Back

ⓘ רבי אייבו
                                     

ⓘ רבי אייבו

רבי אַיְבוּ או אַיְיבוּ היה אמורא ארץ ישראלי בדור השלישי. הוא מוזכר בגמרא ובמדרשים פעמים רבות ומביא מדברי חכמים קדומים אליו.

בספר "תולדות תנאים ואמוראים" כתוב עליו: "הוא זכה עוד לקבל מכל גדולי אמוראי דור הראשון והשני. ומצינו אותו ביחד עם כל גדולי הדרשנים. ונמצאו דרשותיו הרבה במדרשים".

בנוסף, מגדולי האמוראים בדורות שאחריו מביאים אמרות והלכות בשמו.

                                     

1. טענות בדבר זהותו

הוא הרבה להביא דברים בשם רבי ינאי, אחד מראשוני האמוראים ויש הסוברים שהיה רבו, אולם לאור פער השנים הגדול אין להוכיח מכך שהיה רבו הישיר. ישנם המזהים את רבי אייבו עם רבי אייבו בר חיא, אביו של רב ולפי טענה זו הוא אמורא ארץ ישראלי מהדור הראשון והיו הוא ובנו, רב, שניהם תלמידי רבי ינאי.

יש המזהים אותו עם אמורא אחר בשם רבי איבו בר נגרא או נגרי המוזכר אף הוא בתלמוד.

                                     

2. מימרות מפורסמות מפי רבי איבו

אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותו בידו

"אתה אל ראי" אתה הוא הרואה בעלבון של עלובים

"וממקדשי תחלו" - אמר הקדוש ברוך הוא: יחרב בית המקדש ואל תגע יד בצדיקים

                                     

3. לקריאה נוספת

  • "בית אהרן", מאת הרב אהרן מגיד, כללי הש"ס בערך "רבי איבו"
  • דב קמחי, "אנציקלופדיה לאישים בתנ"ך", הוצאת יהושע צציק, 1969, כרך ראשון, ערך: חנוך, עמוד 314-315.