Back

ⓘ ספרות תורנית לפי נושא
                                               

פורטל: יהדות/ביבליוגרפיה של ספרות על שנת השמיטה

שנת השמיטה הוא כינויה הרווח של השנה השביעית במחזור השנים ביהדות. בשנה זו מתקיימות מצוות השמיטה שנאמרו בתורה שבכתב, ונתפרשו בתורה שבעל בפה פרטי מצוותיה, הלכותיה, דיניה ומנהגיה. במסכת שביעית בסדר זרעים מששה סדרי משנה נקבצו ונערכו הלכות שנת השמיטה מדברי התנאים, עליה נאספו בתלמוד הירושלמי דיוני האמוראים על המשנה, ואלו סוכמו בהלכות שביעית בספר משנה תורה להרמב"ם. במשך הדורות, בעיקר מאז חידוש היישוב היהודי בארץ ישראל ועליית תלמידי הבעש"ט ותלמידי הגר"א בראשית המאה ה-19, התפתחה ספרות ענפה העוסקת בשנת השמיטה על שלל היבטיה. פרשנות וחידושים על דברי התנאים והאמוראים, הגות ומחשבה, דיונים נרחבים בהלכות ש ...

                                               

ספרות המוסר

ספרות המוסר היא ענף של הספרות התורנית הכולל ספרים שנכתבו החל מימי הביניים שעיקרם חיזוק האמונה, חיי הרוח ותיקון המידות. לדברי משה הלברטל, מטרתו של ספר המוסר היא להציב דמות של טיפוס אנושי אידיאלי, שעל האדם לשאוף להידמות לו. ניתן לחלק את ספרות המוסר לשתי חטיבות כרונולוגיות: ספרות המוסר של ימי הביניים, שעיקרה ספרות פילוסופיה ומשלים, וספרות המוסר שנכתבה החל מן המאה ה-16 בקרב חוג מקובלי צפת ומגמתה תיקון עצמי-דתי. יורשי ספרות זו החל מהמאה ה-18 הגיעו בעיקר מזרם המתנגדים.

                                     

ⓘ ספרות תורנית לפי נושא

 • ספרות המוסר היא ענף של הספרות התורנית הכולל ספרים שנכתבו החל מימי הביניים שעיקרם חיזוק האמונה, חיי הרוח ותיקון המידות. לדברי משה הלברטל, מטרתו של ספר
 • ספרות תורנית היא מכלול הספרים העוסקים בכל היבטיה השונים של תורת ישראל. ספרי היסוד של הספרות התורנית הם כתבי הקודש היהודיים, הקרויים גם תורה שבכתב וידועים
 • פרס לספרות תורנית בני ברק הוא פרס הניתן בנושא הכתיבה התורנית וההלכתית מטעם עיריית בני ברק. הפרס נוסד בשנת תשמ ב 1982 על ידי ראש העיר דאז, שמואל וינברג
 • תורנית הקרויה לעיתים קרובות אוצר הספרים היא ספרייה המכילה ספרי קודש יהודיים וספרי עזר אשר נוצרה כדי לאפשר לימוד תורה כמצווה דתית. ספריות תורניות נמצאות
 • פרס הרב קוק לספרות תורנית על שם הרב אברהם יצחק הכהן קוק הוא פרס הניתן בתחום הספרות התורנית על ידי עיריית תל אביב - יפו לזכרו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק
 • הספרות התורנית על פי מילה או ביטוי. ערך מורחב פרויקט השו ת המאגר המקוון של פרויקט השו ת - מאת אוניברסיטת בר - אילן הוא מאגר אינטרנטי של ספרות תורנית
 • פרס ירושלים ניתן על ידי עיריית ירושלים בנושאים שונים. קיימים פרסים בנושא ספרות הניתן החל משנת 1963 ספרות תורנית ארכאולוגיה, מפעל חיים ועוד. פרס בשם
 • ספרות עברית היא כלל הספרות שנכתבה בעברית במהלך הדורות. מקובל לחלק את הספרות העברית על פי התקופות, כל תקופה ואפיוניה. חלוקה נוספת היא על פי סוגות. הספרות
 • כתב עת תורני מכונה גם מאסף תורני או קובץ תורני - הוא מקבץ של מסות ומאמרים בעלי גישה אורתודוקסית העוסקים בנושאים הקשורים לתורת ישראל על כל חלקיה הפשט
 • אודות הספרות אופני הפרשנות שלה ואף אופיה האונטולוגי הוא תורת הספרות האנשים העוסקים בתורת הספרות נקראים חוקרי ספרות או מנתחי ספרות עשרות ספרים בנושאים השונים
 • התורן ה ת ר ן Hatoren היה כתב עת ל ספרות מדע וציונות כפי שהצהיר בראש כל אחד מגיליונותיו, שיצא לאור בעברית בארצות הברית. כתב העת יצא כשבועון בין

Users also searched:

...