Back

ⓘ תחומים במתמטיקה
                                     

ⓘ תחומים במתמטיקה

  • הגרפים תורת המשחקים אלגברה בוליאנית תחומים מתמטיים של מדעי המחשב אלגוריתמיקה חישוביות וסיבוכיות כמו כן נכללים במתמטיקה הבדידה גם היבטים מסוימים של הענפים
  • מתחומים אחרים במתמטיקה כלליות יכולה לגשר בין ענפים שונים של המתמטיקה תורת הקטגוריות היא תחום אחד במתמטיקה המוקדש לחקר הידמות מבנים בין ענפי מתמטיקה שונים
  • במתמטיקה פו נ ק צ י ה נקראת גם העתקה היא התאמה, המשייכת לכל איבר בקבוצה אחת, איבר יחיד בקבוצה שנייה. זהו מושג כללי ביותר, המופיע בכל תחומי המתמטיקה
  • ומחקר במתמטיקה בשנת 1999 האגודה ספרתה כחצי מיליון סקירות במתמטיקה מהארכיון שלה חלקן מהמאה ה 19 והעלתה אותן ל MathSciNet. בשנת 2000 האגודה למתמטיקה שימושית
  • באחד מתתי - הענפים של המתמטיקה ובפרט מתמטיקה טהורה או מתמטיקה שימושית. מספר תחומים במתמטיקה השתלבו עם תחומים חוץ - מתמטיים והפכו לתחומי מחקר בפני עצמם, ובכלל
  • במתמטיקה הפשטה בלועזית: אבסטרקציה היא הליך מרכזי של זיקוק התכונות העקרוניות של אובייקט נחקר וזניחת תכונות אחרות ממשיות שלו שבמסגרתן נחקר במקור. ההפשטה
  • במתמטיקה מבנה הוא מונח לא פורמלי המציין יחסים לא טריוויאליים שאינם מתקיימים תמיד בין איבריה של קבוצה. המבנה של קבוצה נותן לה משמעות וחשיבות, ובמידה
  • וגאומטריות בסיסיות וקונקרטיות. ביוון העתיקה חלה התפתחות כבירה במתמטיקה עד אז העיסוק במתמטיקה היה תכליתי בלבד: בעיקר לצורכי חישובים. פריצת הדרך של היוונים
  • מודלים פופולריים בהערכת אופציות מקורם בתחום זה: מודל בלק ושולס והמודל הבינומי לתימחור אופציות. אחד ממשפטי המפתח במתמטיקה פיננסית נקרא המשפט הבסיסי לתמחור
  • מתמטיקה חישובית באנגלית: Computational mathematics הוא שם כולל לתחומי מחקר במתמטיקה שבהם יש לחישובים מקום מרכזי, עם דגש על אלגוריתמים, שיטות נומריות

Users also searched:

...