Back

ⓘ היסטוריה לפי מיקום
                                     

ⓘ היסטוריה לפי מיקום

 • כרונוס. לפי שמה זה, סוגה זו מתאפיינת כמתרחשת ב לא זמן עוד מושג שמאפיין את הסוגה בצרפתית הוא allohistirua כלומר היסטוריה אחרת היסטוריה חלופית קשורה
 • ה יס טו ר י ה היא מחקר אירועי העבר לפי תעודות כתובות. המילה היסטוריה מקורה במילה היוונית הקדומה: Ίστορία, שמשמעה: תיעוד או חקירה המילה היוונית היסטוריה
 • הנצפה. השאלות על טבעו של היקום הרכבו, גילו, כיצד נוצר, האם ישנם יקומים נוספים, ומה יהיה עתידו, העסיקו את האדם מאז ראשית ההיסטוריה הכתובה, וככל הנראה גם
 • האמיתי. כמו כן, קיימת חפיפה משמעותית בין היקום הבדיוני למונחים כמו יקום מקביל, היסטוריה חלופית וקרוס - אובר. היקום הבדיוני יכול גם להיות בלתי ניתן להבחנה
 • הוא הפגישה של אדם מיקום אחד בכפיל שלו מהיקום המקביל. ברוב סדרות הטלוויזיה, הגלישה בין יקומים מקבילים נקראת מעבר בין ממדים אף על פי שהמשמעות הפיזיקלית
 • העקרון של סדר גודל התלוי במיקום הספרה. השערה אחת מתבססת על העובדה שהראשונים לקשר בין מיקום הספרה לסדר הגודל שלה היו הבבלים. לפי השערה זו, העיקרון הועבר
 • היסטוריה של המדע הוא ענף של חקר ההיסטוריה העוסק בהתפתחותם של המדע והטכנולוגיה, ובהשפעתם התרבותית, הכלכלית והפוליטית. ההיסטוריה של המדע שואלת מהו המדע וכיצד
 • עיון בתחומי מדע פופולרי, היסטוריה חברה, תרבות ואמנות. מדריכי חיים, ובהם: מדריך מפה לחיים ירוקים המדריך לסטודנט מדריך מפה לריפוי טבעי ועוד. בשנת
 • ולנסות יחזור יחדיו ליקום פריים. בסופו של דבר מתברר שלורקה אינו לורקה מיקום פריים, אלא לורקה מיקום המראה, שמעוניין להביא איתו את ברנהאם מיקום פריים במטרה להביס
 • ההיסטוריה של ארץ ישראל היא מהקדומות והעשירות בעולם. היא מיושבת ברציפות עוד מהתקופה הפרה - היסטורית ושימשה כנתיב נדידה עיקרי של בני - אדם קדמוניים מאפריקה
 • ואת מקומו תפס המונח א - שאם שמאל בערבית משמעו צד צפון - אשר מתאר את מיקומה של סוריה, צפונית לחצי האי ערב, ערש התרבות המוסלמית. עם החדירה המערבית לאזור
 • הקורה בארץ מקבילה ביקום אחר של מארוול. אולם, לכותבים יינתן החופש היצירתי לכתוב סיפורים בהם אנשים מיקום אחד יבקרו יקומים אחרים. יקום מארוול מבוסס על העולם
 • ברציפות מאז תקופת האבן. תושבי האזור דיברו במשך ההיסטוריה שפות הודו - אירופיות, שפות שמיות ושפות חורו - אוררטיות, לפי השלטון והתקופה. בתחומי אסיה הקטנה נתגלו במהלך

Users also searched:

...