ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 690
                                               

דיני תאגידים

דיני תאגידים הם חלק מן המשפט האזרחי, העוסקים במעמדם המשפטי של תאגידים לסוגיהם; ובכלל זה זכויותיהם וחובותיהם של התאגיד, המתאגדים, ושל נושאי המשרה בתאגידים.

                                               

בקדייטינג

בקדייטינג הוא שינוי רטרואקטיבי של מועד ההענקה של כתבי אופציה למניה לתאריך שבו מחיר המניה היה בשפל, כך שמימוש האופציה יניב רווח מרבי למחזיק בה. פעולה זו מהווה עבירה פלילית בהיותה רישום כוזב במסמכי תאגיד. בקדייטינג בוצע בדרך כלל על ידי בכירים בחברה ...

                                               

הון מניות

הון מניות של חברה מייצג את סכום הנכסים שקיבלה החברה עבור המניות שהקצתה לבעלי מניות. במאזן החברה, הון המניות מופיע תחת ההון העצמי. כלומר, הון המניות הוא ההשקעה בחברה על ידי בעלי הזכות הכלכלית כלפי ההון העצמי שלה. מובן מרכזי אחר של הביטוי "הון מניו ...

                                               

חוק החברות

ראשיתו של משפט החברות בישראל בפקודת החברות, שחוקק המחוקק המנדטורי בשנת 1929. הפקודה שיקפה את דיני החברות המקובלים באנגליה באותה תקופה. בשנת 1946 הגישה באנגליה ועדה ציבורית, בראשותו של השופט העליון ליונל כהן, דין וחשבון שעיקרו המלצה על שינויים מקי ...

                                               

חוק העמותות

חוק העמותות, תש"ם-1980 הוא חוק המסדיר את הקמתן ופעילותן של עמותות בישראל. החוק אושר בכנסת ב-28 ביולי 1980 ונכנס לתוקף ב-1 באפריל 1981. לפני שחוקק חוק העמותות, המבנה התאגידי הדומה לעמותה היה אגודה עותמאנית.

                                               

מיזוגים ורכישות

מיזוגים ורכישות הם התחום של העברת שליטה ושינויי מבנה בחברות ובתאגידים אחרים. מיזוגים והשתלטויות הם, בראש ובראשונה, עסקאות המביאות לחיבורן של יחידות עסקיות שונות ליחידה עסקית אחת.

                                               

מניית בכורה

מניית בכורה היא מניה שבאה לענות על הצורך שיש לחברות שונות להגדיל את משאביהן הכספיים על ידי גיוס הון בורסאי מבלי לדלל את זכויות המנהלים. היתרון המרכזי של מניית בכורה הוא בעדיפות שהיא מעניקה למחזיקים בה במועד המוקדם יותר, בהשוואה לשאר בעלי המניות, ...

                                               

מניית הטבה

מניות הטבה הן מניות המוקצות על ידי חברה, ללא תמורה, לבעלי מניותיה הזכאים לכך. בדרך כלל, זכאותם של בעלי המניות לקבלת מניות הטבה נובעת מהזכויות הצמודות למניות הקיימות, שבבעלותם טרם הקצאת מניות ההטבה. הגדרה נוספת של מניות הטבה, הדנה באופן מפורש במצב ...

                                               

מניית שליטה

מניית שליטה היא מניה המעניקה לבעליה שליטה בחברה, על ידי זכויות הצבעה עדיפות המוקנות לה. המחזיק במניית השליטה יכול לכפות את רצונו על בעלי המניות האחרים ולהחליט כיצד תתנהל החברה, אף אם ערכן של מניותיו אינו רוב בהון החברה.

                                               

מסמכי התאגדות

בדיני התאגידים, מסמכי התאגדות הם המסמכים המקימים תאגיד ומהווים את הסכם הבסיס שלו. מכונים, לעיתים, מסמכי יסוד, ומסדירים את מערכת היחסים המשפטית בין חברי התאגיד ובינם לבין התאגיד. שני הסוגים הנפוצים של מסמכי התאגדות נקראים תקנון ו תזכיר. בישראל, מא ...

                                               

שותפות מוגבלת

שותפות מוגבלת היא שותפות המאפשרת הגבלת אחריות של חלק מחבריה. בדומה לתאגידים אחרים, היא מהווה אישיות משפטית נפרדת. שותפות מוגבלת היא שילוב של שני סוגי שותפים: שותף כללי שהוא מנהל השותפות והוא בעל אחריות לכל התחייבויות השותפות, ו שותף מוגבל - שותף ...

                                               

יזמות חברתית

יזמות חברתית הוא מונח המתייחס לאדם או קבוצות אנשים הפועלים למציאת פתרונות חדשניים לבעיות חברתיות בתחומים שונים כגון: חינוך, רווחה, איכות הסביבה, צמצום עוני, זכויות אדם, ועוד. מרבית המיזמים פועלים כארגונים לא ממשלתיים וללא מטרות רווח, במסגרת עמותו ...

                                               

יזמות פנים ארגונית

יזמות פנים ארגונית היא הופעה של התנהגות יזמית שמתחילה מעובד הארגון, ומתקיימת בתוך כותלי הארגון ולטובתו. יזמים פנים ארגונים הם עובדים בעלי מאפיינים ייחודים כמו כושר התמדה, מוטיבציה פנימית חזקה, יכולת מנהיגות ונטייה ללקיחת סיכונים. המבנה התאגידי בו ...

                                               

למידה באמצעות תיקוף

למידת באמצעות תיקוף הוצעה לראשונה על ידי Eric Ries, ב־2011 בספרו– Lean startup. למידת באמצעות תיקוף היא לב מתדולוגיית הסטארט אפ הרזהלפיתוח עסקים ומוצרים, וזאת תוך קיצור מחזורי הפיתוח ובירור את מידת היות המודל העסקי בר-קיימא. בתהליך למידה באמצעות ...

                                               

מודל עסקי

מודל עסקי מתאר את האופן בו חברה מסחרית מניבה הכנסות ורווחים ומייצרת ערך לעסק, המודל העסקי מתאר תהליך בו נמכר מוצר או מוענק שירות תמורת תשלום, תהליך זה הוא "מנגנון יצירת ההכנסות" והאסטרטגיה העסקית על פיה פועל העסק, והוא לב ליבו של הרעיון העסקי. בע ...

                                               

מדיניות הקיצוב

מדיניות הקיצוב הייתה מדיניות כלכלית שהנהיגה מדינת ישראל בין השנים 1949–1959, וזכתה לכינוי תקופת הצנע. מטרתה של מדיניות כלכלית זו הייתה ליצור שער חליפין יציב וכך לחסוך במטבע חוץ. מדיניות זו באה לידי ביטוי בשתי דרכים מרכזיות: הכוונת אשראי והשקעות, ...

                                               

קרקס הרעב

קרקס הרעב היה כינוי רומני עממי למבני ענק שנבנו בתקופת שלטונו של ניקולאה צאושסקו ברחבי בוקרשט ונועדו לספק לאוכלוסייה מזון מוכן לאכילה. השם קרקס נגזר מהגג בצורת כיפה, שהזכיר את כיפת הקרקס. לפי חזונו של צאושסקו, היו אמורים מרכזים אלה לספק לאוכלוסייה ...

                                               

שוק שחור

השוק השחור הוא כינוי לפעילות כלכלית הכוללת עסקאות ופעולות שאינן חוקיות. על אף שהכינוי מתייחס לעיתים למסחר בסחורות שבמהותן אינן חוקיות כמו סמים או סחורה גנובה, הוא לרוב מתייחס למסחר בסחורות שניתן לרוכשן באופן חוקי אך המדינה מטילה מגבלות על המסחר ב ...

                                               

המדד הבינלאומי לאיכות הסביבה

מדד איכות הסביבה בוחן ומכמת את פעילותה של מדינה ביחס לאיכות הסביבה. הגורמים אשר מרכיבים את המדד הם זיהום אוויר, איכות המים, מגוון ביולוגי, סביבה ימית, פליטת גזי חממה ועוד. במדד ניתן לקבל ציון מ-1 עד 100.

                                               

מדד קלות עשיית העסקים

מדד קלות עשיית עסקים הוא מדד שפותח על ידי שמעון דגנקוב מהבנק העולמי. המחקר האקדמי של הדו"ח נעשה בשיתוף עם הפרופסורים אוליבר הארט ואנדריי שלייפר. הדירוג הגבוה ביותר מצביע על נהלים טובים יותר לעסקים, בדרך כלל פשוטים יותר, והגנות חזקות יותר של זכויו ...

                                               

שווי כוח הקנייה

שווי כוח הקנייה של מטבע - הוא מדד אלטרנטיבי למדד של שער החליפין של המטבע. לשווי כוח הקנייה ישנם שימושים רבים, כגון בהשוואות בינלאומיות הנערכות בעת מדידת: תוצר, תוצר לנפש, צמיחה, מחירים, וכדומה.

                                               

מדד התחרותיות העולמי

מדד התחרותיות העולמי מתפרסם מדי שנה, מאז שנת 2004, על ידי הפורום הכלכלי העולמי ומשמש בסיס ל דו"ח התחרותיות העולמי אותו מפרסם הארגון. המדד משלב נתונים מיקרו-כלכליים ומקרו-כלכליים וכן היבטים עסקיים של תחרותיות למדד בודד. כלכלת שווייץ מובילה את המדד ...

                                               

מונופול ממשלתי

מונופול ממשלתי הוא צורה של מונופול בה גוף ממשלתי הוא היחיד שמספק סוג מסוים של מוצר או שירות. זהו מונופול שנוצר על ידי הממשלה ומתאפשר בזכות איסור בחוק על תחרות.

                                               

היצף

היצף הוא מושג בסחר בינלאומי המתאר יצוא סחורות במחירים נמוכים מהמחירים בהם נמכרות הסחורות בארץ המוצא שלהן ולעיתים אף במחירים נמוכים מעלויות הייצור. ההיצף משמש יצרנים ומשווקים המנסים לחדור לשוק חדש או לדחוק את רגלי המתחרים על מנת להשתלט על השוק. תח ...

                                               

השוואת מחירים בלתי תלויים

שיטת השוואת מחירים בלתי תלויים היא שיטה להשוואה באופן ישיר בין מחירי נכסים או שירותים המועברים בין שני צדדים, לבין מחירם של נכסים או שירותים זהים המועברים בין אחרים, בהתקיים תנאים דומים. אם קיימת אי-התאמה בין המחיר בעסקה הנבדקת לבין המחיר בו נערכ ...

                                               

מחיר העברה

מחיר העברה הוא המחיר הנקבע ביחס לעסקה המבוצעת בין חברות קשורות. למעשה מדובר בכל עסקה שהיא, כאשר הנפוצות ביותר הן מכירת מוצרים, מתן שירותים, עסקאות פיננסיות, העברת ידע, שימוש בקניין רוחני. כל עסקה כזו חייבת להיות מלווה בתיעוד נאות, הכולל, בין היתר ...

                                               

מחיר השוק

מחיר השוק הוא המחיר שיקבע בשוק החופשי בין מוכר מרצון לבין קונה מרצון, שאינם קשורים זה בזה, במכירה בתום לב המשקפת את ערכו הריאלי של מוצר, זכות או שירות המועברים במסגרת העסקה. השימוש במונח מתבצע בהקשרים פיסקאליים בעיקר ככל הנוגע למיסוי ולמחירי העבר ...

                                               

מפיקת נדנדה

מפיקת נדנדה היא ספק סחורה בשווקים השולט על משאביה בעולם ובעל כושר ייצור עודף מה שמאפשר לו להגדיל או להקטין את תפוקתו במהרה כדי להביא את המחירים כלפי מטה או מעלה, לרמה הרצויה. בתעשיית הנפט, כאשר הביקוש לנפט אופ"ק עולה מעל ל תקרת התפוקה שקבע הארגון ...

                                               

סיטונאות

סיטונאות היא אוסף הפעילויות הכרוכות במכירת סחורות או שירותים למי שקונים אותם לצורך מכירה מחדש או לשימושים עסקיים. סיטונאות אינה כוללת יצרנים וחקלאים, משום שאלה עוסקים בעיקר בייצור, והיא אינה כוללת קמעונאים.

                                               

עלות

בכלכלה, בעסקים ובחשבונאות, עלות היא מחיר ששולם, אירוע מסחרי או עסקה כלכלית. יתר על כן, לעיתים עלויות מתאפיינות בהתבסס על עיתוי או צורת היישום. בארגונים יצרניים קיימת הבחנה בין עלות הייצור של מוצר, שהיא סכום התשלומים ששולמו כדי לייצר לפרסם ולשווק ...

                                               

תג מחיר

תג מחיר הוא תווית המוצמדת למוצר העומד למכירה ומציגה את מחירו. לסימון שיטתי של תג מחיר על מוצרים רבים משמש "אקדח מחירים" - מכשיר שניתן לציין בו מחיר, וכל הפעלה שלו מדביקה תג שבו נקוב מחיר זה על מוצר אחד. במכירה של מוצרים, כגון ירקות, שבהם הצמדה של ...

                                               

תמחור דינמי

תמחור דינמי, המכונה גם גל תמחור, ביקוש תמחור, או זמן מבוסס תמחור הוא אסטרטגיית תמחור בה עסקים מגדירים גמישות מחירים עבור מוצרים או שירות המתבסס על דרישות השוק הנוכחיות. עסקים יכולים לשנות מחירים על בסיס אלגוריתמים שלוקחים בחשבון תמחור מתחרים, ביק ...

                                               

תמחיר תקן

תמחיר התקן התחיל בחצי הראשון של המאה העשרים, כאשר מחשבים עוד לא היו בנמצא בייחוד על מנת להוות שיטה שתחסוך איסוף רב של נתונים על מנת להבין מהי העלות האמיתית של מוצרים. מאז המצאת המחשב השיטה מהווה כנקודת מידוד מול העלות בפועל של המוצר. ניתן להשתמש ...

                                               

CAPM

מודל לתמחור נכסי הון הוא מודל כלכלי שעוסק בהערכת שווי מניות, נגזרות המניות, ביטחונות ונכסים על ידי השוואה בין הסיכון הכרוך בהם כנגד התשואה הצפויה. המודל מבוסס על הרעיון שמשקיעים ידרשו תשואה נוספת עבור נטילת סיכון נוסף. על-פי המודל, התשואה שהמשקיע ...

                                               

TCO

TCO הם ראשי תיבות של Total Cost of Ownership, ובתרגום לעברית: עלות הבעלות הכוללת, מהווה שיטת הערכה כלכלית המיועדת לעזור לצרכנים ומנהלי מפעלים לשערך את העלויות הישירות והעקיפות המתייחסות לרכישה של תוכנה או חומרה של מחשבים. הערכת TCO אידיאלית מציעה ...

                                               

אופציה

אופציה היא חוזה בין שני צדדים: כותב האופציה ורוכש האופציה. כותב האופציה מעניק לרוכש האופציה זכות לרכוש או זכות למכור נכס כלשהו תמורת מחיר קבוע מראש במועד קבוע מראש או לפניו. אופציה המקנה את הזכות לרכוש את נכס הבסיס נקראת אופציית רכש. אופציה המקנה ...

                                               

מודל הצמיחה של גורדון

מודל הצמיחה של גורדון הוא שיטה למדידת ערכו של עסק והוא דומה למודל היוון תזרים המזומנים. המודל משמש אמצעי לחישוב פשוט של ערכו של עסק עבור הליכים משפטיים, תכנון מס ועסקאות עסקיות שאין להם מחיר שוק ידוע. המודל מכונה על שם מיירון גורדון, פרופסור באונ ...

                                               

היוון

הִיוּוּן הוא תהליך תרגום של ערך כספי מתקופה אחת למונחי תקופה אחרת. פעולת ההיוון היא הפיכה של התחייבות חוזית להון. במקרים רבים המשתמשים במושג היוון מתכוונים בעצם לערך הנוכחי של תזרים מזומנים עתידי.

                                               

התאוריה המודרנית של תיקי השקעות

התאוריה המודרנית של תיקי השקעות היא תאוריה מתחום המימון שפותחה על ידי הארי מרקוביץ, המנסה למקסם את תשואת תיק ההשקעות בהינתן רמת הסיכון המקסימלית בתיק או לחלופין, למזער את הסיכון בתיק, בהינתן רמת התשואה המבוקשת, וזאת על ידי בחירה מדוקדקת של היחסים ...

                                               

חוזה עתידי

חוזה עתידי הוא מכשיר פיננסי הנסחר בבורסה. החוזה העתידי הוא התחייבות לספק או לרכוש נכס כלשהו במועד עתידי, כאשר המחיר נקבע מראש והתשלום מתבצע במועד מסירת הנכס או הסחורה. השימוש בחוזה עתידי מאפשר לשני הצדדים להבטיח הוצאה או הכנסה כספית ברורה וידועה, ...

                                               

כלל עסקי

כלל עסקי הוא כלל המגדיר או מגביל תחום מסוים בעסק. מטרתו היא לעמוד על מבנה העסק, וכן לשלוט או להשפיע על התנהגות העסק והמדיניות שלו. הכללים מתארים הגדרות, פעולות ואילוצים החלים על ארגון או על עסק כלשהו. דוגמה:

                                               

לוח סילוקין

בתחום מתן ההלוואות, לוח סילוקין הוא טבלה המציגה את שלבי ההחזר של הלוואה הנפרעת בתשלומים. לוח הסילוקין נגזר מהסכם ההלוואה, כך שבסיום תקופת ההלוואה יוחזרו במלואם הן הקרן והן הריבית שהצטברה על הלוואה זו לאורך תקופת החזרתה. מקרה פרטי של החזר הלוואות ...

                                               

מוסד פיננסי חוץ-בנקאי

מוסד פיננסי חוץ-בנקאי הוא מוסד פיננסי שאינו מחזיק ברישיון בנקאי, כגון חברות כרטיסי אשראי, חברות הלוואות וחברות ביטוח, ומספק שירותים פיננסים, אך אינו מגייס פיקדונות מהציבור.

                                               

מימון המונים

מימון המונים היא שיטה פיננסית למימון מיזמים, עסקים וארגונים המבוססת על כסף שמושקע או נתרם על ידי מספר רב של אנשים פרטיים. מימון המונים משמש לקידום מגוון של מטרות, כגון תמיכה באמנים המבקשים סיוע מאוהדיהם, מימון חברות הזנק ופרויקטים עסקיים, קמפייני ...

                                               

מיקרו מימון

מיקרו מימון הוא אספקתם של שירותי בנקאות ללקוחות מעוטי יכולת, כולל אשראי צרכני ולעצמאים הרוצים לפתוח עסק, שבאופן מסורתי מחוסרי גישה לשירותי בנקאות. באופן רחב יותר זוהי תנועה שמטרתה היא "עולם שבו משקי בית עניים דולר ליום או כמעט עניים רבים ככל האפש ...

                                               

מנוף פיננסי

מנוף פיננסי, הוא יחס פיננסי הבודק את האיתנות הפיננסית של הישות ומתאר את החשיפה לסיכון של יחיד או גוף הנוטל הלוואות. בתחום הניהול הפיננסי של חברות, המינוף משפיע על מבנה ההון של החברה, כלומר היקף ההתחייבויות שחברה נוטלת ומשתמשת בהן למימון עסקיה, בי ...

                                               

ערך נוכחי

ערך נוכחי הוא הערך בהווה של סכום כסף שאמור להתקבל במועד כלשהו בעתיד. הערך הנוכחי נמוך מן הערך בעתיד בשיעור הריבית המצטברת במשך אותה תקופה, פער זה נותן את ערך הזמן של הכסף. מציאת הערך הנוכחי מתבצעת על ידי היוון. ערך נוכחי הוא אחד מכלי העבודה המרכז ...

                                               

ערך עתידי

ערך עתידי הוא הערך שאליו יגיע בעתיד, סכום כסף המופקד בהווה בפקדון נושא ריבית. הערך העתידי גבוה מן הערך בהווה בשיעור הריבית המצטברת במשך אותה תקופה. ערך עתידי הוא אחד מכלי העבודה המרכזיים בתורת המימון העוסקת, בין השאר בבחירה בין אלטרנטיבות של השקע ...

                                               

פרמיה (שוק ההון)

פרמיית סיכון, או סתם פרמיה בתורת המימון, היא הפער בין תוחלת התשואה של שתי חלופות מימוניות, האחת חסרת סיכון והשנייה מסוכנת. הפרמיה היא התשואה העודפת המינימלית שדורש אדם כלשהו בתמורה ללקיחת הסיכון העודף הגלום בחלופה המסוכנת.

                                               

תיק השוק

תיק השוק הוא תיק נכסים הכולל את כל הנכסים בשוק ביחס פרופורציונלי לערכם בשוק. למרות הגדרה רחבה זו, לא נדרש לכלול את כל הנכסים הקיימים בשוק כדי לקבל את תיק השוק, ניתן להסתפק בנכסים העיקריים שבשוק כך שיתקבל תיק שוק מקורב מספיק לתיק השוק האמיתי. הכלכ ...