Back

ⓘ מקוק
מקוק
                                     

ⓘ מקוק

פרט לאדם, קופי המקוק הם הפרימטים בעלי שטח התפוצה הנרחב ביותר, מיפן דרך אפגניסטן ועד צפון אפריקה. עד היום הובחנו 22 מיני מקוק, ועל אף שכמה מהם הם חסרי זנב - הם שייכים למשפחת הקופים בעלי הזנב ולא לקופי האדם. כמה ממיני המקוק נמנים עם הקופים המוכרים ביותר בקרב הציבור, ביניהם קופי המקוק הברברי - המוכרים בשל הימצאותם בצוק גיברלטר.

אצל חלק ממיני המקוק קיימים קפלי עור בין האצבע השנייה לחמישית, המגיעים כמעט עד לעצם המסרק הראשונה.

המארג החברתי של קופי המקוק הוא מורכב והיררכי, ומעניק קדימות ועליונות לפרטים הנמצאים גבוה יותר בהיררכיה.

                                     

1. בשימוש האדם

מספר מיני מקוק משמשים באופן נרחב לניסויים בבעלי חיים, בעיקר לטובת חקר מערכת הראייה וחקר הראייה במסגרת מדעי המוח.

קופי המקוק אינם משמשים כחיות מחמד, כיוון שרבים מהם הם נשאים של וירוס הרפס B, אשר אינו מזיק לקופים אך במקרים נדירים עלול להיות קטלני עבור בני אדם. מחקר של אוניברסיטת טורונטו שפורסם בשנת 2005 הראה כי קופי מקוק בסביבה עירונית עשויים להיות נשאים של SFV ‏Simian Foamy Virus, "וירוס קופים מעלה-קצף"; וירוס הדומה לוירוס ה-HIV, וההשערה היא כי הם עלולים להיות מעורבים בהעברת רטרו-וירוסים לבני אדם.

                                     

2. מיון טקסונומי

בסוג מקוק 23 מינים, המחולקים לקבוצות הבאות:

 • M. sylvanus
 • מקוק ברברי M. sylvanus
 • מקוק האי פגאי M. pagensis
 • מקוק זנב-חזיר צפוני M. leonina
 • מקוק מורי M. maura
 • מקוק שחור M. nigra
 • מקוק גרונוטלו M. nigriscens
 • מקוק זנב-חזיר דרומי M. nemestrina
 • M. nemestrina
 • מקוק הק M. hecki
 • מקוק סיברות M. siberuti
 • מקוק זנב-אריה M. silenus
 • מקוק טונקיני שחור M. tonkeana
 • מקוק ממוגף M. ochreata
 • M. fascicularis
 • מקוק קצר-זנב M. arctoides
 • מקוק סרטנים M. fascicularis
 • מקוק סלעים פורמוסני M. cyclopis
 • מקוק יפני M. fuscata
 • מקוק רזוס M. mulatta
 • M. mulatta
 • מקוק ארונצאלי M. munzala
 • מקוק כיפה הודי M. radiata
 • מקוק אסאמי M. assamensis
 • מקוק טיבטי M. thibetana
 • מקוק הכיפה M. sinica
 • M. sinica
 • מקוק לבן-לחיים M. leucogenys
 • M. jiangchuanensis התגלה ב-1992
 • בנוסף, מוכרים מינים פרהיסטוריים, שהתגלו כמאובנים
 • M. anderssoni התגלה ב-1924
 • M. libyca התגלה ב-1920
 • M. majori התגלה ב-1969, נכלל לעיתים כחלק מהמין מקוק ברברי
                                     

3. קישורים חיצוניים

 • מקוק, באתר אנציקלופדיה בריטניקה באנגלית
 • מקוק, באתר האנציקלופדיה של החיים באנגלית
 • מקוק, באתר Animal Diversity Web באנגלית
 • מיפוי מבנה המוח של קוף המקוק
 • פירוט אודות מיני המקוק
 • מקוק, באתר GBIF באנגלית
 • מקוק, באתר ITIS באנגלית
 • מקוק, באתר NCBI באנגלית