Back

ⓘ פילוסופיה - מונחים
פילוסופיה - מונחים
                                     

ⓘ פילוסופיה - מונחים

המונחים הפילוסופיים נוצרו מאז העת העתיקה ביוונית עתיקה, שפות סינו-טיבטיות, סנסקריט, פאלי, ערבית, לטינית, ומאז העת החדשה בגרמנית, צרפתית ואנגלית. לרוב, השפה המקורית בה נטבעו לראשונה היא השפה בה הם כונו בהמשך לאורך ההיסטוריה האקדמית. חלק מהמושגים קיבלו מובנים נוספים על ידי הוגים שחידשו אותם או השתמשו בהם.

מונחים פילוסופיים הופיעו בעברית בספרות הולכת וגדלה של כתבים מקוריים ומתורגמים מאז תחיית הלשון העברית. למרות זאת, עד כה לא הוסכם על תרגום מקובל למונחים בסיסיים רבים. ועדת המינוח של האקדמיה ללשון העברית הוציאה לאור מספר מילוני מונחים, אולם עבודתה בתחום הפילוסופיה נמשכת שנים רבות ועדיין לא נסתיימה. יחד עם זאת, מונחים רבים השתרשו בשפה העברית, אם על פי המקובל באקדמיה ואם בתרגומים של חיבורים פילוסופיים מקוריים.

המונחים בערך זה ממוינים על פי:

 • פילוסופים
 • סדר האלפבית
 • תחומים
                                     

1. על פי סדר האלפבית

ו

 • ודאות certainty - ידע מושלם החסין באופן מוחלט מפני טעות.
 • ויטליזם vitalism - יצורים חיים מכילים מרכיב שאינו פיזי.

ז

 • זולתנות altruism - אינטרס לא אנוכי בעזרה לזולת, המתבטא בהתנהגות המסבה טוב למישהו אחר ללא תמורה.
 • זמן time - מידה של משך או פער בין שני אירועים או עצמים.

כ

 • כללי דה מורגן
 • כלל השלישי מן הנמנע
 • כשל נטורליסטי
 • כשל לוגי
 • כלל היסק

ל

 • לוגיקה עמומה
 • לוגוס
 • לוגיציזם
 • לוגיקה מיוונית, λογική היא תורה העוסקת בהבחנה בין הסקה נכונה להסקה לא נכונה, ומציעה כללים שבעזרתם ניתן להסיק מסקנות ולבסס טענות בהסתמך על טענות קודמות.
 • ליברליזם

נ

 • נאופלאטוניזם
 • נטורליזם
 • נאורות Enlightenment
 • נואוס nous
 • נטורליזם מטאפיזי
 • נומינליזם nominalism
 • נשמה
 • נפש
 • ניהיליזם nihilism - שלילת כל הערכים והאמונות.

ס

 • ספק
 • ספיריטואליזם
 • סובייקטיביזם
 • סכולסטיקה
 • סברה
 • סיבתיות causality
 • ספינת תסאוס
 • סוליפסיזם solipsism - התפיסה לפיה העולם החיצוני שאינו חלק מהתודעה העצמית, לא בהכרח קיים.
 • ספקנות

ר

 • ריאליזם
 • ריאליזם מוסרי
 • רוחניות
 • ריאליזם פילוסופי
 • ריאליזם מדעי
 • רטוריקה
 • רדוקציוניזם
 • ריאליזם נאיבי
 • רוע
 • רעיון
 • רלטיביזם
 • רציונליזם
                                     

1.1. על פי סדר האלפבית ב

 • בעיית הראוי-מצוי is-ought problem - דנה ביחס בין טענות המתבססות על הראוי לטענות המתבססות על המצוי.
 • בחירה חופשית free will - מעשי האדם והחלטותיו הם פרי רצון עצמאי ואינם קבועים מראש ומוכתבים בידי סיבתיות, דטרמיניזם, גורל, או כוחות עליונים.
 • ביהביוריזם behaviorism - תאוריה המזהה תופעות נפשיות עם נטיות התנהגותיות או דגמי התנהגות.
 • בעיה פסיכו-פיזית psycho-physical problem - דנה ביחס בין הדברים הפסיכים נפשיים לדברים הפיזיים בעולם.
 • בעיית גוף-נפש - body-mind problem דנה ביחס בין אירועים כפי שתופס אותם הסובייקט הפרטי הנפשי ובין האירועים כפי שהם נתפסים במרחב הפיזי.
 • בעיית האינדוקציה problem of induction - דנה ביכולת ההצדקה הלוגית של עקרון האינדוקציה.
                                     

1.2. על פי סדר האלפבית ד

 • דיאלקטיקה - מונח פילוסופי מערבי המשמש לתיאור שיטות שונות להשגת האמת או לתיאור תנועת ההתפתחות בעולם הרוח או החומר, או שניהם יחד. במובנה הנפוץ ביותר המילה דיאלקטיקה מייצגת משמעות של היא התפתחות קונפילקט.
 • דטרמיניזם determinism - תפיסה לפיה כל מאורע בעולם, פעולות, החלטות או מחשבות אנושיות נקבעים באופן בלעדי על ידי אירועים קודמים.
 • דאונטולוגיה deontological ethics - תאוריה אתית, אשר לפיה לפעולות מסוימות ישנו ערך מוסרי חיובי או שלילי כשלעצמן, הנפרד מן הערך המוסרי החיובי או השלילי של תוצאותיהן.
 • דואליזם dualism - תפיסה הגוזרת את הכל מתוך שני עקרונות בסיסיים, לעיתים מנוגדים.
 • דרוויניזם
                                     

1.3. על פי סדר האלפבית ה

 • האסכולה האלאטית
 • הוכחה
 • הוכחה בדרך השלילה
 • הגדרה
 • האסכולה הסטואית
 • האסכולה הפיתגוראית
 • הדוניזם
 • האסכולה הפריפטטית
 • האסכולה האטומיסטית
 • האסכולה האפיקוראית
 • השכל הפועל
 • החדר של מרי
 • היסטוריציזם אנגלית: Historicism - הוא מונח המתייחס לתאוריות של התפתחות תרבותית הגורסות כי ההתפתחויות ההיסטוריות נובעות מזו באופן אורגני, כשלעיתים נלווית להשקפה זו גם הטענה כי ההתפתחויות ההיסטוריות מתפתחות בכיוון מוגדר מסוים או מכוחו של עקרון מנחה מסוים.
 • הוליזם
 • הפרכה
 • הנחה
 • הסתברות
 • הראשית
 • הומניזם
 • הפרא האציל
 • הרמנויטיקה
 • התכוונות
 • הקוגיטו
 • הצו הקטגורי
                                     

1.4. על פי סדר האלפבית ו

 • ודאות certainty - ידע מושלם החסין באופן מוחלט מפני טעות.
 • ויטליזם vitalism - יצורים חיים מכילים מרכיב שאינו פיזי.
                                     

1.5. על פי סדר האלפבית ז

 • זולתנות altruism - אינטרס לא אנוכי בעזרה לזולת, המתבטא בהתנהגות המסבה טוב למישהו אחר ללא תמורה.
 • זמן time - מידה של משך או פער בין שני אירועים או עצמים.
                                     

1.6. על פי סדר האלפבית ח

 • חירות חיובית
 • חירות שלילית
 • חירות
 • חומר - לפי משמעותו האחת, הוא מונח המציין את הממשות הנתפסת בחמשת החושים של האדם, דבר גשמי, או גוף. בחלק מספרות ההגות והמחקר במיוחד במערב, מאז העת העתיקה, מונגד החומר או החומריות, אל ענייני הרוח, ואל הרוחניות.
 • חופש
 • חוק הזהות
 • חמורו של בורידן
                                     

1.7. על פי סדר האלפבית ט

 • טאוטולוגיה tautology - פסוק שהוא תמיד אמת בכל מבנה. בתחשיב הפסוקים, פסוק הוא טאוטולוגיה אם הוא תמיד אמיתי ללא תלות לערכי האמת של תת-פסוקיו.
 • הטיעון הטלאולוגי - טיעון להוכחת קיום האל אפוסטריורי שלפיו אלוהים קיים משום שהממצאים מן הטבע מעידים על קיומו של מתכנן על.
 • טלאולוגיה teleology - חקר התכלית.
 • טאבולה ראסה tabula rasa - "לוח חלק"; תאוריה לפיה בני אדם נולדים ללא מידע פנימי אלא כ"לוח חלק".
 • טוב
 • טרנסצנדנטיות Transcendentalism - קיום מעבר לגשמיות.
 • טעות
 • טיעון
                                     

1.8. על פי סדר האלפבית כ

 • כללי דה מורגן
 • כלל השלישי מן הנמנע
 • כשל נטורליסטי
 • כשל לוגי
 • כלל היסק
                                     

1.9. על פי סדר האלפבית ל

 • לוגיקה עמומה
 • לוגוס
 • לוגיציזם
 • לוגיקה מיוונית, λογική היא תורה העוסקת בהבחנה בין הסקה נכונה להסקה לא נכונה, ומציעה כללים שבעזרתם ניתן להסיק מסקנות ולבסס טענות בהסתמך על טענות קודמות.
 • ליברליזם
                                     

1.10. על פי סדר האלפבית מ

 • מטאפיזיקה metaphysics
 • מטאפילוסופיה metaphilosophy - חקר הפילוסופיה עצמה: טיבה, הנחות היסוד שלה, שיטותיה ומטרותיה.
 • מטריאליזם היסטורי
 • מהות essentia - תכונה או קבוצת התְכונות של דבר מסוים; המהות קובעת את העצמיות הייחודית של הדבר.
 • מטריאליזם דיאלקטי
 • מטא-אתיקה meta-ethics - חקר שיפוטים מוסריים ותכונות מוסריות.
 • מוניזם monism - השקפה הטוענת שמאחורי ריבוי הדברים שסביבנו מסתתר עיקרון אחד: גורם יחיד בלתי משתנה ובלתי ניתן לחלוקה שאחראי למופעים השונים שבטבע ומסביר אותם. תפיסה זו עומדת בניגוד לדואליזם ולפלורליזם שמניחים שבבסיס ההוויה מצוי ניגוד וריבוי.
 • מודעות Awareness - היותו של דבר מה נמצא באחת מרמות התודעה האנושית, הפרטית או הכללית; הגעת קיומו של דבר לידיעת האדם. כאשר אדם יודע על עצם קיומו של דבר כלשהו, תופס אותו ומכיר בו - הוא מודע לו.
 • מדרון חלקלק - slippery slope - מטפורה לפיה על אף שצעד מסוים יכול להיות ראוי מצד עצמו, הוא עלול להביא לשורה של השלכות שבסופן תהיה השלכה שלילית.
 • מונאדה monadology- אובייקט פילוסופי שתיאר גוטפריד וילהלם לייבניץ על פיו לכל אובייקט ישנה מונאדה העומדת בעבורו ושנושאת את כל האינפורמציה לגביו.
 • מודעות עצמית - Self-awareness תשומת לב של האדם או הקבוצה אל עצמיותו: רגשותיו, מחשבותיו, צרכיו ותשוקותיו.
 • מהותנות Essentialism - אוסף אותן התכונות ההופכות את הדבר למה שהוא, בניגוד לתכונות אחרות, שהן מקריות.
 • מטריאליזם materialism - החומר הוא המציאות היחידה הקיימת, מרכיבה ומפעילה את העולם.
 • מוסר morality
 • ממשות
 • מסמן
 • מיינד Mind- נפש, רוח, שכל, דעת, נשמה או תבונה. ספרי הפילוסופיה בעברית נפתחים, רובם ככולם, בהתנצלות המתרגם על חוסר היכולת לתרגם לעברית את המונח. מכיוון שלא קיימת מקבילה בעברית, משתמשים חליפות במונחים שצוינו. לעיתים, באותו טקסט אפשר למצוא תרגומים שונים לפי ההקשר ולפעמים נבחר אחד, תוך התנצלות על חוסר הדיוק. אף אחד מתרגומים לא תופס את מלוא המשמעויות של המונח.
 • מציאות reality
 • משמעות meaning
 • מסומן
 • משפט הטבע
 • מסך הבערות veil of ignorance - מושג מתורתו של הפילוסוף גון רולס. המושג מתאר כריתת אמנה חברתית שבמסגרתה תוקם קהילה פוליטית הפועלת על פי כללי "צדק כהוגנות" Justice as Fairness, כאשר המתדיינים על האמנה אינם יודעים כלל מהו מעמדם החברתי.


                                     

1.11. על פי סדר האלפבית נ

 • נאופלאטוניזם
 • נטורליזם
 • נאורות Enlightenment
 • נואוס nous
 • נטורליזם מטאפיזי
 • נומינליזם nominalism
 • נשמה
 • נפש
 • ניהיליזם nihilism - שלילת כל הערכים והאמונות.
                                     

1.12. על פי סדר האלפבית ס

 • ספק
 • ספיריטואליזם
 • סובייקטיביזם
 • סכולסטיקה
 • סברה
 • סיבתיות causality
 • ספינת תסאוס
 • סוליפסיזם solipsism - התפיסה לפיה העולם החיצוני שאינו חלק מהתודעה העצמית, לא בהכרח קיים.
 • ספקנות
                                     

1.13. על פי סדר האלפבית פ

 • פילוסופיה
 • פילוסופיה פוליטית
 • פילוסופיה קדם-סוקרטית
 • פילוסופיה של הלשון
 • פונקציונליזם
 • פילוסופיה אנליטית
 • פוסטמודרניזם
 • פילוסופיה של המדע
 • פילוסופיה יהודית
 • פילוסופיה של המתמטיקה
 • פילוסופיה יוונית
 • פיזיקליזם - העולם הוא פיזיקלי טהור. תופעות נפשיות הן חלק מאותו עולם.
 • פילוסופיה של המוסר
 • פטליזם
 • פילוסופיה של ימי הביניים
 • פוזיטיביזם
 • פילוסופיה של הנפש
 • פילוסופיה של הפסיכולוגיה
 • פוזיטיביזם לוגי
 • פרדוקסים
 • פירוניזם
 • פרקסיס
 • ראסל
 • פליביליזם
 • פרגמטיזם
 • אכילס והצב
 • גרלינג-נלסון
 • פנתאיזם
 • פראקסיס ופואזיס
 • זנון
 • פרדוקס הכול-יכול
 • פרדוקס העורב
 • פנומנולוגיה - תיאור התהליך שבו התנסות experience מסוימת מגיעה להכרתנו באופן ישיר, ללא צורך להיעזר בתאוריות, דעות קדומות, מסקנות או השערות מתחומים אחרים, כמו מתחומי מדעי הטבע. הדברים שהתנסותנו היומיומית מביאה לידי הכרתנו מכונים פנומנה phenomena.
 • פסימיות
 • פרספקטיביזם
 • פרשנות


                                     

1.14. על פי סדר האלפבית ק

 • קונאטוס Conatus - שאיפתו של כל יצור להתמיד בישותו ולהרחיב את עוצמתו.
 • קווליה Qualia - "המאפיין של כמו מה זה למצבים נפשיים. הדרך בה מורגשים מצבים נפשיים כמו כאב, לראות אדום, להריח ורד וכדומה."
 • קטגוריה - קטגוריה מהווה תבנית כללית של ההוויה. כל הדברים שבעולם, ואף מושגים מופשטים של החשיבה, משויכים לקטגוריות המתאימות להם. מושג זה תפס חלק משמעותי בהגותו של אריסטו ופותח מאוחר יותר בהגותו של קאנט.
 • קונפוציאניזם 儒學: "אסכולת המלומדים" - תורה פילוסופית המתבססת על כתביו של קונפוציוס.
 • קיום - ראו אונטולוגיה.
                                     

1.15. על פי סדר האלפבית ר

 • ריאליזם
 • ריאליזם מוסרי
 • רוחניות
 • ריאליזם פילוסופי
 • ריאליזם מדעי
 • רטוריקה
 • רדוקציוניזם
 • ריאליזם נאיבי
 • רוע
 • רעיון
 • רלטיביזם
 • רציונליזם
                                     

1.16. על פי סדר האלפבית ש

 • שכל
 • שפה פרטית - טיעון שהציג לודוויג ויטגנשטיין בעבודתו המאוחרת, בספרו מחקרים פילוסופיים. מטרת הטיעון היא להראות כי רעיון של שפה שמובנת רק לאדם אחד, הוא רעיון חסר משמעות.
 • שפה - מערכת סמלים מורכבת בעלת חוקיות, המאפשרת לקודד ולארגן מידע בעל משמעויות רבות ומגוונות. נהוג להבדיל בין הסמל השפתי המסמן לבין המושג או התוכן המסומן בו, אשר יכול להיות מציאותי או מופשט.
 • שקר - ראה אמת.
                                     

1.17. על פי סדר האלפבית ת

 • תאולוגיה - חקר הדת, יחסי האדם והאלוהים.
 • תורת ההכרה - דנה במהות ובגבולות הידיעה. שאלות מרכזיות הן: מהי ידיעה, כיצד היא נרכשת ומהו היחס בין המציאות לידיעה.
 • תכלית - ראו טלאולוגיה.
 • תוצאתנות consequentalism - ערכה של פעולה נקבע על פי תרומתה לתוצאה הכללית.
 • תכונה - מאפיין אבסטרקטי של ישות. לדוגמה, עגבנייה היא אדומה ולכן היא מאופיינת על ידי תכונת האדמומיות.
 • תערו של אוקאם - עיקרון המיוחס לוויליאם איש אוקאם לפיו אין להרבות בישויות יותר מכפי הצורך. כאשר קיימים הסברים שונים לאותה תופעה יש לבחור בהסבר הפשוט ביותר, אשר מערב את המספר המועט ביותר של מושגים וחוקים.
 • תודעה - אחת מתכונות הנפש, שבדרך כלל מייחסים אליה תכונות כמו סובייקטיביות, הכרה-עצמית, כושר חישה והבנה, והאפשרות לקלוט את היחס בין הזהות האישית לסביבה.
 • תועלתנות utilitarianism - ערכה של פעולה נקבע על פי תרומתה לתועלת הכללית.
                                     

2. על פי תחומים

פילוסופיה יוונית

 • אפיירון
 • הבעיה הסוקרטית
 • משל המערה של אפלטון
 • אידיאליזם אפלטוני
 • סכולסטים
 • פלאטוניזם

פילוסופיה של המוסר

 • טוב - דבר או מצב רצוי, מהנה, נחשק או כזה המוגדר כעדיף מבחינה מוסרית על דבר או מצב אחר.
 • רוע - מתייחס להיבטים שליליים של חשיבה והתנהגות של בני אדם. היפוכו של הטוב.

פילוסופיה אנליטית

 • הכרח נומולוגי: כלל הוא חוק טבע.
 • הכרח לוגי - כלל שהלוגיקה מבטיחה את אמיתותו.
 • היגד propositional
 • פועל/סוכן agent
 • טענות אנליטיות - טענות שהאמיתות שלהם, נגזרת או מובטחת, מעצם קשרי המשמעות של הביטויים שמרכיבים את המשפטים שמביעים את הטענות. לדוגמה: רווק הוא גבר לא נשוי.
 • טענות סינתטיות - אמיתותן אינן מובטחות רק על ידי משמעות הביטויים, אלא גם ממצבי העניינים בעולם. לדוגמה: עמוס הוא רווק.
                                     

3. על פי פילוסופים

לאו דזה

 • יין-יאנג - שני הכוחות המשפיעים ביקום
 • דאואיזם
 • וֵוי ווּ וֵוי - ניתן לתרגם כ"עשייה ללא פעולה".

זנון מאליאה

 • פרדוקס החץ
 • פרדוקס אכילס והצב
 • הפרדוקסים של זנון
 • פרדוקס הדיכוטומיה או פרדוקס האצטדיון

אפלטון 427–347 לפנה"ס

 • פלטוניזם
 • הבעיה הסוקרטית
 • האקדמיה האפלטונית
 • דמיורגוס
 • משל המערה של אפלטון
 • ארטה תכונה
 • אפוריה
 • אטלנטיס
 • דילמת אותיפרון
 • מלך-פילוסוף
 • תורת הצורות
 • אנמנזה

נגרגונה

 • מהאיאנה - מרכבה גדולה
 • שוניטא Śūnyatā - ריקות
 • מאדהיאמקה

שנקרה

 • מאיה - אשליה
 • אדויתה "אי שניות"
 • גנאנה - ידע
 • אווידיה - בורות

רמב"ם 1135–1204

 • שלושה עשר עיקרים
 • שלילת ההגשמה
 • שלילת התארים
 • שביל הזהב

תומאס הובס 1588–1679

 • מלחמת הכל בכל
 • חוט מחשבה
 • לוויתן
 • מצב הטבע
 • זכויות טבעיות

רנה דקארט 1596–1650

 • אני חושב, משמע אני קיים
 • השד המתעתע
 • דואליזם אינטראקציוניסטי ראו דואליזם
 • ספקנות מתודית ראו ספקנות
 • סובייקט או הסובייקט הקרטזיאני

גון לוק 1632–1704

 • הזכות לחיים
 • סמיוטיקה
 • אד הומינם
 • הפרדת רשויות
 • טאבולה ראסה

דייוויד יום 1711–1776

 • בעיית הראוי-מצוי
 • המזלג של יום
 • סובייקטיביזם
 • בעיית האינדוקציה
 • בעיית הסיבתיות

זאן-זאק רוסו 1712–1778

 • דת אזרחית
 • האמנה החברתית
 • ציד האייל
 • פרא אציל
 • הרצון הכללי

יוהאן גוטליב פיכטה 1762–1814

 • סינתזה
 • תזה-אנטיטזה-סינתזה
 • אנטיתזה
 • פעולה/עובדה בגרמנית: Tathandlung באנגלית fact and/or act
 • תזה

ארתור שופנהאואר 1788–1860

 • שלילת רצון
 • העולם כרצון ודימוי
 • דימוי
 • רצון
 • אנטי-נטליזם

סרן קירקגור 1813–1855

 • המעגל הדתי
 • חיל ורעדה
 • אביר האמונה
 • או-או
 • המעגל האתי
 • קפיצת אמונה
 • המעגל האסתטי

קרל מרקס 1818–1883

 • הקפיטל
 • פטישיזם של הסחורות
 • תודעה מעמדית
 • מטריאליזם היסטורי
 • מעמד שהוא לעצמו
 • מטריאליזם דיאלקטי
 • מעמד בשביל עצמו
 • המניפסט הקומוניסטי
 • ניכור
 • מלחמת המעמדות

גוטלב פרגה 1848–1925

 • עולם שלישי פילוסופיה - עולם לא סובייקטיבי ולא אובייקטיבי באופן מוחלט, בו מתקיימות המחשבות.
 • תחשיב הפרדיקטים
 • המושג סוס
 • עקרון ההקשר
 • מובן והוראה
 • לוגיציזם
 • כתב מושגים

אדמונד הוסרל 1859–1938

 • נואמטה Noema
 • משבר המדעים האירופיים
 • נואסיס
 • אפוכה Epoché
 • בין-סובייקטיביות

אנרי ברגסון 1859–1941

 • אלאן ויטל élan vital - כוח החיים
 • משך la duree
 • חברה פתוחה

מקס ובר 1864–1920

 • מוסר כוונות
 • השיטה הקפיטליסטית
 • שררה מכוח המסורת
 • המשפט הפורמלי-רציונלי
 • מוסר אחריות
 • המדינה הביורוקרטית
 • שררה מכוח החוק
 • כלוב הברזל
 • שררה מכוח הכריזמה

ברטרנד ראסל 1872–1970

 • Denoting
 • המלך הנוכחי של צרפת קירח
 • אטומיזם לוגי
 • הפרדוקס של ראסל מוסבר באמצעות פרדוקס הספר
 • קנקן התה של ראסל
 • התרנגול של ראסל

גסטון בשלאר 1884–1962

 • שבר ההכרתי או שבר אפיסטמולוגי rupture épistémologique

מרטין היידגר 1889–1976

 • אדמה / עולם
 • הוויה וזמן
 • הוויה
 • היות שם או היות בנמצא Dasein

ולטר בנימין 1892–1940

 • אסתטיזציה של הפוליטיקה
 • מושר
 • פלאנריזם משוטט
 • יצירת האמנות בעידן השיעתוק הטכני
 • אובדן ההילה
 • מלאך ההיסטוריה ראו: אנגלוס נובוס

הרברט מרקוזה 1898–1979

 • האדם החד-ממדי
 • דיכוי שקט
 • הסירוב הגדול The Great Refusal
 • איש השיטה

אריך פרום 1900–1980

 • חירות לשם מקביל לחירות חיובית
 • מנוס מחופש
 • אמנות האהבה
 • חירות מאת מקביל לחירות שלילית
 • בעלנות Having

זאן-פול סארטר 1905–1980

 • המבט
 • הונאה עצמית
 • הגיהנום הוא הזולת
 • הקיום קודם למהות

חנה ארנדט 1906–1975

 • הומופאבר Homo faber האדם היוצר
 • הבנאליות של הרוע
 • חיי מעש

עמנואל לוינס 1906–1995

 • אגולוגיה
 • הטרונומיה
 • האני האתי
 • אידיאת הכוליות
 • היפוסתזיס
 • אחר מוחלט
 • האחר או האחרות
 • אידיאת האינסוף
 • עקבה
 • פנים

וילארד ואן אורמאן קוויין 1908–2000

 • אי-היקבעות התרגום
 • שתי דוגמות של אמפיריציזם
 • תזת דוהם-קוויין
 • תרגום רדיקאלי
 • פרדוקס קוויין
 • זקנו של אפלטון Platos beard
 • גוואגיי gavagai

ישעיה ברלין 1909–1997

 • חירות חיובית
 • הנאורות שכנגד
 • הקיפוד והשועל
 • חירות שלילית

זאן-פרנסואה ליוטר 1924–1998

 • דיפרנד
 • כלכלה ליבידינלית
 • המצב הפוסטמודרני או פוסטמודרניזם

מישל פוקו 1926–1984

 • הרצון לדעת
 • פנאופטיקון
 • ארכאולוגיה של הידע
 • כוח/ידע
 • ארכיון
 • שיח
 • הטרוטופיה

זאן בודריאר 1929–2007

 • המדבר של הממשי
 • סימולאקרה וסימולציה
 • רוח הטרור
 • מלחמת העולם הרביעית

יורגן הברמאס 1929

 • רציונליות קומוניקטיבית
 • פטריוטיזם חוקתי
 • הספרה הציבורית
 • פעולה קומוניקטיבית
 • דמוקרטיה דיונית
 • פוסט-חילוניות

פייר בורדייה 1930–2002

 • הון סימבולי – יוקרה חברתית.
 • הון חברתי – קשרים חברתיים.
 • הביטוס
 • הון תרבותי – התמצאות בתכנים התרבותיים המשמעותיים לחברה.

זאק דרידה 1930–2004

 • פונוצנטריזם
 • מטאפיזיקה של נוכחות
 • דיפראנס או הבדל Différence
 • גרמטולוגיה או מדע הכתיבה gramme=אות; logos=מדע
 • דקונסטרוקציה

רוברט נוזיק 1938–2002

 • מכנות העונג Experience machine
 • מפלצת תועלתנות Utility monster
 • תורת זכאות

סול קריפקה 1940

 • אנאליטי א-פוסטריורי A posteriori necessity
 • שמות קשיחים Rigid designator
 • סמנטיקת קריפקה Kripke semantics

פיטר סינגר 1946

 • ניסוי מחשבתי: הילד הטובע Drowning Child Thought experiment
 • סוגנות באנגלית: speciesism מונח שטבע במקור ריצרד ריידר
 • אלטרואיזם אפקטיבי
 • זכויות בעלי חיים

דייוויד צאלמרס 1966

 • הבעיה הקשה של התודעה Hard problem of consciousness
 • +A.I.
 • טיעון הזומבי
 • השערת התודעה המורחבת יחד עם אנדי קלארק


                                     

3.1. על פי פילוסופים קונפוציוס

 • מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך מוכר במערב כ כלל הזהב
 • סיאו - כיבוד האבות - במקור מושג זה התייחס לפולחן אבות המשפחה, אך הקונפוציאניזם הרחיב את משמעותו גם לכיבוד הורים.
 • קונפוציאניזם
 • צי
 • רן - "חסד" או "אנושיות" היסוד המוסרי העיקרי - הפך מילה נרדפת למוסר.
 • מנדט השמים
 • גה - "בינה", "דעת" - שכל ישר, תבונה, הבחנה בין הטוב לרע.
 • דאו
 • לי - "טקס" במקור - "להקריב" - החובה לדבוק בכללי הטקס נובעת מהיותם חלק מחוכמתם של "החכמים הקדמונים".
 • איש המעלה
                                     

3.2. על פי פילוסופים לאו דזה

 • יין-יאנג - שני הכוחות המשפיעים ביקום
 • דאואיזם
 • וֵוי ווּ וֵוי - ניתן לתרגם כ"עשייה ללא פעולה".
                                     

3.3. על פי פילוסופים זנון מאליאה

 • פרדוקס החץ
 • פרדוקס אכילס והצב
 • הפרדוקסים של זנון
 • פרדוקס הדיכוטומיה או פרדוקס האצטדיון
                                     

3.4. על פי פילוסופים אפלטון 427–347 לפנה"ס

 • פלטוניזם
 • הבעיה הסוקרטית
 • האקדמיה האפלטונית
 • דמיורגוס
 • משל המערה של אפלטון
 • ארטה תכונה
 • אפוריה
 • אטלנטיס
 • דילמת אותיפרון
 • מלך-פילוסוף
 • תורת הצורות
 • אנמנזה
                                     

3.5. על פי פילוסופים אריסטו 384–322 לפנה"ס

 • פרדוקס הגלגל של אריסטו
 • ריבוע הניגודים
 • סיבה תכליתית
 • חוק אי-הסתירה
 • אושר
 • הטבע לא עושה קפיצות
 • סילוגיזם
 • האסכולה הפריפטטית
 • סופיה
 • פואזיס
 • חוק הזהות
 • קטגוריה פילוסופיה
 • שביל הזהב
 • קתרזיס
 • פרונסיס
 • פראקסיס
                                     

3.6. על פי פילוסופים נגרגונה

 • מהאיאנה - מרכבה גדולה
 • שוניטא Śūnyatā - ריקות
 • מאדהיאמקה
                                     

3.7. על פי פילוסופים שנקרה

 • מאיה - אשליה
 • אדויתה "אי שניות"
 • גנאנה - ידע
 • אווידיה - בורות
                                     

3.8. על פי פילוסופים רמב"ם 1135–1204

 • שלושה עשר עיקרים
 • שלילת ההגשמה
 • שלילת התארים
 • שביל הזהב
                                     

3.9. על פי פילוסופים תומאס הובס 1588–1679

 • מלחמת הכל בכל
 • חוט מחשבה
 • לוויתן
 • מצב הטבע
 • זכויות טבעיות
                                     

3.10. על פי פילוסופים רנה דקארט 1596–1650

 • אני חושב, משמע אני קיים
 • השד המתעתע
 • דואליזם אינטראקציוניסטי ראו דואליזם
 • ספקנות מתודית ראו ספקנות
 • סובייקט או הסובייקט הקרטזיאני
                                     

3.11. על פי פילוסופים ברוך שפינוזה 1632–1677

 • ריגשה סבילה/סבילה passio
 • ריגשה פעילה/פעולה actio
 • ריגשה affectus אפקט
 • אהבת אלוהים שכלית
 • קונאטוס Conatus - שאיפתו של כל יצור להתמיד בישותו ולהרחיב את עוצמתו.
 • פנתאיזם
 • מש"ל
 • איפנון modificatio
                                     

3.12. על פי פילוסופים גון לוק 1632–1704

 • הזכות לחיים
 • סמיוטיקה
 • אד הומינם
 • הפרדת רשויות
 • טאבולה ראסה
                                     

3.13. על פי פילוסופים גוטפריד וילהלם לייבניץ 1646–1716

 • סיבה מספקת Sufficient reason - "חייבת להיות סיבה מספקת לכל דבר להתקיים, לכל אירוע להתרחש, ולכל אמת להתקבל".
 • מונאדה לייבניץ
 • הטוב בכל העולמות האפשריים
 • זהות הבלתי ניתנים להבחנה Identity of indiscernibles - לא ייתכן שכל תכונותיהם של שני דברים המוגדרים כשונים יהיו משותפות. אם כל תכונה שנושא X היא גם תכונה של Y, וההפך, אזי X ו-Y זהים. ההנחה ששני דברים הם בלתי ניתנים להבחנה, היא כמו לכנות בשני שמות שונים את אותו הדבר. עיקרון זה מופעל לעיתים קרובות בלוגיקה מודרנית ובפילוסופיה, ונקרא לעיתים "חוק לייבניץ".
 • עקרון הטעם המספיק
                                     

3.14. על פי פילוסופים דייוויד יום 1711–1776

 • בעיית הראוי-מצוי
 • המזלג של יום
 • סובייקטיביזם
 • בעיית האינדוקציה
 • בעיית הסיבתיות
                                     

3.15. על פי פילוסופים זאן-זאק רוסו 1712–1778

 • דת אזרחית
 • האמנה החברתית
 • ציד האייל
 • פרא אציל
 • הרצון הכללי
                                     

3.16. על פי פילוסופים עמנואל קאנט 1724–1804

 • אפרצפיה טרנסצנדנטלית
 • הדבר כשלעצמו
 • קטגוריה פילוסופיה
 • ממלכת התכליות
 • ביקורת התבונה הטהורה
 • ההבחנה אנליטי-סינתטי
 • אידאה רגולטיבית
 • עורמת הטבע
 • אפריורי
 • העז לדעת
 • פנומנה
 • המהפכה הקופרניקאית השנייה
 • אנטינומיה
 • סינתטי-אפריורי
 • אידיאליזם טרנסצנדנטלי
 • נומנה
 • הצו הקטגורי
                                     

3.17. על פי פילוסופים יוהאן גוטליב פיכטה 1762–1814

 • סינתזה
 • תזה-אנטיטזה-סינתזה
 • אנטיתזה
 • פעולה/עובדה בגרמנית: Tathandlung באנגלית fact and/or act
 • תזה
                                     

3.18. על פי פילוסופים גאורג וילהלם פרידריך הגל 1770–1831

 • ניכור Entfremdung
 • התבוני הוא הממשי
 • גישת הסברה
 • דיאלקטיקה
 • הינשוף של מינרווה
 • האדון והעבד
 • אקוסמיזם
 • שימה לעל תרגומו של ירמיהו יובל ל-Aufheben
 • תודעה אומללה
 • הפנומנולוגיה של הרוח
 • קץ ההיסטוריה
 • הממשי הוא התבוני
                                     

3.19. על פי פילוסופים ארתור שופנהאואר 1788–1860

 • שלילת רצון
 • העולם כרצון ודימוי
 • דימוי
 • רצון
 • אנטי-נטליזם
                                     

3.20. על פי פילוסופים סרן קירקגור 1813–1855

 • המעגל הדתי
 • חיל ורעדה
 • אביר האמונה
 • או-או
 • המעגל האתי
 • קפיצת אמונה
 • המעגל האסתטי
                                     

3.21. על פי פילוסופים קרל מרקס 1818–1883

 • הקפיטל
 • פטישיזם של הסחורות
 • תודעה מעמדית
 • מטריאליזם היסטורי
 • מעמד שהוא לעצמו
 • מטריאליזם דיאלקטי
 • מעמד בשביל עצמו
 • המניפסט הקומוניסטי
 • ניכור
 • מלחמת המעמדות
                                     

3.22. על פי פילוסופים פרידריך ניטשה 1844–1900

 • הרצון לעוצמה מושג
 • פרספקטיביזם
 • אמת ושקר במובן החוץ מוסרי
 • שלש התמורות של הרוח
 • גנאלוגיה של המוסר
 • על-אדם
 • אפולו
 • מות האלוהים או אלוהים מת
 • רסנטימנט
 • אהבת הגורל
 • מדע עליז
 • מוסר עבדים-אדונים
 • הטשאנדלה
 • החזרה הנצחית
 • החיוב הניטשיאני
 • דיוניסוס
 • האדם האחרון
                                     

3.23. על פי פילוסופים גוטלב פרגה 1848–1925

 • עולם שלישי פילוסופיה - עולם לא סובייקטיבי ולא אובייקטיבי באופן מוחלט, בו מתקיימות המחשבות.
 • תחשיב הפרדיקטים
 • המושג סוס
 • עקרון ההקשר
 • מובן והוראה
 • לוגיציזם
 • כתב מושגים
                                     

3.24. על פי פילוסופים אדמונד הוסרל 1859–1938

 • נואמטה Noema
 • משבר המדעים האירופיים
 • נואסיס
 • אפוכה Epoché
 • בין-סובייקטיביות
                                     

3.25. על פי פילוסופים אנרי ברגסון 1859–1941

 • אלאן ויטל élan vital - כוח החיים
 • משך la duree
 • חברה פתוחה
                                     

3.26. על פי פילוסופים מקס ובר 1864–1920

 • מוסר כוונות
 • השיטה הקפיטליסטית
 • שררה מכוח המסורת
 • המשפט הפורמלי-רציונלי
 • מוסר אחריות
 • המדינה הביורוקרטית
 • שררה מכוח החוק
 • כלוב הברזל
 • שררה מכוח הכריזמה
                                     

3.27. על פי פילוסופים ברטרנד ראסל 1872–1970

 • Denoting
 • המלך הנוכחי של צרפת קירח
 • אטומיזם לוגי
 • הפרדוקס של ראסל מוסבר באמצעות פרדוקס הספר
 • קנקן התה של ראסל
 • התרנגול של ראסל
                                     

3.28. על פי פילוסופים גסטון בשלאר 1884–1962

 • שבר ההכרתי או שבר אפיסטמולוגי rupture épistémologique
                                     

3.29. על פי פילוסופים לודוויג ויטגנשטיין 1889–1951

 • משפטים חסרי-מובן נונסנס
 • משפטים ללא--מובן סנסלס
 • דקדוק
 • דמיון משפחתי
 • משחקי שפה - החוקים הלשוניים/אופן השימוש במונחים לשוניים בשפה/הקשר מסוימים.
 • טבלאות אמת
 • תימון מלשון "תמונה"
 • טיעון השפה הפרטית
 • החיפושית בקופסה
                                     

3.30. על פי פילוסופים מרטין היידגר 1889–1976

 • אדמה / עולם
 • הוויה וזמן
 • הוויה
 • היות שם או היות בנמצא Dasein
                                     

3.31. על פי פילוסופים ולטר בנימין 1892–1940

 • אסתטיזציה של הפוליטיקה
 • מושר
 • פלאנריזם משוטט
 • יצירת האמנות בעידן השיעתוק הטכני
 • אובדן ההילה
 • מלאך ההיסטוריה ראו: אנגלוס נובוס
                                     

3.32. על פי פילוסופים הרברט מרקוזה 1898–1979

 • האדם החד-ממדי
 • דיכוי שקט
 • הסירוב הגדול The Great Refusal
 • איש השיטה
                                     

3.33. על פי פילוסופים אריך פרום 1900–1980

 • חירות לשם מקביל לחירות חיובית
 • מנוס מחופש
 • אמנות האהבה
 • חירות מאת מקביל לחירות שלילית
 • בעלנות Having
                                     

3.34. על פי פילוסופים זאן-פול סארטר 1905–1980

 • המבט
 • הונאה עצמית
 • הגיהנום הוא הזולת
 • הקיום קודם למהות
                                     

3.35. על פי פילוסופים חנה ארנדט 1906–1975

 • הומופאבר Homo faber האדם היוצר
 • הבנאליות של הרוע
 • חיי מעש
                                     

3.36. על פי פילוסופים עמנואל לוינס 1906–1995

 • אגולוגיה
 • הטרונומיה
 • האני האתי
 • אידיאת הכוליות
 • היפוסתזיס
 • אחר מוחלט
 • האחר או האחרות
 • אידיאת האינסוף
 • עקבה
 • פנים
                                     

3.37. על פי פילוסופים וילארד ואן אורמאן קוויין 1908–2000

 • אי-היקבעות התרגום
 • שתי דוגמות של אמפיריציזם
 • תזת דוהם-קוויין
 • תרגום רדיקאלי
 • פרדוקס קוויין
 • זקנו של אפלטון Platos beard
 • גוואגיי gavagai
                                     

3.38. על פי פילוסופים ישעיה ברלין 1909–1997

 • חירות חיובית
 • הנאורות שכנגד
 • הקיפוד והשועל
 • חירות שלילית
                                     

3.39. על פי פילוסופים גון אוסטין 1911–1960

 • מעשה לוקוציוני locutionary act: הדוברת משמיעה צלילים מסוימים, שהם מילים בעלות משמעות בשפה, ובכך אומרת משפט שהוא בעל מובן ומתייחס לאובייקטים שונים מובן והוראה.
 • מעשה פרלוקוציוני perlocutionary act: הדוברת יוצרת השפעה או אפקט על קהל השומעים באמצעות המבע. דוגמאות: משכנעת, מטעה, מרגיעה, מבהילה, או מניעה לפעולה.
 • פעולת דיבור
 • מעשה אילוקוציוני illocutionary act: הדוברת משתמשת במבע על-מנת לבצע פעולה מסוימת. דוגמאות: טוענת, שואלת, מתנצלת, מבטיחה, פוקדת או מאיימת.
 • מבעים ביצועיים performative utterances. קבוצת משפטים שמבעים ביצועיים ואינם מדווחים על עובדה, אלא שבעצם אמירתם מבוצעת פעולה מסוימת.
 • מבעים קביעתיים constative utterances קבוצת משפטים שהם טענות statements, כלומר משפטים המתארים עובדות ועשויים להיות אמיתיים true או שקריים false.
                                     

3.40. על פי פילוסופים פול גרייס 1913–1988

 • עקרון שיתוף הפעולה
 • כלל הסגנון Maxim of Manner - הדובר מעביר לנמען את המידע באופן בהיר, תוך הימנעות מערפול או רב-משמעות, ובצורה תמציתית ומסודרת ככל האפשר.
 • כלל מרב המידע או כלל הכמות Maxim of Quantity - הדובר מעביר לנמען את כל המידע שיש ברשותו.
 • כלל האמת או כלל האיכות Maxim of Quality - הדובר מעביר לנמען מידע אמיתי, ונמנע מהעברת מידע שקרי או מידע שאין לדעת אם הוא אמיתי או שקרי.
 • כלל הרלוונטיות Maxim of Relation - הדובר מעביר לנמען רק את המידע הרלוונטי לנושא השיחה.
                                     

3.41. על פי פילוסופים זאן-פרנסואה ליוטר 1924–1998

 • דיפרנד
 • כלכלה ליבידינלית
 • המצב הפוסטמודרני או פוסטמודרניזם
                                     

3.42. על פי פילוסופים מישל פוקו 1926–1984

 • הרצון לדעת
 • פנאופטיקון
 • ארכאולוגיה של הידע
 • כוח/ידע
 • ארכיון
 • שיח
 • הטרוטופיה
                                     

3.43. על פי פילוסופים זאן בודריאר 1929–2007

 • המדבר של הממשי
 • סימולאקרה וסימולציה
 • רוח הטרור
 • מלחמת העולם הרביעית
                                     

3.44. על פי פילוסופים יורגן הברמאס 1929

 • רציונליות קומוניקטיבית
 • פטריוטיזם חוקתי
 • הספרה הציבורית
 • פעולה קומוניקטיבית
 • דמוקרטיה דיונית
 • פוסט-חילוניות
                                     

3.45. על פי פילוסופים פייר בורדייה 1930–2002

 • הון סימבולי – יוקרה חברתית.
 • הון חברתי – קשרים חברתיים.
 • הביטוס
 • הון תרבותי – התמצאות בתכנים התרבותיים המשמעותיים לחברה.
                                     

3.46. על פי פילוסופים זאק דרידה 1930–2004

 • פונוצנטריזם
 • מטאפיזיקה של נוכחות
 • דיפראנס או הבדל Différence
 • גרמטולוגיה או מדע הכתיבה gramme=אות; logos=מדע
 • דקונסטרוקציה
                                     

3.47. על פי פילוסופים גון סרל 1932

 • פעולות דיבור הכווניות directive: בפעולות אלה הדובר מנסה לגרום לנמען לבצע דבר מה. פעולות כגון: לבקש, לדרוש, להמליץ, להזהיר, לשאול.
 • פעולות דיבור הבעתיות expressive: בפעולות אלה הדובר מביע מצב פסיכולוגי שבו הוא נמצא. פעולות כגון: להתנצל, לגנות, להודות, לברך, להשתתף בצער.
 • פעולות דיבור טענתיות assertative: בפעולות אלה הדובר מתחייב לאמיתות דבריו. פעולות כגון: לתאר, לטעון, להסיק, להכחיש, לאשר.
 • פעולות דיבור הצהרתיות declarative: בפעולות אלו הדובר גורם לשינוי מיידי במציאות "מוסדית". פעולות כגון: להכריז מלחמה, לתת שם, לגזור דין, לנדות, להינשא.
 • סיווג פעולות הדיבור
 • פעולות דיבור התחייבותיות commissive: פעולות אלה מחייבות את הדובר לפעולה עתידית מצדו. פעולות כגון: להבטיח, לאיים, להציע, להסכים.
 • החדר הסיני
                                     

3.48. על פי פילוסופים רוברט נוזיק 1938–2002

 • מכנות העונג Experience machine
 • מפלצת תועלתנות Utility monster
 • תורת זכאות
                                     

3.49. על פי פילוסופים סול קריפקה 1940

 • אנאליטי א-פוסטריורי A posteriori necessity
 • שמות קשיחים Rigid designator
 • סמנטיקת קריפקה Kripke semantics
                                     

3.50. על פי פילוסופים זאק רנסייר 1940

 • המשטר האסתטי אבחון החוויה החושית הייחודית לאמנות, והביקוש אחר הצורה כשלעצמה.
 • חלוקת החושי
 • משטר הדימוי האמנות כאמתלה לדיון עיוני במעמדו האתי-תאולוגי וההכרתי של הדימוי.
 • משטרי אמנות
 • משטר הייצוגיות עקרונות המימזיס והאנלוגיה כמולכות באמנויות הייצוגיות
 • פרקריון
                                     

3.51. על פי פילוסופים פיטר סינגר 1946

 • ניסוי מחשבתי: הילד הטובע Drowning Child Thought experiment
 • סוגנות באנגלית: speciesism מונח שטבע במקור ריצרד ריידר
 • אלטרואיזם אפקטיבי
 • זכויות בעלי חיים
                                     

3.52. על פי פילוסופים דייוויד צאלמרס 1966

 • הבעיה הקשה של התודעה Hard problem of consciousness
 • +A.I.
 • טיעון הזומבי
 • השערת התודעה המורחבת יחד עם אנדי קלארק
                                     

4. לקריאה נוספת

 • חיים יהודה רות, מורה-דרך בפילוסופיה היוונית, ירושלים: הוצאת ראובן מס, 1960. ‬
 • יעקב קלצקין, אוצר המונחים הפילוסופיים, א-ד, ברלין: הוצאת אשכול, תרפ"ח 1928.
 • שמואל הוגו ברגמן, תולדות הפילוסופיה החדשה: מתקופת ההשכלה עד עמנואל קאנט, ירושלים: מוסד ביאליק, תשל"ח 1978.
 • דוד הד ודניאל אטאס עורכים, מורה צדק: עיונים בתורתו של גון רולס, הוצאת מאגנס 2007.
 • אלאן בולוק ור"ב וודינגס עורכים, אילנה שמיר עורכת המהדורה העברית, מילון פונטנה לאישים בני זמננו, תל אביב: הוצאת עם עובד, 1996.
 • צדק כהוגנות - הצגה מחודשת, תרגום: דפי אגם-סגל, ידיעות ספרים - ספרי עליית הגג, תל אביב, 2010.
 • שמואל הוגו ברגמן, תולדות הפילוסופיה החדשה מניקולאוס קונזאנוז עד תקופת ההשכלה, ירושלים: מוסד ביאליק, 1984.
 • אלאן בולוק ואוליבר סטאליבר, אלי שאלתיאל עורך המהדורה העברית, מילון פונטנה למחשבה מודרנית, תל אביב: הוצאת עם עובד, 1987 מהדורה ראשונה, 2004 מהדורה שנייה.
 • דוד גורביץ ודן ערב, אנציקלופדיה של הרעיונות, הוצאת בבל, 2012.
 • חיים יהודה רות, מורה-דרך בפילוסופיה החדשה, ירושלים: הוצאת ראובן מס, 1949. ‬
 • האנציקלופדיה לפילוסופיה מערבית, מהדורה שנייה, תל אביב: הוצאת רסלינג.
 • חוק העמים, תרגם שחר פלד, עריכה מדעית: פרופ יצחק יאני נבו, הוצאת רסלינג, 2010.
                                     
 • למעשה מאז שהופצה פילוסופיה בארץ ישראל ובתפוצות. המפגש, אשר כלל עימות, הפנמה והטמעה, ויצירת מונחים עבריים חדשים מותאמים או הולמים את פילוסופיה העדכנית בארצות
 • פילוסופיות בעקבות ממצאים כמותיים. פילוסופיה - מונחים פילוסופיה סינית פילוסופיה הודית פילוסוף האנציקלופדיה לפילוסופיה מערבית, בעריכת ג או. יורמסון עורך המהדורה
 • המדעים יש פילוסופיה מסוימת המונחת בבסיסם, גם אם הם יכחישו זאת: אין מדע ללא פילוסופיה יש רק מדע שהפילוסופיה שלו לא נבחנה כראוי מושג חשוב בפילוסופיה של המדע
 • דוגמה לכך הייתה כאשר הפילוסוף הישראלי אסא כשר ייעץ בכתיבת מסמך רוח צה ל פילוסופיה פילוסופיה - מונחים קטגוריית פילוסופים פילוסופיה בספרייה הווירטואלית
 • סיבוכיות פילוסופיה יהודית פילוסופיה מזרחית פילוסופיה הודית פילוסופיה סינית פילוסופיה מוסלמית פילוסופיית ימי הביניים האנציקלופדיה לפילוסופיה מערבית, מהדורה
 • קטגוריה: פילוסופים יהודים פילוסופיה יהודית - מונחים פולמוס הרבנים אודות לימוד הפילוסופיה אלי שיינפלד, האפולוגיה של מנדלסון: הולדת הפילוסופיה היהודית המודרנית
 • פילוסופיה של הלשון או פילוסופיה של השפה היא תחום בפילוסופיה החוקר את השפה על היבטיה השונים, כולל היחס בין מבנה לוגי לביטוי הלשוני, יכולתה של השפה להביע
 • פילוסופיה של הנפש נקרא גם פילוסופיה של ה - mind או פילוסופיה של הרוח הוא תחום בפילוסופיה אשר עוסק במהות הנפש, אירועים נפשיים, פונקציות נפשיות, תכונות נפשיות
 • פילוסופיה אנליטית היא זרם של הפילוסופיה שהתפתח החל מסוף המאה ה - 19 ותחילת המאה ה - 20 ועיסוקה בראשיתה היה בעיקר בניתוח אנליזה של השפה ובניתוח משמעותם של

Users also searched:

...