Back

ⓘ א-טור (ירושלים)
א-טור (ירושלים)
                                     

ⓘ א-טור (ירושלים)

מאז מלחמת ששת הימים ב-1967, א-טור נמצאת תחת שליטה ישראלית. בשנת 1968 נחנך בשכונה בית החולים אל-מקאסד, שנבנה מתרומות של נסיכות הנפט כווית.

בשל מיקומה של א-טור היא נחשבת לשכונה בעלת מעמד סוציו-אקונומי גבוה יחסית לשכונות בירושלים.

בתחילת האינתיפאדה הראשונה בינואר 1988 הוטל על השכונה עוצר בשעות הערב, לאחר מספר ימים של הפגנות, חסימת כבישים והבערת צמיגים. בנוסף נשלחו שני זחל"מים לסייר בשכונה.

בשנות ה-2000 רבים מתושבי השכונה ביקשו וקיבלו אזרחות ישראלית.

בשנת 2002, נתפסה מחתרת בת עין, שכללה את האחים שלמה ושחר דביר-זליגר, עופר גמליאל וירדן מורג, אחרי שניסו לבצע פיגוע טרור על ידי הנחת מטען חבלה ליד בית ספר לבנות בא-טור. שניים מהם, שלמה דביר וירדן מורג, נתפסו במקום. בשנת 2003 הורשעו עופר גמליאל, שלמה דביר-זליגר וירדן מורג ונידונו ל-15 שנות מאסר דביר-זליגר וגמליאל ו-12 שנה מורג.

ב-2006 ביוזמת עמותת אלע"ד נכנסו לגור בא-טור תשע משפחות יהודיות במבנה שנקרא "בית החושן". בשכונה מתגוררות כ־22 משפחות יהודיות ובהן משפחתו של הרב דוב ליאור. משפחה פלסטינית פונתה ב-2012 ממתחם "בית החושן".

בשנת 2010 אישרה הוועדה המחוזית בירושלים את הקמתם של מספר בניינים ליהודים סמוך לישיבת "בית אורות", כך שהישיבה תיכלל בשכונת מגורים.

                                     

1. לקריאה נוספת

  • אורי שטנדל, "השכונות הערביות במזרח ירושלים", אלי שילר עורך, ירושלים הבנויה, קוי יסוד בהתפתחות ירושלים, אריאל – כתב עת לידיעת הארץ 43, אריאל, מרץ 1986.