Back

ⓘ גב צנונית
                                     

ⓘ גב צנונית

בדומה לנחל עקב בכללותו, הגב נוצר על ידי בליה בסלע הגיר שמתצורת עבדת ומתוך כך חשיפת החוואר והקירטון ששייכים לחבורת עבדת. קירטון וחוואר נחשבים לסלעים אטימים, ולכן המים שזורמים בנחל עקב נאגרים בו. בשונה ממקור המים הסמוך לו, עין עקב, לא נמצאת בו נביעה, כלומר המים שפורצים בו אינם מי נגר תחתי אלא מי נגר עילי.

                                     

1. ייחודיות הגב

זהו אחד ממספר גבים ייחודיים בבקעת צין, כגון גב זרחן. המיקרואקלים הנוצר על ידי עין עקב בנוסף למעוק הגירני גורמים לכך שהגב מלא לאורך השנה, ואינו מתייבש. בגב, בדומה לעין עקב, יש צמחייה ייחודית לגבי מים כגון שערות שולמית מצויות ומספר מינים של אצות ירוקיות. מפני שאינו זורם, הגב משמש בית גידול לחיידקים אנאירוביים שגורמים לכך שיש בו ריכוז גבוה של מתאן.