Back

ⓘ מונחים ומושגים בפמיניזם
                                               

Manspreading

Manspreading הוא ביטוי לתנוחת ישיבה בתחבורה ציבורית או במרחב ציבורי אחר, כאשר הרגליים פשוקות באופן שעלול לגרום לגבר הפושק אותן להיצמד לשכניו באופן לא נעים או אף לשבת על יותר ממושב אחד ולדחוק את שכניו ממושביהם. פרקטיקה זו נפוצה בעיקר אצל גברים, וגם היישום שלה וגם הפרקטיקה עצמה זכו לביקורת וגרמו למחלוקות אינטרנטיות במקומות שונים בעולם. המונח הופיע לראשונה במסגרת קמפיין פמיניסטי נגד פישוק גברי שהתחיל בטאמבלר ב-2013. הלגיטימציה של המונח שנויה במחלוקת. ב-2015 נוסף המונח באנגלית למילון אוקספורד. בינואר 2015 הצטרפה רשות התחבורה העירונית בניו יורק למאבק, והשיקה קמפיין נגד התופעה. ישיבה באופן שתופס ...

                                               

TERF

TERF הם ראשי התיבות של trans-exclusionary radical feminist. המונח, שתועד לראשונה בשנת 2008, התייחס במקור למיעוט של פמיניסטיות המאמצות סנטימנטים שפמיניסטיות אחרות מחשיבות כטרנספוביים, כגון דחיית הקביעה כי נשים טרנסיות הן נשים, הדרת נשים טרנסיות ממרחבים לנשים בלבד והתנגדות לחקיקה בנושא זכויות טרנסגנדרים. משמעות המונח התרחבה מאז, וכיום הוא מתייחס באופן נרחב יותר לאנשים שהשקפותיהם בעד הדרת טרנסיות, גם אם הם לא מעורבים בצורה כלשהי בפמיניזם רדיקלי. אלו המכונות "טֶרְפִיות" לרוב דוחות את המונח או רואות בו כינוי גנאי; חלקן מגדירות את עצמן כ"ביקורתיות לגבי מגדר". מבקרי המילה "TERF" אומרים כי נעשה בה ...

                                               

גבריות רעילה

המושג גבריות רעילה משמש בדיונים אקדמיים ותקשורתיים על גבריות בכדי להתייחס לנורמות תרבותיות מסוימות הקשורות לפגיעה בחברה, בנשים ובגברים עצמם. סטריאוטיפים מסורתיים של גברים כדומיננטיים מבחינה חברתית, לצד תכונות הנקשרות לגברים כמו שנאת נשים והומופוביה, יכולים להיחשב "רעילים", בין השאר מפני שהם מקדמים אלימות, כגון תקיפה מינית ואלימות במשפחה. סוציאליזציה של בנים בחברות פטריארכליות מנרמלת לרוב אלימות, למשל באמירה "בנים יהיו בנים" שיש בה מבט מאפשר וסלחני ביחס לבריונות ותוקפנות. התנהלות המבוססת על הסתמכות עצמית ועל דיכוי רגשי מותאמת לבעיות פסיכולוגיות שכיחות בקרב גברים, כאשר בין מאפייניה ניתן למנו ...

                                               

האישי הוא הפוליטי

האישי הוא פוליטי או הפרטי הוא פוליטי היא טענה פוליטית שהפכה למטבע לשון נפוץ. "האישי הוא הפוליטי" מדגיש את ההשפעה של מבנים חברתיים והפוליטיים על הניסיון האישי. מצבים שנחשבו כמצבים אישים, למשל יחסים בין בני זוג, או ההחלטה אם ללדת או להפיל, מושפעים ונקבעים על בסיס נורמות פוליטיות וחברתיות. נושאים שנחשבו כפרטיים ולכן לא מתאימים לדיון בעולם הציבורי, כמו אלימות במשפחה, אמצעי מניעה, אונס וכדומה – הם נושאים שהתנועה הפמיניסטית דורשת שיתקיים בגינם דיון ציבורי והכרעות בתחום הפוליטי. הטיעון "האישי הוא הפוליטי" שולל את התפיסה הפילוסופית המודרנית של הפרדה בין המרחב הפרטי לציבורי. הבסיס התאורטי להפרדה המ ...

                                               

האשמת הקורבן

האשמת הקורבן היא ביטוי המתאר מקרה שבו קורבן של פשע או כל פעולה פסולה אחרת נתפס כבעל אשמה חלקית או מלאה ביחס לפעולה שנעשתה בו או לנזק שנגרם ממנה. הכתיבה התאורטית על נושא זה מציעה למתן את התפיסה הזו, שלפיה הקורבנות אשמים בעוול הנגרם להם. הכתיבה על האשמת הקורבן מתייחסת בייחוד למקרים של תקיפה או הטרדה מינית, התעללות, אונס, התמכרות, פוסט-טראומה צבאית, רשלנות רפואית, נזקי גוף וכן במקרים שבהם הקורבנות הכירו את תוקפיהם, או התקשו להתנגד לפגיעה בשל הימצאותם תחת השפעת חומרים פסיכו-אקטיביים. קמפבל וראגה טוענים כי האשמת הקורבן היא דפוס חברתי של "תקיפה מתמשכת" - אשר מגביר את הטראומה שחווים קורבנות לאחר ...

                                               

הומונורמטיביות

הומונורמטיביות היא פריווילגיה חברתית של אידיאלים הטרונורמטיביים ונבנית על תרבות וזהות להט"ב. הפריווילגיה מבוססת על ההנחה כי הנורמות וערכים של ההטרוסקסואליות צריכות להיות גם בקרב ההומואים. באופן סלקטיבי, הפריווילגיה נותנת חסינות לאנשים סיסגנדרים הומוסקסואליים ואומרת כי הם ראויים להתקבל חברתית.

                                               

הטרוסקסואליות כפויה

הטרוסקסואליות כפויה הוא מונח שמתייחס לרעיון שההטרוסקסואליות היא הנחת יסוד, אשר נאכפת על ידי חברה הטרונורמטיבית, כך שהטרוסקסואליות יכולה להיות מאומצת על ידי אנשים ללא קשר לנטיות המיניות האישיות שלהם. על פי ההטרונורמה, הטרוסקסואליות נתפסת כנטייה או מחויבות טבעית של שני מינים מובחנים ובלעדיים. כתוצאה, כל מי שנבדל מן הנורמליות של ההטרוסקסואליות נחשב לסוטה או מתועב. אדריאן ריץ הכניסה את המונח לשיח הפמיניסטי והמגדרי במאמרה משנת 1980, "Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence" הטרוסקסואליות כפויה והקיום הלסבי. הניסוח הראשוני של ריץ לגבי הטרוסקסואליות כפויה כלל רק נשים, אולם גרסאות מאוחרות ...

                                               

הסגברה

הַסְגַּבְרָה היא מצב שבו גבר מנסה להסביר לאישה דבר מה באופן מתנשא, ובייחוד בנושא שבו היא מתמצאת יותר ממנו. כך למשל גבר עשוי להסביר לאישה סוגיות הנוגעות באופן בלעדי לחוויותיהן של נשים, או למשל גבר חסר השכלה מתאימה עשוי להסביר לאישה עניינים מתחום המומחיות המקצועית שלה. המושג הסגברה שונה מהתייחסות למופעים אחרים של התנשאות בכך שהוא מתייחס בפרט למקרים עם הקשר מגדרי. מקרים אלה נטועים בהנחה סקסיסטית שהמצב הנורמלי הוא שגבר יהיה בעל ידע רב יותר ובעל יכולת הבנה גבוהה יותר מאישה. עם עליית הפופולריות של המילה, חלק מהמבקרים התלוננו על שימוש שגוי או תדיר מדי במילה, או טענו שנעשה בה שימוש מתלהם כדי להכפי ...

                                               

לו"ז אונס

לו"ז אונס הוא מושג בתאוריה הפמיניסטית המתאר את האופן בו נשים חשות צורך להציב הגבלות או לבצע שינויים באורחות החיים ובהתנהגויות היומיומיות שלהן כתוצאה מפחד מתמיד מתקיפה מינית. השינויים האלו יכולים להיות במודע או שלא במודע.

                                               

מדיניות הרבעים

"מדיניות הרבעים" היא שיטה לייצוג "הולם" של קבוצות בעלות זהות שונה בפמיניזם בישראל. השיטה פותחה על ידי ויקי שירן בשנות התשעים במטרה לאפשר ביטוי לכל קבוצת זהות: נשים אשכנזיות, מזרחיות, פלסטיניות ולסביות.

                                               

מטריארכיה

מטריארכיה היא שלטון האם, וכמושג סוציולוגי רחב יותר היא שיטת ארגון חברתי שבה הסמכויות מרוכזות בידיהן של הנשים, המעבירות את השלטון ביניהן. הכוח נשאר ונשמר תמיד בידי הנשים נותנות הטון, וכולל זכויות יתר על הגברים.

                                               

פטריארכיה

פטריארכיה בהגדרה המילונית היא "שלטון האב בתא המשפחתי", בהגדרתה הפמיניסטית הנרחבת היא שיטת ארגון חברתי שבה הסמכויות מרוכזות בידיו של גבר, והשליטה במוסדות החברתיים נמצאת, ברובה או כולה, בידיהם של גברים, המעבירים את השלטון ביניהם. הכוח נשאר ונשמר תמיד בידי הגברים נותני הטון, וכולל זכויות יתר על הנשים בנושאים הבאים: דת, כלכלה, פוליטיקה, שפה ותרבות והן השתלטות על כל הנגזרות כגון: אומנות, משפט, מדע, רוחניות ואידאולוגיה. משפחה פטריארכית, כנגזר מכך, היא משפחה שבה משטר האב מהווה מרות שחלה על נשים, ילדים ורכוש, ובמובן הרחב זהו מוסד של שליטה ופריבילגיה גברית - שתלויה, בין השאר, בנחיתותן היחסית של נשי ...

                                               

צווארון ורוד

המושג צווארון ורוד מגדיר את המקצועות שמרבית המועסקים בהם הן נשים, המכונים גם עבודה נשית. חלק ממקצועות אלה אינם דורשים השכלה פורמלית, למשל עובדות ניקיון, ואחרים דורשים השכלה, למשל הוראה וסיעוד. המושג נטבע בתקופת מלחמת העולם השנייה ונעשה מקובל החל מסוף שנות ה-70 של המאה ה-20 בארצות הברית. בישראל מתקשר המושג לעיסוקים הנחשבים נשיים ולמקצועות שעברו פמיניזציה ומתמקד בהשלכות על תנאי העסקתן של נשים העוסקות בתחומים אלה.

                                               

קיריארכיה

קיריארכיה הוא מונח מעולם הסוציולוגיה והביקורת הפמיניסטית בפרט, המתאר שיטת ארגון חברתי של שלטון ודיכוי, המאגד למערכת-על אחת אסופה של מערכות חברתיות דכאניות.

                                     

ⓘ מונחים ומושגים בפמיניזם

 • העולם, גם בישראל, והיא אחראית במידה רבה לפרסום המונח תרבות האונס בכלי תקשורת המונים. לפי גישות בפמיניזם התרבותי, בתרבות אונס, מעשים סקסיסטים לרוב באים
 • מונח מעולם הסוציולוגיה והביקורת הפמיניסטית בפרט, המתאר שיטת ארגון חברתי של שלטון ודיכוי, המאגד למערכת - על אחת אסופה של מערכות חברתיות דכאניות. המונח קיריארכיה
 • ומאז השימוש בה גבר. המושג צבר הכרה רחבה וב - 2010 הניו יורק טיימס ציין את המילה Mansplainer בעברית: מסגביר בתור אחת ממילות השנה. המונח צבר פופולריות בקרב
 • במושג פמיניזם וקבעו מונחים אלטרנטיביים לתיאור גישתן. במאמר מ - 2016, החוקרת נעמי נקלה מאפיינת את הפמיניזם האפריקאי ככזה העונה לחולשותיו של הפמיניזם המערבי
 • פרוטו - פמיניזם או: טרום - פמיניזם הוא מונח המתאר תנועות או אישים שדגלו בערכי הפמיניזם עוד קודם להגדרת המושג ולרוב ללא קשר לפמיניזם המודרני. לעיתים משמש
 • הסקס - פוזיטיבית. גייל רובין, מההוגות הבולטות בפמיניזם סקס - פוזיטיבי, מסכמת את הקונפליקט סביב מין בקרב הפמיניזם באופן הבא: .. היו שתי מגמות של מחשבה פמיניסטית
 • ידי החברה, כאחד מתפקידיה נשים טרנסג נדריות מסוימות נטלו חלק בפמיניזם הלסבי ובפמיניזם הרדיקלי של הגל השני. דוגמה בולטת לכך היא סנדי סטון, פמיניסטית לסבית
 • ייחודית והשפעה סינרגיסטית. פמיניזם סקס - פוזיטיב באנגלית: Pro - sex feminism, לפעמים ידוע גם כ - Sex - positive feminism הוא זרם בפמיניזם האמריקאי החל מתחילת שנות
 • אנרכה - פמיניזם הידוע גם כאנרכו - פמיניזם וכאנרכיזם פמיניסטי, משלב ערכים אנרכיסטים עם פמיניזם המונח הוטבע, והפילוסופיה נוצרה במהלך הגל הפמיניסטי השני בשנות
 • פמיניסטיות שמקורן בעולם השלישי לתוך הזרם המרכזי בפמיניזם הלא הוא המערבי. הפמיניזם של העולם השלישי צמח מהרעיון שפמיניזם במדינות עולם שלישי לא מיובא מהעולם הראשון
 • המשתתפות היו דוברות אנגלית, וביקשו לנהל פעילות בשפתן. הן גם הביאו איתן מונחים ומושגים שלא נולדו בסביבה הישראלית, ונוצר פער חד בין היתר בין החברה האשכנזית
 • ודה - פוליטיזציה בו זמנית של חלק גדול מן המטרות המרכזיות של הגל השני בפמיניזם המושג פוסט - פמיניזם הופיע לראשונה בשנת 1919 בסמוך לאישור זכות הבחירה לנשים בסנאט
 • המרכזיים של קתרין מקינון פרופסור למשפטים בארצות הברית, אחת ההוגות הבולטות בפמיניזם רדיקלי משפטי. עידית שורר איגדה ותרגמה את כתביה המרכזיים של מקינון, הנחשבים

Users also searched:

...