ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 693
                                               

רשות התחרות

רשות התחרות היא רשות ממשלתית האמונה על שמירת עקרונות התחרותיות במשק הישראלי. הרשות הוקמה בשנת 1994 והיא פועלת מתוקף חוק התחרות הכלכלית.

                                               

תחרות מס

תחרות מס היא מצב שבו מדינות מתחרות במדינות אחרות, בין היתר, בניסיון להשיג עדיפות במשיכת השקעות באמצעות מתן הטבות מס שונות. אחד המאפיינים של הגלובליזציה היא הניידות המוגברת של גורמי הייצור. תופעה זאת מתחזקת באמצעות התנהגות תחרותית של מדינות המבקשו ...

                                               

ISO 4217

ISO 4217 הוא תקן בינלאומי שהוגדר על ידי ארגון התקינה הבינלאומי. התקן מגדיר שמות מקוצרים בני שלוש אותיות לשמות המטבעות הרשמיים. שתי האותיות הראשונות של תקן זה, מקורן בתקן סימוני המדינות ISO 3166-1 alpha-2 אשר דומים לאלו המשמשים בשם התחום ברמה העלי ...

                                               

אזרחות ארץ-ישראלית

אזרחות ארץ-ישראלית ניתנה על ידי שלטונות המנדט הבריטי לתושבי ארץ ישראל. בהודעה שפרסמה ממשלת המנדט הבריטית ביולי 1922 נקבע שהאזרחות תינתן בשווה לכל תושבי ארץ ישראל, יהודים וערבים, אך שייקבעו הסדרים להקל על יהודים שיעלו אליה לרכוש אזרחות ארץ-ישראלית ...

                                               

דין הדם

דין הדם, להבדיל מדין הקרקע, הוא הדרך הקדומה ביותר לקביעת אזרחותו של פרט ולהגדרת מדינת לאום. דין הדם מגדיר את ההשתייכות ללאום או הזכות לקבלת אזרחות על פי האתניות של הפרט ובייחוד מוצאו האתני ושפתו. המשפט הרומי היה מבוסס על דין הדם עד המאה השלישית, ...

                                               

דין הקרקע

דין הקרקע, היא דרך לקבלת אזרחות או השתייכות למדינה על סמך מקום לידתו או המקום בו מתנהלים חייו של פרט. את ההופעה הראשונה של דין הקרקע נוהגים לייחס לשינויים של קלייסתנס, שארגן את אזרחי אתונה לפי השתייכות טריטוריאלית במקום החלוקה השבטית הקודמת. באימ ...

                                               

דרכון

דַּרְכּוֹן הוא תעודה ציבורית המונפקת על ידי מדינה או רשות אוטונומית עבור אזרחיה, אשר משמשת בעת מעבר גבולות בין-מדינתיים. הדרכון מעיד על המחזיק בו כי יש לו מעמד של אזרח במדינה שהנפיקה את הדרכון, והוא כולל פרטים אישיים על אודותיו לשם זיהויו בפני רש ...

                                               

חוקי הזרים וההסתה

חוקי הזרים וההסתה הם סדרה של ארבעה חוקים שחוקקו ביוני ויולי 1798 על ידי הרוב בקונגרס שהשתייך למפלגה הפדרליסטית על רקע המלחמה הבלתי רשמית בין ארצות הברית לצרפת ונועדו לטענת תומכי החוק למנוע ניסיונות לקרוע את ארצות הברית מבפנים על ידי מהגרים ממדינו ...

                                               

אירוסקפטיות

אירוסקפטיות היא גישה אירופאית המתנגדת לעירוב של האיחוד האירופאי בעניינים השוטפים של מדינות האיחוד וכן לאינטגרציה כלל אירופאית בין המדינות. אחת הסיבות להתנגדות זו היא חשש, שהאינטגרציה תיצור מצב של החלשות מדינת הלאום. סיבות נוספות שמציינים המצדדים ...

                                               

דמוקרטיה טוטליטרית

דמוקרטיה טוטליטרית היא מושג שטבע פרופסור יעקב טלמון בשנת 1952 עם צאתו לאור של ספרו "ראשיתה של הדמוקרטיה הטוטליטרית". בספרו, מציג טלמון את ניתוחו ותפיסתו ההיסטורית בנוגע לאימת המשטרים הידועים לשמצה במאה ה-20. בעיניו, חברה דמוקרטית שאינה מעניקה לאז ...

                                               

דמוקרטיה נוצרית (אידאולוגיה)

דמוקרטיה נוצרית היא אידאולוגיה פוליטית, שצמחה במערב אירופה במאה ה-19 בהשפעתה של התורה החברתית הקתולית, כמו גם של הנאו-קלוויניזם. אידאולוגיה זו מקדמת מחויבות לעקרונות של כלכלת שוק חברתית. הדמוקרטיה הנוצרית היא אידאולוגיה המשלבת רעיונות דמוקרטיים ע ...

                                               

טוטליטריזם

משטר טוטליטרי הוא סוג מסוים של דיקטטורה, בו האזרחים משועבדים למדינה וחייהם כפופים לרשות השלטון. אין הפרדת רשויות: הרשות המחוקקת, השופטת והמבצעת כפופות כולן למנהיג "הכל יכול". חיי האזרחים מתנהלים על פי השקפת העולם של מנהיג המדינה ומתנגדי השלטון נע ...

                                               

נאציזם

נאציזם הוא שמה של אידאולוגיה גזענית-לאומנית טוטליטרית שפיתחה המפלגה הנאציונל-סוציאליסטית בגרמניה בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20. האידאולוגיה הנאצית דגלה במשטר טוטליטרי-לאומני. היא כללה השקפה גזענית בדבר עליונותם של "גזעים" אנושיים מסוימים על פני א ...

                                               

סוציאליזם ליברטריאני

סוֹצְיָאלִיזְם לִיבֶּרְטַריָאנִי או סוציאליזם חירותני היא קבוצת פילוסופיות פוליטיות אשר דוגלות ביצירת חברה ללא היררכיות פוליטיות, כלכליות או חברתיות. לפי תפיסה זו השוויון והחופש במדינה יושגו באמצעות ביטול מוסדות קפיטליסטיים שונים או מוסדות אשר נמ ...

                                               

סינדיקליזם

סינדיקליזם היא אידאולוגיה פוליטית וכלכלית התומכת בהעברת השליטה בתעשייה ובממשל לידי פדרציות של ארגוני עובדים. המונח "סינדיקליזם" נגזר מן המילה הצרפתית "סינדיקט", או איגוד מקצועי. אחד ההוגים הבולטים של הסינדיקליזם היה זורז סורל, מהפכן צרפתי, אשר דג ...

                                               

פשיזם קלריקלי

פשיזם קלריקלי הוא אידאולוגיה המשלבת עקרונות פוליטיים וכלכליים הלקוחים מהפשיזם עם מסורת ופילוסופיה דתית. נעשה שימוש במונח זה כדי לתאר ארגונים ותנועות המשלבים אלמנטים דתיים ופשיסטיים, וכדי לתאר תמיכה של ארגוניים דתיים בפשיזם, או משטרים פשיסטיים בהם ...

                                               

רפובליקניזם

רפובליקניזם היא אידאולוגיה לפיה השלטון הראוי במדינה הוא רפובליקה. צורת שלטון זו שמה דגש על חירות האדם, שלטון העם, והסגולה האזרחית. רפובליקניזם עומד בניגוד לאריסטוקרטיה, אוליגרכיה ודיקטטורה. במובן הרחב יותר, אידאולוגיה זו מתייחסת למערכת פוליטית המ ...

                                               

בחירות

בחירות הן תהליך חברתי בו חברי ציבור מסוים מכריעים בנקודת זמן מוגדרת על חלוקת כוח חברתית בין מספר מועמדים אשר יכולים להיות אנשים בודדים או קבוצות מאורגנות. תוצאת הבחירות היא חלוקה של תארים ותפקידים בין המועמדים על בסיס רצונות ציבור הבוחרים.

                                               

אחוז החסימה

אחוז החסימה הוא שיעור הקולות המזערי הדרוש כדי לקבל ייצוג בפרלמנט או במוסד מייצג אחר, מעבר לשיעור הנדרש בחישוב אריתמטי פשוט. לדוגמה, בישראל יש באופן קבוע 120 חברים בכנסת, ולפיכך שיעור הקולות המזערי העולה מחישוב פשוט הוא כ־0.8 אחוזים מהקולות. למרות ...

                                               

אספת בחירה

אספת בחירה היא פגישה של תומכים או של חברי מפלגה או תנועה פוליטית ספציפית. מקורו של המונח בארצות הברית, אך הוא התפשט גם לאוסטרליה, קנדה, ניו זילנד, דרום אפריקה ונפאל. ככל שהשימוש במונח הורחב, ההגדרה המדויקת נוטה להשתנות בין תרבויות פוליטיות.

                                               

בחירות אמצע

בחירות אמצע הכהונה הן בחירות לרשות שלטונית, על פי רוב מחוקקת, באמצע הכהונה של הרשות המבצעת. המונח משמש בדרך כלל כדי לתאר את הבחירות לגוף שלטוני, שהן מופרדות כך שמספר המשרות לגוף זה לא יהיה נתון לבחירה באותו הזמן. רק שבריר ממספר המנדטים מועמד לבחי ...

                                               

בחירות בזק

בחירות בזק הן מהלך של הקדמת הבחירות, שבו מוכרזת עריכת בחירות מוקדם מהמועד הרגיל שנקבע בחוק המסדיר את הבחירות, על פי החלטה של גוף נבחר, שלו נתונה סמכות לעשות זאת. בחירות בזק מוכרזות כאשר בעל הסמכות להכריז עליהן סבור שתוצאותיהן ייטיבו איתו בהשוואה ...

                                               

בחירות ביניים

בחירות ביניים נערכות במדינות שנהוגות בהן בחירות אזוריות ואישיות, כאשר נציג בבית הנבחרים אינו יכול להמשיך בתפקידו כיוון שנפטר, התפטר או הודח מסיבה כלשהי, למשל הרשעה בפלילים. בפרלמנטים מסוימים היה נהוג בעבר שחברי פרלמנט המתמנים לשרים נדרשים להתמודד ...

                                               

בחירות ברומא העתיקה

ה בחירות ברומא העתיקה היו הדרך שבה נבחרו רוב המגיסטראטים של הרפובליקה הרומית באספות העם, למן ייסודה בשנת 509 לפנה"ס עד ביטול הבחירות בשנת 15 לספירה על ידי הקיסר טיבריוס והעברתן לסנאט. למרות חשיבותן הרבה של הבחירות בניהול הרפובליקה, המידע שיש לנו ...

                                               

בחירות מקדימות

בחירות מקדימות מתקיימות לפני בחירות כלליות לבית הנבחרים או לראשות המדינה, בתוך המפלגות השונות על פי תקנוניהן.

                                               

דמוקרטיה לא-מפלגתית

דמוקרטיה לא מפלגתית היא שיטה של דמוקרטיה ייצוגית, שבמסגרתה בחירות מתקיימות ללא התייחסות למפלגות פוליטיות, אלא באמצעות מועמדים אינדיבידואליים. שיטה זו שונה ממשטר חד-מפלגתי, שבו פועלת מפלגה אחת במדינה. במדינות רבות ראש המדינה אינו דמות מפלגתית, גם ...

                                               

הבוחר החציוני

הבוחר החציוני הוא הבוחר העומד במרכז המפה הפוליטית מבחינת עמדותיו ונטיותיו הפוליטיות, והאופן שבו הוא נתפש על ידי הפוליטיקאים. עמדות המועמדים הרוצים להיבחר, מדיניות הממשלות הנבחרות ועמדות ציבור הבוחרים מבטאות את רצונו של הבוחר החציוני המייצג את מיר ...

                                               

הבטחת ייצוג

הבטחת ייצוג היא מנגנון המבטיח הגדלת ייצוג במוקדי קבלת החלטות של נשים וקבוצות נוספות שאינן מיוצגות. קיימים מנגנונים שונים שמטרתם להגדיל ייצוג של נשים או קבוצות אוכלוסייה מודרות אחרות בזירה הפוליטית זאת משום שקיים ייצוג לא שוויוני של קבוצות אוכלוסי ...

                                               

הונאת בחירות

הונאה בבחירות היא עיוות בלתי חוקי של תוצאות הבחירות, המוסתר מציבור הבוחרים. קיימים סוגים רבים של הונאת בחירות. רובם מוגדרים כעבירה על החוק, אך חלקם נעשים באופן חוקי לכאורה, גם אם אינם עולים בקנה אחד עם עקרונות של מוסר ודמוקרטיה. מחקרים רבים שנערכ ...

                                               

הטיה בקביעת מחוזות בחירה

הטיה בקביעת מחוזות בחירה היא פעילות של השלטונות לשינוי גבולותיהם של מחוזות בחירה בבחירות אזוריות באופן שיביא לתוצאות הרצויות על ידי השלטון. זהו יישום של פרדוקס סימפסון. השיטה נקראת באנגלית גרימנדרינג על שמו של מושל מסצוסטס, אלברידג גרי, אשר בתקופ ...

                                               

הסכם עודפים

בישראל, הסכם עודפים הוא הסכם בין שתי רשימות בבחירות, הקובע שסכום קולותיהן ייחשב ביחד בקביעת מספר המנדטים המוקצים להן. לאחר קביעת מספר המנדטים המשותף, מחולקים המנדטים ביניהן לפי גודלן היחסי.

                                               

הרתעת מצביעים

הרתעת מצביעים היא דרך פעולה המיועדת להשפיע על תוצאת בחירות באמצעות מניעת ההשתתפות של קבוצות באוכלוסייה בהצבעה. הרתעת מצביעים שונה מתעמולת בחירות, שבאמצעותה מנסים לשכנע את הבוחרים לשנות את דפוסי ההצבעה שלהם. הרתעת מצביעים היא פעולת דיכוי של המצביע ...

                                               

זכות בחירה לנשים

זכות בחירה לנשים לא הייתה מקובלת בדמוקרטיות של ימי קדם. במהלך המאה ה-19 החלו להתעורר דרישות להעניק לנשים זכות בחירה, וברוב המדינות היא ניתנה במהלך המאה ה-20.

                                               

חוק דוברזה

במדע המדינה, חוק דוברזה קובע כי במערכת בחירות רובנית בחירות אזוריות חד נציגיות נוטות ליצור מערכת דו-מפלגתית. באופן משלים, במערכת בחירות יחסית ובמערכת הרובנית המאפשרת סיבוב שני כאשר אין זוכה בחצי מהאלוקטורט תתקיים מערכת רב-מפלגתית. הגילוי של נטייה ...

                                               

לוולרים

ה לֶוֶולרים היו תנועה פוליטית שפעלה במהלך מלחמת האזרחים האנגלית, על מנת לקדם את הרחבת זכות ההצבעה, השוויון האזרחי בפני החוק וסובלנות דתית. הלוולרים נקטו שימוש בצורות פעולה פופוליסטיות כדוגמת נאומים ופרסום פמפלטים ועצומות. רעיונותיהם הוצגו במסמך ש ...

                                               

מחוז בחירה

מחוז בחירה, במדינות שבהן נהוגות בחירות אזוריות, הוא אזור גאוגרפי, שתושביו בוחרים נציג או נציגים מטעמם למוסד פוליטי ארצי. בשם מחוז בחירה מכונות לעיתים גם קבוצות אחרות של בוחרים, שמוקצה להן ייצוג במערכת פוליטית. כך למשל קיים מחוז בחירה של הקיבוצים ...

                                               

עימות בחירות

עימות בחירות הוא מפגש מתוקשר בין מתמודדים המתחרים ביניהם במערכת בחירות, שבו הם נדרשים לענות על שאלות בעניינים שעל סדר היום של מערכת הבחירות. העימותים מהווים מבחן חשוב למועמדים, וכלי לציבור המצביעים בשביל לבצע את הבחירה, ונחשבים תמיד כאחד משיאי מע ...

                                               

פיקוח על בחירות

פיקוח על בחירות הוא פעילות לתיעוד ודיווח אודות מהלך בחירות, כדי לחשוף במקרה הצורך הונאת בחירות. הלגיטימיות של מערכת בחירות עשויה להיות מושפעת מהביקורת של מפקחי הבחירות. במרבית המקרים הגוף שאחראי על הבחירות במדינה בהן הם מתרחשות הוא גוף ממשלתי. במ ...

                                               

קלפי

תיבת קַלְפּי היא מתקן לשימוש במהלך יום הבחירות, לאחסון זמני של מעטפות המכילות פתקי הצבעה, שהוכנסו לתוכן על ידי הבוחרים. התיבה סמוכה לחברי ועדת הקלפי, והמשקיפים הנוכחים באולם. בדרך זו ניתן למנוע החדרה של מעטפת בחירה לתיבה שלא בהתאם לחוק. במדינות מ ...

                                               

קלרוטריון

קלרוטריון היה מכשיר ששימש באתונה הדמוקרטית את הפוליס, כדי לבחור בצורה אקראית אזרחים לתפקידים שונים ובפרט את המושבעים שיכהנו בתפקיד באותו יום. המכשיר היה אחד מאמצעי הזיהוי שבאמצעותם זוהתה היצירה "מדינת האתונאים", מאת אריסטו ותלמידיו, שנמצא על גבי ...

                                               

רוב מוחלט

רוב מוחלט הוא רוב של בעלי זכות ההצבעה, ללא תלות במספר המתנגדים לדעת הרוב או במספר המשתתפים בהצבעה. כך בחברה או ארגון המונים 35 חברים, רק במידה ולמעלה מ-17.5 מהקולות יהיו בעד, ההצעה תתקבל. גם במידה וסך המשתתפים בדיון הוא 20, ורוב של 17 מתוכם יצביע ...

                                               

Spy vs. Spy

Spy vs. Spy הוא קומיקס שחור לבן ללא מילים אשר מתפרסם באופן קבוע במגזין ההומור הסאטירי האמריקאי מד מגזין מינואר 1961 ועד היום. הקומיקס נוצר במקור על ידי הפליט הקובני אנטוניו פרוהיאס. הקומיקס אשר נוצר בהשראת מרוץ החימוש של המעצמות במהלך תקופת המלחמ ...

                                               

בומבה

ה בומבה הייתה מכונה ייעודית, שתוכננה ב-1938, על ידי המפענח מריאן רייבסקי מהביורו שיפרוב, במטרה לפצח את צופן האניגמה הגרמני. האניגמה עשתה שימוש במפתח על מנת לשלוט בתפעול המכונה: סדר הרוטורים, הרוטורים שנבחרו ותצורת התקעים על גבי לוח התקעים. תצורת ...

                                               

המועצה לביטחון לאומי של רוסיה

המועצה לביטחון לאומי של רוסיה, רשמית מועצת הביטחון של הפדרציה הרוסית היא גוף מייעץ לנשיא רוסיה בענייני אסטרטגיה וביטחון לאומי. המועצה הוקמה כפורום מתואם ליישום מדיניות המדינה בנושאי ביטחון לאומי. חברי המועצה הם אוסף של שרים בכירים וראשי סוכנויות ...

                                               

חפרפרת (ריגול)

חפרפרת הוא כינוי למרגל מטעם מדינה זרה, המשרת בשירות המדינה או בארגוני הביטחון של המדינה שאחריה הוא מרגל ונאמנותו נתונה להם למראית עין. יש המשתמשים במונח החפרפרת כדי לציין כל סוכן של מדינה זרה, הפועל במסגרת מנגנון ממשלתי של המדינה שאחריה הוא מרגל. ...

                                               

מבצע חשאי

מבצע חשאי הוא שם כללי למגוון סוגי מבצעים צבאיים המתבצעים תוך הסתרת עצם התרחשותם, הסוואת זהות המבצע או שניהם גם יחד. בעוד שבעבר המונח התייחס בעיקר לפעילות סוכנים הנוכחים פיזית באזור הפעולה, מושג זה התרחב וכולל כיום גם לוחמת סייבר חשאית, לצד המבצעי ...

                                               

מוזיאון הריגול הבינלאומי

מוזיאון הריגול הבינלאומי הוא מוזיאון בבעלות פרטית המוקדש לתחום הריגול וממוקם בוושינגטון, בירת ארצות הברית. הוא ממוקם בבניין Le Droit 1875 בשכונת הרובע פן בוושינגטון, מול בניין משרד רשם הפטנטים הישן.

                                               

ציקלומטר

ציקלומטר הוא התקן הצפנה אשר תוכנן בערך בשנת 1934 על ידי מריאן רייבסקי, מהאגף הגרמני של הביורו שיפרוב הפולני. ההתקן נועד לאפשר פענוח של טקסטים שהוצפנו באמצעות האניגמה. הציקלומטר שימש להכנת קטלוג של אורך ומספר המחזורים עבור כל 17.576 המיקומים של הר ...

                                               

ריגול

רִיגּוּל הוא איסוף מידע בסתר על נושא מסוים. נהוג לחלק את הריגול לשני סוגים עיקריים: ריגול צבאי: השגת מידע מדיני, צבאי או טכנולוגי, לרוב במטרה להשיג יתרון במלחמה. ריגול צבאי הוא חלק מפעילות האיסוף של המודיעין הצבאי. ריגול תעשייתי: השגת מידע עסקי ב ...

                                               

תחנות מספרים

תחנות מספרים הן תחנות רדיו מסתוריות ששידוריהן כוללים הקראה של מספרים, אותיות, או מילים. העומדים מאחורי הפעלתן וסיבת פעולתן אינה ברורה ברוב המקרים, אך הסברה הרווחת היא שמדובר באמצעי שמטרתו ליצור קשר עם מרגלים. הסברה היא כי התחנות משדרות באמצעות צו ...