Back

ⓘ המנון הרפובליקה הרוסית
המנון הרפובליקה הרוסית
                                     

ⓘ המנון הרפובליקה הרוסית

המנון הרפובליקה הרוסית המכונה בשם מצעד הפועלים הוא למעשה מנגינת המנון צרפת שאומץ על ידי השלטון הרפובליקני ברוסיה שלאחר נפילת האימפריה הרוסית ולפני פרוץ מלחמת האזרחים ברוסיה.

ההמנון היה למעמד לאומי בשנים 1917-1918.

הלחן נכתב על ידי קלוד-זוזף רוזה דה ליל והמילים נכתבו על ידי פיוטר לברוב בשנת 1875. יש לציין שהמילים לא היו תרגום של המלל המקורי של קלוד-זוזף רוזה דה ליל.