו מתואר התהליך שבסופו של דבר הביאו לפעילות במחתרת לח"י. התהליך מתחיל כשעזרא רואה את עיתוני המחתרות אצ"ל ולח"י המודבקים על קי ...

                                               

בדרך לצה"ל

בדרך לצה"ל, זכרונות אלוף אבידר, הוא ספר אוטוביוגרפי של האלוף יוסף אבידר. אבידר מתאר את הצדדים ואת האירועים הביטחוניים והמדיניים של המאורעות בארץ ישראל משנת 1925 עד סיום מלחמת העצמאות בשנת 1948 מנקודת ראות אישית, אך התפקידים הבכירים שמילא בארגון ה ...

                                               

בלילות לבנים

בלילות לבנים הוא ספר מאת מנחם בגין על חקירתו, משפטו ותקופת מאסרו בכלא לוקישקי בליטא ובמחנה העבודה "פצורה" בסיביר. הספר נכתב 11 שנים לאחר תקופת מאסרו של מנחם בגין והוא מכיל את זיכרונותיו מחקירתו ומאסרו, בעקבות הסכם ריבנטרופ-מולוטוב, באשמת חתרנות ו ...

                                               

גודאי

גודאי הוא ספר לנוער שנכתב על ידי זהבה גושן, מתורגמנית שעלתה מאתיופיה, ומעיין בן הגיא, סופרת שנולדה בדגניה ב, ויצא לאור בשנת 2016. הסיפור הוא סיפור אוטוביוגרפי על חייה של זהבה גושן, אך הוא בעצם עוסק בילדה בשם גודאי, ילדה ממוצא אתיופי שעלתה לארץ יש ...

                                               

הבית ברחוב הגשר

הספר הבית ברחוב הגשר הוא ספר אוטוביוגרפי, שכתבה לאה כהן, והאיורים שבו נעשו על ידי פפה סיביליה. הספר ראה אור בשנת 1982, והודפס על ידי הוצאת "דפוס עליה", בה עבדו הכותבת ובני משפחתה. בתחילת הספר כתובות המילים "מוקדש לנכדיי".

                                               

הדבר היה ככה

הדבר היה ככה הוא רומן אוטוביוגרפי של מאיר שלו, עליו ועל משפחתו. רומן זה שונה משאר ספריו של שלו בכך שהוא מתאר דמויות אמיתיות של משפחתו בעיקר מצד אמו - משפחת חקלאים מראשוני נהלל. חלק מהדמויות המופיעות בספר שמשו לו כהשראה לדמויות מספריו "רומן רוסי״ ...

                                               

הנער מממילא

הנער מממילא הוא ספר אוטוביוגרפי שכתב אורי מלמיליאן, בעת שהיה כדורגלן בבית"ר ירושלים. בספר שיצא לאור בשנת 1984, מתאר מלמיליאן את ילדותו הקשה בשכונת מצוקה, ממילא בירושלים. אלי עזור כתב יחד עם מלמיליאן את הביוגרפיה שלו.

                                               

הרוח לא יקח

הרוח לא יקח הוא ספרו של אריה אליאב, "סיפור על אדם - חייל צעיר - במלחמה. אדם ומשפחתו, אדם וחבריו, אדם ואהבותיו. במערבולת הגדולה והנוראה שנקראה מלחמת העולם השנייה". הספר כולל פרקי אוטוביוגרפיה על שנות שירותו של אליאב כמתנדב ארץ-ישראלי לצבא הבריטי ב ...

                                               

חטאת נעורים

חטאֹת נעורים הוא ספרו האוטוביוגרפי של משה לייב לילינבלום, מחשובי ההוגים היהודים בני הדור השני להשכלה באימפריה הרוסית במחצית השנייה של המאה ה-19, ולימים אחד מראשי חובבי ציון. הספר, ששמו המלא הוא "חטאת נעורים או וידוי הגדול", נכתב בין השנים 1872–18 ...

                                               

עץ הדומים תפוס

עץ הדומים תפוס הוא ספר מאת גילה אלמגור משנת 1992, המתאר את חוויותיה כנערה בכפר הנוער הדסים. הסיפור מגולל מערכת יחסים הנרקמת בקרב בני נוער ניצולי שואה החיים בכפר נוער בישראל בשנות ה-50, שם גרים גם נערים צברים. הספר קיבל עיבוד לסרט קולנוע מצליח ועט ...

                                               

איך סטארבקס הצילה את חיי

איך סטארבקס הצילה את חיי: בן טובים לומד לחיות כמו כולם הוא ספר זיכרונות מאת מייקל גייטס גיל המתעד את מסעו ממעמד גבוה כבכיר בחברת הפרסום J. Walter Thompson לבריסטה בסטארבקס. טום הנקס שקל להפיק סרט קולנוע מהספר, והבמאי גאס ואן סנט היה גם הוא במגעים ...

                                               

מגילת סן מיקלה

מגילת סן מיקלה הוא ספר זכרונות ופנטזיה של הרופא השוודי אכסל מונתה. הוא יצא לאור לראשונה באנגלית בשנת 1929, זכה לפרסום ותפוצה עולמיים ותורגם לעשרות שפות. הספר אינו אוטוביוגרפיה אלא קטעי זיכרונות מעבודתו כרופא ומחייו ב"וילה סן מיקלה" שבנה בעיירה אנ ...

                                               

נסיון חיי

ניסיון חיי: זיכרונותיו של אביר מוסלמי הוא ספר זכרונות אוטוביוגרפי שנכתב על ידי אוסאמה אבן מונקד, לוחם מלומד, ובן לשושלת בנו מונקד, משפחה בדואית רמת-יחס ששלטה בעיר המבצר שייזר בצפון סוריה. אוסאמה נולד בשנת 1095 בשייזר ונפטר בשנת 1188.

                                               

בית אסקס

בית אסקס היה שושלת מלוכה אשר שלטה בממלכת אסקס במשך כשלוש מאות שנה, לכל אורך ימי קיום הממלכה, בין ראשית המאה ה-6 לראשית המאה ה-9. בשנים אלו מלכו מטעם השושלת שמונה עשר מלכים, אשר מהווים את מלכי אסקס.

                                               

ואפינגאס

ואפינגאס הייתה שושלת מלוכה אשר שלטה בממלכת מזרח אנגליה במשך כמאתיים שנה, בין אמצע המאה ה-6 לאמצע המאה ה-8. בשנים אלו מלכו מטעם השושלת שלושה עשר מלכים, אשר מהווים את רובם ככולם של מלכי מזרח אנגליה באותה התקופה.

                                               

איקלינגאס

איקלינגאס הייתה שושלת מלוכה אשר שלטה בממלכת מרסיה במשך למעלה ממאתיים שנה, בין ראשית המאה ה-6 לסוף המאה ה-8. בשנים אלו מלכו מטעם השושלת שישה עשר מלכים, אשר מהווים את מחציתם של מלכי מרסיה.

                                               

בית אורליאן

בית אורליאן הידוע גם כ בית בורבון-אורליאן, היה במשך מאות שנים אחד מבתי האצולה החשובים בצרפת, ובאופן מסורתי דוכס אורליאן תמיד היה מהאנשים הקרובים ביותר למלך. משפחת אורליאן היו נסיכי הדם הגבוהים ביותר, זאת אומרת האצולה הגבוהה ביותר שלא שייכת לענף ה ...

                                               

לואיז אליזבת דאורליאן

לואיז אליזבת נולדה ב-11 בדצמבר 1709 בארמון ורסאי, לפיליפ השני, דוכס אורליאן ולפרנסואז מארי דה בורבון, בתם של לואי הארבעה עשר, מלך צרפת ומאדאם דה מונטספן. לואיז אליזבת הייתה בקשר טוב מאוד עם אחיה לואי, דוכס שארטר, אשר קיבל את התואר דוכס אורליאן לא ...

                                               

לואיז, נסיכת אורליאן

לואיז נולדה ב-24 בפברואר 1882 בקאן, לפיליפ, רוזן פריז ולמארי איזבל, נסיכת אורליאן, בתם של אנטואן, דוכס מונפנסייה והאינפנטה לואיסה פרננדה, דוכסית מונפנסייה. ב-16 בנובמבר 1907 התחתנה לואיז באבשאם, ווסטרשייר, אנגליה עם קרלוס, נסיך בורבון-שתי הסיצילי ...

                                               

מארי איזבל, נסיכת אורליאן

מארי איזבל, נסיכת אורליאן, הייתה נכדתו של לואי פיליפ, מלך הצרפתים, ואשתו של הטוען לכתר צרפת הנסיך פיליפ, רוזן פריז.

                                               

קלמנטין, נסיכת אורליאן

קלמנטין נולדה ב-6 במרץ 1817 בשאטו דה נייאיל, ללואי פיליפ השלישי, דוכס אורליאן ולמריה אמליה מנאפולי וסיציליה, בתם של פרננדו השלישי, מלך סיציליה ומריה קרולינה מאוסטריה. קלמנטין הייתה נערה יפה, וקיבלה חינוך מעולה כראוי לנסיכה הקרובה למשפחת המלוכה. ב ...

                                               

שארלוט אגליי דאורליאן

שארלוט אגליי דאורליאן, הייתה בתו של פיליפ השני, דוכס אורליאן ואשתו של פרנצסקו השלישי דאסטה, דוכס מודנה.

                                               

המזכיר הפרטי של הריבון

המזכיר הפרטי של הריבון הוא התפקיד הביצועי הבכיר של משק הבית המלכותי של ריבון הממלכה המאוחדת, והוא נפרד מקציני משק הבית הבכירים. המזכיר הפרטי אחראי על הקשר בין ממשלת הוד מלכותה והממשלות של 15 ממלכות חבר העמים הבריטי האחרות. הוא אחראי גם על לוח הזמ ...

                                               

יועץ המדינה

בממלכה המאוחדת, יועצי המדינה הם חברים בכירים במשפחת המלוכה הבריטית שקיבלו מהמונרך, כיום אליזבת השנייה, את הסמכות לבצע מספר תפקידים שלטוניים או להחזיק בסמכויות אחדות כשהיא נמצאת מחוץ למדינה או חסרת יכולת לבצע את תפקידה באופן זמני, כגון בתקופת מחלה ...

                                               

בינדוסארה קיסר מאוריה

בינדוסארה מאוריה היה קיסר הודו השני משושלת מאוריה. הוא ירש את אביו צנדרגופטה מקים השושלת ובנו היה הקיסר המפורסם ביותר בתולדות הודו, אשוקה. בעת חייו לא היו רישומים רבים על תולדותיו ורק מאות שנים מאוחר יותר נרשמו אגדות על שלטונו. בינדוסארה ירש את ה ...

                                               

צנדרגופטה מאוריה

צנדרגופטה מאוריה היה קיסר הודו בסוף המאה ה-4 לפני הספירה, מייסד האימפריה המאורית ודמות היסטורית חשובה בתולדותיה של תת היבשת ההודית. ככל הנראה, שלט צנדרגופטה במשך יותר מ-20 שנה על מרבית תת-היבשת, מלבד ממלכות טמיל, בדרום הודו וסרי לנקה.