Back

ⓘ בחירות 1968 לנשיאות ישראל
בחירות 1968 לנשיאות ישראל
                                     

ⓘ בחירות 1968 לנשיאות ישראל

הבחירות השביעיות לנשיאות ישראל נערכו בכנסת ב-26 במרץ 1968, בעקבות סיום תקופת כהונתו הראשונה בת חמש השנים של זלמן שזר.

שזר התמודד שוב על הכהונה, ונגדו לא התייצב כל מועמד נוסף. לפיכך, ניתנה לחברי הכנסת האפשרות להצביע בעד בחירתו, או נגדה.