Back

ⓘ קטגוריה (פילוסופיה)
                                     

ⓘ קטגוריה (פילוסופיה)

בפילוסופיה, קטגוריות מהוות את התבניות הכלליות של ההוויה. כל הדברים שבעולם, ואף מושגים מופשטים של החשיבה, משויכים לקטגוריות המתאימות להם. מתוך ההנחה שקיים מבנה לוגי שלפיו ניתן לסדר את הטבע, היו פילוסופים שהגדירו את הקטגוריות, וטענו שכל דבר בעולם שייך לאחת מהן.

                                     

1. הקטגוריות אצל אריסטו

אריסטו היה הראשון שהגדיר את הקטגוריות. הוא טען שישנן עשר קטגוריות: עצם, כמות, איכות, יחס, זמן, מקום, קניין, מצב, פועל ונפעל.

כאשר אנו באים לתאר פריט כלשהו, עלינו לשייך אותו לקטגוריה הנכונה שלו. הרבה מהפרדוקסים נובעים משיוך לא נכון של הדברים לקטגוריות.

תורתו של אריסטו שלטה זמן רב בפילוסופיה, ובעיקר בזאת של ימי הביניים. אמנם היו כאלו ששינו באופן זה או אחר את מניין הקטגוריות, אולם באופן כללי קיבלו את רעיון הקטגוריות.

                                     

2. הקטגוריות אצל קאנט

עמנואל קאנט ראה באופן שונה את תפקידן של הקטגוריות. קאנט העמיד במרכז את החשיבה האנושית, והוא טען שהמושאים החיצוניים מופיעים בתודעתנו לפי כללים קבועים מראש, שמהם בנויה הכרתנו. לשיטתו, תפקיד הקטגוריות הוא לחשוף את אותם כללים אפריוריים, השייכים אך ורק להכרה, וכלל לא למושאים החיצוניים. הוא גזר את הקטגוריות מצורתם של המשפטים.

כצעד ראשון, קיבל קאנט מאריסטו רק ארבע קטגוריות: כמות, איכות, יחס ואופניות. מול אותם סוגי משפטים אריסטוטליים, עומדים מושגי-שכל טהורים הנקשרים למשפטי-תחושה ויוצרים משפטים-ניסיוניים:

לוח טרנסצנדנטלי של מושגי השכל

בנוסף, מאחורי כל קבוצה עומד עיקרון בסיסי המכונן את המדע הניסיוני בכלל:

לוח פיזיולוגי של עיקרים כלליים שבמדע-הטבע

                                     
 • העיקריים של קטגוריות שמתקבלות באופן הזה: קטגוריה פרה - אדיטיבית: קטגוריה שבה מוגדר קטגורית הסכום הישר של כל שני אובייקטים. קטגוריה אדיטיבית: קטגוריה שבה מוגדר
 • המתאימות להם קטגוריה במשפט פלילי, הצד המייצג את המאשימה, שהיא המדינה. ראו קטגור קטגוריה סוג על סיווג של ערכים בוויקיפדיה לקטגוריות ראו ויקיפדיה: קטגוריה
 • כל השפעה עליהם. הפילוסופיה הקדם סוקראטית הניחה בסיס למחקר המדעי השיטתי ולניתוק המדע מהדת. הפילוסופיה המערבית התחילה בהגותם של הפילוסופים הקדם - סוקרטיים.
 • דוגמה לכך הייתה כאשר הפילוסוף הישראלי אסא כשר ייעץ בכתיבת מסמך רוח צה ל פילוסופיה פילוסופיה - מונחים קטגוריית פילוסופים פילוסופיה בספרייה הווירטואלית
 • הפילוסופיה הקדם - אלאטית הוא מונח המתייחס למספר אסכולות בפילוסופיה היוונית העתיקה שקדמו לאסכולה האלאטית. הקדם אלאטים כללו את האסכולה המילטית, האסכולה הפיתגוראית
 • כתביו של קונפוציוס. קטגוריה - קטגוריה מהווה תבנית כללית של ההוויה. כל הדברים שבעולם, ואף מושגים מופשטים של החשיבה, משויכים לקטגוריות המתאימות להם. מושג
 • העצמאית בפילוסופיה היהודית, על אף שההוגים היהודיים הושפעו השפעה מכרעת מהפילוסופיה היוונית, אשר עברה אליהם דרך הצינור של הפילוסופיה האיסלאמית. הפילוסוף היהודי
 • של הפילוסופים של אותה תקופה. ענפים נוספים בפילוסופיה הם הפילוסופיה של המדע, פילוסופיה של הלשון, פילוסופיה של הדת, פילוסופיה של המתמטיקה, פילוסופיה של
 • נובעת מהסתמכות יתר על הקונוונציות של השפה הטבעית. קטגוריה פילוסופיה מדיה וקבצים בנושא הקטגוריות בוויקישיתוף The Development of Logic, אוניברסיטת אוקספורד
 • פילוסופיה של הלשון או פילוסופיה של השפה היא תחום בפילוסופיה החוקר את השפה על היבטיה השונים, כולל היחס בין מבנה לוגי לביטוי הלשוני, יכולתה של השפה להביע
 • פילוסופיה של הפסיכולוגיה היא תחום חקירה בפילוסופיה שמטרתו דיון פילוסופי במושגים פסיכולוגיים. למושג הנפש מקום מרכזי בפילוסופיה של הנאורות שמיפתה את סוגי
 • להגדירה ולנתחה. האתיקה של קאנט הייתה מהפכנית. כל הפילוסופיה של המוסר לפני קאנט ואף הרבה מהפילוסופיה אחריו, דורשות להתאים את רצון האדם כלפי הטוב המוסרי

Users also searched:

...
...
...