Back

ⓘ רבי חנינא תורתייא
                                     

ⓘ רבי חנינא תורתייא

רבי חנינא היה תלמידו של רבי יוחנן, גדול אמוראי ארץ ישראל בדור השני, והיה שונה לפניו ברייתות מסדר קדשים. למד גם מרבי אושעיא ורבי ינאי דיני תרומה, ובשם חזקיה מסר את הדרשה הלומדת את קניין אגב מן הפסוק "וַיִּתֵּן לָהֶם אֲבִיהֶם מַתָּנוֹת רַבּוֹת לְכֶסֶף וּלְזָהָב וּלְמִגְדָּנוֹת עִם עָרֵי מְצֻרוֹת בִּיהוּדָה".

רבי יונה ורבי חייא בר אבא אמרו בשמו, וייתכן שהיו תלמידיו.

                                     

1. כינויו

הכינוי שנוסף לשמו, "תורתייא", שובש בתלמודים השונים בצורות רבות: בתלמוד הבבלי כונה "טריטאה", "טירתא", "טירנאה", או "תריתאה", ובתלמוד הירושלמי כונה "תורתייא", "תירתא", "תורתייה", או "תרתיה".

רש"י במסכת מנחות כתב, שכינוי זה ניתן לרבי חנינא על שם המקום בו הוא התגורר, שנקרא "טוראתא". ישעיהו פרס הוגה שם זה בתור "תִּירָה", ומזהה אותו כעיירה העתיקה א-טירה בגליל, במקום בו ממקומת כיום העיר טירת כרמל. יעקב שמואל צורי לעומת זאת, מסיק שרבי חנינא היו גר בדרום, מכיוון שהיה ממונה הוראה מטעם הנשיא ומסר מימרות בשם רבי הושעיה וחזקיה שהיו דרומיים.

                                     

2. בלבול בזיהוי

השינויים הרבים בכינויו של רבי חנינא בין שני התלמודים, גרמו לרב יחיאל היילפרין בספרו סדר הדורות לומר שבמדובר בשני אמוראים שונים: רבי חנינא טירטאה תלמידו של רבי יוחנן המוזכר בתלמוד הבבלי, ו רבי חנינא בן תורתא המוזכר בתלמוד הירושלמי. עוד כתב, שייתכן רבי חנינא בן תורתא היה אחיו של רבי אלעזר בן תורתא.

עוד כתב בספר סדר הדורות, שב"ספר מעשיות קטן" מובא שרבי חנינא בן תורתא היה גר פרסי, שהתגייר לאחר שפגש "פרה שומרת שבת", ושמו ניתן לו בארמית כ "בן תורתא" - בן הפרה, משום שהתגייר באמצעותה. לפי גרסה זו, רבי חנינא בן תורתא היה גיבור סיפור הקלאסיקה פרה שומרת שבת, אולם, במקורות מוקדמים יותר בהם מופיע סיפור זה, נכתב שהסיפור אירע עם רבי יוחנן בן תורתא ולא עם רבי חנינא בן תורתא.

הרב זאב רבינוביץ בפירושו על סדר הדורות, טוען שבעל סדר הדורות בלבל בין רבי חנינא תורתא הנקרא כך על שם מקום מגוריו, לבין רבי חנינא בן תורתא הנקרא כך על שם גיורו בזכות הפרה, אלא מדובר בשני אישים שונים. לעומת זאת הוא טוען, שרבי חנינא טירטאה המוזכר בתלמוד הבבלי ורבי חנינא בן תורתייא המוזכר בתלמוד הירושלמי הם אינם שני אנשים כמו שכתב סדר הדורות, אלא אדם אחד בכינויים שונים.

רבי אברהם זכות ב"ספר יוחסין" מפצל את זהותו של רבי חנינא לשלשה אמוראים שונים: א. רבי חייא טירנאה ששאל את רבי יוחנן במסכת כריתות. ב. רבי חנינא שירטאה שקיבל מרבי ינאי ושנה ברייתות לפני רבי יוחנן. ג. "רבי חנינא בן תורתא" הגר, שעמו אירע סיפור הפרה השומרת שבת.

                                     

3. קישורים חיצוניים

  • הרב יחיאל היילפרין, ‏רבי חנינא בן תורתא, סדר הדורות, ורשא, 1988, חלק ב, באתר HebrewBooks
  • הרב אהרן הימן, "ר חנינא תורתייא", תולדות תנאים ואמוראים, לונדון, תר"ע, חלק ב, באתר HebrewBooks
  • הרב יהודה אדרי, ‏"ר חֲנִינָא תּוֹרְתָּיא", בנתיב האמוראים, ירושלים תש"מ, עמ 125, באתר אוצר החכמה