Back

ⓘ רבי יוסי ברבי בון
                                     

ⓘ רבי יוסי ברבי בון

רבי יוסי ברבי בון היה אמורא ארץ ישראלי בתקופת הדור החמישי של האמוראים, המחצית השנייה של המאה ה-4 לספירה. רבי יוסי ברבי בון מוזכר בעיקר בתלמוד הירושלמי, שם הוא מהאמוראים המצוטטים ביותר, ומעט גם בתלמוד הבבלי, שם הוא מכונה "רבי יוסי בר אבין".

רבי יוסי ברבי בון היה תלמידו של רבי יוסי דמן יוקרת. לדעת אהרן הימן אביו של רבי יוסי היה האמורא רבי אבין.

בתלמוד הירושלמי, פעמים רבות הוא מנהל משא ומתן בענייני הלכה עם רבי מנא ותלמידיו, ובדרך כלל דבריו מסיימים את המשא ומתן בסוגיא. משום כך נהוג לייחס לו את עריכת התלמוד הירושלמי, בדומה לפעולתו של רב אשי, עורך התלמוד הבבלי. אמוראים ארץ ישראלים המאוחרים לו לא נזכרו בשמותיהם בתלמוד הירושלמי.

                                     

1. קישורים חיצוניים

  • יוסי ברבי בון, במהדורת 1901–1906 של האנציקלופדיה היהודית באנגלית
  • רבי יוסי ברבי בון, ב"אנציקלופדיה יהודית" באתר "דעת"
  • הרב אהרן הימן, "ר יוסי בר אבין", תולדות תנאים ואמוראים, לונדון, תר"ע, חלק ב, עמודים 719-717, באתר HebrewBooks
  • משה יהודה בלוי עורך, "רבי יוסי ברבי בון", ערכי תנאים ואמוראים, ברוקלין תשנ"ד, עמודים של"ו-של"ט, באתר HebrewBooks