Back

ⓘ אנגלים לפי מקצוע
                                     

ⓘ אנגלים לפי מקצוע

  • מקצוע פ אר א - רפואי בעברית, בהתאם לקביעת האקדמיה ללשון העברית: מקצוע נ ל ו ה ר פו א ה הוא מקצוע הקשור בטיפול רפואי אישי באדם, יש לו בסיס תאורטי מדעי
  • דגש יותר על המקצועות ההומניים, כאשר אחד בלבד משבעת מקצועות החובה הוא מקצוע ריאלי. מספר מקצועות החובה במדינת ישראל כיום הם שבעה: אזרחות - מקצוע האזרחות עוסק
  • מדידת מקרקעין היא מקצוע ומדע, המיישם מגוון של טכניקות לקביעת מיקום דו או תלת ממדי של אובייקטים במרחב ואת המרחקים והזוויות ביניהם. על פי רוב המדידות מתבצעות
  • מעסיקים דוברים, שבידיהם מתרכז הקשר עם אמצעי התקשורת. בעשורים האחרונים התפתח מקצוע היחצ נות יחסי ציבור ולפעמים גם יחצ נים משמשים דוברים. אבל מבחינה מקצועית
  • מקצוע באנגלית Profession הוא נובלה מאת סופר המדע בדיוני אייזק אסימוב. הנובלה הופיעה לראשונה בשנת 1957 והודפס מחדש בקובץ הסיפורים מחר כפול תשע בשנת 1959
  • לרבות יזמות, הפקה, עיצוב ותיווך של תערוכות או פעולות אמנות שונות. שמו של המקצוע נובע משם העצם אוצ ר. בימי קדם היה האוצר מופקד על אוצרות המלך. המילה המקבילה
  • טבח באנגלית Cook הוא מקצוע אשר העוסקים בו מכינים מזון לצריכה בתעשיית המזון, ובפרט במסעדות. טבח עשוי להיות מכונה לעיתים שף אם כי בעולם הקולינרי, המונחים
  • בקהילה. לפי פקודת בריאות העם מס 1 שהונפקה על ידי הבריטים ב - 1918, כל העוסק ברפואה חייב ברישיון מוכר על ידי משרד הבריאות. ברשימת המקצועות הללו נכללו
  • בתחום הסיעוד, כחלק מהצוות הרפואי. מקצוע זה הוא פ אר א - רפואי. העוסק בסיעוד הוא עצמאי העובד בשיתוף פעולה עם מקצועות בריאות אחרים ומטפל ביחידים בכל הגילאים
  • הלחם של מה אוניה בשומרית ולח הלך בשומרית המילה מלח, שהיא בעלת משקל של מקצוע נקלטה בשפה העברית. כבר בתנ ך מוזכרת מילה זו, בספר יונה: ו י יר או ה מ ל ח ים

Users also searched:

...