Back

ⓘ מושג שסתום
                                     

ⓘ מושג שסתום

מושג שסתום הוא מושג בתחום המשפט, המופיע בחקיקה, שלגביו הותיר המחוקק כר נרחב לפרשנות פסיקתית. שסתום הוא התקן, אשר משמש לפתיחת מעבר, לסגירת מעבר או לוויסות. מושגי השסתום מאפשרים גמישות פסיקתית והתאמת הפסיקה בהתאם לשינויים החברתיים המתרחשים במהלך הזמן. זאת, באופן משלים לחקיקת משנה, שם נתן המחוקק לרשות המבצעת אמצעים להתערב בהתאמתו של החוק למקום ולזמן.

הביקורת על שימוש יתר במושגי שסתום היא שהם גורמים, למעשה, לחוסר ודאות משפטי, ולמעשה הפרשנות הניתנת למונחים אינה בהכרח הפרשנות החברתית המקובלת אלא פרשנות המונחית על ידי עולם הערכים של השופט המכריע באותו דיון קונקרטי.

לעיתים מחליט המחוקק לצמצם את אי הוודאות שיוצר מושג שסתום, ומעניק לו הגדרה בחקיקה. כך, למשל, המושג "תושב ישראל", שלו חשיבות ניכרת בפקודת מס הכנסה ובחוק הביטוח הלאומי, הופיע בחוקים אלה ללא כל הגדרה, ומשמעותו נוצרה בפסיקה בלבד. בתחילת 2003 שינה המחוקק את טעמו, ותיקן שני חוקים אלה כך שנוספו בהם כללים מפורטים יותר לבחינת היותו של אדם תושב ישראל.

דוגמאות בולטות למושגי שסתום:

 • עקרון תום הלב. אדם הפועל בתום לב עושה זאת מתוך הנחה שהוא אינו פוגע באדם אחר. המונח מקובל בעיקר בדיני החוזים, אך גם בדיני הנזיקין והקניין.
 • סבירות. המונח מקובל במספר ענפי משפט. כך, למשל, במשפט המנהלי. החוק לא יכול לקבוע הנחיות מפורשות לכל ומקרה שרשות ציבורית צריכה לקבל לגביו החלטות, אך החלטותיה צריכות להיות ב מתחם הסבירות. בענפים אחרים של המשפט, כמו דיני הנזיקין או העונשין קבועים מונחים כמו "זמן סביר" או "האדם הסביר". הגדרת עוולת הרשלנות בפקודת הנזיקין נפתחת במילים "עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות".
 • תקנת הציבור הדוקטרינה המקבילה בדין זר היא Public policy הוא מונח המופיע במגוון חוקים ומוכר על ידי בית המשפט כמונח שסתום למניעת ביצוע הסכמים כשהתוצאה של אכיפת ההסכם אינה ראויה. בין השאר מופיע המונח ב סעיף 30 לחוק החוזים חלק כללי, הקובע כי חוזה שנוגד את תקנת הציבור בטל, ב סעיף 249 לחוק הבוררות הקובע שניתן לבטל פסק בורר אם הוא נוגד את תקנת הציבור וב סעיף 2בא8 לחוק ההסגרה, בו ניתן לו משמעות החופפת את רעיון ההגנה מן הצדק.
                                     
 • שונים, כגון שסתומי ויסות לחץ, שסתומי ביטחון ועוד. זהו שסתום הסגירה הבסיסי ביותר, שנועד לפתוח, לחסום או לווסת זרימת נוזל או גז במערכת. לשסתום גוף דמוי כדור
 • האדם הסביר או האדם מן היישוב הוא מושג שסתום המשמש להגדרת נורמות מסוימות. המושג אדם סביר משמש את המחוקק הישראלי בחוקים אחדים לתחימתן של פעולות מסוימות
 • תקנת הציבור היא מושג שסתום משפטי שמבטא את התפיסה הבסיסית של החברה ביחס להתנהגות ראויה ביחסים חוזיים. תקנת הציבור שואבת את ערכי זכויות האדם מהמשפט הציבורי
 • לחקיין הראשון בישראל שמעון סביר קצין משטרה ישראלי אחר: האדם הסביר מושג שסתום המשמש להגדרת נורמות מסוימות ספק סביר אמת מידה הדרושה להרשעה במשפט פלילי
 • ובחינה אובייקטיבית של ההתנהגות תקבע שהיא לא הייתה כזו. תום הלב מהווה מושג שסתום במשפט הישראלי וככזה פרשנותו גמישה יחסית. בפס ד רוקר נ סולומון, הגדיר
 • נתברכנו לדורי דורות? ההסבר נעוץ באותם מושגי שסתום סבירות, מידתיות, תכלית ראויה וכו מי ימלא את החלל הערכי שבמושגים ערטילאיים אלה? ביהמ ש. ביהמ ש שלנו
 • פרסום של פרטים אישיים או מידע מביך על אודותיו של אדם. המושג צנעת הפרט איננו מוגדר בחוק, וזהו מושג שסתום הפותח למעשה את החוק לפרשנות גמישה ורחבה. לפי הלם
 • הגדרה עמומה ולא מוחלטת, אשר ניתנת לפרשנות ולעיצוב על ידי בית המשפט, ככל מושג שסתום ישנן מספר דעות לגבי היקפה של חובת הגילוי הנקבעת לפי נסיבות גישה מרחיבה
 • מניה, אג ח, נייר ערך מסחרי, אופציה, חוזה עתידי וכו לצד הדוגמאות ישנם מושגי שסתום כלומר הגדרה כללית שתאפשר להכניס תחת הגדרת ניירות הערך גם סוגים שונים
 • אחדים: בחוקים שונים נעשה שימוש במושגי שסתום כגון סבירות, תום לב ותקנת הציבור, שלגביהם הותיר המחוקק כר נרחב לפרשנות פסיקתית. מושג מסוים אינו מוגדר בחוק, איך
 • הפרעה של ממש לשימוש סביר במקרקעין או להנאה סבירה מהם. מושג הסבירות בהגדרת העוולה עשוי לשמש כמושג שסתום וכצינור להזרמת שיקולי מדיניות. לאור זאת, שינוי של ערכים
 • הטמפרטורה של הגז תרד מתחת לזו שהייתה לו לפני התחלת התהליך. ההתפשטות נעשית דרך שסתום ישירות אל החלל המיועד למיזוג במקרה של מחזור אוויר או לתוך מחליף חום

Users also searched:

...