Back

ⓘ דרך הניצוץ
                                     

ⓘ דרך הניצוץ

דרך הניצוץ היא תנועת שמאל רדיקלי ישראלית שהוקמה בשנת 1977, אז התפלגה מ"אוונגרד" שבעצמה הייתה פלג שפרש מ"מצפן".

פעילותם העיקרית הייתה פגישה עם נציגי "החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין" של נאיף חוואתמה בינואר 1984, שבה כוננו שיתוף פעולה עם ארגון הטרור הפלסטיני. חברי התנועה גויסו שנה קודם לכן, בעת שהותם בלונדון. במאי 1988 נעצרו ארבעה מחברי הארגון והועמדו לדין באשמת חברות בארגון הטרור "החזית הדמוקרטית". בתקופת האינתיפאדה הראשונה סייעו לפעילי "החזית הדמוקרטית" והעניקו מחסה למבוקשים פלסטינים.

משהתברר שהקשרים עם "החזית הדמוקרטית" לא גרמו נזק ממשי לביטחון המדינה, הסתיים המשפט ב-25 בינואר 1989 בעסקת טיעון ובעונשי מאסר קצרים יחסית של עד שנתיים וחצי.

בין חברי הקבוצה היו אסף אדיב ומיכל שוורץ. חלק מפעילי "ניצוץ" חברים בעמותת "מען" ובמפלגת דעם, אותה הקימו ב-1995.

הביטאון "דרך הניצוץ" נסגר בצו מנהלי וחלק מהכותבים עברו לביטאון "אתגר", ביטאון העוסק במאבק בעוני ובאבטלה ומשמש ביטאון מפלגת דעם.